SÁCH - Lưới điện và hệ thống điện - Tập 3 (Trần Bách)

 


1. Các thông số của đường dây trên không

Trong chương này trình bày các công thức tính điện kháng và dung dẫn của đường dây trên cơ sở cấu trúc của đường dây: bố trí dây trên cột, độ cao của dây đối với đất... Đối với các đường dây điện áp 110 KV trở xuống có thể dùng các thông số tra trong các bảng tra cứu. Nhưng từ 220 KV trở lên, nhất là 500 KV thì phải tính riêng các thông số cho từng đường dây cụ thể, nếu không các tính toán sẽ gặp sai số lớn.

Dung dẫn đối với đất của các đường dây trung áp có trung tính cách đất cũng phải tính theo các công thức trong chương này, vì trong các bảng tra cứu chỉ cho biết dung dẫn của dây dẫn với nhau và giả thiết đường dây đảo pha. Trường hợp đường dây không đảo pha cũng phải tính cụ thể.

Các thông số của đường dây cáp được nhà sản xuất cho sẵn trên cơ sở thực nghiệm, không thể dùng phép tính được nên không trình bày ở đây.


2. Đường dây siêu cao và hệ thống tải điện siêu cao áp

Trong chương này trình bày lý thuyết về đường dây siêu cao áp, phương pháp giải tích, phương hướng đặt các thiết bị bù


3. Thiết kế đường dây trên không

Trong chương này trình bày các lý thuyết về cơ - lý của đường dây trên không, phương pháp thiết kế đường dây. Các thông số và các tiêu chuẩn thiết kế trong chương này đủ để bạn đọc làm các bài tập hoặc thiết kế giáo học. Khi thiết kế đường dây thật phục vụ sản xuất bạn đọc phải áp dụng các quy phạm và tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành hiện hành.


NỘI DUNG:


Lời nói đầu

Chương 1: Các thông số của đường dây

Độ từ cảm và điện kháng của đường dây trên không

Dung dẫn của đường dây trên không

Điện trở và điện dẫn

Ví dụ áp dụng


Chương 2: Dây dài siêu cao áp và hệ thống tải điện

Khái niệm chung về lưới điện siêu cao áp, đường dây tải điện và hệ thống điện tải điện

Các phương trình cơ bản của đường dây tải điện dài

Chế độ làm việc của đường dây thuần nhất

Tính toán chế độ của hệ thống tải điện

Bù trên đường dây dài

Tự kích thích máy phát điện và chế độ không đối xứng

Tính toán tổnt hất công suất và tổn thất điện năng - hiệu suất tải điện của đường dây dài


Chương 3: Tính toán cơ học đường dây tải điện trên không

Khái niệm chung về đường dây trên không

Phương trình cơ bản của dây dẫn trên trên hai điểm có độ cao bằng nhau

Tính toán độ dài, độ cao, ứng suất và lực căng của dây dẫn

Phương trình căng dây trong trường hợp hai điểm treo dây không cùng độ cao

Phương trình trạng thái của dây dẫn

Khoảng cột tới hạn của dây dẫn

Đường dây trên không trong vận hành

Trình tự thiết kế đường dây

Tính toán khoảng vượt lớn.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: