SÁCH - Tính nhiệt lò hơi công nghiệp (Đỗ Văn Thắng & Các TG)
Cuốn sách này trình bày phương pháp tính toán nhiệt lò hơi dùng trong công nghiệp, dựa trên tài liệu "Tính nhiệt lò hơi - phương pháp tiêu chuẩn" của nhà xuất bản "Năng lượng" - Moskva - xuất bản năm 1973 - và các hướng dẫn cơ bản để vận hành các lò hơi đốt than công suất trung bình.


Cuốn sách trợ giúp cho cán bộ kỹ thuật các nhà máy trong việc thực hiện các tính toán nhiệt các lò hơi thường dùng trong công nghiệp, có công suất từ 10-100 T/h, đốt các loại nhiên liệu như than đá, than bùn, các phế thải nông lâm nghiệp v.v... , có ích cho các cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp công nghiệp. Cuốn sách này cũng phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành nhiệt các trường đại học và cao đẳng trong việc làm đồ án môn học và thiết kế tốt nghiệp.


Khi sử dụng sách này, cần lưu ý khi thiết kế mới các lò hơi, người ta khuyến khích sử dụng các "thiết kế điển hình" đã đưa ra trong cuốn sách  - khi thay đổi nhiên liệu và công suất lò không đáng kể, có thể thay đổi không nhiều các kích thước cơ bản của "thiết kế điển hình" này, để đảm bảo các thông số của nhiệm vụ thiết kế yêu cầu.


Khi thiêt kế cải tạo lò hơi, nếu cần thay đổi loại nhiên liệu đốt, cán bộ kỹ thuật cũng phải thay đổi buồng đốt theo phụ lục để đạt các yêu cầu đặt ra.

Việc thiết kế và vận hành lò hơi là một vấn đề rất lớn, cuốn sách này không đề cập đến việc thiết kế các lò hơi rất nhỏ, cũng như không thể đề cập chi tiết đến việc vận hành tất cả các loại lò hơi và thiết bị phụ của nó khi thiết kế và vận hành các lò hơi có phương pháp đốt nhiên liệu khác.


NỘI DUNG:


Phần 1: Thiết bị nồi hơi và nhiên liệu

Phần 2: Tính nhiệt lò hơi công nghiệp

Chương 1: Nhiệm vụ cho thiết kế và chọn các số liệu ban đầu để tính nhiệt

Chương 3: Cân bằng nhiệt lò hơi

Chương 4: Các kích thước kết cấu cơ bản của buồng đốt

Chương 5: Tính toán trao đổi nhiệt trong buồng đốt

Chương 6: Tính toán các bề mặt đốt đối lưu

Chương 7: Tính giàn Feston và chùm ống sinh hơi

Chương 8: Tính bộ quá nhiệt

Chương 9: Tính toán các bề mặt đốt đuôi lò

Chương 10: Phần bản vẽ thiết kế

Phần 3: vận hành lò hơi

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Vận hành lò hơi ở chế độ ổn định

Chương 3: Khởi động và dùng lò hơi

Chương 4: Vận hành các phần tử lò hơi

Chương 5: Vận hành hệ thống nhiên liệu

Chương 6: Vận hành thiết bị phụ lò hơi

Phần phụ lục.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: