Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá ngừ ngâm dầu đóng hộp

 


Tàu cá: Tàu cá đánh bắt nguyên liệu cá ngừ tại vùng biển Khánh Hòa mang biển số TS – 7546 – KH của ông Nguyễn Văn Hòa vào ngày 23 tháng 9 năm 2013 có nhiệm vụ cung cấp thông tin về nguyên liệu cá đánh bắt.

Vận chuyển:Cung cấp thông tin về phương tiện vận chuyển,điều kiện vận chuyển cá nguyên liệu cho nhà chế biến.Cá  được bảo quản lạnh bằng đá xay và vận chuyển vào cảng N1 cùng ngày 23 tháng 9 năm 2013

Nhà chế biến: Sau đó 300kg cá được vận chuyển bằng xe bảo ôn đến nhà máy chế biến đồ hộp M, vào ngày 24/9/2013, nhà máy tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản vào kho bằng đá cây và được đem đi chế biến ngày 26/09/2013. Nhà chế biến phải có nhiệm vụ ghi chép lại các thông tin trên và cung cấp cho nhà phân phối.

Nhà phân phối :Sau khi được chế biến xong,sản phẩm được đi bảo quản ở kho A và được phân phối đến nhà phân phối là siêu thị Metro do Nguyễn Văn A phụ trách ngày 06/10/2013 bằng xe tải chở hàng phân khối nhỏ để bày bán.Nhà phân phối có nhiệm vụ lưu trữ thông tin và cung cấp thông tin cho khách hàng.LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: