Báo cáo thực tập tốt nghiệp thiết kế mạch nguồn một chiều ổn áp có điện áp ra thay đổi (0 - 15v) 3a

 


Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) được hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, được Thủ tướng Võ Văn Kiệt lần đầu tiên đề xướng đến Thủ tướng Goh Chok Tong vào tháng 3 năm 1994. Dự án chính thức ra đời vào ngày 31 tháng 01 năm 1996 tại Singapore. Tiếp đó, ngày 14/5/1996, Lễ động thổ đã diễn ra tại VSIP I dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước lúc bấy giờ.


NỘI DUNG:


Phần A: GIỚI THIỆU CÔNG TY VSIP 5

I. Quá trình hình thành 5

II. Các cổ đông 5

III.    Tầm Nhìn & Văn Hóa VSIP 6

Phần B: NỘI DUNG THỰC TẬP 8

ĐẶT VẤN ĐỀ 8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

1.1. Khái niệm chung về nguồn một chiều 9

1.2. Biến áp nguồn và chỉnh lưu 10

1.2.1. Biến áp nguồn 10

1.2.2. Chỉnh lưu 10

1.3. Lọc các thành phần xoay chiều của dòng điện ra tải 13

1.3.1. Lọc bằng tụ điện 14

1.3.2. Lọc bằng cuộn cảm L 15

1.3.3. Bộ lọc hình L ngược và hình 15

1.3.4. Bộ lọc cộng hưởng 16

1.4. Ổn định điện áp 17

1.4.1. Nguyên tắc mạch ổn áp có hồi tiếp 18

1.4.2. Bộ ổn áp tuyến tính IC 20

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ NGUỒN MỘT CHIỀU ỔN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP RA THAY ĐỔI TỪ 0 -15V 21

2.1.  Sơ đồ khối của khối nguồn 21

2.2.  Lựa chọn phương áp thiết kế 21

2.2.1.  Biến áp 21

2.2.2.  Mạch chỉnh lưu 21

2.2.3. Bộ lọc nguồn 22

2.2.4. Khối ổn áp 22

CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ LẮP RÁP MẠCH THỰC TẾ 27

3.1.  Tính toán các thông số cho từng khối mạch 27

3.1.1. Biến áp 27

3.1.2. Khối chỉnh lưu 29

3.1.3. Khối lọc nguồn 29

3.1.4. Khối phân áp lấy điên áp ra 30

3.1.5. Khối tạo điên áp âm 31

3.1.6. Transistor tăng dòng ra tải 32

3.1.7. Khối lọc điện áp ra 33

KẾT LUẬN 36

Tài Liệu Tham Khảo 36


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: