GIÁO TRÌNH - Intouch Wonderware

 


Wonderware là công ty hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ chuyên cung cấp phần mềm công nghiệp cho các nhà máy, hệ thống điều khiển, tự động. Được thành lập từ năm 1986, đến nay đã có hơn 100.000 nhà máy lớn trên toàn cầu sử dụng Wonderware để giám sát, điều khiển quản lý nhằm nâng cao khả năng sản xuất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm của Wonderware được phát triển trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft, và được Microsoft chọn làm đối tác đi tiên phong trong việc đưa giao diện người máy và cơ sở dữ liệu xuống sàn nhà máy. Thị phần của Wonderware chiếm 32% trên toàn cầu về giao diện người máy HMI (Human Machine Interface), 28% về cơ sở dữ liệu nhà máy (Historian Database). Các sản phẩm của Wonderware được thiết kế trên dựa trên kiến trúc mở, module hoá, có khả năng ổn định và tương thích cao với phần cứng của các hãng, bộ sản phẩm bao gồm:

  InTouch   :Thiết kế Giao diện Người-Máy HMI

  I/O Server     :Module trung gian kết nối với phần cứng của các 

hãng

  IAS   :Nền tảng để thiết kế hệ thống tương tác với các phần mềm khác

  Historian   :Thu thập dữ liệu từ sàn nhà máy trên nền MS SQL

  ActiveFactory   :Tạo báo cáo, bảng biều trên bộ MS Office

  Information Server:Báo cáo và hiển thị trên website

  InBatch   :Cho các ứng dụng xử lý theo mẻ

  InControl   :Ứng dụng cho các điều khiển thuật toán, logic mờ

  QI Analyst   :Quản lý chất lượng sản phẩm

  DT Analyst   :Giám sát, quản lý tình trạng dừng của nhà máy

  MEM   :Quản lý tài nguyên, thông tin sản xuất của nhà máy

  SCADAlarm   :Quản lý báo động hệ thống


LINK DOWNLOAD

 


Wonderware là công ty hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ chuyên cung cấp phần mềm công nghiệp cho các nhà máy, hệ thống điều khiển, tự động. Được thành lập từ năm 1986, đến nay đã có hơn 100.000 nhà máy lớn trên toàn cầu sử dụng Wonderware để giám sát, điều khiển quản lý nhằm nâng cao khả năng sản xuất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm của Wonderware được phát triển trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft, và được Microsoft chọn làm đối tác đi tiên phong trong việc đưa giao diện người máy và cơ sở dữ liệu xuống sàn nhà máy. Thị phần của Wonderware chiếm 32% trên toàn cầu về giao diện người máy HMI (Human Machine Interface), 28% về cơ sở dữ liệu nhà máy (Historian Database). Các sản phẩm của Wonderware được thiết kế trên dựa trên kiến trúc mở, module hoá, có khả năng ổn định và tương thích cao với phần cứng của các hãng, bộ sản phẩm bao gồm:

  InTouch   :Thiết kế Giao diện Người-Máy HMI

  I/O Server     :Module trung gian kết nối với phần cứng của các 

hãng

  IAS   :Nền tảng để thiết kế hệ thống tương tác với các phần mềm khác

  Historian   :Thu thập dữ liệu từ sàn nhà máy trên nền MS SQL

  ActiveFactory   :Tạo báo cáo, bảng biều trên bộ MS Office

  Information Server:Báo cáo và hiển thị trên website

  InBatch   :Cho các ứng dụng xử lý theo mẻ

  InControl   :Ứng dụng cho các điều khiển thuật toán, logic mờ

  QI Analyst   :Quản lý chất lượng sản phẩm

  DT Analyst   :Giám sát, quản lý tình trạng dừng của nhà máy

  MEM   :Quản lý tài nguyên, thông tin sản xuất của nhà máy

  SCADAlarm   :Quản lý báo động hệ thống


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: