KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2015

 


Viêm gan B (VGB) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người do virus viêm gan B (hepatitis B virus: HBV) gây ra, một bệnh để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh VGB.

Theo thống kê của WHO một phần ba dân số thế giới đã từng bị nhiễm HBV, khoảng 350 triệu người mang HBV mạn tính. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người mang HBV mạn chết do hậu quả suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan[34].

Tại Việt Nam, rất nhiều nghiên cứu về tần suất mắc bệnh VGB cho thấy Việt Nam ở vào vùng dịch lưu hành cao[7]. Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế năm 2012, có khoảng 12 - 16 triệu người nhiễm HBV, trong đó tỉ lệ người có HBsAg trong cộng đồng từ 14 - 26%, tuỳ theo những nghiên cứu khác nhau và ở các nhóm dân cư địa lý khác nhau, số người nhiễm HBV mạn tính khoảng 10 triệu người.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Một số khái niệm ........................................................................................ 3

1.2. Dịch tễ học virus VGB ............................................................................... 3

1.3. Phương thức truyền virus VGB ................................................................. 5

1.4. Hậu quả lâu dài của viêm gan virus B ....................................................... 7

1.5. Dự phòng bệnh viêm gan virus B .............................................................. 8

1.6. Tình hình nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành về viêm gan B trên

thế giới và Việt Nam ....................................................................................... 10

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu .......................................... 15

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 15

2.3. Đạo đức nghiên cứu ................................................................................. 19

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm VGB ............................... 20

3.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ......... 31

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN

4.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm HBV............................... 35

4.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ......... 44

KẾT LUẬN .................................................................................................... 49

1. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh viêm gan B của sinh viên ........ 49

2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ............ 49

KHUYẾN NGHỊ............................................................................................ 50


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD

 


Viêm gan B (VGB) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người do virus viêm gan B (hepatitis B virus: HBV) gây ra, một bệnh để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh VGB.

Theo thống kê của WHO một phần ba dân số thế giới đã từng bị nhiễm HBV, khoảng 350 triệu người mang HBV mạn tính. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người mang HBV mạn chết do hậu quả suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan[34].

Tại Việt Nam, rất nhiều nghiên cứu về tần suất mắc bệnh VGB cho thấy Việt Nam ở vào vùng dịch lưu hành cao[7]. Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế năm 2012, có khoảng 12 - 16 triệu người nhiễm HBV, trong đó tỉ lệ người có HBsAg trong cộng đồng từ 14 - 26%, tuỳ theo những nghiên cứu khác nhau và ở các nhóm dân cư địa lý khác nhau, số người nhiễm HBV mạn tính khoảng 10 triệu người.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Một số khái niệm ........................................................................................ 3

1.2. Dịch tễ học virus VGB ............................................................................... 3

1.3. Phương thức truyền virus VGB ................................................................. 5

1.4. Hậu quả lâu dài của viêm gan virus B ....................................................... 7

1.5. Dự phòng bệnh viêm gan virus B .............................................................. 8

1.6. Tình hình nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành về viêm gan B trên

thế giới và Việt Nam ....................................................................................... 10

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu .......................................... 15

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 15

2.3. Đạo đức nghiên cứu ................................................................................. 19

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm VGB ............................... 20

3.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ......... 31

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN

4.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm HBV............................... 35

4.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ......... 44

KẾT LUẬN .................................................................................................... 49

1. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh viêm gan B của sinh viên ........ 49

2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ............ 49

KHUYẾN NGHỊ............................................................................................ 50


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: