Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước ngầm cấp cho sinh hoạt xã Tân Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương công suất 5200m3 ngày đêm

 


- Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, và thực sự trở thành vấn đề của toàn cầu. Thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại, đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết của nước ta. Nước sạch liên quan đến mọi người, mọi ngành, mọi vùng miền, nhất là sự phát triển bền vững của đất nước.

- Theo đánh giá của tổ chức thế giới, 80% các bệnh đường ruột trên thế giới đều bắt đầu từ nguồn nước không an toàn. Hầu hết ở các khu nghèo, người dân phải tự lo nguồn nước sinh hoạt cho mình. Họ sử dụng đủ loại nguồn nước. Nước mặt bao gồm:

ao, hồ, sông, suối, kênh rạch và các loại giếng mạch nông như giếng làng. Nước mưa hứng trực tiếp hoặc thu từ các mái nhà. Một vấn đề đáng quan tâm là chất lượng nước này bị ô nhiễm ở mức độ cao. Đặt biệt là ở vùng đồng bằng sông hồng và sông Cửu Long. Thói quen, tập tục của người dân vẫn tắm giặt, ăn uống bằng những nguồn nước bị ô nhiễm, nên nguy cơ mắt các bệnh đường ruột và các bệnh ngoài da la rất lớn.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: