Cuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacola

 


Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, kĩ thuật hiện nay thì marketing là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất, luôn được các doanh nghiệp đẩy mạnh để quảng bá cho các sản phẩm của mình. Qua bài tiểu luận này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những chiến lược marketing nổi bật đem lại thành công của Coca-Cola và Pepsi. Trong thế giới thương hiệu, cuộc cạnh tranh giữa Pepsi và Coca-Cola đã trở thành kinh điển. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, sự khác biệt và những yếu tố cạnh tranh giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Đầu tiên, bài tiểu luận này sẽ mang đến cho người đọc những đặc điểm khái quát nhất và tầm ảnh hưởng của Coca-Cola và Pepsi ở trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Những con số nói lên vị thế và sự thành công của “hai ông lớn” trong ngành giải khát. Tiếp theo đó là chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing, chiến lược Marketing-Mix mà 2 hãng đã sử dụng để đánh bại các đối thủ nhỏ lẻ khác cũng như để cạnh tranh với nhau. Ở mỗi chiến lược, chúng tôi đưa đến những điểm nổi bật của từng hãng và tổng kết lại bằng 1 phần so sánh chung để thấy được sự khác nhau giữa hai hãng. Ngoài ra, chúng tôi phân tích kĩ hơn Marketing-Mix, chiến lược quan trọng nhất giúp 2 hãng có được thành công như ngày hôm nay. Với việc thay đổi bao bì sản phẩm qua từng giai đoạn, quảng bá hình ảnh, giá cả, chăm sóc khách hàng,… Pepsi và Coca-Cola xứng đáng là 2 hãng đi đầu trong ngành giải khát. Tuy Coca-Cola và Pepsi là đối thủ của nhau, luôn cạnh tranh nhau trên mọi mặt nhưng nhờ đó khách hàng cũng chú ý hơn và giành sự quan tâm hơn đến 2 sản phẩm này. Không chỉ cạnh tranh bằng những người nổi tiếng, Coca-Cola và Pepsi luôn cạnh tranh từng chút một trong các loại sản phẩm . Hễ hãng này ra một loại hương vị mới thì hãng kia chẳng bao lâu cũng cho ra lò một dòng sản phẩm có hương vị tương tự. Trong khi Coca luôn nhấn mạnh đến thức uống, thì Pepsi nhấn mạnh lên người dùng thức uống. Tất cả đã làm nên sức ảnh hưởng của họ ngày hôm nay.


NỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

A. Giới thiệu chung 6

I. Coca-Cola 6

II. Pepsi 7

B. Chiến lược kinh doanh 9

I. Coca-Cola 9

II. Pepsi 9

III. So sánh chung 10

C. Chiến lược Marketing 11

I. Phân tích môi trường vĩ mô 11

1. Môi trường kinh tế 11

2. Môi trường công nghệ 11

3. Môi trường văn hóa – xã hội 11

4. Môi trường dân số 11

5. Môi trường chính trị - pháp luật 11

6. Môi trường toàn cầu 12

II. Phân tích môi trường ngành 12

1. Đối thủ hiện tại 12

2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 12

3. Năng lực đàm phán của khách hàng 13

4. Năng lực thương lượng từ các nhà cung cấp 13

5. Sự đe dọa từ các ngành thay thế 13

III. Phân tích môi trường nội bộ - Nguồn lực Marketing 13

1. Coca-Cola 14

2. Pepsi 15

IV. Định hướng chiến lược Marketing 16

1. Coca-Cola 16

2. Pepsi 17

V. Cuộc cạnh tranh giữa Coca-Cola và Pepsi 18

1. Lịch sử cạnh tranh 18

2. Chiến lược Marketing – Quảng bá thương hiệu 19

3. Giá trị thương hiệu 22

D. Chiến lược Marketing Mix 22

I. Sản phẩm (Product) 22

1. Coca-Cola 22

2. Pepsi 24

3. So sánh chung 27

II. Giá (Price) 30

1. Coca-Cola 30

2. Pepsi 31

3. So sánh chung 32

III. Phân phối (Place) 32

1. Coca-Cola 32

2. Pepsi 34

3. So sánh chung 36

IV. Xúc tiến thương mại (Promotion) 37

1. Coca-Cola 37

2. Pepsi 39

3. So sánh chung 42

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45


LINK DOWNLOAD

 


Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, kĩ thuật hiện nay thì marketing là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất, luôn được các doanh nghiệp đẩy mạnh để quảng bá cho các sản phẩm của mình. Qua bài tiểu luận này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những chiến lược marketing nổi bật đem lại thành công của Coca-Cola và Pepsi. Trong thế giới thương hiệu, cuộc cạnh tranh giữa Pepsi và Coca-Cola đã trở thành kinh điển. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, sự khác biệt và những yếu tố cạnh tranh giữa 2 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Đầu tiên, bài tiểu luận này sẽ mang đến cho người đọc những đặc điểm khái quát nhất và tầm ảnh hưởng của Coca-Cola và Pepsi ở trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Những con số nói lên vị thế và sự thành công của “hai ông lớn” trong ngành giải khát. Tiếp theo đó là chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing, chiến lược Marketing-Mix mà 2 hãng đã sử dụng để đánh bại các đối thủ nhỏ lẻ khác cũng như để cạnh tranh với nhau. Ở mỗi chiến lược, chúng tôi đưa đến những điểm nổi bật của từng hãng và tổng kết lại bằng 1 phần so sánh chung để thấy được sự khác nhau giữa hai hãng. Ngoài ra, chúng tôi phân tích kĩ hơn Marketing-Mix, chiến lược quan trọng nhất giúp 2 hãng có được thành công như ngày hôm nay. Với việc thay đổi bao bì sản phẩm qua từng giai đoạn, quảng bá hình ảnh, giá cả, chăm sóc khách hàng,… Pepsi và Coca-Cola xứng đáng là 2 hãng đi đầu trong ngành giải khát. Tuy Coca-Cola và Pepsi là đối thủ của nhau, luôn cạnh tranh nhau trên mọi mặt nhưng nhờ đó khách hàng cũng chú ý hơn và giành sự quan tâm hơn đến 2 sản phẩm này. Không chỉ cạnh tranh bằng những người nổi tiếng, Coca-Cola và Pepsi luôn cạnh tranh từng chút một trong các loại sản phẩm . Hễ hãng này ra một loại hương vị mới thì hãng kia chẳng bao lâu cũng cho ra lò một dòng sản phẩm có hương vị tương tự. Trong khi Coca luôn nhấn mạnh đến thức uống, thì Pepsi nhấn mạnh lên người dùng thức uống. Tất cả đã làm nên sức ảnh hưởng của họ ngày hôm nay.


NỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

A. Giới thiệu chung 6

I. Coca-Cola 6

II. Pepsi 7

B. Chiến lược kinh doanh 9

I. Coca-Cola 9

II. Pepsi 9

III. So sánh chung 10

C. Chiến lược Marketing 11

I. Phân tích môi trường vĩ mô 11

1. Môi trường kinh tế 11

2. Môi trường công nghệ 11

3. Môi trường văn hóa – xã hội 11

4. Môi trường dân số 11

5. Môi trường chính trị - pháp luật 11

6. Môi trường toàn cầu 12

II. Phân tích môi trường ngành 12

1. Đối thủ hiện tại 12

2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 12

3. Năng lực đàm phán của khách hàng 13

4. Năng lực thương lượng từ các nhà cung cấp 13

5. Sự đe dọa từ các ngành thay thế 13

III. Phân tích môi trường nội bộ - Nguồn lực Marketing 13

1. Coca-Cola 14

2. Pepsi 15

IV. Định hướng chiến lược Marketing 16

1. Coca-Cola 16

2. Pepsi 17

V. Cuộc cạnh tranh giữa Coca-Cola và Pepsi 18

1. Lịch sử cạnh tranh 18

2. Chiến lược Marketing – Quảng bá thương hiệu 19

3. Giá trị thương hiệu 22

D. Chiến lược Marketing Mix 22

I. Sản phẩm (Product) 22

1. Coca-Cola 22

2. Pepsi 24

3. So sánh chung 27

II. Giá (Price) 30

1. Coca-Cola 30

2. Pepsi 31

3. So sánh chung 32

III. Phân phối (Place) 32

1. Coca-Cola 32

2. Pepsi 34

3. So sánh chung 36

IV. Xúc tiến thương mại (Promotion) 37

1. Coca-Cola 37

2. Pepsi 39

3. So sánh chung 42

KẾT LUẬN 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: