SÁCH - Quản Lý Sản Xuất Full (Nguyễn Như Phong)Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin.

Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,…

Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,…

Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, với nội dung bao gồm các chương sau:


NỘI DUNG:


Chương 1. Quản lý sản xuất

Chương 2. Quản lý chất lượng

Chương 3. Dự báo nhu cầu

Chương 4. Thiết kế sản phẩm

Chương 5. Thiết kế quy trình

Chương 6. Hoạch định năng lực

Chương 7. Hoạch định vị trí

Chương 8. Hoạch định mặt bằng

Chương 9. Thiết kế công việc

Chương 10. Hoạch định sản xuất

Chương 11. Hoạch định vật tư

Chương 12. Điều độ sản xuất

Chương 13. Hoạch định tồn kho

Chương 14. Quản lý dự án

Chương 15. Quản lý bảo trì

Chương 16. Hoạch định phân phốiĐẶT MUA SÁCH QUẢN LÝ SẢN XUẤT NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin.

Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,…

Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,…

Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, với nội dung bao gồm các chương sau:


NỘI DUNG:


Chương 1. Quản lý sản xuất

Chương 2. Quản lý chất lượng

Chương 3. Dự báo nhu cầu

Chương 4. Thiết kế sản phẩm

Chương 5. Thiết kế quy trình

Chương 6. Hoạch định năng lực

Chương 7. Hoạch định vị trí

Chương 8. Hoạch định mặt bằng

Chương 9. Thiết kế công việc

Chương 10. Hoạch định sản xuất

Chương 11. Hoạch định vật tư

Chương 12. Điều độ sản xuất

Chương 13. Hoạch định tồn kho

Chương 14. Quản lý dự án

Chương 15. Quản lý bảo trì

Chương 16. Hoạch định phân phốiĐẶT MUA SÁCH QUẢN LÝ SẢN XUẤT NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: