SÁCH SCAN - Bài tập kinh tế học & Bài tập kinh tế học vỹ mô (Damian Ward & David Begg)SÁCH SCAN - Bài tập kinh tế học (Damian Ward & David Begg)


Cũng như cuốn lý thuyết, cuốn bài tập này có 36 chương tương ứng. Nội dung hỗ trợ, củng cố, nâng cao kiến thức về kinh tế cho người đọc sau khi nghiên cứu xong phần lý thuyết. Trong mỗi chương đều đề cập đến: mục tiêu nghiên cứu; nội dung cần nắm được; kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai; tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm; ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, bài tập tình huống; sau cùng là câu hỏi tư duy.


Thật thiếu sót khi không kể đến phần đáp án. Phần này ở cuối sách, giúp người đọc đánh giá xem mình đã nắm được kiến thức ở mức độ nào sau khi thực hành các bài tập của sách.

Kết hợp mỗi thuật ngữ trong danh sách với một định nghĩa tương thích với nó. Bài tập này giúp bạn xem lại một cách ngắn gọn các thuật ngữ và khái niệm chuyên môn mà bạn đã học trong sách lý thuyết để đảm bảo rằng bạn có được hiểu biết chắc chắn về các khái niệm cần thiết đó của kinh tế học.


Mỗi chương mở đầu với một loạt các mục tiêu nghiên cứu, tổng kết những cái mà người đọc cần hiểu. Chúng tương ứng với các chương trong sách lý thuyết.


Mỗi chương đua ra một số hình và bảng để giúp bạn hình dung về các mô hình kinh tế khách nhau và để minh hoạ, tổng kết các khái niệm quan trọng.


Hàng loạt các bài tập đưa ra cho phép bạn thực hành các kỹ thuật bạn đã được học và áp dụng phương pháp luận kinh tế học. Chúng bao gồm các bài tập đồ thị cũng như các câu hỏi  dưới dạng trả lời ngắn gọn, bổ sung cho các câu hỏi ôn tập của sách lý thuyết.


Mục Lục:

Lời nhà xuất bản

Mục Lục

Quy trình đọc

Phần 1: Giới thiệu

1. Kinh tế học và nền kinh tế

2. Các công cụ phân tích kinh tế

3. Cầu, cung và thị trường


Phần 2: Kinh tế học vĩ mô thực chứng

4. Độ co giãn của cung và cầu

5. Sự lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu

6. Các quyết định cung ứng

7. Chi phí và cung

8. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý

9. Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo

10. Thị trường lao động

11. Các loại lao động

12. Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập

13. Rủi ro và thông tin

14. Nền kinh tế thông tin.


Phần 3: Kinh tế học phúc lợi

15. Kinh tế học phúc lợi

16. Thu và chi của chính phủ

17. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh

18. Độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân


Phần 4: Kinh tế học vĩ mô

19. Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô

20. Sản lượng và tổng cầu

21. Chính sách tài khó và ngoại thương

22. Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

23. Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ

24. Chính sách tiền tệ và tài khoản

25. Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc

26. Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy

27. Thất nghiệpp

28. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán

29. Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở

30. Tăng trưởng kinh tế

31. Chu kỳ kinh doanh

32. Kinh tế học vĩ mô: tổng kết


Phần 5: Kinh tế thế giới

33. Thương mại quốc tế

34. Các chế độ tỷ giá hối đoái

35. Hội nhập Châu Á

36. Các nước kém phát triển.


LINK DOWNLOADSÁCH SCAN - Bài tập kinh tế học vỹ mô (Damian Ward & David Begg)
Nội dung của mỗi chương trong Bài Tập Kinh Tế Học Vi Mô


đều đề cập đến:


Mục tiêu nghiên cứu


Nội dung cần nắm được


Kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai


Tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm


Ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường


Bài tập tình huống


Câu hỏi tư duy.


Các ví dụ minh họa, câu hỏi tình huống được trích dẫn từ những tình huống kinh tế xảy ra trong thực tiễn.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)SÁCH SCAN - Bài tập kinh tế học (Damian Ward & David Begg)


Cũng như cuốn lý thuyết, cuốn bài tập này có 36 chương tương ứng. Nội dung hỗ trợ, củng cố, nâng cao kiến thức về kinh tế cho người đọc sau khi nghiên cứu xong phần lý thuyết. Trong mỗi chương đều đề cập đến: mục tiêu nghiên cứu; nội dung cần nắm được; kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai; tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm; ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, bài tập tình huống; sau cùng là câu hỏi tư duy.


Thật thiếu sót khi không kể đến phần đáp án. Phần này ở cuối sách, giúp người đọc đánh giá xem mình đã nắm được kiến thức ở mức độ nào sau khi thực hành các bài tập của sách.

Kết hợp mỗi thuật ngữ trong danh sách với một định nghĩa tương thích với nó. Bài tập này giúp bạn xem lại một cách ngắn gọn các thuật ngữ và khái niệm chuyên môn mà bạn đã học trong sách lý thuyết để đảm bảo rằng bạn có được hiểu biết chắc chắn về các khái niệm cần thiết đó của kinh tế học.


Mỗi chương mở đầu với một loạt các mục tiêu nghiên cứu, tổng kết những cái mà người đọc cần hiểu. Chúng tương ứng với các chương trong sách lý thuyết.


Mỗi chương đua ra một số hình và bảng để giúp bạn hình dung về các mô hình kinh tế khách nhau và để minh hoạ, tổng kết các khái niệm quan trọng.


Hàng loạt các bài tập đưa ra cho phép bạn thực hành các kỹ thuật bạn đã được học và áp dụng phương pháp luận kinh tế học. Chúng bao gồm các bài tập đồ thị cũng như các câu hỏi  dưới dạng trả lời ngắn gọn, bổ sung cho các câu hỏi ôn tập của sách lý thuyết.


Mục Lục:

Lời nhà xuất bản

Mục Lục

Quy trình đọc

Phần 1: Giới thiệu

1. Kinh tế học và nền kinh tế

2. Các công cụ phân tích kinh tế

3. Cầu, cung và thị trường


Phần 2: Kinh tế học vĩ mô thực chứng

4. Độ co giãn của cung và cầu

5. Sự lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu

6. Các quyết định cung ứng

7. Chi phí và cung

8. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý

9. Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo

10. Thị trường lao động

11. Các loại lao động

12. Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập

13. Rủi ro và thông tin

14. Nền kinh tế thông tin.


Phần 3: Kinh tế học phúc lợi

15. Kinh tế học phúc lợi

16. Thu và chi của chính phủ

17. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh

18. Độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân


Phần 4: Kinh tế học vĩ mô

19. Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô

20. Sản lượng và tổng cầu

21. Chính sách tài khó và ngoại thương

22. Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

23. Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ

24. Chính sách tiền tệ và tài khoản

25. Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc

26. Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy

27. Thất nghiệpp

28. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán

29. Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở

30. Tăng trưởng kinh tế

31. Chu kỳ kinh doanh

32. Kinh tế học vĩ mô: tổng kết


Phần 5: Kinh tế thế giới

33. Thương mại quốc tế

34. Các chế độ tỷ giá hối đoái

35. Hội nhập Châu Á

36. Các nước kém phát triển.


LINK DOWNLOADSÁCH SCAN - Bài tập kinh tế học vỹ mô (Damian Ward & David Begg)
Nội dung của mỗi chương trong Bài Tập Kinh Tế Học Vi Mô


đều đề cập đến:


Mục tiêu nghiên cứu


Nội dung cần nắm được


Kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai


Tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm


Ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường


Bài tập tình huống


Câu hỏi tư duy.


Các ví dụ minh họa, câu hỏi tình huống được trích dẫn từ những tình huống kinh tế xảy ra trong thực tiễn.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: