EBOOK - Sổ tay kỹ thuật cơ điện M&E (Full Tập 1+2)Chương I: Ký hiệu, ghi chú và giải thích ý nghĩa các ký hiệu trên bản vẽ…….Mark 1


Phần I: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ thống điện


Phần II: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ điện nhẹ


Phần III: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ điều hòa không khí thông gió


Phần IV: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ cấp thoát nước


Phần V: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ phòng cháy và chữa cháy


Chương II: Thuật ngữ, chữ viết tắt và ý nghĩa các từ thường dùng hệ Cơ Điện…Mark 2


Từ viết tắt và ý nghĩa hệ điện Thuật ngữ thường dùng hệ điện Thuật ngữ hệ cấp thoát nước


Thuật ngữ HVAC, điều hòa không khí thông gió Thuật ngữ thường dùng trong đấu thầu và xây lắp Thuật ngữ về kim loại, sắt thép, công nghệ hàn Thuật ngữ trang bị điện


Thuật ngữ chiếu sáng


Thuật ngữ dịch vụ cơ khí


Thuật ngữ lắp đặt đường ống và thoát nước


Thuật ngữ về quản lý, bảo dưỡng


Thuật ngữ hợp đồng trong xây dựng và thiết bị nói chung


Chương III: Đề cương hướng dẫn thi công, giám sát hệ Cơ Điện………………..Mark 3


Phần I: Thi công


Thi công hệ điện, điện nhẹ tổng hợp


Thi công hệ điều hòa không khí thông gió (HVAC) Thi công hệ Cấp thoát nước


Phần II: Giám sát


Tổng quan về công tác giám sát


Giám sát hệ thống điện phần thân


Giám sát hệ thống điều hòa không khí, thông gió phần thân


Giám sát hệ thống Cấp thoát nước


Chương IV: Check list nghiệm thu vật tư thiết bị và thi công…………………Mark 4


Tổng quan về công tác kiểm tra nghiệm thu Check list nghiệm thu vật tư, thiết bị Cơ Điện Check list nghiệm thu thi công Cơ Điện


Chương V: Tiêu chuẩn và câu hỏi hệ Điện-HVAC thường gặp………………..Mark 5


TẬP 2


NỘI DUNG PHẦN 2 MARK SỐ TRANG

PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ MÔ TẢ FULL HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mark 1 Trang 1 đến 118

PHẦN 2: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP, MÁY PHÁT

PHẦN 3: THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁNG CÁP ĐIỆN Mark 3 Trang 1 đến 27

PHẦN 4: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, ĐÈN, CÔNG TẮC, Ổ CẮM Mark 4 Trang 1 đến 11

PHẦN 5: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Mark 5 Trang 1 đến 26

PHẦN 6: THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN VÀ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN Mark 6 Trang 1 đến 48

PHẦN 7: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT-TIẾP ĐỊA Mark 7 Trang 1 đến 13

PHẦN 8: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ Mark 8 Trang 1 đến 56

PHẦN 9: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC HẠ TẦNG Mark 9 Trang 1 đến 23

PHẦN 10: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CĂN HỘ – THI CÔNG PHẦN TRỤC  

Mark 10

PHẦN 11: THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH ĐIỂN HÌNH Mark 11 Trang 1 đến 41

PHẦN 12: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV- ĐIỀU HÒA CỤC BỘ  

Mark 12

PHẦN 13: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHILLER &

THIẾT BỊ FCU, AHU, THI CÔNG ỐNG & BẢO ÔN

PHẦN 14: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ỐNG GIÓ, LẮP ĐẶT QUẠT  

Mark 14

PHẦN 15: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY-CHỮA CHÁY Mark 15 Trang 1 đến 61

PHẦN 16: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY & THIẾT BỊ Mark 16 Trang 1 đến 19

PHẦN 17: HƯỚNG DẪN THI CÔNG THIẾT KẾ ĐIỆN DÂN DỤNG Mark 17 Trang 1 đến 25


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (UPDATING...)Chương I: Ký hiệu, ghi chú và giải thích ý nghĩa các ký hiệu trên bản vẽ…….Mark 1


Phần I: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ thống điện


Phần II: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ điện nhẹ


Phần III: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ điều hòa không khí thông gió


Phần IV: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ cấp thoát nước


Phần V: Ký hiệu, ghi chú và giải thích hệ phòng cháy và chữa cháy


Chương II: Thuật ngữ, chữ viết tắt và ý nghĩa các từ thường dùng hệ Cơ Điện…Mark 2


Từ viết tắt và ý nghĩa hệ điện Thuật ngữ thường dùng hệ điện Thuật ngữ hệ cấp thoát nước


Thuật ngữ HVAC, điều hòa không khí thông gió Thuật ngữ thường dùng trong đấu thầu và xây lắp Thuật ngữ về kim loại, sắt thép, công nghệ hàn Thuật ngữ trang bị điện


Thuật ngữ chiếu sáng


Thuật ngữ dịch vụ cơ khí


Thuật ngữ lắp đặt đường ống và thoát nước


Thuật ngữ về quản lý, bảo dưỡng


Thuật ngữ hợp đồng trong xây dựng và thiết bị nói chung


Chương III: Đề cương hướng dẫn thi công, giám sát hệ Cơ Điện………………..Mark 3


Phần I: Thi công


Thi công hệ điện, điện nhẹ tổng hợp


Thi công hệ điều hòa không khí thông gió (HVAC) Thi công hệ Cấp thoát nước


Phần II: Giám sát


Tổng quan về công tác giám sát


Giám sát hệ thống điện phần thân


Giám sát hệ thống điều hòa không khí, thông gió phần thân


Giám sát hệ thống Cấp thoát nước


Chương IV: Check list nghiệm thu vật tư thiết bị và thi công…………………Mark 4


Tổng quan về công tác kiểm tra nghiệm thu Check list nghiệm thu vật tư, thiết bị Cơ Điện Check list nghiệm thu thi công Cơ Điện


Chương V: Tiêu chuẩn và câu hỏi hệ Điện-HVAC thường gặp………………..Mark 5


TẬP 2


NỘI DUNG PHẦN 2 MARK SỐ TRANG

PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ MÔ TẢ FULL HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN Mark 1 Trang 1 đến 118

PHẦN 2: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP, MÁY PHÁT

PHẦN 3: THI CÔNG LẮP ĐẶT THANG MÁNG CÁP ĐIỆN Mark 3 Trang 1 đến 27

PHẦN 4: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, ĐÈN, CÔNG TẮC, Ổ CẮM Mark 4 Trang 1 đến 11

PHẦN 5: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Mark 5 Trang 1 đến 26

PHẦN 6: THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN VÀ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN Mark 6 Trang 1 đến 48

PHẦN 7: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT-TIẾP ĐỊA Mark 7 Trang 1 đến 13

PHẦN 8: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ Mark 8 Trang 1 đến 56

PHẦN 9: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC HẠ TẦNG Mark 9 Trang 1 đến 23

PHẦN 10: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CĂN HỘ – THI CÔNG PHẦN TRỤC  

Mark 10

PHẦN 11: THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH ĐIỂN HÌNH Mark 11 Trang 1 đến 41

PHẦN 12: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV- ĐIỀU HÒA CỤC BỘ  

Mark 12

PHẦN 13: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHILLER &

THIẾT BỊ FCU, AHU, THI CÔNG ỐNG & BẢO ÔN

PHẦN 14: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ỐNG GIÓ, LẮP ĐẶT QUẠT  

Mark 14

PHẦN 15: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY-CHỮA CHÁY Mark 15 Trang 1 đến 61

PHẦN 16: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY & THIẾT BỊ Mark 16 Trang 1 đến 19

PHẦN 17: HƯỚNG DẪN THI CÔNG THIẾT KẾ ĐIỆN DÂN DỤNG Mark 17 Trang 1 đến 25


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD - TẬP 1


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: