Định vị thương hiệu xe máy honda việt nam tại thị trường hải phòngTrong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng không ngừng và đời sống của người dân vì thế cũng được nâng cao thì nhu cầu sử dụng xe máy cũng tăng lên theo đó. Thế nhưng chiếc xe máy bây giờ không chỉ là một phương tiện đi lại thông thường mà hơn thế nữa nó còn xem như là một vật có tác dụng làm đẹp, nâng cao giá trị của người sử dụng, đi kèm đó là nhiều tính năng hiện đại và phải tiết kiệm nhiên liệu – một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một chiếc xe máy trong thời buổi giá xăng tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Honda Việt Nam đã liên tục cải tiến, sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của từng loại đối tượng sử dụng.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................4

1.1. Yếu tố định vị thương hiệu ............................................................................4

1.1.1. Khái niệm ...............................................................................................4

1.1.2. Mục tiêu của định vị................................................................................4

1.1.3. Các bước xây dựng chiến lược định vị ....................................................5

1.2. Đại cương về thương hiệu ........................................................................... 10

1.2.1. Khái niệm thương hiệu .......................................................................... 10

1.2.2. Thành phần của thương hiệu ................................................................. 11

1.2.3. Giá trị thương hiệu ................................................................................ 12

1.2.4. Vai trò của thương hiệu......................................................................... 12

1.2.4.1. Đối với công ty ............................................................................... 12

1.2.4.2. Đối với người tiêu dùng .................................................................. 12

1.2.5. Năm nguyên tắc cơ bản khi xây dựng một thương hiệu ......................... 13

1.2.6. Vấn đề phát triển thương hiệu ............................................................... 14

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của khách hàng................... 17

1.3.1. Lý thuyết động cơ của Maslow.............................................................. 17

1.3.2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng đối với thương hiệu..................... 19

1.4. Giới thiệu mô hình N.I.P ............................................................................. 22

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 31

2.1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 31

2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu định tính.................................................. 31

2.1.1.1. Thảo luận nhóm .............................................................................. 31

2.1.1.2. Phỏng vấn nhóm chuyên đề............................................................. 32

2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu định lượng............................................... 33

2.1.2.1. Quan sát.......................................................................................... 33

2.1.2.2. Phỏng vấn ....................................................................................... 34

2.1.3. Phương pháp thu thập thông tin chính của đề tài ................................... 36

2.2. Nhu cầu thông tin ........................................................................................ 37

2.2.1. Thông tin thứ cấp .................................................................................. 37

2.2.1.1. Nhu cầu thông tin............................................................................ 37

2.2.1.2. Nguồn thông tin .............................................................................. 37

2.2.2. Thông tin sơ cấp.................................................................................... 37

2.2.2.1. Nhu cầu thông tin............................................................................ 37

2.2.2.2. Nguồn thông tin: ............................................................................. 38

2.3. Xây dựng thang đo ...................................................................................... 38

2.3.1. Xây dựng thang đo các yếu tố sử dụng .................................................. 38

2.3.2. Xây dựng thang đo các tiêu chí định vị.................................................. 39

2.3.3. Xây dựng thang đo các yếu tố cá nhân .................................................. 39

2.4. Thiết kế mẫu ............................................................................................... 39

2.5. Thiết kế bảng câu hỏi .................................................................................. 41

2.5.1. Các bước thiết kế một bảng câu hỏi....................................................... 41

2.5.2. Mô tả cách thu mẫu ............................................................................... 44

2.5.3. Bảng câu hỏi hoàn chỉnh ....................................................................... 44

2.6. Lập bản đồ nhận thức với đo lường đa hướng (attribute-based method

Multidimensional scaling) .................................................................................. 44

2.6.1. Quy trình lập bản đồ nhận thức ............................................................. 45

2.6.2. Các kỹ thuật lập bản đồ nhận thức......................................................... 45

2.6.3. Cấu trúc của bản đồ nhận thức............................................................... 45

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................. 47

3.1.Tổng quan về thị trường xe máy Việt Nam................................................... 47

3.2. Giới thiệu về công ty Honda Việt Nam (HVN)............................................ 57

3.2.1. Giới thiệu chung.................................................................................... 57

3.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 59

3.2.3. Công ty Honda Việt Nam sau 15 năm hoạt động ................................... 62

3.2.4. Những sản phẩm xe máy của công ty Honda Việt Nam đã có mặt

trên thị trường ................................................................................................. 64

3.2.5. Giới thiệu về nhãn hiệu sản phẩm.......................................................... 69

3.2.5.1. Logo ............................................................................................... 69

3.2.5.2. Slogan............................................................................................. 70

3.2.5.3. Tên gọi từng sản phẩm.................................................................... 70

3.2.6. Đặc điểm khách hàng mục tiêu của xe máy Honda Việt Nam................ 71

3.2.6.1.Nhu cầu, sở thích của khách hàng .................................................... 71

3.2.6.2. Thói quen mua xe máy.................................................................... 71

3.2.6.3. Xu hướng........................................................................................ 72

3.3. Giới thiệu về các đối thủ cạnh tranh chính của Honda Việt Nam ................. 72

3.3.1. Công ty Yamaha Motor Việt Nam......................................................... 72

3.3.1.1. Giới thiệu về công ty Yamaha ......................................................... 72

3.3.1.2. Phương châm của Yamaha .............................................................. 73

3.3.1.3. Logo của Yamaha ........................................................................... 74

3.3.2. Công ty SYM Việt Nam........................................................................ 74

3.3.2.1. Giới thiệu về công ty SYM ............................................................. 74

3.3.2.2. Triết lý kinh doanh của công ty SYM.............................................. 75

3.3.2.3. Logo và slogan của SYM ................................................................ 76

3.3.3. Công ty Việt Nam Suzuki...................................................................... 77

3.3.3.1. Giới thiệu về Suzuki Việt Nam ....................................................... 77

3.3.3.2. Tôn chỉ và định hướng của Việt Nam Suzuki .................................. 77

3.3.3.3. Logo và slogan của Suzuki.............................................................. 78

3.4.Phân tích thực trạng tiêu dùng xe máy tại địa bàn thành phố Hải Phòng ....... 78

3.4.1. Mô tả đặc tính mẫu điều tra các khách hàng tại địa bàn thành phố

Hải Phòng ....................................................................................................... 78

3.4.1.1. Tỷ lệ khách hàng mua xe máy từ các thương hiệu xe máy............... 78

3.4.1.2. Tiêu chí lựa chọn thương hiệu xe máy nói chung ............................ 80

3.4.1.3. Sự kết hợp giữa nghề nghiệp và loại xe sử dụng.............................. 82

3.4.1.4. Sự kết hợp giữa thu nhập trung bình hàng tháng và loại xe sử dụng........ 83

3.4.2. Mô tả thương hiệu định vị ..................................................................... 84

3.4.2.1. Phương tiện thông tin...................................................................... 84

3.4.2.2. Địa điểm mua xe Honda.................................................................. 85

3.4.2.3. Ba lý do khiến khách hàng lựa chọn thương hiệu xe máy Honda..... 86

3.5. Định vị thương hiệu xe máy Honda Việt Nam ............................................. 87

3.5.1. Cảm nhận của khách hàng về thương hiệu sản phẩm theo từng thuộc tính..... 90

3.5.2. Cạnh tranh của các thương hiệu............................................................. 92

3.5.3. Xác định lợi thế cạnh tranh.................................................................... 92

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 94

4.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao uy tín cho thương hiệu xe máy Honda

Việt Nam............................................................................................................ 94

4.1.1. Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm.......................................... 94

4.1.2. Giải pháp 2: Thay đổi mối quan hệ đối tác kinh doanh giữa Honda

Việt Nam và các HEAD.................................................................................. 96

4.1.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện các chương trình quảng cáo, làm mới

thương hiệu..................................................................................................... 97

4.2. Một số kiến nghị.......................................................................................... 99

4.2.1. Đối với Nhà nước.................................................................................. 99

4.2.2. Đối với công ty Honda Việt Nam ........................................................ 100

4.3. Kết luận..................................................................................................... 101

4.3.1. Những kết quả đạt được của đề tài....................................................... 101

4.3.2. Những hạn chế của đề tài .................................................................... 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 103


LINK DOWNLOADTrong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng không ngừng và đời sống của người dân vì thế cũng được nâng cao thì nhu cầu sử dụng xe máy cũng tăng lên theo đó. Thế nhưng chiếc xe máy bây giờ không chỉ là một phương tiện đi lại thông thường mà hơn thế nữa nó còn xem như là một vật có tác dụng làm đẹp, nâng cao giá trị của người sử dụng, đi kèm đó là nhiều tính năng hiện đại và phải tiết kiệm nhiên liệu – một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một chiếc xe máy trong thời buổi giá xăng tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Honda Việt Nam đã liên tục cải tiến, sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của từng loại đối tượng sử dụng.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................4

1.1. Yếu tố định vị thương hiệu ............................................................................4

1.1.1. Khái niệm ...............................................................................................4

1.1.2. Mục tiêu của định vị................................................................................4

1.1.3. Các bước xây dựng chiến lược định vị ....................................................5

1.2. Đại cương về thương hiệu ........................................................................... 10

1.2.1. Khái niệm thương hiệu .......................................................................... 10

1.2.2. Thành phần của thương hiệu ................................................................. 11

1.2.3. Giá trị thương hiệu ................................................................................ 12

1.2.4. Vai trò của thương hiệu......................................................................... 12

1.2.4.1. Đối với công ty ............................................................................... 12

1.2.4.2. Đối với người tiêu dùng .................................................................. 12

1.2.5. Năm nguyên tắc cơ bản khi xây dựng một thương hiệu ......................... 13

1.2.6. Vấn đề phát triển thương hiệu ............................................................... 14

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của khách hàng................... 17

1.3.1. Lý thuyết động cơ của Maslow.............................................................. 17

1.3.2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng đối với thương hiệu..................... 19

1.4. Giới thiệu mô hình N.I.P ............................................................................. 22

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 31

2.1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 31

2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu định tính.................................................. 31

2.1.1.1. Thảo luận nhóm .............................................................................. 31

2.1.1.2. Phỏng vấn nhóm chuyên đề............................................................. 32

2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu định lượng............................................... 33

2.1.2.1. Quan sát.......................................................................................... 33

2.1.2.2. Phỏng vấn ....................................................................................... 34

2.1.3. Phương pháp thu thập thông tin chính của đề tài ................................... 36

2.2. Nhu cầu thông tin ........................................................................................ 37

2.2.1. Thông tin thứ cấp .................................................................................. 37

2.2.1.1. Nhu cầu thông tin............................................................................ 37

2.2.1.2. Nguồn thông tin .............................................................................. 37

2.2.2. Thông tin sơ cấp.................................................................................... 37

2.2.2.1. Nhu cầu thông tin............................................................................ 37

2.2.2.2. Nguồn thông tin: ............................................................................. 38

2.3. Xây dựng thang đo ...................................................................................... 38

2.3.1. Xây dựng thang đo các yếu tố sử dụng .................................................. 38

2.3.2. Xây dựng thang đo các tiêu chí định vị.................................................. 39

2.3.3. Xây dựng thang đo các yếu tố cá nhân .................................................. 39

2.4. Thiết kế mẫu ............................................................................................... 39

2.5. Thiết kế bảng câu hỏi .................................................................................. 41

2.5.1. Các bước thiết kế một bảng câu hỏi....................................................... 41

2.5.2. Mô tả cách thu mẫu ............................................................................... 44

2.5.3. Bảng câu hỏi hoàn chỉnh ....................................................................... 44

2.6. Lập bản đồ nhận thức với đo lường đa hướng (attribute-based method

Multidimensional scaling) .................................................................................. 44

2.6.1. Quy trình lập bản đồ nhận thức ............................................................. 45

2.6.2. Các kỹ thuật lập bản đồ nhận thức......................................................... 45

2.6.3. Cấu trúc của bản đồ nhận thức............................................................... 45

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................. 47

3.1.Tổng quan về thị trường xe máy Việt Nam................................................... 47

3.2. Giới thiệu về công ty Honda Việt Nam (HVN)............................................ 57

3.2.1. Giới thiệu chung.................................................................................... 57

3.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 59

3.2.3. Công ty Honda Việt Nam sau 15 năm hoạt động ................................... 62

3.2.4. Những sản phẩm xe máy của công ty Honda Việt Nam đã có mặt

trên thị trường ................................................................................................. 64

3.2.5. Giới thiệu về nhãn hiệu sản phẩm.......................................................... 69

3.2.5.1. Logo ............................................................................................... 69

3.2.5.2. Slogan............................................................................................. 70

3.2.5.3. Tên gọi từng sản phẩm.................................................................... 70

3.2.6. Đặc điểm khách hàng mục tiêu của xe máy Honda Việt Nam................ 71

3.2.6.1.Nhu cầu, sở thích của khách hàng .................................................... 71

3.2.6.2. Thói quen mua xe máy.................................................................... 71

3.2.6.3. Xu hướng........................................................................................ 72

3.3. Giới thiệu về các đối thủ cạnh tranh chính của Honda Việt Nam ................. 72

3.3.1. Công ty Yamaha Motor Việt Nam......................................................... 72

3.3.1.1. Giới thiệu về công ty Yamaha ......................................................... 72

3.3.1.2. Phương châm của Yamaha .............................................................. 73

3.3.1.3. Logo của Yamaha ........................................................................... 74

3.3.2. Công ty SYM Việt Nam........................................................................ 74

3.3.2.1. Giới thiệu về công ty SYM ............................................................. 74

3.3.2.2. Triết lý kinh doanh của công ty SYM.............................................. 75

3.3.2.3. Logo và slogan của SYM ................................................................ 76

3.3.3. Công ty Việt Nam Suzuki...................................................................... 77

3.3.3.1. Giới thiệu về Suzuki Việt Nam ....................................................... 77

3.3.3.2. Tôn chỉ và định hướng của Việt Nam Suzuki .................................. 77

3.3.3.3. Logo và slogan của Suzuki.............................................................. 78

3.4.Phân tích thực trạng tiêu dùng xe máy tại địa bàn thành phố Hải Phòng ....... 78

3.4.1. Mô tả đặc tính mẫu điều tra các khách hàng tại địa bàn thành phố

Hải Phòng ....................................................................................................... 78

3.4.1.1. Tỷ lệ khách hàng mua xe máy từ các thương hiệu xe máy............... 78

3.4.1.2. Tiêu chí lựa chọn thương hiệu xe máy nói chung ............................ 80

3.4.1.3. Sự kết hợp giữa nghề nghiệp và loại xe sử dụng.............................. 82

3.4.1.4. Sự kết hợp giữa thu nhập trung bình hàng tháng và loại xe sử dụng........ 83

3.4.2. Mô tả thương hiệu định vị ..................................................................... 84

3.4.2.1. Phương tiện thông tin...................................................................... 84

3.4.2.2. Địa điểm mua xe Honda.................................................................. 85

3.4.2.3. Ba lý do khiến khách hàng lựa chọn thương hiệu xe máy Honda..... 86

3.5. Định vị thương hiệu xe máy Honda Việt Nam ............................................. 87

3.5.1. Cảm nhận của khách hàng về thương hiệu sản phẩm theo từng thuộc tính..... 90

3.5.2. Cạnh tranh của các thương hiệu............................................................. 92

3.5.3. Xác định lợi thế cạnh tranh.................................................................... 92

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 94

4.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao uy tín cho thương hiệu xe máy Honda

Việt Nam............................................................................................................ 94

4.1.1. Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm.......................................... 94

4.1.2. Giải pháp 2: Thay đổi mối quan hệ đối tác kinh doanh giữa Honda

Việt Nam và các HEAD.................................................................................. 96

4.1.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện các chương trình quảng cáo, làm mới

thương hiệu..................................................................................................... 97

4.2. Một số kiến nghị.......................................................................................... 99

4.2.1. Đối với Nhà nước.................................................................................. 99

4.2.2. Đối với công ty Honda Việt Nam ........................................................ 100

4.3. Kết luận..................................................................................................... 101

4.3.1. Những kết quả đạt được của đề tài....................................................... 101

4.3.2. Những hạn chế của đề tài .................................................................... 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 103


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: