SÁCH SCAN - Kỹ Thuật Số (Nguyễn Quốc Trung Cb)Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các sản phẩm công nghệ cao đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống - xã hội. Công nghệ nano - vật liệu mới; công nghệ thông tin số, công nghệ robot thông minh,; công nghệ sinh học; công nghệ nghiên cứu về sự sống và nhiều công nghệ tiên tiến khác nữa đã thực sự làm thay đổi thé giới trong những thập kỷ qua.

Mục tiêu của cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức lý thuyết tổng quan và đầy đủ nhất về phương pháp phân tích và tổng hợp mạch số cho sinh viên, giảng viên và các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành Điện - Điện tử.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê"  chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOADChúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các sản phẩm công nghệ cao đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống - xã hội. Công nghệ nano - vật liệu mới; công nghệ thông tin số, công nghệ robot thông minh,; công nghệ sinh học; công nghệ nghiên cứu về sự sống và nhiều công nghệ tiên tiến khác nữa đã thực sự làm thay đổi thé giới trong những thập kỷ qua.

Mục tiêu của cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức lý thuyết tổng quan và đầy đủ nhất về phương pháp phân tích và tổng hợp mạch số cho sinh viên, giảng viên và các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành Điện - Điện tử.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê"  chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: