SÁCH SCAN - Giáo trình Giải tích II (PGS.TS. Tô Văn Ban)

 


Sự vật và hiện tượng vốn có nhũng mối liên hệ chằng chịt theo lối mạng nhện, yếu to này phụ thuộc vào những yếu tố khác trong một tông thê chuyển động. Đê thây bán chất của hiện tượng cũng như mở rộng khả năng đi vào cuộc song của toán học, chúng ta cần nghiên cứu giải tích trong phạm vi nhiều biến. 

Với hàm nhiều biến, nhiều khái niệm và kết quả của hàm một biên không còn bảo toàn mà có những biên thê tinh vi, uyên chuyên và hứa hẹn những ứng dụng vô cùng rộng lớn. Giáo trình Giải tích 11 - một sự tiếp tục của Giáo trình Giải tích I - hướng chù yếu vào phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Sự vật và hiện tượng vốn có nhũng mối liên hệ chằng chịt theo lối mạng nhện, yếu to này phụ thuộc vào những yếu tố khác trong một tông thê chuyển động. Đê thây bán chất của hiện tượng cũng như mở rộng khả năng đi vào cuộc song của toán học, chúng ta cần nghiên cứu giải tích trong phạm vi nhiều biến. 

Với hàm nhiều biến, nhiều khái niệm và kết quả của hàm một biên không còn bảo toàn mà có những biên thê tinh vi, uyên chuyên và hứa hẹn những ứng dụng vô cùng rộng lớn. Giáo trình Giải tích 11 - một sự tiếp tục của Giáo trình Giải tích I - hướng chù yếu vào phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: