Phân tích tác động hình ảnh điểm đến của tp. nha trang - khánh hòa đến ý định hành vi tương lai của khách du kháchNgày nay, du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh, mang lại lợi ích lớn nhất trong khu vực kinh tế quốc doanh bởi ngành công nghiệp không khói này đã tạo ra nhiều công ăn việc làm và góp phần làm giàu cho các ngành công nghiệp khác có liên quan (theo Martin & Bousque, năm 2008). Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đã xác định: ”Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao” và đề ra mục tiêu ‘’phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước” . Bởi vậy, phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước nói chung, và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Nước ta có điều kiện phong phú cho việc phát triển du lịch nói chung với nhiều địa phương có điều kiện phát triển mạnh như Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu,….riêng trong số đó, Khánh Hòa với nhiều lợi thế do thiên nhiên ưu đãi như: có vịnh, bãi biển đẹp hấp dẫn, khí hậu ôn hòa… đã được Nhà nướcđịnh  hướng mục tiêu “Quy hoạch Nha Trang – Khánh Hòa thành một trung tâm du lịch và xây dựng du lịch Khánh Hòa thành một thương hiệu quốc tế”.

Để thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa đã và đang rất quan tâm đến việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (2010 – 2015) đã đề ra nhiệm vụ “ phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành một điểm đến, trung tâm du lịch lớn của cả nước”.

Tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hành động cụ thể và thiết thực nhằm phát triển du lịch của tỉnh nhà, tận dụng tối đa tính hướng biển của thành phố để tạo ra một bản sắc cho Nha Trang- thành phố biển, biến Nha Trang thành trung tâm du lịch chính của tỉnh, nhằm xây dựng một thương hiệu du lịch vững mạnh và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đến với bạn bè năm châu.


LINK DOWNLOADNgày nay, du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh, mang lại lợi ích lớn nhất trong khu vực kinh tế quốc doanh bởi ngành công nghiệp không khói này đã tạo ra nhiều công ăn việc làm và góp phần làm giàu cho các ngành công nghiệp khác có liên quan (theo Martin & Bousque, năm 2008). Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đã xác định: ”Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao” và đề ra mục tiêu ‘’phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước” . Bởi vậy, phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước nói chung, và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Nước ta có điều kiện phong phú cho việc phát triển du lịch nói chung với nhiều địa phương có điều kiện phát triển mạnh như Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu,….riêng trong số đó, Khánh Hòa với nhiều lợi thế do thiên nhiên ưu đãi như: có vịnh, bãi biển đẹp hấp dẫn, khí hậu ôn hòa… đã được Nhà nướcđịnh  hướng mục tiêu “Quy hoạch Nha Trang – Khánh Hòa thành một trung tâm du lịch và xây dựng du lịch Khánh Hòa thành một thương hiệu quốc tế”.

Để thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa đã và đang rất quan tâm đến việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (2010 – 2015) đã đề ra nhiệm vụ “ phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành một điểm đến, trung tâm du lịch lớn của cả nước”.

Tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hành động cụ thể và thiết thực nhằm phát triển du lịch của tỉnh nhà, tận dụng tối đa tính hướng biển của thành phố để tạo ra một bản sắc cho Nha Trang- thành phố biển, biến Nha Trang thành trung tâm du lịch chính của tỉnh, nhằm xây dựng một thương hiệu du lịch vững mạnh và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đến với bạn bè năm châu.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: