SÁCH - Giáo trình các quá trình chế tạo (Trần Doãn Sơn & Các TG)Giáo trình Các quá trình chế tạo cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng những kiến thức cơ bản của các quá trình sản xuất đang được ứng dụng trong thực tế sản xuất của xã hội như: các quá trình tạo hình sản phẩm bằng đông đặc, quá trình gia công bằng biến dạng dẻo, các quá trình bóc tách vật liệu bằng phương pháp truyền thống hay đặc biệt. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu các quá trình xử lý bề mặt nhằm nâng cao chất lượng của chi tiết gia công và các phương pháp sản xuất chi tiết bằng kim loại bột và gốm sứ.


NỘI DUNG:


Chương 1 Tổng quan về kỹ thuật chế tạo

Chương 2 Các quá trình đông đặc

Chương 3 Các quá trình gia công kim loại bằng biến dạng dẻo

Chương 4 Các quá trình sản xuất sản phẩm từ kim loại bột và gốm sứ

Chương 5 Các quá trình bóc tách kim loại truyền thống

Chương 6 Các quá trình gia công bằng hạt mài

Chương 7 Các quá trình gia công không truyền thống

Chương 8 Các phương pháp nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm

Chương 9 Quá trình lắp rápLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình Các quá trình chế tạo cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng những kiến thức cơ bản của các quá trình sản xuất đang được ứng dụng trong thực tế sản xuất của xã hội như: các quá trình tạo hình sản phẩm bằng đông đặc, quá trình gia công bằng biến dạng dẻo, các quá trình bóc tách vật liệu bằng phương pháp truyền thống hay đặc biệt. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu các quá trình xử lý bề mặt nhằm nâng cao chất lượng của chi tiết gia công và các phương pháp sản xuất chi tiết bằng kim loại bột và gốm sứ.


NỘI DUNG:


Chương 1 Tổng quan về kỹ thuật chế tạo

Chương 2 Các quá trình đông đặc

Chương 3 Các quá trình gia công kim loại bằng biến dạng dẻo

Chương 4 Các quá trình sản xuất sản phẩm từ kim loại bột và gốm sứ

Chương 5 Các quá trình bóc tách kim loại truyền thống

Chương 6 Các quá trình gia công bằng hạt mài

Chương 7 Các quá trình gia công không truyền thống

Chương 8 Các phương pháp nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm

Chương 9 Quá trình lắp rápLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: