Tiểu luận quản trị kinh doanh - Phân tích môi trường vi mô hệ thống cửa hàng KFC tại Việt NamNền văn mình nhân loại luôn luôn phát triển không ngừng nghỉ, đã và đang đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Có được những điều đó chính là nhờ sự phát triển của kinh tế và xã hội. Mà nói đến kinh tế, thì không thể không nhắc tới doanh nghiệp- những phần tử của nền kinh tế, sự phát triển và thành công  của nó phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và khả năng thích ứng vói môi trường kinh doanh đó. Đây là mối quan hệ tương tác nhân quả không thể thiếu và vì thế như một lẽ đương nhiên, muốn doanh nghiệp thành công, người kinh doanh luôn phải nắm rõ và phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là lí do vì sao tôi chọn đề tài: “ Phân tích môi trường vi mô của doanh nghiệp cụ thể” – một yếu tó trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp làm đề tài tiểu luận.

Thời đại phát triển, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động và thành công, nổi tiếng ở mọi lĩnh vực , quốc gia khác nhau. Tôi chọn KFC- hẳn đã rất quen thuộc với người dân thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng- một thương hiệu đồ ăn nhanh có lịch sử lâu đời, được coi là một trong những “ông lớn” trong các thương hiệu fast food. Trải qua những khó khăn và đạt được thành công như hôm nay, KFC đã nắm rõ và có những chiến lược rất tốt phù họp với môi trường kinh doanh của mình mà ở đây, tôi sẽ phân tích môi trường vi mô của KFC tại Việt Nam.


NỘI DUNG:


PHẦN 1. VÀI NÉT VỀ KFC 2

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KFC: 2

II. VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KFC 3

PHẦN 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA KFC TẠI VIỆT NAM 4

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 4

1. Doanh nghiệp: 4

2. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 4

3. Các yếu tố cơ bản của môi trường kinh doanh: 4

II. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA KFC TẠI VIỆT NAM: 5

1. Các đối thủ cạnh tranh: 5

2. Khách hàng 8

3. Nhà cung ứng 11

4. Đối thủ tiềm ẩn: 14

5. Sản phẩm thay thế 16

KẾT LUẬN 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


LINK DOWNLOADNền văn mình nhân loại luôn luôn phát triển không ngừng nghỉ, đã và đang đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Có được những điều đó chính là nhờ sự phát triển của kinh tế và xã hội. Mà nói đến kinh tế, thì không thể không nhắc tới doanh nghiệp- những phần tử của nền kinh tế, sự phát triển và thành công  của nó phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và khả năng thích ứng vói môi trường kinh doanh đó. Đây là mối quan hệ tương tác nhân quả không thể thiếu và vì thế như một lẽ đương nhiên, muốn doanh nghiệp thành công, người kinh doanh luôn phải nắm rõ và phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là lí do vì sao tôi chọn đề tài: “ Phân tích môi trường vi mô của doanh nghiệp cụ thể” – một yếu tó trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp làm đề tài tiểu luận.

Thời đại phát triển, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động và thành công, nổi tiếng ở mọi lĩnh vực , quốc gia khác nhau. Tôi chọn KFC- hẳn đã rất quen thuộc với người dân thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng- một thương hiệu đồ ăn nhanh có lịch sử lâu đời, được coi là một trong những “ông lớn” trong các thương hiệu fast food. Trải qua những khó khăn và đạt được thành công như hôm nay, KFC đã nắm rõ và có những chiến lược rất tốt phù họp với môi trường kinh doanh của mình mà ở đây, tôi sẽ phân tích môi trường vi mô của KFC tại Việt Nam.


NỘI DUNG:


PHẦN 1. VÀI NÉT VỀ KFC 2

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KFC: 2

II. VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KFC 3

PHẦN 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA KFC TẠI VIỆT NAM 4

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 4

1. Doanh nghiệp: 4

2. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 4

3. Các yếu tố cơ bản của môi trường kinh doanh: 4

II. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA KFC TẠI VIỆT NAM: 5

1. Các đối thủ cạnh tranh: 5

2. Khách hàng 8

3. Nhà cung ứng 11

4. Đối thủ tiềm ẩn: 14

5. Sản phẩm thay thế 16

KẾT LUẬN 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: