SÁCH SCAN - Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van (Nguyễn Đăng Cường Cb)

 


Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van là một trong những môn học chính cấu thành chuyên ngành máy xây dựng. Đây là nhóm máy chuyên dùng để thay đổi vị trí của dối tượng công tác nhờ các thiết bị mang tải trực tiếp hay gián tiếp. Theo tính chất của chuyển động chính hay tính chất của vật liệu vận chuyển, máy nâng chuyển và thiết bị cửa van dược chia thành hai nhóm: máy nâng (trong đố có máy đóng mở cửa van) và máy vận chuyển liên tục.

Máy nâng chuyển đóng vai trò CỊuan trọng trong việc cơ giới hoá, tự động hoá các dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Máy nâng chuyển cũng cố thể thực hiện cơ giới hoá một công đoạn nặng nhọc; giảm nhẹ sức lao động cho con người.


Cuốn "Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản vê' cấu tạo, nguyên lý làm việc, cấc nguyên tắc tính toán chính một số các bộ phận và cơ cấu công tác của một số loại máy nâng vận chuyển thông dụng, phạm vi ứng dụng lớn.


NỘI DUNG:


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY NÂNG CHUYEN  

1.1. Một vài nét về sự phát triển máy nâng

1.2. Phân loại nâng vận chuyển và vật liệu vận chuyển

1.3. Các yêu cầu chính của máy nâng

Chương 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY NÂNG  

2.1. Những thông số cơ bản của máy nâng

2.2. Phân loại máy trục

2.3. Phương pháp tính toán các cơ cấu máy nâng

2.4. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Chương 3: CÁC CHI TIẾT CỦA BỘ PHẬN MANG TẢI  

3.1. Cáp thép

3.2. Xích

3.3. Ròng rọc xích

3.4. Ròng rọc cáp

3.5. Tang cuốn cáp

3.6. Tang và ròng rọc ma sát

3.7. Thiết bị mang tải hàng khối

3.8. Thiết bị mang tải hàng rời

Chương 4: CÁC BỘ PHẬN PHANH HÃM  

4.1. Nhiệm vụ của phanh hãm

4.2. Thiết bị dừng

4.3. Thiết bị phanh

4.4. Phanh đai

4.5. Phanh nón

4.6. Phanh đĩa

4.7. Phanh tự động

Chương 5: CÁC CƠ CẤU CƠ KHÍ MÁY NÂNG  

5.1. Nguyên tắc cấu tạo các cơ cấu máy nâng

5.2. Cơ cấu nâng

5.3. Cơ cấu thay đổi tầm vươn

Chương 6: CƠ CẤU DI CHUYEN  

6.1. Vấn đề chung

6.2. Xác định lực cản khi di chuyển

6.3. Phanh hãm trong cơ cấu di chuyển

6.4. Kết cấu các bộ phận cơ cấu di chuyển

6.5. Các bước tính cơ cấu di chuyển


Chương 7: CƠ CẤU QUAY  

7.1. Những vấn đề chung

7.2. Bộ phận tựa quay

7.3. Cấu tạo chung của cơ cấu quay

7.4. Lực cản và công suất của cơ cấu quay

7.5. Tải trọng động trong cơ cấu quay của bệ quay

7.6. Thứ tự tính toán


Chương 8: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MÁY NÂNG CHUYỂN  

8.1. Khái niệm chung

8.2. Truyền động điện một chiều

8.3. Truyền động điện xoay chiều

Chương 9: MÁY NÂNG ĐƠN GIẢN  

9.1. Kích

9.2. Tời

9.3. Pa lăng

Chương 10: CÁC LOẠI MÁY TRỤC  

10.1. Khái niệm chung về máy trục

10.2. Cần trục quay tĩnh tại

10.3. Cầu trục

10.4. Cổng trục và bán cổng trục

10.5. Cần trục tháp

10.6. Cần trục nổi

Chương 11: THIẾT BỊ ĐÓNG MỞ CỬA VAN  

11.1. Những vấn đề chung

11.2. Tải trọng tác dụng lên máy đóng mở cửa van

11.3. Máy nâng cửa van

11.4. Tự động hoá đóng mở cửa van

Chương 12: MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC  

12.1. Những vấn đề cơ bản

12.2. Các thông số của máy vận chuyển

Chương 13: BĂNG TẢI CAO SU  

13.1. Cấu tạo và công dụng

13.2. Các bộ phận của băng tải cao su

13.3. Lực cản và công suất băng tải

13.4. Thí dụ tính toán băng tải cao su

Chương 14: BĂNG BẢN  

14.1. Những vấn đề chung

14.2. Tính toán các thông số cơ bản

14.3. Thí dụ tính toán băng bản

Chương 15: VÍT TẢI  

15.1. Những vấn đề chung

15.2. Tính toán vít tải

15.3. Thí dụ tính toán vít tải

Chương 16: GUỒNG TẢI  

16.1. Những vấn đề chung

16.2. Tính toán guồng tải

Tài liệu tham khảo


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van là một trong những môn học chính cấu thành chuyên ngành máy xây dựng. Đây là nhóm máy chuyên dùng để thay đổi vị trí của dối tượng công tác nhờ các thiết bị mang tải trực tiếp hay gián tiếp. Theo tính chất của chuyển động chính hay tính chất của vật liệu vận chuyển, máy nâng chuyển và thiết bị cửa van dược chia thành hai nhóm: máy nâng (trong đố có máy đóng mở cửa van) và máy vận chuyển liên tục.

Máy nâng chuyển đóng vai trò CỊuan trọng trong việc cơ giới hoá, tự động hoá các dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Máy nâng chuyển cũng cố thể thực hiện cơ giới hoá một công đoạn nặng nhọc; giảm nhẹ sức lao động cho con người.


Cuốn "Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản vê' cấu tạo, nguyên lý làm việc, cấc nguyên tắc tính toán chính một số các bộ phận và cơ cấu công tác của một số loại máy nâng vận chuyển thông dụng, phạm vi ứng dụng lớn.


NỘI DUNG:


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY NÂNG CHUYEN  

1.1. Một vài nét về sự phát triển máy nâng

1.2. Phân loại nâng vận chuyển và vật liệu vận chuyển

1.3. Các yêu cầu chính của máy nâng

Chương 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY NÂNG  

2.1. Những thông số cơ bản của máy nâng

2.2. Phân loại máy trục

2.3. Phương pháp tính toán các cơ cấu máy nâng

2.4. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Chương 3: CÁC CHI TIẾT CỦA BỘ PHẬN MANG TẢI  

3.1. Cáp thép

3.2. Xích

3.3. Ròng rọc xích

3.4. Ròng rọc cáp

3.5. Tang cuốn cáp

3.6. Tang và ròng rọc ma sát

3.7. Thiết bị mang tải hàng khối

3.8. Thiết bị mang tải hàng rời

Chương 4: CÁC BỘ PHẬN PHANH HÃM  

4.1. Nhiệm vụ của phanh hãm

4.2. Thiết bị dừng

4.3. Thiết bị phanh

4.4. Phanh đai

4.5. Phanh nón

4.6. Phanh đĩa

4.7. Phanh tự động

Chương 5: CÁC CƠ CẤU CƠ KHÍ MÁY NÂNG  

5.1. Nguyên tắc cấu tạo các cơ cấu máy nâng

5.2. Cơ cấu nâng

5.3. Cơ cấu thay đổi tầm vươn

Chương 6: CƠ CẤU DI CHUYEN  

6.1. Vấn đề chung

6.2. Xác định lực cản khi di chuyển

6.3. Phanh hãm trong cơ cấu di chuyển

6.4. Kết cấu các bộ phận cơ cấu di chuyển

6.5. Các bước tính cơ cấu di chuyển


Chương 7: CƠ CẤU QUAY  

7.1. Những vấn đề chung

7.2. Bộ phận tựa quay

7.3. Cấu tạo chung của cơ cấu quay

7.4. Lực cản và công suất của cơ cấu quay

7.5. Tải trọng động trong cơ cấu quay của bệ quay

7.6. Thứ tự tính toán


Chương 8: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MÁY NÂNG CHUYỂN  

8.1. Khái niệm chung

8.2. Truyền động điện một chiều

8.3. Truyền động điện xoay chiều

Chương 9: MÁY NÂNG ĐƠN GIẢN  

9.1. Kích

9.2. Tời

9.3. Pa lăng

Chương 10: CÁC LOẠI MÁY TRỤC  

10.1. Khái niệm chung về máy trục

10.2. Cần trục quay tĩnh tại

10.3. Cầu trục

10.4. Cổng trục và bán cổng trục

10.5. Cần trục tháp

10.6. Cần trục nổi

Chương 11: THIẾT BỊ ĐÓNG MỞ CỬA VAN  

11.1. Những vấn đề chung

11.2. Tải trọng tác dụng lên máy đóng mở cửa van

11.3. Máy nâng cửa van

11.4. Tự động hoá đóng mở cửa van

Chương 12: MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC  

12.1. Những vấn đề cơ bản

12.2. Các thông số của máy vận chuyển

Chương 13: BĂNG TẢI CAO SU  

13.1. Cấu tạo và công dụng

13.2. Các bộ phận của băng tải cao su

13.3. Lực cản và công suất băng tải

13.4. Thí dụ tính toán băng tải cao su

Chương 14: BĂNG BẢN  

14.1. Những vấn đề chung

14.2. Tính toán các thông số cơ bản

14.3. Thí dụ tính toán băng bản

Chương 15: VÍT TẢI  

15.1. Những vấn đề chung

15.2. Tính toán vít tải

15.3. Thí dụ tính toán vít tải

Chương 16: GUỒNG TẢI  

16.1. Những vấn đề chung

16.2. Tính toán guồng tải

Tài liệu tham khảo


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: