SÁCH SCAN - Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab (Hồ Văn Sung)Xử lý ảnh số được phát triển nhằm mục đích số hóa và mã hóa các bức ảnh để đơn giản hóa các quá trình truyền thông, in ấn và lưu trữ. Thành tựu của xử lý ảnh số gắn chặt với các công cụ tính toán số, qua việc lựac chọn và áp dụng các gói phần mềm. Gói phần mềm hiệu quả nhất vẫn là phần mềm Matlab. Matlab cung cấp 1 lượng lớn các hàm, các M-files, giúp vận dụng để xử lý các hình ảnh trong thế giới thực.

Cuốn sách bao gồm nhiều M-Files trong môi trường làm việc Matlab, từ những hình ảnh thu được bằng máy ảnh số - là những ảnh màu sử dụng trong các chương trình mô phỏng cho các khái niệm lý thuyết; 1 số mẫu điển hình được mặc định trong hộp công cụ của Matlab (IPT) cũng được sử dụng, góp phần làm phong phú và điển hình hóa cho các phương pháp phân tích lý thuyết; chẳng hạn như các phép chiếu xạ Radon trong khi thu ảnh cộng hưởng từ (MRI). Các tín hiệu hình ảnh được mô tả bới mảng dữ liệu nhiều chiều; có tính chất xác định lẫn thống kê.


NỘI DUNG:


Chương 1: Biểu diễn ảnh theo quan điểm tín hiệu

Chương 2: Biểu diễn ảnh theo quan điểm thống kê

Chương 3: Các phép biến đổi 2 chiều

Chương 4: Xử lý ảnh dùng biến đổi sóng con

Chương 5: Khôi phục ảnh

Chương 6: Cải thiện chất lượng của 1 ảnh

Chương 7: Nén và mã hóa ảnh

Chương 8: Xử lý ảnh hình thái


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOADXử lý ảnh số được phát triển nhằm mục đích số hóa và mã hóa các bức ảnh để đơn giản hóa các quá trình truyền thông, in ấn và lưu trữ. Thành tựu của xử lý ảnh số gắn chặt với các công cụ tính toán số, qua việc lựac chọn và áp dụng các gói phần mềm. Gói phần mềm hiệu quả nhất vẫn là phần mềm Matlab. Matlab cung cấp 1 lượng lớn các hàm, các M-files, giúp vận dụng để xử lý các hình ảnh trong thế giới thực.

Cuốn sách bao gồm nhiều M-Files trong môi trường làm việc Matlab, từ những hình ảnh thu được bằng máy ảnh số - là những ảnh màu sử dụng trong các chương trình mô phỏng cho các khái niệm lý thuyết; 1 số mẫu điển hình được mặc định trong hộp công cụ của Matlab (IPT) cũng được sử dụng, góp phần làm phong phú và điển hình hóa cho các phương pháp phân tích lý thuyết; chẳng hạn như các phép chiếu xạ Radon trong khi thu ảnh cộng hưởng từ (MRI). Các tín hiệu hình ảnh được mô tả bới mảng dữ liệu nhiều chiều; có tính chất xác định lẫn thống kê.


NỘI DUNG:


Chương 1: Biểu diễn ảnh theo quan điểm tín hiệu

Chương 2: Biểu diễn ảnh theo quan điểm thống kê

Chương 3: Các phép biến đổi 2 chiều

Chương 4: Xử lý ảnh dùng biến đổi sóng con

Chương 5: Khôi phục ảnh

Chương 6: Cải thiện chất lượng của 1 ảnh

Chương 7: Nén và mã hóa ảnh

Chương 8: Xử lý ảnh hình thái


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: