SÁCH SCAN - Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ (TS. Cao Thị Ý Nhi & TS. Đặng Anh Tuấn)Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...


Với ý nghĩa đặc biệt đó, cuốn GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ này không chỉ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ cho người học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, mà còn là tài liệu tham khảo thường nhật tin cậy cho các nhà quản lý, quản trị kinh doanh và những ai muốn tìm hiểu về lĩnh vực khoa học này.      


NỘI DUNG:


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Chương 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 5: TÍN DỤNG

Chương 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chương 7: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

Chương 8: LÃI SUẤT

Chương 9: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 10: QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

Chương 11: CẦU TIỀN TỆ

Chương 12: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Chương 13: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chương 14: LẠM PHÁT

Chương 15: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


ĐẶT MUA SÁCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOADTài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...


Với ý nghĩa đặc biệt đó, cuốn GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ này không chỉ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ cho người học tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, mà còn là tài liệu tham khảo thường nhật tin cậy cho các nhà quản lý, quản trị kinh doanh và những ai muốn tìm hiểu về lĩnh vực khoa học này.      


NỘI DUNG:


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Chương 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 5: TÍN DỤNG

Chương 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chương 7: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

Chương 8: LÃI SUẤT

Chương 9: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 10: QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

Chương 11: CẦU TIỀN TỆ

Chương 12: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Chương 13: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chương 14: LẠM PHÁT

Chương 15: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


ĐẶT MUA SÁCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: