Thiết kế, chế tạo và đánh giá hệ thống phun nhiên liệu LPG cho xe gắn máy



Tó m tắt – Nhiên liệu khí hóa lỏng LPG (liquif ied petroleum gas) hiện là nguồn năng lượng đang được ứng dụng rộng rã i trên nhiều lĩnh vực ở Vi ệt Nam, đóng gó p quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Bài báo trình bày kết qu ả nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu LPG thực tế trên xe gắ n máy. Hệ thống nhiên liệu lỏng tr uyền thống (xăng) trên xe gắ n máy được thay th ế bằng hệ thống phun nhiên liệu LPG điều khiển điện tử. Nhiên liệu LPG được thiết kế phun trên đường ống nạp. Lưu lượng phun và thời điểm phun được tính toán và điều khiển bằng bộ xử lí tr ung tâm thông qu a việc tính toán và phân tích các thông số đầu và o bao gồm áp suất và nhiệt độ khí nạp, vị trí bướm ga , tố c độ động cơ và vị trí tr ục cam. Kế t qu ả thực nghiệm trên đường nội ô thành phố ch o thấy xe hoạt động ổn định trên địa hình bằng phẳng và đường dốc. Thêm và o đó, ch i phí tiêu hao nhiên liệu ít hơn so vớ i trường hợp sử dụng nhiên liệu xăng.

Từ khóa: hệ thống phun nhiên liệu LPG, nhiên liệu LPG, xe gắ n máy dùng nhiên liệu sạch, xe gắ n máy sử dụng LPG.


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.



LINK DOWNLOAD



Tó m tắt – Nhiên liệu khí hóa lỏng LPG (liquif ied petroleum gas) hiện là nguồn năng lượng đang được ứng dụng rộng rã i trên nhiều lĩnh vực ở Vi ệt Nam, đóng gó p quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Bài báo trình bày kết qu ả nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu LPG thực tế trên xe gắ n máy. Hệ thống nhiên liệu lỏng tr uyền thống (xăng) trên xe gắ n máy được thay th ế bằng hệ thống phun nhiên liệu LPG điều khiển điện tử. Nhiên liệu LPG được thiết kế phun trên đường ống nạp. Lưu lượng phun và thời điểm phun được tính toán và điều khiển bằng bộ xử lí tr ung tâm thông qu a việc tính toán và phân tích các thông số đầu và o bao gồm áp suất và nhiệt độ khí nạp, vị trí bướm ga , tố c độ động cơ và vị trí tr ục cam. Kế t qu ả thực nghiệm trên đường nội ô thành phố ch o thấy xe hoạt động ổn định trên địa hình bằng phẳng và đường dốc. Thêm và o đó, ch i phí tiêu hao nhiên liệu ít hơn so vớ i trường hợp sử dụng nhiên liệu xăng.

Từ khóa: hệ thống phun nhiên liệu LPG, nhiên liệu LPG, xe gắ n máy dùng nhiên liệu sạch, xe gắ n máy sử dụng LPG.


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.



LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: