Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện bãi cháyĐái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh rối loạn chuyển hóa Glucid thường gặp. Bệnh được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư hoặc thứ năm ở các nước phát triển [9].Tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Theo thống kê mới nhất (2017) của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (International Diabetes Federation - IDF) ở Việt Nam, số người mắc ĐTĐ hiện nay vào khoảng trên 3,5 triệu người (chiếm 5,5% tổng số dân trong độ tuổi 20 - 79), trong đó gần 1,9 triệu người mắc ĐTĐ chưa được chẩn đoán, chi phí chăm sóc liên quan đến ĐTĐ là khoảng 217 USD/ người/năm [11].

Trong điều trị bệnh ĐTĐ nói chung, insulin đóng một vai trò quan trọng và với bệnh nhân ĐTĐ typ 2 nói riêng, insulin là liệu pháp được chỉ định lâu dài khi bệnh nhân không đạt mục tiêu điều trị hoặc chống chỉ định với các thuốc đường uống [34]. Với sự phát triển về khoa học kỹ thuật hiện nay để thuận tiện vả dễ sử dụng thì các chế phẩm insulin được đóng gói dạng bút sẽ dần thay thế các quy cách cổ điển. Mặc dù vậy, nếu sử dụng bút tiêm insulin không đúng cách có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn như: hạ đường huyết, phản ứng ngứa tại chỗ tiêm, đau, cứng, hoặc u mỡ vùng tiêm, làm giảm hiệu quả của thuốc [32]. Vì thế việc giáo dục, hướng dẫn cũng như đánh giá kỹ thật sử dụng bút tiêm cho bệnh nhân là vô cùng cấp thiết nhằm đạt hiệu quả cao nhất, mức chi phí hợp lý nhất, góp phần cho việc giảm thiểu các nguy cơ cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bệnh viện Bãi Cháy là một trong ba bệnh viện tuyến 1, tại đây có rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú với chỉ định dùng insulin trong số đó rất nhiều bệnh nhân được cấp phát bút tiêm insulin. Để góp phần cho việc giáo dục, nhận thức, cập nhật kỹ thuật sử dụng bút tiêm, tối đa hóa tác dụng của insulin trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện, tôi tiến hành thực hiện đề tài:

“Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bãi Cháy”


NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………….…1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................... 3
1.1. Tổng quan về bệnh Đái tháo đường typ 2 ................................................. 3
1.1.1. Định nghĩa ............................................................................................... 3
1.1.2. Cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2 ............................................ 4
1.1.3. Tiêu chuẩn chuẩn đoán............................................................................ 5
1.1.4. Biến chứng .............................................................................................. 6
1.2. Tổng quan về Insulin ................................................................................. 9
1.2.1. Cấu trúc ................................................................................................... 9
1.2.2. Vai trò của Insulin trong điều trị ĐTĐ typ 2 ........................................ 10
1.2.3. Phân loại insulin .................................................................................... 11
1.2.4. Chỉ định sử dụng Insulin với bệnh nhân ĐTĐ typ 2 ............................. 13
1.2.5. Thời điểm tiêm insulin .......................................................................... 13
1.2.6. Bảo quản bút tiêm ................................................................................. 14
1.2.7. Tác dụng không mong muốn của insulin .............................................. 14
1.3. Thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ....................................................... 16
1.3.1. Kỹ thuật tiêm ......................................................................................... 16
1.3.2. Lựa chọn vị trí tiêm ............................................................................... 18
1.3.3. Một số nghiên cứu về sử dụng insulin .................................................. 19
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 22
2.1. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 22
2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 22
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu:.............................................................................. 22


2.2.2. Mẫu nghiên cứu..................................................................................... 22
2.2.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 22
2.2.4. Quy ước trong nghiên cứu .................................................................... 24
2.3. Xử lý và phân tích số liệu ....................................................................... 27
2.3.1. Xử lý ...................................................................................................... 27
2.3.2. Phân tích số liệu .................................................................................... 27
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu ....................................................................... 27
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................... 28
3.1. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết của bệnh nhân sử dụng
insulin ngoại trú đang điều trị nội trú trong mẫu nghiên cứu ......................... 28
3.1.1. Thông tin chung của bệnh nhân ............................................................ 29
3.1.2. Đặc điểm bệnh....................................................................................... 29
3.1.3. Đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân ............................................... 30
3.1.4. Đặc điểm về kiểm soát đường huyết ..................................................... 32
3.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân .................... 33
3.2.1. Kết quả đánh giá lần đầu kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của
bệnh nhân ........................................................................................................ 33
3.2.2. Kết quả đánh giá kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân
sau 3 tháng ....................................................................................................... 35
3.3. Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng bất
lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu .............................. 39
3.3.1. Thời điểm tiêm insulin .......................................................................... 39
3.3.2. Bảo quản bút tiêm insulin ..................................................................... 39
3.3.3. Thay đổi vị trí tiêm................................................................................ 40


3.3.4. Rò rỉ Insulin........................................................................................... 42
3.3.5. Tái sử dụng kim tiêm ............................................................................ 42
3.3.6. ADR tại vị trí tiêm................................................................................. 43
3.3.7. ADR Hạ đường huyết ........................................................................... 43
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ............................................................................ 45
4.1. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết của bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu ....................................................................................................... 45
4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân ............................................................ 45
4.1.2. Đặc điểm về bệnh của bệnh nhân.......................................................... 46
4.1.3. Đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân……………………………47
4.1.4. Đặc điểm kiểm soát đường huyết……………………………… ......... 48
4.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân .................... 48
4.2.1. Đánh giá lần đầu kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân
......................................................................................................................... 48
4.2.2. Đánh giá kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân sau 3
tháng ................................................................................................................ 50
4.3. Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng bất
lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu .............................. 51
4.3.1. Thời điểm tiêm Insulin .......................................................................... 51
4.3.2. Bảo quản bút tiêm ................................................................................. 52
4.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm ............................................................ 52
4.3.4. Tái sử dụng kim tiêm ............................................................................ 53
4.3.5. Rò rỉ insulin ........................................................................................... 54
4.3.6. Đặc điểm về ADR tại vị trí tiêm ........................................................... 54
4.3.7. Đặc điểm về ADR hạ đường huyết ....................................................... 55


4.4. Hạn chế của nghiên cứu .......................................................................... 55
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ................................................... 56
5.1. Về khảo sát kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin thực tại trên bệnh nhân .. 56
5.1. Về khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng
bất lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu......................... 56

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh rối loạn chuyển hóa Glucid thường gặp. Bệnh được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư hoặc thứ năm ở các nước phát triển [9].Tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Theo thống kê mới nhất (2017) của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (International Diabetes Federation - IDF) ở Việt Nam, số người mắc ĐTĐ hiện nay vào khoảng trên 3,5 triệu người (chiếm 5,5% tổng số dân trong độ tuổi 20 - 79), trong đó gần 1,9 triệu người mắc ĐTĐ chưa được chẩn đoán, chi phí chăm sóc liên quan đến ĐTĐ là khoảng 217 USD/ người/năm [11].

Trong điều trị bệnh ĐTĐ nói chung, insulin đóng một vai trò quan trọng và với bệnh nhân ĐTĐ typ 2 nói riêng, insulin là liệu pháp được chỉ định lâu dài khi bệnh nhân không đạt mục tiêu điều trị hoặc chống chỉ định với các thuốc đường uống [34]. Với sự phát triển về khoa học kỹ thuật hiện nay để thuận tiện vả dễ sử dụng thì các chế phẩm insulin được đóng gói dạng bút sẽ dần thay thế các quy cách cổ điển. Mặc dù vậy, nếu sử dụng bút tiêm insulin không đúng cách có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn như: hạ đường huyết, phản ứng ngứa tại chỗ tiêm, đau, cứng, hoặc u mỡ vùng tiêm, làm giảm hiệu quả của thuốc [32]. Vì thế việc giáo dục, hướng dẫn cũng như đánh giá kỹ thật sử dụng bút tiêm cho bệnh nhân là vô cùng cấp thiết nhằm đạt hiệu quả cao nhất, mức chi phí hợp lý nhất, góp phần cho việc giảm thiểu các nguy cơ cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bệnh viện Bãi Cháy là một trong ba bệnh viện tuyến 1, tại đây có rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú với chỉ định dùng insulin trong số đó rất nhiều bệnh nhân được cấp phát bút tiêm insulin. Để góp phần cho việc giáo dục, nhận thức, cập nhật kỹ thuật sử dụng bút tiêm, tối đa hóa tác dụng của insulin trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện, tôi tiến hành thực hiện đề tài:

“Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bãi Cháy”


NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………….…1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................... 3
1.1. Tổng quan về bệnh Đái tháo đường typ 2 ................................................. 3
1.1.1. Định nghĩa ............................................................................................... 3
1.1.2. Cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2 ............................................ 4
1.1.3. Tiêu chuẩn chuẩn đoán............................................................................ 5
1.1.4. Biến chứng .............................................................................................. 6
1.2. Tổng quan về Insulin ................................................................................. 9
1.2.1. Cấu trúc ................................................................................................... 9
1.2.2. Vai trò của Insulin trong điều trị ĐTĐ typ 2 ........................................ 10
1.2.3. Phân loại insulin .................................................................................... 11
1.2.4. Chỉ định sử dụng Insulin với bệnh nhân ĐTĐ typ 2 ............................. 13
1.2.5. Thời điểm tiêm insulin .......................................................................... 13
1.2.6. Bảo quản bút tiêm ................................................................................. 14
1.2.7. Tác dụng không mong muốn của insulin .............................................. 14
1.3. Thực hành sử dụng bút tiêm Insulin ....................................................... 16
1.3.1. Kỹ thuật tiêm ......................................................................................... 16
1.3.2. Lựa chọn vị trí tiêm ............................................................................... 18
1.3.3. Một số nghiên cứu về sử dụng insulin .................................................. 19
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 22
2.1. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 22
2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................... 22
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu:.............................................................................. 22


2.2.2. Mẫu nghiên cứu..................................................................................... 22
2.2.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 22
2.2.4. Quy ước trong nghiên cứu .................................................................... 24
2.3. Xử lý và phân tích số liệu ....................................................................... 27
2.3.1. Xử lý ...................................................................................................... 27
2.3.2. Phân tích số liệu .................................................................................... 27
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu ....................................................................... 27
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................... 28
3.1. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết của bệnh nhân sử dụng
insulin ngoại trú đang điều trị nội trú trong mẫu nghiên cứu ......................... 28
3.1.1. Thông tin chung của bệnh nhân ............................................................ 29
3.1.2. Đặc điểm bệnh....................................................................................... 29
3.1.3. Đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân ............................................... 30
3.1.4. Đặc điểm về kiểm soát đường huyết ..................................................... 32
3.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân .................... 33
3.2.1. Kết quả đánh giá lần đầu kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của
bệnh nhân ........................................................................................................ 33
3.2.2. Kết quả đánh giá kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân
sau 3 tháng ....................................................................................................... 35
3.3. Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng bất
lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu .............................. 39
3.3.1. Thời điểm tiêm insulin .......................................................................... 39
3.3.2. Bảo quản bút tiêm insulin ..................................................................... 39
3.3.3. Thay đổi vị trí tiêm................................................................................ 40


3.3.4. Rò rỉ Insulin........................................................................................... 42
3.3.5. Tái sử dụng kim tiêm ............................................................................ 42
3.3.6. ADR tại vị trí tiêm................................................................................. 43
3.3.7. ADR Hạ đường huyết ........................................................................... 43
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ............................................................................ 45
4.1. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết của bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu ....................................................................................................... 45
4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân ............................................................ 45
4.1.2. Đặc điểm về bệnh của bệnh nhân.......................................................... 46
4.1.3. Đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân……………………………47
4.1.4. Đặc điểm kiểm soát đường huyết……………………………… ......... 48
4.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân .................... 48
4.2.1. Đánh giá lần đầu kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân
......................................................................................................................... 48
4.2.2. Đánh giá kỹ thuật tiêm sử dụng bút tiêm insulin của bệnh nhân sau 3
tháng ................................................................................................................ 50
4.3. Khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng bất
lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu .............................. 51
4.3.1. Thời điểm tiêm Insulin .......................................................................... 51
4.3.2. Bảo quản bút tiêm ................................................................................. 52
4.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm ............................................................ 52
4.3.4. Tái sử dụng kim tiêm ............................................................................ 53
4.3.5. Rò rỉ insulin ........................................................................................... 54
4.3.6. Đặc điểm về ADR tại vị trí tiêm ........................................................... 54
4.3.7. Đặc điểm về ADR hạ đường huyết ....................................................... 55


4.4. Hạn chế của nghiên cứu .......................................................................... 55
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ................................................... 56
5.1. Về khảo sát kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin thực tại trên bệnh nhân .. 56
5.1. Về khảo sát một số vấn đề liên quan đến sử dụng insulin và các tác dụng
bất lợi của insulin trên các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu......................... 56

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: