Phân tích một số vấn đề liên quan đến sử dụng bút tiêm, xy lanh tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tâm đức cầu quan thanh hóaĐái tháo đường (ĐTĐ) đang là vấn đề sức khỏe toàn cầu của thế kỷ XXI.

Tỷ lệ bệnh nhân(BN) đái tháo đường đang gia tăng một cách nhanh chóng.. Ở Việt Nam, đái tháo đường là bệnh ngày càng phổ biến và gia tăng đáng kể. Theo thống kê của Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (IDF) năm 2017 ở Việt Nam, số người mắc trên 3.5 triệu người (chiếm 5.5% tổng số dân trong độ tuổi 20 -79). Tổng chi phí cho việc chẩn đốn, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ĐTĐ là không nhỏ đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo thống kê

tổng chi phí chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ĐTĐ trên toàn thế giới năm 2017 là khoảng 727 USD [35]. Trong điều trị ĐTĐ, để tăng hiệu quả điều trị ngoài việc tuân thủ lối sống lành mạnh, hợp lý thì phác đồ điều trị quyết định rất lớn trong việc điều trị ĐTĐ. Một số bệnh nhân dùng thuốc điều trị bằng đường uống, một số phải sử dụng insulin bằng đường tiêm. Trên thị trường có rất nhiều loại insulin với nhiều chế phẩm khác nhau được chỉ định trên những bệnh nhân có tình trạng bệnh lý và điều kiện kinh tế khác nhau. Bút tiêm insulin và xy lanh tiêm dùng cho lọ insulin (gọi tắt là xy lanh tiêm insulin) là 2 thiết bị tiêm được sử dụng phổ biến nhất. Mặc dù bút tiêm và xy lanh tiêm insulin đã được các bác sỹ chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường sử dụng từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên việc sử dụng 2 thiết bị này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Sử dụng bút tiêm/ xy lanh insulin đúng kỹ thuật là hết sức quan trọng trong điều trị bệnh ĐTĐ. Vì vậy để sử dụng insulin đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị, bệnh nhân cần được hướng dẫn kỹ càng về cách sử dụng thiết bị cũng như kỹ thuật tiêm insulin.

Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan là trung tâm khám chữa bệnh lớn ngồi cơng lập được thành lập năm 2013, bệnh nhân đến khám và điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên số bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ luôn chiếm số lượng lớn tại phịng khám ngoại trú. Do đó để góp phần vào việc nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện đặc biệt là trên đối tượng bệnh nhân Đái Tháo Đường túyp 2 có sử dụng insulin chúng tơi tiến hành đề tài: “Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng bút tiêm/ xy lanh tiêm insulin trên bệnh nhân Đái Tháo Đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan” với các mục tiêu sau:

1. Phân tích các vấn đề liên quan đến thực hành sử dụng bút tiêm/ xylanh insulin trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 đang điều trị ngoại trú.

2. Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng insulin: liều lượng, bảo quản và tác dụng phụ.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ................ 3
1.1. Đái Tháo Đường ......................................................................................... 3
1.1.1. Định nghĩa ............................................................................................... 3
1.1.2. Phân loại và chẩn đoán Đái Tháo Đường ............................................... 3
1.1.3. Chẩn đoán đái tháo đường ...................................................................... 3
1.2. Điều trị Đái Tháo Đường type 2 ................................................................ 4
1.2.1. Nguyên tắc và mục tiêu điều trị .............................................................. 4
1.3. Insulin ......................................................................................................... 6
1.3.1.Cấu tạo và tác dụng .................................................................................. 6
1.3.2 Phân loại insulin ...................................................................................... 6
1.3.3. Dược động học của insulin...................................................................... 7
1.3.4. Chỉ định ................................................................................................... 8
1.3.5. Chống chỉ định ........................................................................................ 8
1.3.6. Tác dụng không mong muốn .................................................................. 8
1.3.7. Liều lượng và cách dùng ....................................................................... 10
1.3.8. Bảo quản insulin .................................................................................... 13
1.4. Cấu tạo chung bút tiêm/xy lanh tiêm insulin ........................................... 13
1.4.1. Cấu tạo chung bút tiêm insulin ............................................................ 13
1.4.2 Cấu tạo chung xy lanh tiêm insulin ........................................................ 15
1.5. Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng insulin tiêm. ............................... 16

1.6. Một số nét về Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan ........................... 19
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 20
2.1.Đối tượng nghiên cứu................................................................................ 20
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................ 20
2.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 20


2.3.1. Thiết kế nghiên cứu:.............................................................................. 20
2.3.2. Cách lấy mẫu ......................................................................................... 20
2.3.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 20
2.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu ......................................................................... 22
2.3.5. Các tiêu chuẩn và quy ước sử dụng trong nghiên cứu .......................... 23
2.4. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 25
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................... 26
3.1. Đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu ............................................. 26
3.1.1. Đặc điểm chung..................................................................................... 26
3.1.2. Đặc điểm về bệnh của bệnh nhân.......................................................... 27
3.1.3. Đặc điểm về thiết bị tiêm insulin được sử dụng ................................... 27
3.1.4. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết ................................... 28
3.1.5. Đặc điểm về thuốc sử dụng trên bệnh nhân .......................................... 29
3.2.1.Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin ........................................... 30
3.2.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng xy lanh tiêm insulin của bệnh nhân ........... 32
3.3. Phân tích các vấn đề liên quan đến dùng insulin của bệnh nhân ............. 33
3.3.1. Bảo quản insulin .................................................................................... 33
3.3.2. Chế phẩm insulin và thời điểm tiêm insulin ......................................... 34
3.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm ............................................................ 35
3.3.4. Tái sử dụng đầu kim .............................................................................. 36
3.3.5. Phân tích ADR bệnh nhân gặp phải trong q trình sử dụng insulin ... 37
và hạ đường huyết ban đêm ............................................................................ 39
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ................................................................................ 41

4.1.Đặc điểm của nhóm nghiên cứu ................................................................ 41
4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân ............................................................. 41
4.2. Phân tích kỹ thuật sử dụng thiết bị tiêm insulin ....................................... 44
4.2.1. Kỹ thuật sử dụng bút tiêm ...................................................................... 44
4.2.2. Kỹ thuật sử dụng xy lanh tiêm ............................................................... 44


4.3. Các vấn đề liên quan đến sử dụng insulin ở bệnh nhân ........................... 45
4.3.1. Bảo quản insulin ..................................................................................... 45
4.3.2. Chế phẩm insulin và thời điểm tiêm insulin .......................................... 45
4.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm: ............................................................ 45
4.3.4.Tái sử dụng đầu kim ................................................................................ 45
4.3.5. Các ADR bệnh nhân gặp phải trong quá trình sử dụng insulin ............. 46
4.4. Hạn chế của nghiên cứu ........................................................................... 47
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.............................................................................. 48
Kết luận .............................................................................................................. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 59
PHỤ LỤC

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Đái tháo đường (ĐTĐ) đang là vấn đề sức khỏe toàn cầu của thế kỷ XXI.

Tỷ lệ bệnh nhân(BN) đái tháo đường đang gia tăng một cách nhanh chóng.. Ở Việt Nam, đái tháo đường là bệnh ngày càng phổ biến và gia tăng đáng kể. Theo thống kê của Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (IDF) năm 2017 ở Việt Nam, số người mắc trên 3.5 triệu người (chiếm 5.5% tổng số dân trong độ tuổi 20 -79). Tổng chi phí cho việc chẩn đốn, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ĐTĐ là không nhỏ đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo thống kê

tổng chi phí chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ĐTĐ trên toàn thế giới năm 2017 là khoảng 727 USD [35]. Trong điều trị ĐTĐ, để tăng hiệu quả điều trị ngoài việc tuân thủ lối sống lành mạnh, hợp lý thì phác đồ điều trị quyết định rất lớn trong việc điều trị ĐTĐ. Một số bệnh nhân dùng thuốc điều trị bằng đường uống, một số phải sử dụng insulin bằng đường tiêm. Trên thị trường có rất nhiều loại insulin với nhiều chế phẩm khác nhau được chỉ định trên những bệnh nhân có tình trạng bệnh lý và điều kiện kinh tế khác nhau. Bút tiêm insulin và xy lanh tiêm dùng cho lọ insulin (gọi tắt là xy lanh tiêm insulin) là 2 thiết bị tiêm được sử dụng phổ biến nhất. Mặc dù bút tiêm và xy lanh tiêm insulin đã được các bác sỹ chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường sử dụng từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên việc sử dụng 2 thiết bị này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Sử dụng bút tiêm/ xy lanh insulin đúng kỹ thuật là hết sức quan trọng trong điều trị bệnh ĐTĐ. Vì vậy để sử dụng insulin đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị, bệnh nhân cần được hướng dẫn kỹ càng về cách sử dụng thiết bị cũng như kỹ thuật tiêm insulin.

Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan là trung tâm khám chữa bệnh lớn ngồi cơng lập được thành lập năm 2013, bệnh nhân đến khám và điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên số bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ luôn chiếm số lượng lớn tại phịng khám ngoại trú. Do đó để góp phần vào việc nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện đặc biệt là trên đối tượng bệnh nhân Đái Tháo Đường túyp 2 có sử dụng insulin chúng tơi tiến hành đề tài: “Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng bút tiêm/ xy lanh tiêm insulin trên bệnh nhân Đái Tháo Đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan” với các mục tiêu sau:

1. Phân tích các vấn đề liên quan đến thực hành sử dụng bút tiêm/ xylanh insulin trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2 đang điều trị ngoại trú.

2. Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng insulin: liều lượng, bảo quản và tác dụng phụ.


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ................ 3
1.1. Đái Tháo Đường ......................................................................................... 3
1.1.1. Định nghĩa ............................................................................................... 3
1.1.2. Phân loại và chẩn đoán Đái Tháo Đường ............................................... 3
1.1.3. Chẩn đoán đái tháo đường ...................................................................... 3
1.2. Điều trị Đái Tháo Đường type 2 ................................................................ 4
1.2.1. Nguyên tắc và mục tiêu điều trị .............................................................. 4
1.3. Insulin ......................................................................................................... 6
1.3.1.Cấu tạo và tác dụng .................................................................................. 6
1.3.2 Phân loại insulin ...................................................................................... 6
1.3.3. Dược động học của insulin...................................................................... 7
1.3.4. Chỉ định ................................................................................................... 8
1.3.5. Chống chỉ định ........................................................................................ 8
1.3.6. Tác dụng không mong muốn .................................................................. 8
1.3.7. Liều lượng và cách dùng ....................................................................... 10
1.3.8. Bảo quản insulin .................................................................................... 13
1.4. Cấu tạo chung bút tiêm/xy lanh tiêm insulin ........................................... 13
1.4.1. Cấu tạo chung bút tiêm insulin ............................................................ 13
1.4.2 Cấu tạo chung xy lanh tiêm insulin ........................................................ 15
1.5. Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng insulin tiêm. ............................... 16

1.6. Một số nét về Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan ........................... 19
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 20
2.1.Đối tượng nghiên cứu................................................................................ 20
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................ 20
2.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 20


2.3.1. Thiết kế nghiên cứu:.............................................................................. 20
2.3.2. Cách lấy mẫu ......................................................................................... 20
2.3.3. Quy trình nghiên cứu ............................................................................ 20
2.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu ......................................................................... 22
2.3.5. Các tiêu chuẩn và quy ước sử dụng trong nghiên cứu .......................... 23
2.4. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 25
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................... 26
3.1. Đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu ............................................. 26
3.1.1. Đặc điểm chung..................................................................................... 26
3.1.2. Đặc điểm về bệnh của bệnh nhân.......................................................... 27
3.1.3. Đặc điểm về thiết bị tiêm insulin được sử dụng ................................... 27
3.1.4. Đặc điểm liên quan đến kiểm soát đường huyết ................................... 28
3.1.5. Đặc điểm về thuốc sử dụng trên bệnh nhân .......................................... 29
3.2.1.Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin ........................................... 30
3.2.2. Đánh giá kỹ thuật sử dụng xy lanh tiêm insulin của bệnh nhân ........... 32
3.3. Phân tích các vấn đề liên quan đến dùng insulin của bệnh nhân ............. 33
3.3.1. Bảo quản insulin .................................................................................... 33
3.3.2. Chế phẩm insulin và thời điểm tiêm insulin ......................................... 34
3.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm ............................................................ 35
3.3.4. Tái sử dụng đầu kim .............................................................................. 36
3.3.5. Phân tích ADR bệnh nhân gặp phải trong q trình sử dụng insulin ... 37
và hạ đường huyết ban đêm ............................................................................ 39
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ................................................................................ 41

4.1.Đặc điểm của nhóm nghiên cứu ................................................................ 41
4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân ............................................................. 41
4.2. Phân tích kỹ thuật sử dụng thiết bị tiêm insulin ....................................... 44
4.2.1. Kỹ thuật sử dụng bút tiêm ...................................................................... 44
4.2.2. Kỹ thuật sử dụng xy lanh tiêm ............................................................... 44


4.3. Các vấn đề liên quan đến sử dụng insulin ở bệnh nhân ........................... 45
4.3.1. Bảo quản insulin ..................................................................................... 45
4.3.2. Chế phẩm insulin và thời điểm tiêm insulin .......................................... 45
4.3.3. Lựa chọn và thay đổi vị trí tiêm: ............................................................ 45
4.3.4.Tái sử dụng đầu kim ................................................................................ 45
4.3.5. Các ADR bệnh nhân gặp phải trong quá trình sử dụng insulin ............. 46
4.4. Hạn chế của nghiên cứu ........................................................................... 47
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.............................................................................. 48
Kết luận .............................................................................................................. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 59
PHỤ LỤC

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: