SÁCH - Tư Duy Hệ Thống - Quản Lý Hỗn Độn Và Phức Hợp (TG Jamshid Gharajedaghi & Chu Tiến Ánh Bd)Tư Duy Hệ Thống: Quản Lý Hỗn Độn Và Phức Hợp – Một Cơ Sở Cho Thiết Kế Kiến Trúc Kinh Doanh cung cấp cho các nhà tổ chức và quản lý, cho giới kinh doanh và đông đảo độc giả những kiến thức cần thiết về tư duy hệ thống, bao gồm triết học hệ thống, các lý thuyết hệ thống và phương pháp luận hệ thống, đồng thời trình bày những ứng dụng cụ thể các lý thuyết nói trên vào việc nghiên cứu và thiết kế một số dự án ở các công ty và các cơ quan chính phủ nhiều nước, mà bản thân tác giả đã tham gia và có vai trò tư vấn chủ chốt.


NỘI DUNG:


Phần I: Triết học hệ thống: Tên gọi của con quỷ

Chương 1: Cách thức diễn tiến của cuộc chơi.

Phần II: Các lý thuyết hệ thống: Bản chất của thú vật

Chương 2: Các nguyên tắc hệ thống.

Chương 3: Các chiều của hệ thống.

Chương 4: Mô hình văn hóa - xã hội: Các hệ thống liên kết bằng thông tin.

Phần III: Phương pháp luận hệ thống: Logic của “điên rồ”

Chương 5: Một định nghĩa thao tác.

Chương 6: Xác định vấn đề.

Chương 7: Thiết kế giải pháp.

Phần IV: Thực hành hệ thống: Mấy trường hợp mạnh dạn

Chương 8: Dự án dân tộc o­neida.

Chương 9: Hệ thống chăm sóc sức khỏe Butterworth.

Chương 10: Công ty Marriott.

Chương 11: Hệ kinh doanh năng lượng Commonwealth.

Chương 12: Công ty Carrier Corporation.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK DOWNLOADTư Duy Hệ Thống: Quản Lý Hỗn Độn Và Phức Hợp – Một Cơ Sở Cho Thiết Kế Kiến Trúc Kinh Doanh cung cấp cho các nhà tổ chức và quản lý, cho giới kinh doanh và đông đảo độc giả những kiến thức cần thiết về tư duy hệ thống, bao gồm triết học hệ thống, các lý thuyết hệ thống và phương pháp luận hệ thống, đồng thời trình bày những ứng dụng cụ thể các lý thuyết nói trên vào việc nghiên cứu và thiết kế một số dự án ở các công ty và các cơ quan chính phủ nhiều nước, mà bản thân tác giả đã tham gia và có vai trò tư vấn chủ chốt.


NỘI DUNG:


Phần I: Triết học hệ thống: Tên gọi của con quỷ

Chương 1: Cách thức diễn tiến của cuộc chơi.

Phần II: Các lý thuyết hệ thống: Bản chất của thú vật

Chương 2: Các nguyên tắc hệ thống.

Chương 3: Các chiều của hệ thống.

Chương 4: Mô hình văn hóa - xã hội: Các hệ thống liên kết bằng thông tin.

Phần III: Phương pháp luận hệ thống: Logic của “điên rồ”

Chương 5: Một định nghĩa thao tác.

Chương 6: Xác định vấn đề.

Chương 7: Thiết kế giải pháp.

Phần IV: Thực hành hệ thống: Mấy trường hợp mạnh dạn

Chương 8: Dự án dân tộc o­neida.

Chương 9: Hệ thống chăm sóc sức khỏe Butterworth.

Chương 10: Công ty Marriott.

Chương 11: Hệ kinh doanh năng lượng Commonwealth.

Chương 12: Công ty Carrier Corporation.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: