THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY NGHIỀN SIÊU MỊN CÁC HẠT NGŨ CỐC (Thuyết minh + Bản vẽ)

 


Xuất phát từ yêu cầu thực tế: người tiêu dùng cần chất lượng của bột ngũ cốc sau khi nghiền đảm bảo sản phẩm sạch, giữ được đặc tính sản phẩm, khả năng hấp thụ tốt… Nhà sản xuất máy nghiền cần đạt yêu cầu người tiêu dùng, năng suất cao, kết cấu máy đơn giản, giá thành thấp…Nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất ngày càng tăng nên nhóm đã nghiên cứu và chế tạo máy nghiền ngũ cốc đạt mức độ siêu mịn kích thước hạt khoảng 100µm. Việc chế tạo mang tính cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng rộng rãi dùng để nghiền các hạt ngũ cốc. Trong quá trình chế tạo nhóm đã tham khảo một số máy nghiền đang hoạt động hiện nay và một số tài liệu có liên quan. Quá trình nghiên cứu và chế tạo được thông qua các bước:

- Nghiên cứu thực trạng.

- Tìm hiểu qui trình sản xuất.

- Tổng hợp các phương án và chọn phương án tối ưu.

- Lập sơ đồ nguyên lý và sơ đồ động cho máy.

- Thiết kế các chi tiết máy, bản vẽ lắp.

- Kiểm tra lại quá trình thiết kế.

- Chế tạo máy.

- Chạy thử.

- Khắc phục các lỗi phát sinh.

- Điều chỉnh bản vẽ lắp và tập thuyết minh.

- Đưa máy vào hoạt động thực tiễn.ABSTRACT

Satrting from the practical requirements: consumers need quality of cereal flour after grinding to ensure clean products, keep product characteristics, passive smoking good possibility ... crusher manufacturers who need to meet the requirements consumption, high performance, simple structure factory, low price ... consumer demand and growing manufacturers should team has researched and manufactured cereal crushers 100µm degree mill. Making the necessary nature and practical significance, widely used for grinding the cereal. During the group has made ​​some reference mill is operating at present and some related documents. The process of researching and manufacturing through the steps:

- Study the situation.

- Learn the process.

- Summary of options and select the optimal scheme.

- Mapping principles and animated outline for the machine.

- Design of mechanical, design (drawing)

- Check the designing process.

- Manufacturing.

- Test the operation of the machine .

- Fix the error .

- Editing drawings – notes.

- Apply the machine in practical operation process.

MỤC LỤC

Nhiệm vụ đồ án................................................................................................................................ i

Lời cam kết...................................................................................................................................... ii

Lời cảm ơn...................................................................................................................................... iii

Tóm tắt nội dung............................................................................................................................ iv

Mục lục........................................................................................................................................... vi

Danh mục bảng biểu...................................................................................................................... ix

Danh mục hình vẽ........................................................................................................................... x

Danh mục từ viết tắt...................................................................................................................... xi

Chương 1: Giới thiệu hạt ngũ cốc................................................................................................ 1

1.1 Giới thiệu hạt ngũ cốc.............................................................................................................. 1

1.2 Tính chất hạt ngũ cốc............................................................................................................... 2

1.2.1 Đậu nành................................................................................................................................ 2

1.2.2 Đậu xanh................................................................................................................................ 6

1.3 Mục tiêu của đề tài................................................................................................................... 8

1.4 Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................................... 8

Chương 2: Quy trình sản xuất đậu nành.................................................................................... 9

2.1 Tình hình sản xuất đậu nành.................................................................................................. 9

2.2 Tình hình tiêu thụ đậu nành................................................................................................. 11

2.3 Qui trình chế biến đậu nành................................................................................................. 12

Chương 3: Các phương pháp nghiền hạt ngũ cốc.................................................................. 15

3.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền ................................................................................. 15

3.1.1 khái niệm nghiền................................................................................................................. 15

3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiền................................................................... 15

3.1.3 Mức độ nghiền các hạt....................................................................................................... 15

3.1.4 Các phương pháp nghiền................................................................................................... 16

3.2 Các dạng máy nghiền ngũ cốc.............................................................................................. 16

3.2.1Máy nghiền dạng trục.......................................................................................................... 17

3.2.2 Máy nghiền dạng đĩa.......................................................................................................... 21

3.2.3 Máy nghiền dạng búa......................................................................................................... 23

3.2.4 Máy nghiền dạng đĩa răng................................................................................................. 26

3.2.5 So sánh và chọn kiểu nghiền............................................................................................. 30

Chương 4: Cơ sở lý thuyết về máy nghiền răng...................................................................... 30

4.1 Lý thuyết tính toán buồng nghiền răng............................................................................... 31

4.1.1 Tính tốc độ quay của roto.................................................................................................. 31

4.1.2 Tính năng suất của máy..................................................................................................... 34

4.1.3 Tính công suất của máy..................................................................................................... 34

4.1.4 Lưu lượng không khí do đĩa quay tạo ra.......................................................................... 35

4.2 Hệ thống thu hồi sản phẩm.................................................................................................. 35

4.2.1 Giới thiệu về thiết bị thu hồi sản phẩm........................................................................... 35

4.2.2 Phân loại thiết bị thu hồi sản phẩm................................................................................. 37

4.2.2.1 Thiết bị lắng tự do............................................................................................................ 37

4.2.2.2 Thiết bị lắng dưới tác dụng của lực ly tâm, quán tính (cyclon)................................ 40

4.2.3 So sánh phương pháp lắng tự do – lắng dưới tác dụng lực ly tâm quán tính.............. 41

Chương 5: Tính toán thiết kế máy nghiền răng...................................................................... 42

5.1 Tính vận tốc của đĩa quay..................................................................................................... 42

5.2 Tính và chọn bánh kính các vòng răng............................................................................... 43

5.3 Tính năng suất của máy nghiền............................................................................................ 49

5.4 Tính công suất máy nghiền:.................................................................................................. 50

5.5 Tính lưu lượng gió do roto tạo ra......................................................................................... 53

Chương 6: Thiết kế hệ thống thu hồi sản phẩm...................................................................... 55

6.1 Tính toán cyclone bằng phương pháp chọn...................................................................... 55

6.1.1 Đường kính cyclon:............................................................................................................ 55

6.2 Tính toán hệ thống vận chuyển phân ly............................................................................. 57

6.2.1 Vận tốc thăng bằng của hạt bụi bột trong không khí..................................................... 58

6.2.2 Vận tốc không khí trong ống dẫn..................................................................................... 58

6.2.3 Tính hệ thống hút từ buồng nghiền đến cyclon 1........................................................... 59

6.2.3 Tính hệ thống đẩy từ cyclon 1 sang cyclon 2................................................................. 61

6.4 Tính toán quạt:....................................................................................................................... 62

6.4.1 Các thông số cơ bản của quạt:.......................................................................................... 62

6.5 Tính toán phễu cấp liệu :...................................................................................................... 65

Chương 7: Tính toán chi tiết máy.............................................................................................. 67

7.1 Tính toán bộ truyền đai thang.............................................................................................. 67

7.1.1 Chọn động cơ:..................................................................................................................... 67

7.1.2 Tính và so sánh đai............................................................................................................. 67

7.1.3 Kết luận : Tính toán thông số cụ thể đai thang loại A................................................... 70

7.2 Tính toán trục roto................................................................................................................. 73

7.3 Tính toán và chọn ổ lăn......................................................................................................... 76

7.4 Kiểm tra bền ổ bi.................................................................................................................... 77Chương 8: Thiết kế mạch điều khiển........................................................................................ 79

8.1 Chọn phương án khởi động................................................................................................... 79

8.2 Thuyết minh về mạch điện................................................................................................... 80

Kết luận.......................................................................................................................................... 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 


Xuất phát từ yêu cầu thực tế: người tiêu dùng cần chất lượng của bột ngũ cốc sau khi nghiền đảm bảo sản phẩm sạch, giữ được đặc tính sản phẩm, khả năng hấp thụ tốt… Nhà sản xuất máy nghiền cần đạt yêu cầu người tiêu dùng, năng suất cao, kết cấu máy đơn giản, giá thành thấp…Nhu cầu của người tiêu dùng và nhà sản xuất ngày càng tăng nên nhóm đã nghiên cứu và chế tạo máy nghiền ngũ cốc đạt mức độ siêu mịn kích thước hạt khoảng 100µm. Việc chế tạo mang tính cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, ứng dụng rộng rãi dùng để nghiền các hạt ngũ cốc. Trong quá trình chế tạo nhóm đã tham khảo một số máy nghiền đang hoạt động hiện nay và một số tài liệu có liên quan. Quá trình nghiên cứu và chế tạo được thông qua các bước:

- Nghiên cứu thực trạng.

- Tìm hiểu qui trình sản xuất.

- Tổng hợp các phương án và chọn phương án tối ưu.

- Lập sơ đồ nguyên lý và sơ đồ động cho máy.

- Thiết kế các chi tiết máy, bản vẽ lắp.

- Kiểm tra lại quá trình thiết kế.

- Chế tạo máy.

- Chạy thử.

- Khắc phục các lỗi phát sinh.

- Điều chỉnh bản vẽ lắp và tập thuyết minh.

- Đưa máy vào hoạt động thực tiễn.ABSTRACT

Satrting from the practical requirements: consumers need quality of cereal flour after grinding to ensure clean products, keep product characteristics, passive smoking good possibility ... crusher manufacturers who need to meet the requirements consumption, high performance, simple structure factory, low price ... consumer demand and growing manufacturers should team has researched and manufactured cereal crushers 100µm degree mill. Making the necessary nature and practical significance, widely used for grinding the cereal. During the group has made ​​some reference mill is operating at present and some related documents. The process of researching and manufacturing through the steps:

- Study the situation.

- Learn the process.

- Summary of options and select the optimal scheme.

- Mapping principles and animated outline for the machine.

- Design of mechanical, design (drawing)

- Check the designing process.

- Manufacturing.

- Test the operation of the machine .

- Fix the error .

- Editing drawings – notes.

- Apply the machine in practical operation process.

MỤC LỤC

Nhiệm vụ đồ án................................................................................................................................ i

Lời cam kết...................................................................................................................................... ii

Lời cảm ơn...................................................................................................................................... iii

Tóm tắt nội dung............................................................................................................................ iv

Mục lục........................................................................................................................................... vi

Danh mục bảng biểu...................................................................................................................... ix

Danh mục hình vẽ........................................................................................................................... x

Danh mục từ viết tắt...................................................................................................................... xi

Chương 1: Giới thiệu hạt ngũ cốc................................................................................................ 1

1.1 Giới thiệu hạt ngũ cốc.............................................................................................................. 1

1.2 Tính chất hạt ngũ cốc............................................................................................................... 2

1.2.1 Đậu nành................................................................................................................................ 2

1.2.2 Đậu xanh................................................................................................................................ 6

1.3 Mục tiêu của đề tài................................................................................................................... 8

1.4 Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................................... 8

Chương 2: Quy trình sản xuất đậu nành.................................................................................... 9

2.1 Tình hình sản xuất đậu nành.................................................................................................. 9

2.2 Tình hình tiêu thụ đậu nành................................................................................................. 11

2.3 Qui trình chế biến đậu nành................................................................................................. 12

Chương 3: Các phương pháp nghiền hạt ngũ cốc.................................................................. 15

3.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền ................................................................................. 15

3.1.1 khái niệm nghiền................................................................................................................. 15

3.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiền................................................................... 15

3.1.3 Mức độ nghiền các hạt....................................................................................................... 15

3.1.4 Các phương pháp nghiền................................................................................................... 16

3.2 Các dạng máy nghiền ngũ cốc.............................................................................................. 16

3.2.1Máy nghiền dạng trục.......................................................................................................... 17

3.2.2 Máy nghiền dạng đĩa.......................................................................................................... 21

3.2.3 Máy nghiền dạng búa......................................................................................................... 23

3.2.4 Máy nghiền dạng đĩa răng................................................................................................. 26

3.2.5 So sánh và chọn kiểu nghiền............................................................................................. 30

Chương 4: Cơ sở lý thuyết về máy nghiền răng...................................................................... 30

4.1 Lý thuyết tính toán buồng nghiền răng............................................................................... 31

4.1.1 Tính tốc độ quay của roto.................................................................................................. 31

4.1.2 Tính năng suất của máy..................................................................................................... 34

4.1.3 Tính công suất của máy..................................................................................................... 34

4.1.4 Lưu lượng không khí do đĩa quay tạo ra.......................................................................... 35

4.2 Hệ thống thu hồi sản phẩm.................................................................................................. 35

4.2.1 Giới thiệu về thiết bị thu hồi sản phẩm........................................................................... 35

4.2.2 Phân loại thiết bị thu hồi sản phẩm................................................................................. 37

4.2.2.1 Thiết bị lắng tự do............................................................................................................ 37

4.2.2.2 Thiết bị lắng dưới tác dụng của lực ly tâm, quán tính (cyclon)................................ 40

4.2.3 So sánh phương pháp lắng tự do – lắng dưới tác dụng lực ly tâm quán tính.............. 41

Chương 5: Tính toán thiết kế máy nghiền răng...................................................................... 42

5.1 Tính vận tốc của đĩa quay..................................................................................................... 42

5.2 Tính và chọn bánh kính các vòng răng............................................................................... 43

5.3 Tính năng suất của máy nghiền............................................................................................ 49

5.4 Tính công suất máy nghiền:.................................................................................................. 50

5.5 Tính lưu lượng gió do roto tạo ra......................................................................................... 53

Chương 6: Thiết kế hệ thống thu hồi sản phẩm...................................................................... 55

6.1 Tính toán cyclone bằng phương pháp chọn...................................................................... 55

6.1.1 Đường kính cyclon:............................................................................................................ 55

6.2 Tính toán hệ thống vận chuyển phân ly............................................................................. 57

6.2.1 Vận tốc thăng bằng của hạt bụi bột trong không khí..................................................... 58

6.2.2 Vận tốc không khí trong ống dẫn..................................................................................... 58

6.2.3 Tính hệ thống hút từ buồng nghiền đến cyclon 1........................................................... 59

6.2.3 Tính hệ thống đẩy từ cyclon 1 sang cyclon 2................................................................. 61

6.4 Tính toán quạt:....................................................................................................................... 62

6.4.1 Các thông số cơ bản của quạt:.......................................................................................... 62

6.5 Tính toán phễu cấp liệu :...................................................................................................... 65

Chương 7: Tính toán chi tiết máy.............................................................................................. 67

7.1 Tính toán bộ truyền đai thang.............................................................................................. 67

7.1.1 Chọn động cơ:..................................................................................................................... 67

7.1.2 Tính và so sánh đai............................................................................................................. 67

7.1.3 Kết luận : Tính toán thông số cụ thể đai thang loại A................................................... 70

7.2 Tính toán trục roto................................................................................................................. 73

7.3 Tính toán và chọn ổ lăn......................................................................................................... 76

7.4 Kiểm tra bền ổ bi.................................................................................................................... 77Chương 8: Thiết kế mạch điều khiển........................................................................................ 79

8.1 Chọn phương án khởi động................................................................................................... 79

8.2 Thuyết minh về mạch điện................................................................................................... 80

Kết luận.......................................................................................................................................... 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: