Tổng quan hệ thống quản lí tòa nhà BMS - Tòa nhà VTC Online



Trong những năm gần đây, Hà nội có rất nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng với mục đích để kinh doanh, cho thuê văn phòng ….việc quản lí, vận hành tòa nhà với số lượng nhân viên lớn rất là khó khăn, vậy phải có 1 phương pháp nào để giải quyết những vấn đề đó, tạo môi trường làm việc tốt nhât cho con người, tiết kiệm năng lượng nhất và mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư nhất. Một xu hướng đang được áp dụng và ngày càng trở nên phổ biến trong hầu hết các tòa nhà (building) đó là đầu tư trang bị hệ thống BMS (Building Management System) - một hệ thống tích hợp tất cả các hệ thống phụ trợ trong tòa nhà để phối hợp điều khiển, vận hành, giám sát một cách thống nhất mà bản chất của nó là áp dụng các lý thuyết về tự động hóa và điện điện tử.

Trong quá trình học tập ở trường về kỹ thuật điện điện tử em đã được nghe nhiềuvề việc áp dụng k ỹ thuật điện tử vào cuốc sống và thực tế cho thấy nghành học mà em đã lựa chọn thật hữu ích. Trong 1 chuyến đi thăm các tòa nhà nhà Office đang xây dựng thì em thấy tòa nhà VTC online là 1 nơi nghiên cưu thực tế lý tưởng cho đồ án của mình vì nó mới hoàn toàn, mới bắt tay vào nghiên cứu áp dụng BMS để khắc phục những yếu điểm của quá trình hoàn thiện.


Bố cục đề tài như sau :


Chương I : Tổng quan về hệ thống BMS.

Chương II: Khảo sát thực tế tòa nhà.

Chương III: Thiết kế, nâng cấp hệ thống BMS.


NỘI DUNG:



CHƯƠNG I..................................................................................................................x
TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÒA NHÀ BMS.........................................x
1.1.Hệ thống quản lí tòa nhà là gì ................................................................................x
1.2.Lợi ích của hệ thống BMS.......................................................................................x
1.2.1 Giảm chi phí tiền điện tiêu thụ điện năng trong 1 tòa nhà office:...................x
1.2.2.Giảm chi phí nhân công ..................................................................................xi
1.2.3.Đảm bảo tăng khả năng bảo vệ các thiết bị hoạt động trong tòa nhà ..........xii
1.2.4. An toàn cháy nổ, chống trộm cắp ................................................................xii
1.3. Thành phần hệ thống BMS.................................................................................xiii
1.4. Cấu hình của hệ thống.........................................................................................xiii
1.4.1.Phân cấp và quản lí điều khiển......................................................................xiii
1.4.2 Giao thức truyền thông..................................................................................xv
CHƯƠNG II............................................................................................................... 18
KHẢO SÁT THỰC TẾ TÒA NHÀ.........................................................................18
2.1. Giới thiệu về tòa nhà VTC Online.......................................................................18
2.2. Hiện trạng tòa nhà VTC online............................................................................19
2.2.1 Hệ thống điều khiển chiếu sáng......................................................................19
2.2.2 Hệ thống giảm sát điện năng...........................................................................20
2.2.3 Hệ thống điều hòa thông gió HVAC..............................................................20
2.2.4 Hệ thống Access controls...............................................................................28
2.2.5 Hệ thống camera.............................................................................................28
2.3 Kết luận về hiện trạng............................................................................................28
CHƯƠNG III.............................................................................................................29
THIẾT KẾ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG BMS...........................................................29
3.1 Yêu cầu thiết kế.....................................................................................................29
3.1.1 Thiết kế hệ thống.............................................................................................29
3.1.2 Vận hành.........................................................................................................31
3.1.3 UPS..................................................................................................................31
3.1.4 Đầu nối vận hành ...........................................................................................31
3.1.5 Ghi lại xu thế...................................................................................................31
3.1.6 Báo động bảo trì..............................................................................................32
3.1.7 Chương trình thời gian....................................................................................32
3.1.8 Thuật toán phần mềm......................................................................................32
3.1.9 Chức năng hệ thống........................................................................................32
3.1.10 Kiến trúc của hệ thống điều khiển................................................................33
3.1.11 Giao diện vận hành đầu – cuối.....................................................................33
3.1.12 Điều khiển tự động bằng các chương trình tại chỗ......................................33
3.1.13 Thời gian phản hồi của hệ thống kiểm soát.................................................34
3.1.14 Bảo vệ nguồn.................................................................................................34
3.1.15 Truy cập và mật mã của người sử dụng ......................................................34
3.1.16 Bảo vệ vi rút máy tính...................................................................................35
3.2 Sử dụng BMS của hãng Johnson Controls cho tòa nhà VTC online..................35
3.2.1 Giao Diện........................................................................................................36
3.2.2 Báo Động.........................................................................................................36
3.2.3 Báo Cáo...........................................................................................................37
3.2.4 Thời Gian Biểu................................................................................................37
3.2.5 Mật Mã............................................................................................................39
3.2.6 Phần Mềm Đồ Hoạ, Hình ảnh Động...............................................................40
3.2.7 Xem Và Phân Tích Dữ Liệu Cũ.....................................................................40
3.2.8 Một vào layout minh họa về màn hình giám sát BMS :................................41
3.3 Điều khiển chiếu sáng ..........................................................................................44
3.3.1 Chức năng.......................................................................................................44
3.3.2 Sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng..........................................................44
3.4 Hệ thống quản lí giảm sát điện năng.....................................................................45
3.4.1 Chức năng của hệ thống giám sát điện năng..................................................45
3.4.2 Sơ đồ nguyên lý điều khiển............................................................................48
3.5. Hệ thống điều hòa không khí...............................................................................48
3.6. Hệ thống Access Controls....................................................................................49
3.6.1. Mô tả hệ thống: .............................................................................................49
3.6.2. Sơ đồ nguyên lý thiết kế ...............................................................................50
3.7. Hệ thống camera...................................................................................................53
3.7.1. Định nghĩa......................................................................................................53
3.7.2. Giải pháp hệ thống.........................................................................................53
3.7.3. sơ đồ thiết kế camera.....................................................................................56
3.8. Sơ đồ nguyên lí tổng quát.....................................................................................56
KẾT LUẬN................................................................................................................. 57
PHỤ LỤC...................................................................................................................58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO







Trong những năm gần đây, Hà nội có rất nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng với mục đích để kinh doanh, cho thuê văn phòng ….việc quản lí, vận hành tòa nhà với số lượng nhân viên lớn rất là khó khăn, vậy phải có 1 phương pháp nào để giải quyết những vấn đề đó, tạo môi trường làm việc tốt nhât cho con người, tiết kiệm năng lượng nhất và mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư nhất. Một xu hướng đang được áp dụng và ngày càng trở nên phổ biến trong hầu hết các tòa nhà (building) đó là đầu tư trang bị hệ thống BMS (Building Management System) - một hệ thống tích hợp tất cả các hệ thống phụ trợ trong tòa nhà để phối hợp điều khiển, vận hành, giám sát một cách thống nhất mà bản chất của nó là áp dụng các lý thuyết về tự động hóa và điện điện tử.

Trong quá trình học tập ở trường về kỹ thuật điện điện tử em đã được nghe nhiềuvề việc áp dụng k ỹ thuật điện tử vào cuốc sống và thực tế cho thấy nghành học mà em đã lựa chọn thật hữu ích. Trong 1 chuyến đi thăm các tòa nhà nhà Office đang xây dựng thì em thấy tòa nhà VTC online là 1 nơi nghiên cưu thực tế lý tưởng cho đồ án của mình vì nó mới hoàn toàn, mới bắt tay vào nghiên cứu áp dụng BMS để khắc phục những yếu điểm của quá trình hoàn thiện.


Bố cục đề tài như sau :


Chương I : Tổng quan về hệ thống BMS.

Chương II: Khảo sát thực tế tòa nhà.

Chương III: Thiết kế, nâng cấp hệ thống BMS.


NỘI DUNG:



CHƯƠNG I..................................................................................................................x
TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÒA NHÀ BMS.........................................x
1.1.Hệ thống quản lí tòa nhà là gì ................................................................................x
1.2.Lợi ích của hệ thống BMS.......................................................................................x
1.2.1 Giảm chi phí tiền điện tiêu thụ điện năng trong 1 tòa nhà office:...................x
1.2.2.Giảm chi phí nhân công ..................................................................................xi
1.2.3.Đảm bảo tăng khả năng bảo vệ các thiết bị hoạt động trong tòa nhà ..........xii
1.2.4. An toàn cháy nổ, chống trộm cắp ................................................................xii
1.3. Thành phần hệ thống BMS.................................................................................xiii
1.4. Cấu hình của hệ thống.........................................................................................xiii
1.4.1.Phân cấp và quản lí điều khiển......................................................................xiii
1.4.2 Giao thức truyền thông..................................................................................xv
CHƯƠNG II............................................................................................................... 18
KHẢO SÁT THỰC TẾ TÒA NHÀ.........................................................................18
2.1. Giới thiệu về tòa nhà VTC Online.......................................................................18
2.2. Hiện trạng tòa nhà VTC online............................................................................19
2.2.1 Hệ thống điều khiển chiếu sáng......................................................................19
2.2.2 Hệ thống giảm sát điện năng...........................................................................20
2.2.3 Hệ thống điều hòa thông gió HVAC..............................................................20
2.2.4 Hệ thống Access controls...............................................................................28
2.2.5 Hệ thống camera.............................................................................................28
2.3 Kết luận về hiện trạng............................................................................................28
CHƯƠNG III.............................................................................................................29
THIẾT KẾ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG BMS...........................................................29
3.1 Yêu cầu thiết kế.....................................................................................................29
3.1.1 Thiết kế hệ thống.............................................................................................29
3.1.2 Vận hành.........................................................................................................31
3.1.3 UPS..................................................................................................................31
3.1.4 Đầu nối vận hành ...........................................................................................31
3.1.5 Ghi lại xu thế...................................................................................................31
3.1.6 Báo động bảo trì..............................................................................................32
3.1.7 Chương trình thời gian....................................................................................32
3.1.8 Thuật toán phần mềm......................................................................................32
3.1.9 Chức năng hệ thống........................................................................................32
3.1.10 Kiến trúc của hệ thống điều khiển................................................................33
3.1.11 Giao diện vận hành đầu – cuối.....................................................................33
3.1.12 Điều khiển tự động bằng các chương trình tại chỗ......................................33
3.1.13 Thời gian phản hồi của hệ thống kiểm soát.................................................34
3.1.14 Bảo vệ nguồn.................................................................................................34
3.1.15 Truy cập và mật mã của người sử dụng ......................................................34
3.1.16 Bảo vệ vi rút máy tính...................................................................................35
3.2 Sử dụng BMS của hãng Johnson Controls cho tòa nhà VTC online..................35
3.2.1 Giao Diện........................................................................................................36
3.2.2 Báo Động.........................................................................................................36
3.2.3 Báo Cáo...........................................................................................................37
3.2.4 Thời Gian Biểu................................................................................................37
3.2.5 Mật Mã............................................................................................................39
3.2.6 Phần Mềm Đồ Hoạ, Hình ảnh Động...............................................................40
3.2.7 Xem Và Phân Tích Dữ Liệu Cũ.....................................................................40
3.2.8 Một vào layout minh họa về màn hình giám sát BMS :................................41
3.3 Điều khiển chiếu sáng ..........................................................................................44
3.3.1 Chức năng.......................................................................................................44
3.3.2 Sơ đồ nguyên lý điều khiển chiếu sáng..........................................................44
3.4 Hệ thống quản lí giảm sát điện năng.....................................................................45
3.4.1 Chức năng của hệ thống giám sát điện năng..................................................45
3.4.2 Sơ đồ nguyên lý điều khiển............................................................................48
3.5. Hệ thống điều hòa không khí...............................................................................48
3.6. Hệ thống Access Controls....................................................................................49
3.6.1. Mô tả hệ thống: .............................................................................................49
3.6.2. Sơ đồ nguyên lý thiết kế ...............................................................................50
3.7. Hệ thống camera...................................................................................................53
3.7.1. Định nghĩa......................................................................................................53
3.7.2. Giải pháp hệ thống.........................................................................................53
3.7.3. sơ đồ thiết kế camera.....................................................................................56
3.8. Sơ đồ nguyên lí tổng quát.....................................................................................56
KẾT LUẬN................................................................................................................. 57
PHỤ LỤC...................................................................................................................58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO





M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: