Bài tập lớn quản lý danh mục đầu tư - LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ VỚI SỐ VỐN ĐẦU TƯ 2 TỶ ĐỒNG1 Xây dựng chính sách đầu tư.

1.1 Mục tiêu sinh lời

Mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào danh mục hướng tới là thu nhập thường xuyên cao thông qua việc ưu tiên đầu tư vào các loại chứng khoán vốn có tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường. Tăng trưởng vốn  là mục tiêu thứ yếu.

Lấy thước đo sinh lời là chỉ số VN-index, chúng tôi hy vọng danh mục đầu tư có mức sinh lời từ 35% đến 40%  một năm.

1.2 Mức độ chấp nhận rủi ro

Chúng tôi là những nhà đầu tư trẻ dưới 30 tuổi nên danh mục đầu tư được lập ra với mong muốn đạt được mức sinh lời cao hơn mức sinh lời của thị trường từ 20%-25% nên sẵn sàng chấp nhận một mức rủi ro phù hợp để đổi lấy cơ hội tìm kiếm mức lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra.

1.3 Thời hạn thu hồi vốn

Mục tiêu của nhóm là đầu tư vào các cổ phiếu manh cho nên các loại cổ phiếu này chỉ có tính thanh khoản cao, Vì có mức rủi ro tương đối nên tiềm năng có mức sinh lời không lớn lắm cho nên nhóm ước tính thời hạn thu hồi vốn khoảng ba năm.

2 Chính sách đầu tư

Do tâm lý chấp nhận mức rủi ro lớn, nhóm đầu tư hết tiền mặt vào thị trường, từ đánh giá giá cổ phiếu trên thị trường lúc này đã có dấu hiệu hồi phụcnên sẽ tận dụng tối đa nguồn lực để nắm giữ số cổ phiếu lớn nhất có thế.

Ngoài ra nhóm đưa ra một số quy định như sau:

Không được đầu tư quá 40% toàn bộ tài sản của quỹ cho một công ty hoặc một tổ chức phát hành đã niêm yết hoặc chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không đầu tư quá 50% tài sản của quỹ vào cùng một ngành trừ khi có nghị quyết đặc biệt của nhóm.

Không được đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành.

Không đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán khác.NỘI DUNG:1 Xây dựng chính sách đầu tư. 5

1.1 Mục tiêu sinh lời 5

1.2 Mức độ chấp nhận rủi ro 5

1.3 Thời hạn thu hồi vốn 5

2 Chính sách đầu tư 5

3 Lựa chọn chiến lược đầu tư 6

4 Lựa chọn chứng khoán 6

4.1 Tình hình thị trường chứng khoán năm 2013 6

4.2 Đánh giá cơ bản một số ngành kinh tế đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay. 7

4.2.1 Ngành Dược Phẩm 7

4.2.1.1 Phân tích SWOT 7

4.2.1.2 Một số chỉ số cơ bản ngành so với thị trường 8

4.2.1.3 Dự báo tăng trưởng 10

4.2.2 . Ngành hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 10

4.2.2.1 Phân tích SWOT 10

4.2.2.2 Một số chỉ số cơ bản ngành so với thị trường . 11

4.2.2.3 Dự báo tăng trưởng 13

4.2.3 Ngành Công nghiệp thực phẩm 13

4.2.3.1 Phân tích SWOT 13

4.2.3.2 Các chỉ số cơ bản ngành so sánh với thị trường 15

4.2.3.3 Dự báo tăng trưởng 17

4.2.4 Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản 18

4.2.4.1 Phân tích swot ngành bất động sản . 18

4.2.4.2 Các chỉ số cơ bản so với thị trường 19

4.2.4.3 Dự báo tăng trưởng . 21

4.3 Phân tích công ty 21

4.3.1 Dược Hậu Giang (DHG) 21

4.3.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần  Dược Hậu Giang (DHG) 21

4.3.1.2 Lí do chọn công ty 22

4.3.1.2.1 Phân tích định tính 22

4.3.1.2.2 Phân tích định lượng 22

4.3.1.3 Định giá cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang ( DHG) 24

4.3.2 VINAMILK 26

4.3.2.1 Giới thiệu công ty cổ phần  Sữa VINAMILK 26

4.3.2.2 Lí do chọn công ty 27

4.3.2.2.1 Phân tích định tính 27

4.3.2.2.2 Phân tích định lượng. 28

4.3.2.3 Định giá cổ phiếu CTCP  Sữa VINAMILK 29

4.3.3 Công viên nước đầm sen 30

4.3.3.1 1 Giới thiệu về công ty cổ phần công viên nước đầm sen 30

4.3.3.2 Lí do chọn công ty 31

4.3.3.2.1 Phân tích định tính 31

4.3.3.2.2 Phân tích định lượng 31

4.3.3.3 Định giá cổ phiếu Công ty công viên văn hóa Đầm Sen 32

4.3.4 Công ty cổ phần Kinh Đô. 33

4.3.4.1 Giới thiệu về công ty. 33

4.3.4.2 Lý do chọn công ty 36

4.3.4.2.1 Phân tích định lượng 36

4.3.4.2.2 Phân tích định lượng 40

4.3.4.3 Định giá cổ phiếu vinamilk 42

4.3.5 Công ty xây dựng bình chánh 44

4.3.5.1 Giới thiệu công ty xây dựng bình chánh . 44

4.3.5.2 Lý do chọn công ty 45

4.3.5.2.1 Phân tích định tính . 45

4.3.5.2.2 Phân tích định lượng . 46

4.3.5.2.3 Định giá cổ phiếu công ty  xây dựng bình chánh. 46

5 Đo lường hiệu quả 47

6 Tài liệu tham khảo : 49LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)1 Xây dựng chính sách đầu tư.

1.1 Mục tiêu sinh lời

Mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào danh mục hướng tới là thu nhập thường xuyên cao thông qua việc ưu tiên đầu tư vào các loại chứng khoán vốn có tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường. Tăng trưởng vốn  là mục tiêu thứ yếu.

Lấy thước đo sinh lời là chỉ số VN-index, chúng tôi hy vọng danh mục đầu tư có mức sinh lời từ 35% đến 40%  một năm.

1.2 Mức độ chấp nhận rủi ro

Chúng tôi là những nhà đầu tư trẻ dưới 30 tuổi nên danh mục đầu tư được lập ra với mong muốn đạt được mức sinh lời cao hơn mức sinh lời của thị trường từ 20%-25% nên sẵn sàng chấp nhận một mức rủi ro phù hợp để đổi lấy cơ hội tìm kiếm mức lợi nhuận như mục tiêu đã đề ra.

1.3 Thời hạn thu hồi vốn

Mục tiêu của nhóm là đầu tư vào các cổ phiếu manh cho nên các loại cổ phiếu này chỉ có tính thanh khoản cao, Vì có mức rủi ro tương đối nên tiềm năng có mức sinh lời không lớn lắm cho nên nhóm ước tính thời hạn thu hồi vốn khoảng ba năm.

2 Chính sách đầu tư

Do tâm lý chấp nhận mức rủi ro lớn, nhóm đầu tư hết tiền mặt vào thị trường, từ đánh giá giá cổ phiếu trên thị trường lúc này đã có dấu hiệu hồi phụcnên sẽ tận dụng tối đa nguồn lực để nắm giữ số cổ phiếu lớn nhất có thế.

Ngoài ra nhóm đưa ra một số quy định như sau:

Không được đầu tư quá 40% toàn bộ tài sản của quỹ cho một công ty hoặc một tổ chức phát hành đã niêm yết hoặc chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không đầu tư quá 50% tài sản của quỹ vào cùng một ngành trừ khi có nghị quyết đặc biệt của nhóm.

Không được đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành.

Không đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán khác.NỘI DUNG:1 Xây dựng chính sách đầu tư. 5

1.1 Mục tiêu sinh lời 5

1.2 Mức độ chấp nhận rủi ro 5

1.3 Thời hạn thu hồi vốn 5

2 Chính sách đầu tư 5

3 Lựa chọn chiến lược đầu tư 6

4 Lựa chọn chứng khoán 6

4.1 Tình hình thị trường chứng khoán năm 2013 6

4.2 Đánh giá cơ bản một số ngành kinh tế đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay. 7

4.2.1 Ngành Dược Phẩm 7

4.2.1.1 Phân tích SWOT 7

4.2.1.2 Một số chỉ số cơ bản ngành so với thị trường 8

4.2.1.3 Dự báo tăng trưởng 10

4.2.2 . Ngành hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 10

4.2.2.1 Phân tích SWOT 10

4.2.2.2 Một số chỉ số cơ bản ngành so với thị trường . 11

4.2.2.3 Dự báo tăng trưởng 13

4.2.3 Ngành Công nghiệp thực phẩm 13

4.2.3.1 Phân tích SWOT 13

4.2.3.2 Các chỉ số cơ bản ngành so sánh với thị trường 15

4.2.3.3 Dự báo tăng trưởng 17

4.2.4 Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản 18

4.2.4.1 Phân tích swot ngành bất động sản . 18

4.2.4.2 Các chỉ số cơ bản so với thị trường 19

4.2.4.3 Dự báo tăng trưởng . 21

4.3 Phân tích công ty 21

4.3.1 Dược Hậu Giang (DHG) 21

4.3.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần  Dược Hậu Giang (DHG) 21

4.3.1.2 Lí do chọn công ty 22

4.3.1.2.1 Phân tích định tính 22

4.3.1.2.2 Phân tích định lượng 22

4.3.1.3 Định giá cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang ( DHG) 24

4.3.2 VINAMILK 26

4.3.2.1 Giới thiệu công ty cổ phần  Sữa VINAMILK 26

4.3.2.2 Lí do chọn công ty 27

4.3.2.2.1 Phân tích định tính 27

4.3.2.2.2 Phân tích định lượng. 28

4.3.2.3 Định giá cổ phiếu CTCP  Sữa VINAMILK 29

4.3.3 Công viên nước đầm sen 30

4.3.3.1 1 Giới thiệu về công ty cổ phần công viên nước đầm sen 30

4.3.3.2 Lí do chọn công ty 31

4.3.3.2.1 Phân tích định tính 31

4.3.3.2.2 Phân tích định lượng 31

4.3.3.3 Định giá cổ phiếu Công ty công viên văn hóa Đầm Sen 32

4.3.4 Công ty cổ phần Kinh Đô. 33

4.3.4.1 Giới thiệu về công ty. 33

4.3.4.2 Lý do chọn công ty 36

4.3.4.2.1 Phân tích định lượng 36

4.3.4.2.2 Phân tích định lượng 40

4.3.4.3 Định giá cổ phiếu vinamilk 42

4.3.5 Công ty xây dựng bình chánh 44

4.3.5.1 Giới thiệu công ty xây dựng bình chánh . 44

4.3.5.2 Lý do chọn công ty 45

4.3.5.2.1 Phân tích định tính . 45

4.3.5.2.2 Phân tích định lượng . 46

4.3.5.2.3 Định giá cổ phiếu công ty  xây dựng bình chánh. 46

5 Đo lường hiệu quả 47

6 Tài liệu tham khảo : 49LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: