Báo cáo thực tập thực tế - Nghiên cứu và xây dựng website bằng Wordpress (Nguyễn Phát Tài)Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà .

1.Lĩnh vực hoạt động chính:


NỘI DUNG:
I. Giới thiệu trung tâm Athena ..........................................................................

II. Tìm hiểu về wordpress...................................................................................

1. Wordpress là gì? .................................................................................

2. Phân loại .............................................................................................

3. Tính năng của wordpress ....................................................................

III. Phát triển cơ bản Web ứng dụng Wordpress .................................................

1. Cài đặt wordpress trên localhost ...........................................................

2. Tạo database kết nối với wordpress ......................................................

3. Cài đặt wordpress trên hosting Internet ................................................

4. Sử dụng FTP upload dữ liệu lên host ....................................................

5. Xây dựng website trong wordpress .......................................................

a) Cài themes,Viết bài trong WP .....................................................

b) Tạo menu tin tức .........................................................................

c) Tạo các widgets ..........................................................................

d) Upload header và chỉnh footer trong WP ....................................

e) Chèn video Youtube vào site ......................................................

6. Tích hợp tính năng mạng xã hội ...........................................................

IV. Các tính năng Wordpress nâng cao ................................................................

1. Một số plugin cần thiết cho Wordpress.................................................

a) Google Sitemap ..........................................................................

2. Cách xây dựng website và tối ưu hóa website.......................................

a) Thẻ HEAD Html .........................................................................

b) Các thẻ Tags ...............................................................................

c) Liên kết nội bộ và kiến trúc trang web ........................................

d) Cấu trúc trang ..LINK DOWNLOADTrung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế ATHENA được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nước nhà .

1.Lĩnh vực hoạt động chính:


NỘI DUNG:
I. Giới thiệu trung tâm Athena ..........................................................................

II. Tìm hiểu về wordpress...................................................................................

1. Wordpress là gì? .................................................................................

2. Phân loại .............................................................................................

3. Tính năng của wordpress ....................................................................

III. Phát triển cơ bản Web ứng dụng Wordpress .................................................

1. Cài đặt wordpress trên localhost ...........................................................

2. Tạo database kết nối với wordpress ......................................................

3. Cài đặt wordpress trên hosting Internet ................................................

4. Sử dụng FTP upload dữ liệu lên host ....................................................

5. Xây dựng website trong wordpress .......................................................

a) Cài themes,Viết bài trong WP .....................................................

b) Tạo menu tin tức .........................................................................

c) Tạo các widgets ..........................................................................

d) Upload header và chỉnh footer trong WP ....................................

e) Chèn video Youtube vào site ......................................................

6. Tích hợp tính năng mạng xã hội ...........................................................

IV. Các tính năng Wordpress nâng cao ................................................................

1. Một số plugin cần thiết cho Wordpress.................................................

a) Google Sitemap ..........................................................................

2. Cách xây dựng website và tối ưu hóa website.......................................

a) Thẻ HEAD Html .........................................................................

b) Các thẻ Tags ...............................................................................

c) Liên kết nội bộ và kiến trúc trang web ........................................

d) Cấu trúc trang ..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: