CAO HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN - Giải tích máy điện nâng caoNỘI DUNG:


• Chương 1: Hệ qui chiếu quay (3T)

 Hệ qui chiếu quay.

 Chuyển đổi hệ toạ độ abc ↔ αβ ↔ dq.

• Chương 2: Mô hìnhĐCKĐB 3 pha (αβ), (dq) (6T)

 Sơ đồ tương đương của động cơ và một số ký hiệu.

 Mô hình động cơ trongHTĐ stator (αβ).

 Mô hình động cơ trongHTĐ từ thông rotor (Ψr).

• Chương 3: Bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian (3T)

 Vector không gian.

 Bộ nghịch lưu ba pha.

• Chương 4: Điều khiển định hướng từ thông(FOC)ĐCKĐB (3T)

 Điều khiển PID

 Điều khiển tiếp dòng.

 Điều khiển tiếp áp.

 Mô phỏng của FOC.LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


• Chương 1: Hệ qui chiếu quay (3T)

 Hệ qui chiếu quay.

 Chuyển đổi hệ toạ độ abc ↔ αβ ↔ dq.

• Chương 2: Mô hìnhĐCKĐB 3 pha (αβ), (dq) (6T)

 Sơ đồ tương đương của động cơ và một số ký hiệu.

 Mô hình động cơ trongHTĐ stator (αβ).

 Mô hình động cơ trongHTĐ từ thông rotor (Ψr).

• Chương 3: Bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian (3T)

 Vector không gian.

 Bộ nghịch lưu ba pha.

• Chương 4: Điều khiển định hướng từ thông(FOC)ĐCKĐB (3T)

 Điều khiển PID

 Điều khiển tiếp dòng.

 Điều khiển tiếp áp.

 Mô phỏng của FOC.LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: