SÁCH - Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính VI 2021 - 12ED (Mishkin) - Phan Trần Trung Dũng Bd

 Biên dịch: PGS.TS. Phan Trần Trung Dũng


Những ngày gần đây, giới tài chính – đầu tư trên toàn thế giới đang hưng phấn tột bậc nhưng cũng ưu tư tột cùng khi chứng kiến mức tăng và lập đỉnh kỷ lục của đồng tiền mật mã đang được quan tâm nhất hiện nay: Bitcoin. Không chỉ bitcoin, những đồng tiền tương tự cũng đang được quan tâm và trở thành một phần trong danh mục đầu tư của hàng triệu người, thậm chí ngay cả những định chế lớn toàn cầu. Trong khi đó, tại Việt Nam những ngày này, hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp đang theo dõi sát sao những biến động của lãi suất và hành động điều tiết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nước nhằm phục hồi nền kinh tế hậu đại dịch covid-19.
Vậy những đồng tiền mã hóa kia có giá trị gì mà khiến cả thế giới phải chú ý như vậy? Tại sao cứ mỗi khi nền kinh tế bất ổn hoặc có dấu hiệu suy thoái, mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía Ngân hàng Trung ương?
Từ khóa cho những câu hỏi này có lẽ là chữ TIỀN.
Vậy, tiền là gì? Tiền từ đâu mà ra? Nó được lưu chuyển như thế nào trong nền kinh tế? Điều gì đảm bảo tiền có giá trị? Bitcoin có phải là đồng tiền của tương lai? Những câu hỏi như thế này đang được đặt ra hàng ngày, hàng giờ trên các lớp học cả nhập môn lẫn nâng cao về tài chính, tiền tệ. Và nó càng thiết thực hơn bao giờ hết trong thời điểm này.
Bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990, tác phẩm Kinh tế học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính của Giáo sư Frederic S. Mishkin – Nguyên Phó Chủ tịch điều hành, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) từ lâu đã trở thành cẩm nang gối đầu giường của các sinh viên, các nhà hoạch định chính sách tài chính, tiền tệ trong nhiều năm qua. Mặc dù được sử dụng chủ yếu trong việc giảng dạy ở bậc Đại học, cuốn sách giáo khoa này có thể là một dẫn nhập cho bất cứ ai quan tâm và muốn tìm hiểu bước đầu về Tài chính, Tiền tệ, Ngân hàng. Xin trân trọng gửi đến quý độc giả Ấn bản thứ 12 (mới nhất) của tác phẩm này qua bản tiếng Việt do PGS. TS. Phan Trần Trung Dũng – Phó Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại thương thực hiện.
NỘI DUNG:PHẪN 1


CHƯƠNG 1

Tại sao bạn cẩn học về Tiền, Ngần hàng và Thị trường Tài chính? 2
Tại sao cần học vê' Thị trường Tài chính?..................................................................... 2
Thị trường Nợ và Lãi suất.......................................................................................................... 3
Thị trường cổ phiếu.................................................................................................................... 3
Tại sao cần học về các Định chế Tài chính và Ngần hàng?............................................ 5
Cấu trúc của hệ thống tài chính.................................................................................................. 5
Ngần hàng và các định chế tài chính khác................................................................................. 6
Đổi mới tài chính....................................................................................................................... 6
Khủng hoảng tài chính............................................................................................................... 6
Tại sao cần học về tiền và chính sách tiền tệ?.............................................................. 7
Tiền và Chu kỳ kinh doanh........................................................................................................ 7

Tiền và Lạm phát....................................................................................................................... 7

Tiền và Lãi suất.......................................................................................................................... 9

Thực thi chính sách tiền tệ........................................................................................................... 9

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ................................................................................... 10

Tại sao cẩn học về Tài chính quốc tế?......................................................................... 11

Thị trường ngoại hối................................................................................................................... 12

Hệ thống tài chính quốc tế.......................................................................................................... 13

Tiền, Ngần hàng và Thị trường Tài chính và sự nghiệp của bạn................................... 14

Chúng ta sẽ học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính như thế nào................... 14

Khám phá Web........................................................................................................................... 15

Kết luận................................................................................................................. 15


Tóm lược 15 • Thuật ngữ quan trọng 16 • Cầu hỏi 16 • Bài tập áp dụng 17 •

Bài tập phân tích dữ liệu 17 • Bài tập Web 18 • Trang Web tham khảo 18


PHỤ LỤC CHƯƠNG 1

Xác định tổng Sản ỉưựng, Thu nhập, Mức giá và Tỷ lệ Lạm phát 19


Tổng sản lượng và thu nhập........................................................................................ 19

Danh nghĩa và Thực tế................................................................................................ 19

Mức giá tổng.............................................................................................................. 20

Tỷ lệ tăng trưởng và Tỷ lệ lạm phát............................................................................ 21


CHƯƠNG 2

Tổng quan về Hệ thống Tài chính 22


Chức năng của thị trường tài chính............................................................................. 22

Cấu trúc của thị trường tài chính................................................................................. 25

Thị trường Nợ và Vốn chủ sở hữu............................................................................................. 25

Thị trường sơ cấp và thứ cấp...................................................................................................... 25

Sở giao dịch và Thị trường OTC................................................................................................ 26
xii Nội dung chi tiết


Thị trường tién tệ và thị trường vốn......................................................................................... 27

Các công cụ của thị trường tài chính.......................................................................... 27

Các công cụ thị trường tiền tệ.................................................................................................. 27

Theo dòng tin Tài chính Các lãi suất thị trường tiền tệ 28

Các công cụ thị trường vốn...................................................................................................... 29

Theo dòng tin Tài chính Các lãi suất thị trường vốn 30

Qụốc tế hóa thị trường tài chính................................................................................. 31

Toàn cầu Các thị trường vốn Hoa Kỳ có đang đánh mất lợi thế của mình? 32

Thị trường trái phiếu quốc tế, Eurobond và Eurocurrency...................................................... 32

Thị trường chứng khoán thế giới............................................................................................. 33

Chức năng của các trung gian tài chính: Tài trự gián tiếp........................................... 33

Theo dòng tin Tài chính Các chỉ số thị trường chứng khoán nước ngoài 34

Chi phí giao dịch...................................................................................................................... 34

Toàn cầu lầm quan trọng của các trung gian tài chính

so với thị trường chứng khoán: So sánh quốc tế 35

Chia sè rủi ro............................................................................................................................ 36

Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn bất lợi và Rủi ro đạo dức.................................................. 36

Lợi thế kinh tế theo phạm vi và Xung đột lợi ích.................................................................... 38

Các loại trung gian tài chính...................................................................................... 38

Định chế tiến gửi...................................................................................................................... 38

Định chế tiết kiệm theo hợp đổng............................................................................................. 40

Trung gian đầu tư..................................................................................................................... 41

Qụản lý hệ thống tài chính......................................................................................... 42

Tăng cường thông tin cho nhà đấu tư...................................................................................... 42

Đảm bảo sự lành mạnh của các trung gian tài chính............................................................... 43

Qụản lý tài chính ở nước ngoài................................................................................................ 45

Tóm lược 45 • Thuật ngữ quan trọng 46 • Câu hỏi 46 • Bài tập áp dụng 47 •
Bài tập phân tích dữ liệu 48 • Bài tập Web 48 • Trang Web tham khảo 48

CHƯƠNG 3

Tiển là gì? 49

Ý nghĩa của Tiền....................................................................................................... 49

Các chức năng của Tiền................................................................................................................. 50

Phương tiện trao đổi................................................................................................................. 50

Đơn vị tính toán....................................................................................................................... 51

Lưu trữ giá trị........................................................................................................................... 52

Sự tiến hóa của hệ thống thanh toán........................................................................... 53

Tiền hàng hóa........................................................................................................................... 53

Tiến pháp định......................................................................................................................... 53

Séc............................................................................................................................................ 53
Nội dung chi tiết xiii


Thanh toán điện tử................................................................................................................... 54

Tiền điện tử............................................................................................................................. 54

Đọc thêm Chúng ta có đang hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt? 55

ỨNG DỤNG Bitcoin sẽ trở thành tiền của tương lai?................................................................... 55

Đo lường tiền.......................................................................................................... 56

Thước đo tổng cung tiền của Cục Dự trữ Liên bang............................................................... 56

Theo dòng tin Tài chính Tổng lượng tiền 57

Đọc thêm Những tờ đô la Mỹ ở đầu hết rồi? 58


Tómlược 59 • Thuật ngữ quan trọng 60 • Cầu hỏi 60 • Bài tập áp dụng 61 •

Bài tập phần tích dữ liệu 62 • Bài tập Web 62 • Trang Web tham khảo 62


PHẨN 2


Thị trường tài chính 63

CHƯƠNG 4

Ý nghĩa củaLãi suất 64

Đo lường lãi suất...................................................................................................... 64

Giá trị hiện tại.......................................................................................................................... 65

ÚNG DỤNG Giá trị hiện tại đơn................................................................................................... 66

ÚNG DỤNG Jackpot Đó Trị Giá Bao Nhiêu?............................................................................... 66

Bốn loại công cụ của thị trường tín dụng................................................................................. 67

Lãi suất đáo hạn........................................................................................................................ 68

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn của vay đơn................................................................................... 68

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn và Số tiền thanh toán hàng năm của Vay Thanh toán Cố định70

ÚNG DỤNG Lãi suất đáo hạn và giá của trái phiếu coupon......................................................... 71

ÚNG DỤNG Lãi suất đáo hạn của niên kim vĩnh viễn.................................................................. 73

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn trái phiếu chiết khấu.................................................................... 74

Phân biệt giữa lãi suất và lợi suất............................................................................... 75

Toàn cầu Lãi suất âm? Đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Hoa Kỳ, rồi châu Âu 76

Thời gian đáo hạn và sự biến động của lợi suất trái phiếu: Rủi ro lãi suất.............................. 78

Sơ lược.................................................................................................................................... 79

Phân biệt giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa..................................................... 80

ỦNG DỤNG Tính lãi suất thực.................................................................................................... 81

Tóm lược 83 • Thuật ngữ quan trọng 83 • Câu hỏi 83 • Bài tập áp dụng 84 •

Bài tập phần tích dữ liệu 85 • Bài tập Web 85 • Trang Web tham khảo 85


CHƯƠNG 4 PHỤ LỰC

Đo lường rủi ro lãi suất: Kỳ hạn trung bình

Truy cập MyLab Economics: www.pearson.com/mylab/economics
xiv Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 5

Hành vi của Lãi suất 86

Các yếu tố quyết định cầu tài sản............................................................................... 86

Của cải....................................................................................................................................... 87

Lợi suất kỳ vọng........................................................................................................................ 87

Rủi ro......................................................................................................................................... 87

Tính thanh khoản....................................................................................................................... 88

Lý thuyết vé lựa chọn danh mục đấu tư.................................................................................... 88

Cung và Cầu trên thị trường trái phiếu..................................................................... 89

Đường cầu................................................................................................................................. 89

Đường cung............................................................................................................................... 90

Cần bằng thị trường................................................................................................................... 91

Phân tích Cung Cầu................................................................................................................... 92

Sự thay đổi của lãi suất cân bằng................................................................................ 92

Dịch chuyến của câu trái phiếu................................................................................................. 93

Dịch chuyến của cung trái phiếu............................................................................................... 96

ỨNG DỤNG Thay đổi lãi suất do thay đổi lạm phát kỳ vọng: Hiệu ứng Fisher........................ 98

ỨNG DỤNG Những thay đối của lãi suất do chu kỳ kinh doanh mở rộng................................ 100

ỨNG DỤNG Giải thích mức lãi suất thấp hiện nay ở châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ:

Lạm phát thấp và đình trệ kỉnh niên.................................................................................. 101

Cung và cầu trên thị trường tiền:

Khung lý thuyết ưu tiên thanh khoản................................................................. 102

Thay đổi lãi suất cần bằng trong khung lý thuyết ưu tiền thanh khoản...................... 105

Dịch chuyến cáu tiền............................................................................................................... 105

Sự dịch chuyến của cung tìển.................................................................................................. 105

ỨNG DỰNG Những thay đổi vê' lãi suất cân bằng do thay đổi

về thu nhập, mức giá hoặc cung tiền.................................................................................. 106

Thay đổi trong thu nhập......................................................................................................... 107

Thay đổi trong mức giá........................................................................................................... 107

Thay đổi trong cung tiền........................................................................................................ 107

Tiền và Lãi suất....................................................................................................... 108

ỨNG DỰNG Liệu Tốc độ tăng Cung Tiền Cao Hơn

Có Làm Giảm Lãi Suất Không?........................................................................................... 110


Tóm lược 113 • Thuật ngữ quan trọng 113 • Câu hỏi 113 • Bài tập áp dụng 114

• Bài tập phần tích dữ liệu 115 • Bài tập Web 116 • Trang Web tham khảo 117


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 1

Các mô hình Định giá Tài sản

Truy cập MyLab Economics, wwAv.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 2

Áp dụng Phương pháp Tiếp cận Thị trường Tài sản cho Thị trường Hàng hóa:
Trường hợp Vàng

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com 'mylab 'economics
Nội dung chi tiết


XV


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 3

Khung lý thuyết Quỹ cho vay

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


117


CHƯƠNG 6

Cầu trúc Rủi ro và Kỳ hạn của Lãi suất 117

Cấu trúc rủi ro của lãi suất................................................................................

Rủi ro vỡ nỢ...................................................................................................................

Đọc thêm Xung đột lợi ích tại các Cơ quan Xếp hạng Tín dụng và

Khủng hoảng Tai chính Toàn cầu 121

ÚNG DỤNG Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu và chênh lệch Baa-Kho bạc 122

Tính thanh khoản.................................................................................................................... 122

Những điểu chinh do Thuế thu nhập...................................................................................... 123

Sơlược..................................................................................................................................... 124


ÚNG DỤNG Ảnh hưởng từ việc tăng thuế của chính quyền Obama
đối với lãi suất trái phiếu 124

Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất..................................................................................... 125


Theo dòng tin Tài chính Đường cong lãi suất


125


Lý thuyết kỳ vọng.................................................................................................................. 127

Lý thuyết thị trường phân mảnh............................................................................................. 130

Các lý thuyết môi trường ưu tiên và phần bù thanh khoản................................................... 131

Bẳng chứng thực tiễn cùa cấu trúc kỳ hạn.............................................................................. 134


Đọc thêm Sử dụng đường cong lãi suất để dự báo lạm phát và chu kỳ kinh doanh 135

Sơlưực..................................................................................................................................... 135


ÚNG DỤNG Diễn giải đường cong lãi suất, 1980-2017............................................................. 135

Tómlược 137 • Thuật ngữ quan trọng 137 • Câu hỏi 137 • Bài tập áp dụng 139
• Bài tập phần tích dữ liệu 139 • Bài tập Web 140 • Trang Web tham khảo 140


CHƯƠNG 7

Thị trường Cổ phiếu, Lý thuyết Kỳ vọng Hợp lý

và Giả thuyết Thị trường Hiệu quả 141

Định giá cổ phiếu phổ thông.................................................................................... 141

Mô hình định giá một giai đoạn.............................................................................................. 142

Mô hình định giá cổ tức tổng quát.......................................................................................... 143

Mô hình tăng trưởng Gordon.................................................................................................. 143

Cách thị trường xác lập giá cổ phiếu....................................................................... 144

ỨNG DỤNG Chính sách tiền tệ và giá cổ phiếu.......................................................................... 146

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thị trường cổ phiếu............................... 146

Lý thuyết kỳ vọng hợp lý......................................................................................... 146

Phát biểu chính thức của lý thuyết.......................................................................................... 148

Cơ sở nền tảng cùa lý thuyết................................................................................................. 148

Hàm ý của lý thuyết................................................................................................................ 149

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả: Kỳ vọng Hợp lý trên Thị trường Tài chính............ 150
xvi


Nội dung chi tiết


Cơ sở của giả thuyết................................................................................................................ 151

Biến động ngẫu nhiên cùa giá cổ phiếu................................................................................... 152

Toàn cầu Tỷ giá hối đoái có tuân theo biến động ngẫu nhiên? 153

ÚNG DỤNG Hướng dẫn Thực hành Đầu tư vào Thị trường cổ phiếu........................................ 153

Các báo cáo do cố vấn đẩu tư công bố có giá trị như thế nào?.............................................. 153

Bạn có nên hoài nghi những mách nước hấp dẫn?................................................................ 154

Đọc thêm Bạn có nên thuê một con vượn làm cố vấn đầu tư của mình không? 155

Giá cổ phiếu có luôn tăng khi có tin tốt không?.................................................................... 155

Khuyến nghị thị trường hiệu quả cho nhà đẩu tư.................................................................... 155

Tại sao các giả thuyết về thị trường hiệu quả không ngụ ý rằng

thị trường tài chính là hiệu quả......................................................................... 156

ỨNG DỤNG Những vụ sụp đổ của Thị trường cổ phiếu cho chúng ta biết gì về

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả và Tính hiệu quả của thị trường tài chính?................... 157

Tài chính hành vi..................................................................................................... 157


Tóm lược 158 • Thuật ngữ quan trọng 159 • Cầu hỏi 159 • Bài tập áp dụng 160

• Bài tập phân tích dữ liệu 161 • Bài tập Web 160 • Trang Web tham khảo 161
CHƯƠNG 7 PHỤ LỤC

Bằng chứng về giả thuyết thị trường hiệu quả

Truy cập MyLab Economics, wAVAv.pearson.com/mylab/economics


PHẨN 3


Các định chế tài chính 163

CHƯƠNG 8

Phân tích Kinh tê về Cấu trúc Tài chính 164

Những thực trạng cơ bản về cấu trúc tài chính trên thế giới...................................... 164

Chi phí giao dịch..................................................................................................... 167

Chi phí giao dịch tác động đến cấu trúc tài chính như thế nào.............................................. 167

Các trung gian tài chính giúp giảm chi phí giao dịch thế nào................................................. 168

Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn bất lợi và Rủi ro đạo đức.................................... 169

Vấn đề những quả chanh: Lựa chọn bất lợi ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính thế nào 169

Những quả chanh ở thị trường cổ phiếu và trái phiếu............................................................. 170

Công cụ giúp giải quyết vấn đề lựa chọn bất lợi..................................................................... 170

Đọc thêm Vụ nổ Enron 172

Rủi ro đạo đức tác động tới lựa chọn giữa hợp đồng nợ và vốn chủ sở hữu.............. 175

Rủi ro đạo đức trong các hợp đồng vốn chủ sở hữu: Vấn đề người sở hữu-người đại diện 175

Các công cụ giúp giải quyết vấn đề người sở hữu-người đại diện........................................ 176

Rủi ro đạo đức ảnh hưởng thế nào đến cấu trúc tài chính trong thị trường nợ........... 178

Các công cụ giúp giải quyết rủi ro đạo đức trong hợp đóng nỢ............................................. 178

Sơlưực..................................................................................................................................... 180

ÚNG DỤNG Phát triển tài chính và tăng trưởng kỉnh tế.......................................................... 181
Nội dung chi tiết xvil


Đọc thêm Sự tàn bạo của tài sản thế chấp 182

ỨNG DỤNG Trung Quốc có phải là một phản ví dụ điển hình
cho tầm quan trọng của phát triển tài chính không?........................................................ 183

Tóm lược 184 • Thuật ngữ quan trọng 18S • Câu hỏi 185 • Bài tập áp dụng 186

• Bài tập phản tích dữ liệu 187 • Bài tập Web 187 • Trang Web tham khảo 187

CHƯƠNG 9

Hoạt động Ngần hàng và Quản lý các Định chê Tài chính 188

Bảng cân đối kế toán ngân hàng.............................................................................. 188

Nợ phải trả.............................................................................................................................. 188

Tài sản..................................................................................................................................... 191

Cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng............................................................................... 192

Nguyên tắc chung của quản trị ngân hàng................................................................ 195

Quản lý thanh khoản và vai trò của dự trữ............................................................................ 195

Quản lý tài sản....................................................................................................................... 198

Quản lý nỢ phải trả............................................................................................................... 199

Quản lý an toàn vốn............................................................................................................... 200

ỨNG DỤNG Các chiến lược quàn lý vốn ngàn hàng.................................................................. 202

ỨNG DỤNG Khủng hoảng thiếu vốn gây ra khủng hoảng thiếu tín dụng

trong khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào............................................................ 203

Quản lý rủi ro tín dụng............................................................................................ 203

Sàng lọc và Giám sát............................................................................................................. 204

Quan hệ khách hàng lâu dài.................................................................................................... 205

Cam két cho vay.................................................................................................................... 206

Tài sàn thế chấp và Số dư Bù trừ............. ;............................................................................ 206

Phân bó tín dụng.................................................................................................................... 206

Quản lý rủi ro lãi suất.............................................................................................. 207

Phân tích chênh lệch và kỳ hạn trung bình............................................................................. 208

ỨNG DỤNG Các chiến lược quản lý rủi ro lãi suất.................................................................... 209

Các hoạt động ngoại bảng....................................................................................... 209

Bán nỢ.................................................................................................................................... 210

Tạo thu nhập từ phí................................................................................................................. 210

Hoạt động giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro..................................................................... 210

Toàn cầu Barings, Daiwa, Sumitomo, Société Générale, và JP Morgan Chase:

Rogue Trader và Vấn để Người sở hữu - Người đại diện 211

Tómlược 212 • Thuật ngữ quan trọng 213 • Cầu hỏi 213 • Bài tập áp dụng 214

• Bài tập phàn tích dữ liệu 215 • Bài tập Web 215 • Trang Web tham khảo 216

CHƯƠNG 9 PHỤ LỤC 1

Phân tích kỳ hạn trung bình

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 9 PHỤ LỤC 2

Đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics
xvỉiỉ


Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 10

Phân tích Kinh tế vế Điếu tiết Tài chính 217

Thông tin bất cân xứng, lý do của điều tiết tài chính................................................. 217

Mạng lưới an toàn của chính phủ............................................................................................ 217


Toàn cầu Sự lan.rộng của Bảo hiểm tiền gửi Chính phủ trên toàn thế giới:
Có phải là điều tốt? 219


Hạn chế của mạng lưới an toàn của Chính phủ...................................................................... 220

Các loại quy định điều tiết tài chính......................................................................... 222

Hạn chế nắm giữ tài sản.......................................................................................................... 222

Yêu cầu về vốn....................................................................................................................... 223

Toàn cầu Hiệp định Basel sẽ đi tới đâu sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu? 224

Biện pháp khắc phục cấp tốc................................................................................................... 225

Giám sát tài chính: Cấp phép thành lập và Kiểm tra............................................................... 225

Đánh giá quản lý rủi ro............................................................................................................ 226

Yêu cầu công bố thông tin....................................................................................................... Iin

Bảo vệ người tiêu dùng........................................................................................................... 228

Hạn chế cạnh tranh.................................................................................................................. 228

Sơ lược.................................................................................................................................... 229

Toàn cầu Điều tiết Tài chính Quốc tế 230


Tóm lược 232 • Thuật ngữ quan trọng 233 • Cầu hỏi 233 • Bài tập áp dụng 234

• Bài tập phần tích dữ liệu 234 • Bài tập Web 235 • Trang Web tham khảo 235


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 1

Khủng hoảng Ngân hàng và S&L những năm

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 2

Khủng hoảng ngân hàng trên toàn thế giới

Truy cập MyLab Economics, ivww.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 11

Ngành Ngần hàng: Cấu trúc và Cạnh tranh 236

Lịch sừ phát triển của hệ thống ngân hàng............................................................... 236

Nhiểu cơ quan quản lý............................................................................................................. 238

Đổi mới tài chính và sự phát triển của “Hệ thống ngân hàng ẩn”.............................. 239

ứng phó với những thay đồi trong điểu kiện cáu: Biến động lãi suất.................................... 240

ứng phó với những thay đổi trong điểu kiện cung: Công nghệ thông tin.............................. 241

Chứng khoán hóa và Hệ thống Ngần hàng ẩn......................................................................... 243

Né tránh các quy định hiện hành............................................................................................ 245

Đọc thêm Bruce Bent và Hoảng loạn quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ năm 2008 246


Đổi mới tài chính và sự suy yếu của ngân hàng truyền thống................................................ 247
Nội dung chi tiết xix


Cấu trúc ngành Ngần hàng thương mại Hoa Kỳ....................................................... 250

Hạn chế mở chi nhánh........................................................................................................... 252

ứng phó với các hạn chế mở chi nhánh................................................................................. 252

Hợp nhất Ngân hàng và Ngần hàng Toàn quốc........................................................ 253

Đạo luật Riegle-Neal vể hiệu quả chi nhánh và ngân hàng hên tiểu bang năm 1994........... 255

Cấu trúc của ngành ngần hàng Hoa Kỳ sẽ như thế nào trong tương lai?............................... 255

Toàn cầu So sánh về cấu trúc ngần hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài 256

Hợp nhất Ngân hàng và Ngần hàng Toàn quốc có tốt không?.............................................. 256

Sự tách biệt của ngần hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác.............................. 257

Sự suy yếu của Glass-Steagall.............................................................................................. 257

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley về hiện đại hóa dịch vụ tài chính năm 1999:

Bãi bỏ Glass-Steagall....................................................................................................... 258

Hàm ý của hợp nhất tài chính................................................................................................. 258

Sự tách biệt ngành ngân hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác trên toàn thế giới......... 258

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự sụp đổ

của các ngân hàng đầu tư tự do, lớn 259

Ngành Tiết kiệm: Điều tiết và Cấu trúc................................................................... 259

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay................................................................................................. 260

Ngân hàng tiết kiệm tương hỗ................................................................................................ 260

Liên hiệp tín dụng................................................................................................................... 260

Hoạt động Ngân hàng quốc tế.................................................................................. 261

Thị trường Eurodollar............................................................................................................. 261

Toàn cầu Sự ra đời trớ trêu của thị trường Eurodollar 262

Cấu trúc của ngần hàng Hoa Kỳ ở nước ngoài..................................................................... 262

Các ngần hàng nước ngoài tại Hoa Kỳ.................................................................................. 263

Tóm lược 264 • Thuật ngữ quan trọng 265 • Cầu hỏi 265 •

Bài tập phân tích dữ Bệu 266 • Bài tập Web 267 • Trang Web tham khảo 267

CHƯƠNG 12

Các cuộc Khủng hoảng Tài chính 268

Khủng hoảng tài chính là gì?................................................................................... 268

Cơ chế của khủng hoảng tài chính........................................................................... 269

Giai đoạn một: Giai đoạn bắt đầu........................................................................................... 269

Giai đoạn hai: Khủng hoảng ngân hàng................................................................................ 271

Giai đoạn ba: Giảm phát nợ.................................................................................................... 272

ÚNG DỤNG Đại khủng hoảng: “Hình mẫu” của mọi cuộc khủng hoảng tài chính................. 273

Sự sụp đổ thị trường chứng khoán........................................................................................ 273

Hoảng loạn ngần hàng............................................................................................................ 273

Giá cổ phiếu tiếp tục giảm...................................................................................................... 274

Giảm phát nợ...................................................................................................................................................... 274

Tác động quốc tế..................................................................................................................... 275

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009............................................................. 275

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009..................................................... 275

Đọc thêm Nghĩa vụ Nợ Thế chấp (CDO) 276

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009........................................................ 277
XX


Nội dung chi tiết


Bên trong Fed Liệu có nên đổ lỗi cho Fed vé trường hợp bong bóng giá nhà đất? 278

Toàn cầu Khủng hoảng Nợ công Châu Âu 281

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009........................................................ 282

Sự can thiệp của chính phủ và sự phục hồi........................................................................... 283

Toàn cầu Các gói cứu trợ của Chính phủ trên toàn thế giới

trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 283

Phản ứng của điểu tiết Tài chính.............................................................................. 284

Giám sát cần trọng vĩ mô và vi mô.......................................................................................... 284

Đạo luật Dodd-Frank bảo vệ người tiêu dùng và cài cách Phố Wall năm 2010................... 285

Qụá lớn để phá sản và tương lai của hoạt động điểu tiết........................................... 286

Có thế làm gì đối với vấn để quá lớn để phá sản?................................................................. 287

Phía sau Dodd-Frank: Hệ thống điều tiết có thế đi tới đầu trong tương lai?........................... 287

Tómlược 289 • Thuật ngữ quan trọng 290 • Câu hỏi 290 •

Bài tập phân tích dữ liệu 291 • Bài tập Web 292 • Trang Web tham khảo 292

ÍSĨESĐ Ngân hàng trung ương và thực thi chính sách tiền tệ 293________

CHƯƠNG 13

Ngân hàng Trung ương và Hệ thống Dự trữ Liên bang 294

Nguồn gốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.............................................................. 294

Bên toong FED Thiên tài chính trị của những người sáng lập hệ thống dự trữ hên bang 295

Cấu trúc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.................................................................. 295

Ngân hàng Dự trữ Liên bang................................................................................................. 297

Bên toong Fed Vai trò đặc biệt của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York 298

Ngân hàng thành viên............................................................................................................ 299

Hội đồng thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.............................................................. 300

ủy ban thị trường mở hên bang (FOMC)............................................................................... 301

Bên trong Fed Vai trò của nhân viên nghiên cứu 301

Bên toong Fed Cuộc họp FOMC 302

Bên toong Fed Xanh lục, Xanh lam, Xanh mòng két và Be:

Những màu sắc này có ý nghĩa gì tại Fed? 303

Tại sao Chủ tịch Hội đổng Thống đốc thực sự là người cám lái........................................... 303

Bên trong Fed Phong cách của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang:

Bemanke và Yellen so với Greenspan 304

Fed độc lập tới mức nào?........................................................................................ 305

Fed có nên độc lập không?....................................................................................... 307

Lập luận ủng hộ sự độc lập...................................................................................................... 307

Lập luận chổng lại sự độc lập................................................................................................ 308

Sự độc lập cùa Ngân hàng Trung ương và hiệu quả kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới 309

Giải thích Hành vi của Ngân hàng Trung ương......................................................... 309
Nội dung chi tiết xxi


Bên trong Fed Sự phát triển chiến lược truyền thông của Fed 310


Cơ cấu và sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Châu Âu...................................... 311

Sự khác biệt giữa Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu

và Hệ thống Dự trữ Liên bang......................................................................................... 312

Hội đống thống đốc............................................................................................................... 312

ECB độc lập tới đầu?............................................................................................................. 313

Cấu trúc và sự phụ thuộc của các ngần hàng Trung ương khác................................ 313

Ngân hàng Trung ương Canada............................................................................................ 313

Ngân hàng Trung ương Anh.................................................................................................. 313

Ngần hàng Trung ương Nhật Bản......................................................................................... 314

Xu hướng hướng tới sự độc lập cao hơn................................................................................. 315


Tóm lược 315 • Thuật ngữ quan trọng 316 • Câu hỏi 316 •

Bài tập phân tích dữ liệu 317 • Bài tập Web 317 • Trang Web tham khảo 317


CHƯƠNG 14

Quá trình Cung tiền 318

Ba người chơi trong quá trình cung tiền................................................................... 318

Bảng cân đối kế toán của Fed.................................................................................. 318

Nợ phải trả.............................................................................................................................. 319

Tài sản..................................................................................................................................... 320

Kiểm soát cơ sở tiền tệ............................................................................................ 320

Nghiệp vụ thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang.............................................................. 321

Chuyển từ tiền gửi sang tiển giấy........................................................................................... 322

Cho vay các định chế tài chính............................................................................................... 323

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ sở tiển tệ......................................................................... 323

Tổng quan về khả năng kiểm soát cơ sở tiển tệ của Fed........................................................ 324

Tạo tiền gửi đa tầng: Mô hình đơn giản................................................................... 325

Tạo tiến gửi: Ngân hàng duy nhất.......................................................................................... 325

Tạo tiển gửi: Hệ thống ngần hàng.......................................................................................... 326

Xây dựng công thức cho tạo tiến gửi đa tầng........................................................................ 329

Chỉ trích đối với mô hình đơn giản......................................................................................... 330

Các yếu tố quyết định cung tiền.............................................................................. 331

Thay đổi trong cơ sở tiển tệ không vay, MBn............................................................. 331

Thay đối của dự trữ vay, BR, từ Fed..................................................................................... 331

Thay đổi trong tỳ lệ dự trữ bắt buộc, rr..................................................................... 332

Thay đổi về dự trữ vượt mức.................................................................................................. 332

Thay đổi trong nắm giữ tiến giấy............................................................................................ 332

Khái quát về quá trình cung tiền.............................................................................. 332

Số nhân tiền............................................................................................................ 333

Công thức số nhân tìển.......................................................................................................... 333

Ý nghĩa đằng sau hệ số nhân tiền........................................................................................... 335

Phản ứng của cung tiến đối với thay đổi của các yếu tố......................................................... 336

ỨNG DỤNG Nới lỏng định lượng và Cung tiền, 2007-2017........................................................ 337


Tóm lược 339 • Thuật ngữ quan trọng 339 • Câu hỏi 339 • Bài tập áp dụng 340

• Bài tập phân tích dữ liệu 341 • Bài tập Web 341 • Trang Web tham khảo 342

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 1

Bảng cân đối của Fed và Cơ sở tiến tệ

Truy cập MyLab Economics, wwiv.pearson.com 'ìnylab economics
nii Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 2

SỐ nhân tiẽn M2

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 3

Giải thích hành vi của tỳ lệ tiến giấy

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 4

Hoảng loạn ngân hàng trong Đại khủng hoảng, 1930-1933, và Cung tiến

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 15

Công cụ của Chính sách Tiến tệ 343

Thị trường Dự trữ và Lãi suất Quỹ Liên bang.......................................................... 343

Cung cầu trên thị trường dự trữ............................................................................................... 344

Những thay đổi trong các công cụ của chính sách tiển tệ

ảnh hưởng đén lãi suất quỹ liên bang như thế nào........................................................... 345

ỨNG DỤNG Cách Quy trình Hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang

Hạn chế Sự dao động trong Lãi suất Quỹ Liên bang........................................................... 349

Công cụ chính sách tiền tệ truyền thống................................................................... 350

Nghiệp vụ thị trường mở........................................................................................................ 351

Bên trong Fed Một ngày tại phòng giao dịch 352

Chính sách chiết khấu và người cho vay nuối cùng................................................................ 353

Bên trong Fed Sử dụng cửa sổ chiết khấu đê’ ngăn chặn khủng hoảng tài chính 355

Yêu cầu dự trữ........................................................................................................................ 356

Lãi suất dự trữ........................................................................................................................ 356

Ưu điểm tương đối của các công cụ khác nhau..................................................................... 357

Công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống và nới lỏng định lượng......................... 357

Bổ sung thanh khoản.............................................................................................................. 358

Mua tài sản quy mô lớn........................................................................................................... 358

Bên trong Fed Các cơ sở cho vay của Fed trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 359

Nới lỏng định lượng vs. Nới lỏng tín dụng.............................................................................. 360

Điều hướng kỳ hạn................................................................................................................... 362

Lãi suất ầm cho tién gửi của ngân hàng................................................................................... 363

Công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.............................. 364

Nghiệp vụ thị trường mở......................................................................................................... 364

Cho vay các ngân hàng........................................................................................................... 364

Lãi suất với các khoản dự trữ................................................................................................... 365

Yêu cầu dự trữ........................................................................................................................ 365

Tóm lược 365 • Thuật ngữ quan trọng 366 • Câu hỏi 366 • Bài tập áp dụng 367
• Bài tập phần tích dữ liệu 368 • Bài tập Web 368 • Trang Web tham khảo 368
Nội dung chi tiết


xxiii


CHƯƠNG 16

Thực thi Chính sách Tiền tệ: Chiến lược và Chiến thuật 369

Mục tiêu ồn định giá và điểm neo danh nghĩa.......................................................... 369

Vai trò của một điểm neo danh nghĩa................................................................................... 370

Vấn đề tiền hậu bất nhất........................................................................................................ 370

Các mục tiêu khác của chính sách tiền tệ................................................................. 371

Tạo việc làm và ổn định đầu ra............................................................................................. 371

Tăng trưởng kinh tế............................................................................................................... 372

Sự ổn định của thị trường tài chính......................................................................................... 372

Ổn định lãi suất..................................................................................................................... 372

Sự ổn định trên thị trường ngoại hối....................................................................................... 373

Ổn định giá cả có nên là mục tiêu hàng đầu của Chính sách tiền tệ?........................ 373

Nhiệm vụ kép và nhiệm vụ thứ bậc....................................................................................... 373

Ổn định giá là Mục tiêu chính, lâu dài của Chính sách tiền tệ.............................................. 374

Lạm phát mục tiêu.................................................................................................. 374

Lạm phát mục tiêu ở New Zealand, Canada và Vương quốc Anh........................................ 375

Ưu điểm của Lạm phát mục tiêu............................................................................................. 377

Nhược điểm của Lạm phát mục tiêu....................................................................................... 379

Sự tiến hóa Chiến lược Chính sách Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang...................... 380

Chiến lược chính sách tiền tệ “Cứ làm đi ” của Fed............................................................. 380

Con đường dài tới lạm phát mục tiêu...................................................................................... 382

Bên trong Fed Chủ trương Lạm phát mục tiêu của Ben Bernanke 383

Toàn cầu Chiến lược Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Chầu Âu 383

Những bài học chiến lược chính sách tiền tệ từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 384

Hàm ý cho lạm phát mục tiêu................................................................................................. 385

Các Ngần hàng Trung ương có nên thử tìm cách ngăn chặn bong bóng giá tài sản? 386

Hai loại bong bóng giá tài sản............................................................................................... 386

Tranh luận về việc liệu các ngân hàng trung ương có nên

tìm cách châm nổ bong bóng hay không.......................................................................... 387

Chiến thuật: Lựa chọn Công cụ chính sách.............................................................. 390

Tiêu chí để chọn Công cụ chính sách................................................................................... 393

Chiến thuật: Qụy tắc Taylor.................................................................................... 394

Bên trong Fed Việc sử dụng Quy tắc Taylor của Fed 396

Bên trong Fed Người theo dõi Fed 396

Tóm lược 397 • Thuật ngữ quan trọng 397 • Câu hỏi 398 • Bài tập áp dụng 399
• Bài tập phân tích dữ liệu 399 • Bài tập Web 400 • Trang Web tham khảo 401

CHƯƠNG 16 PHỤ LỤC 1

Định vị mục tiêu tiến tệ

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 16 PHỤ LỤC 2

Lược sử hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang

Truy cập MyLab Economics, uww.pearson.com/mylab/economics
xxiv Nội dung chi tiết


Chính sách Tài chính và Tiền tệ Qưóc tế 403

CHƯƠNG 17

Thị trường Ngoại hối 404

Thị trường ngoại hối............................................................................................... 404

Theo dòng tin Tài chính Tỷ giá hối đoái 405

Tỷ giá hối đoái là gì?............................................................................................................. 405

Tại sao tỷ giá hối đoái quan trọng?....................................................................................... 405

Giao dịch ngoại hối diễn ra như thế nào?............................................................................. 406

Tỷ giá hối đoái trong dài hạn................................................................................. 407

Lý thuyết ngang giá sức mua................................................................................................ 407

ỨNG DỤNG Burgernomics: Big Mac và ppp............................................................................ 409

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỳ giá hối đoái trong dài hạn....................................................... 411

Tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn: Phân tích cung cầu.................................................. 413

Đường cung của tài sàn trong nước........................................................................................ 413

Đường cầu của tài sản trong nước........................................................................................... 413

Trạng thái cần bang trên thị trường ngoại hối....................................................................... 415

Giải thích sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái............................................................... 415

Sự thay đổi cáu cùa tài sản trong nước................................................................................... 415

Tóm tắt: Các yếu tố thay đổi tỳ giá hối đoái........................................................................... 420

ỨNG DỤNG Ảnh hưởng của thay đổi lãi suất lên tỷ giá hối đoái cân bằng.............................. 420

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đổng đô la............................................ 422

ỨNG DỤNG Brexit và Bảng Anh................................................................................................. 423

Tóm lược 424 • Thuật ngữ quan trọng 425 • Cầu hỏi 425 • Bài tập áp dụng 426
• Bài tập phân tích dữ liệu 426 • Bài tập Web 427 • Trang Web tham khảo 427

PHỤ LỤC CHƯƠNG 17

Điếu kiện Ngang giá Lãi suất 428

So sánh lợi nhuận kỳ vọng trên tài sản trong và ngoài nước..................................... 428

Điểu kiện ngang giá lãi suất..................................................................................... 430

CHƯƠNG 18

Hệ thống Tài chính Quốc tế 432

Can thiệp vào thị trường ngoại hối........................................................................... 432

Can thiệp ngoại hối và cung tién............................................................................................. 432

Bên trong Fed Một ngày tại Phòng giao dịch ngoại hối của

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York 433

Can thiệp không trung hòa...................................................................................................... 435

Can thiệp trung hòa................................................................................................................. 436

Cán cân thanh toán................................................................................................... 436
Nội dung chi tiết


XXV


Tài khoản vãng lai................................................................................................................. 437

Tài khoản tài chính................................................................................................................ 437

Toàn cầu Ta có nên lo lắng về tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai lớn của Hoa Kỳ? 438

Các chế độ tỳ giá hối đoái trong hệ thống tài chính quốc tế...................................... 438

Bản vị vàng............................................................................................................................. 439

Hệ thống Bretton Woods....................................................................................................... 439

Cách thức hoạt động của chế độ tỳ giá hối đoái cố định........................................................ 440

Các cuộc tấn công đầu cơ....................................................................................................... 442

ÚNG DỤNG Cuộc khủng hoảng ngoại hối tháng 9 năm 1992............................. 442

Tam nan đề chính sách............................................................................................................ 444

ỨNG DỤNG Trung Quốc tích lũy 4 nghìn tỷ đô la dự trữ quốc tế bằng cách nào?............................................................................................................................... 445

Liên minh tiền tệ........................................................................................................... Ị....... 445

Thả nối có điều tiết......................................... «........................................................... Ị....... 446

Toàn cầu Liệu đồng Euro có tiếp tục tồn tại? 446

Kiểm soát vốn......................................................................................................... 447

Kiểm soát dòng vốn ra............................................................................................................ 447

Kiểm soát dòng vốn vào......................................................................................................... 447

Vai trò của IMF...................................................................................................... 448

IMF có nên đóng vai trò là người cho vay quốc tế cuối cùng?.............................................. 448

Những vấn đề quốc tế và chính sách tiền tệ............................................................. 449

Ảnh hưởng trực tiếp của thị trường ngoại hối đến chính sách tiền tệ.................................... 449

Vấn đề tỷ giá hối đoái............................................................................................................ 450

Neo hay thả: Chiến lược Chính sách tiền tệ

thay thế tỳ giá hối đoái mục tiêu...................................................................... 450

Ưu điểm của tỷ giá hói đoái mục tiêu..................................................................................... 450

Nhược điểm của tỳ giá hối đoái mục tiêu............................................................................... 451

Khi nào tỳ giá hối đoái mục tiêu là đủ hấp dãn với các nước công nghiệp hóa?.................... 453

Khi nào tỷ giá hối đoái mục tiêu là đủ hấp dẫn với các quốc gia thị trường mới nổi?.......... 454

ủy ban quản lý tiền tệ.............................................................................................................. 454

Toàn cầu ủy ban quản lý tiền tệ Argentina 455

Đô la hóa................................................................................................................................. 455


Tómlưực 456 • Thuật ngữ quan trọng 457 • Cầu hỏi 457 • Bài tập áp dụng 458
• Bài tập phân tích dữ liệu 459 • Bài tập Web 460 • Trang Web tham khảo 460


PHẦN 6


Lý thuyết Tiền tệ 461


CHƯƠNG 19

Lý thuyết Lượng tiền, Lạm phất và Cầu tiền 462


Lý thuyết lượng tiền................................................................................................ 462

Vận tốc của tiền và phương trình trao đổi.............................................................................. 462

Từ phương trình trao đổi đến lý thuyết lượng tiền............................................................... 464

Lý thuyết lượng tiến và mức giá............................................................................................ 465
xxvi


Nội dung chi tiết


Lý thuyết lượng tiền và lạm phát............................................................................................ 465

ỨNG DỤNG Kiểm định lý thuyết lượng tiền........................................................ 466

Lạm phát và Thâm hụt ngần sách............................................................................ 468

Ràng buộc ngân sách chính phủ............................................................................................ 468

Siêu lạm phát......................................................................................................................... 470

ỨNG DỤNG Siêu lạm phát Zimbabwe................................................................ 470

Các lý thuyết trường phái Keynes về Cầu tiền.......................................................... 471

Động cơ giao dịch................................................................................................................... 471

Động cơ dự phòng.................................................................................................................. 471

Động cơ đẩu cơ....................................................................................................................... 471

Kết hợp ba động cơ lại với nhau............................................................................................. 471

Các lý thuyết danh mục đầu tư về cẩu tiền............................................................... 472

Lý thuyết lựa chọn danh mục đẩu tư và ưa thích thanh khoản của Keynes.......................... 473

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến cẩu tiền................................................................................ 473

Sơ lược.................................................................................................................................. 474

Bằng chứng thực tiễn của cầu tiền........................................................................... 474

Lãi suất và cẩu tìén................................................................................................................. 474

Sự ổn định của cáu tiền........................................................................................................... 475


Tóm lược 476 • Thuật ngữ quan trọng 476 • Câu hỏi 476 • Bài tập áp dụng 478

• Bài tập phần tích dữ liệu 478 • Bài tập Web 479 • Trang Web tham khảo 479


CHƯƠNG 19 PHỤ LỤC 1

Các mô hình phương sai trung binh Baumol-Tobin và Tobin của cầu tiến

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 19 PHỤ LỰC 2

Bằng chứng thực tiễn của cấu tiền

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 20

Đường IS 480

Chi tiêu theo kế hoạch và Tống cầu.......................................................................... 480

Các thành phần của Tổng cầu................................................................................... 481

Chi tiêu tiêu dùng.................................................................................................................. 481

Đọc thêm Ý nghĩa của từ Đầu tư 482

Chi đáu tư theo kể hoạch........................................................................................................ 482

Mua sâm và thuế của chính phủ............................................................................................ 484

Xuất khẩu ròng........................................................................................................................ 485

Cân bằng thị trường hàng hóa.................................................................................. 486

Giải bài toán cần bằng thị trường hàng hóa.......................................................................... 486

Xây dựng đường IS................................................................................................ 487

Hiểu đường IS......................................................................................................... 487

Đường IS cho chúng ta biết điếu gì: Nhìn từ bản chất........................................................... 487
Nội dung chi tiết


xxvli


Đường IS cho chúng ta biết điểu gì: Ví dụ số....................................................................... 487

Tại sao nển kinh tế hướng tới trạng thái cần bằng................................................................ 489

Các yếu tố làm dịch chuyển đường ỈS...................................................................... 489

Thay dổi trong mua sắm của chính phủ................................................................................ 489

ÚNG DỤNG Quá trình Tích tụ trong chiến tranh Việt Nam, 1964-1969................................... 490

Thay đối của thuế................................................................................................................... 491

ỨNG DỤNG Gói Kích thích Tài khóa năm 2009........................................................................ 492

Những thay đổi vể chi tiêu tự định....................................................................................... 493

Những thay đổi trong ma sát tài chính................................................................................... 495

Tóm tắt các yếu tố làm thay đổi đường IS.................................................................. 495


Tóm lược 495 • Thuật ngữ quan trọng 495 • Càu hỏi 496 • Bài tập áp dụng 497

• Bài tập phân tích dữ liệu 498 • Bài tập Web 499 • Trang Web tham khảo 499


CHƯƠNG 21

Chính sách Tiến tệ và Đường tổng cẩu 500

Chính sách Tiền tệ và Cục Dự trữ Liên bang........................................................... 500

Đường chính sách tiển tệ......................................................................................... 501

Nguyên tẳc Taylor: Tại sao đường chính sách tiến tệ lại có độ dốc lên............................... 501

Sự dịch chuyến của đường MP................................................................................ 503

Các chuyến động dọc theo các dịch chuyển của đường MP......................................... 504

ỨNG DỤNG Chuyển động dọc theo đường MP:

Sự gia tăng lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang, 2004-2006.................................................... 504

ỨNG DỤNG Dịch chuyển Đường MP: Nới lỏng tiền tệ tự định

khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cấu............................................................. 504

Đường tổng cầu...................................................................................................... 505

Xây dựng đường tổng cáu bằng hình ảnh............................................................................... 506

Các yếu tố làm dịch chuyển đường tổng cầu........................................................................ 506

Đọc thêm Xầy dựng đường tổng cầu bằng toán 506


Tómlưực 511 • Thuật ngữ quan trọng 511 • Cầu hỏi 511 • Bài tập áp dụng 512

• Bài tập phân tích dữ liệu 513 • BàitậpWeb 514 • Trang Web tham khảo 514


CHƯƠNG 22

Phân tích Tổng cung và Tổng cầu 515

Tổng cầu................................................................................................................ 515

Theo dòng tin Tài chính Tổng Sản lượng, Thất nghiệp và Lạm phát 516

Xây dựng đường tống cầu..................................................................................................... 516

Các yéu tó làm dịch chuyển đường tổng cáu........................................................................ 517

Đọc thêm Tự định có nghĩa là gì? 518

Tổng cung............................................................................................................... 521

Đường tống cung dài hạn....................................................................................................... 521

Đường tổng cung ngắn hạn.................................................................................................... 521

Độ cứng nhắc cùa giá và Đường tống cung ngân hạn........................................................... 523

Sự dịch chuyển của đường tổng cung...................................................................... 523
xxviii


Nội dung chi tiết


Sự dịch chuyến của đường tống cung dài hạn......................................................................... 523

Sự dịch chuyến của đường tống cung ngắn hạn.................................................................... 524

Trạng thái cân bằng trong phần tích tổng cầu và tổng cung....................................... 527

Trạng thái cân bằng trong ngắn hạn........................................................................................ 528

Cách thức trạng thái cân bằng ngắn hạn chuyến dần sang trạng thái cân bằng dài hạn......... 528

Cơ chế tự điều chỉnh............................................................................................................... 531

Thay đổi của trạng thái cần bằng: sốc tổng cầu........................................................ S31

ỨNG DỤNG Quá trình giảm lạm phát của Volcker, 1980-1986................................................ 532

ỨNG DỤNG Các cú sóc cầu âm, 2001-2004 .............................................................................. 534

Các thay đổi của trạng thái cân bằng: Các cú sốc tổng cung (Lạm phát).................... 534

Cú sốc cung tạm thời............................................................................................................... 534

ỨNG DỤNG Các cú sóc cung ầm, 1973-1975 và 1978-1980......................................................... 537

Các cú sốc cung vĩnh viễn và lý thuyết vể chu kỳ kinh doanh thực...................................... 537

ỨNG DỤNG Những cú sốc cung dương, 1995-1999.................................................................... 540

Kết luận................................................................................................................................... 541

ỨNG DỤNG Các cú sóc cung và cầu ầm và cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.... 542

Phân tích AD/AS các giai đoạn chu kỳ kinh doanh nước ngoài.................................. 542

ÚNG DỤNG Vương quốc Anh và cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009................................ 544

ỨNG DỤNG Trung Quốc và khủng hoảng tài chính 2007-2009................................................ 545

Tóm lược 546 • Thuật ngữ quan trọng 547 • Câu hỏi 547 • Bài tập áp dụng 548

• Bài tập phần tích dữ liệu 548 • Bài tập Web 549 • Trang Web tham khảo 549

PHỤ LỤC CHƯƠNG 22

Đường Phillips và Đường tổng cung trong Ngắn hạn 550

Đường Phillips......................................................................................................... 550

Phân tích đường Phillips trong những năm 1960.................................................................... 550

ĐỌC THÊM Đánh đổi đường Phillips và

Chính sách Kinh tế vĩ mô trong những năm 1960 552

Phân tích Friedman-Phelps vể đường Phillips....................................................................... 552

Đường Phillips sau những năm 1960..................................................................................... 554

Đường Phillips hiện đại......................................................................................................... 554

Đường Phillips hiện đại với những kỳ vọng thích ứng (nhìn lại).......................................... 555

Đường tổng cung ngắn hạn...................................................................................... 556

CHƯƠNG 22 PHỤ Lực 1

Ảnh hưởng của các cú sốc kinh tế vĩ mô lên giá tài sàn

Truy cập MyLab Economics, ww.pearso.i.com mvlab 'economics


CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 2

Tòng cấu và tổng cung: Một ví dụ số

Truy cập MyLab Economics, w u-.peaisọ:i invlab economics
Nội dung chi tiết xxix


CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 3

Phép toán của Mô hình Tổng cầu và Tổng cung

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 4

Nguyên tắc Taylor và Ôn định lạm phát

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com /mylab/economics

CHƯƠNG 23

Lý thuyết Chính sách Tiền tệ 559

Phản ứng của chính sách tiển tệ trước các cú sốc..................................................... 559

Phản ứng với một cú sốc tống cẩu.......................................................................................... 560

Phản ứng với cú sốc cung vĩnh viễn...................................................................................... 562

Phản ứng với cú sốc cung tạm thời....................................................................................... 564

Tổng kết: Mối quan hệ giữa ổn định lạm phát và ổn định hoạt động kinh tế......................... 567

Các nhà hoạch định chính sách nên tích cực ổn định hoạt động kinh tế tới đâu?.... 567

Độ trễ và thực thi chính sách.................................................................................................. 567

Lạm phát: Mọi lúc và mọi nơi là một hiện tượng tiền tệ........................................... 568

Đọc thêm Tranh luận phái chủ động/phi chủ động động vể

gói kích thích tài chính của Obama 569

Nguyên nhân của chính sách tiền tệ lạm phát.......................................................... 569

Mục tiêu việc làm cao và lạm phát........................................................................................ 569

ỨNG DỤNG Đại Lạm phát........................................................................................................ 573

Chính sách tiền tệ tại giới hạn dưới bằng 0.............................................................. 575

Xây dựng đường tống cầu với giới hạn dưới bằng 0............................................................. 575

Sự biến mất của cơ chế tự điểu chỉnh ở giới hạn dưới bẳng không....................................... 577

ỨNG DỤNG Chính sách tiến tệ phi truyền thống và nới lỏng định ỉưựng................................. 578

Bổ sung thanh khoản............................................................................................................. 579

Mua tài sản và nới lỏng định lượng....................................................................................... 580

Quản lý kỳ vọng.................................................................................................................... 581

ỨNG DỤNG Abenomics và sự thay đổi trong chính sách tiến tệ của Nhật Bản năm 2013.582

Tóm lược 584 • Thuật ngữ quan trọng 584 • Câu hỏi 585 • Bài tập áp dụng 586

• Bài tập phân tích dữ Bệu 586 • Bài tập Web 587 • Trang Web tham khảo 587

CHƯƠNG 24

Vai trò của Kỳ vọng trong Chính sách Tiến tệ 588

Phê phán của Lucas về đánh giá chính sách............................................................. 588

Đánh giá chính sách kinh tế lượng.................................................................................................................. 589

ỨNG DỤNG Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất................................................................................. 589

Thực thi chính sách: Quy tắc hay Tùy nghi?............................................................ 590

Sự tùy nghi và vấn để tíén hậu bất nhất................................................................................. 590

Các loại quy tắc.................................................... „................................................................ 591
XXX


Nội dung chi tiết


Lập luận ủng hộ các quy tầc.................................................................................................. 591

Đọc thêm Chu kỳ kinh doanh chính tri và Richard Nixon 592

Lập luận ủng hộ sự tùy nghi.................................................................................................. 592

Tùy nghi có giới hạn............................................................................................................... 593

Toàn cầu Sự sụp đổ của mục tiêu tiền tệ ở Thụy Sĩ 593

Vai trò của độ tin cậy và điểm neo danh nghĩa......................................................... 594

Lợi ích của một neo danh nghĩa đáng tin cậy.......................................................................... 594

Độ tin cậy và những cú sốc tổng cẩu....................................................................................... 595

Sự tin cậy và những cú sốc tổng cung..................................................................................... 597

ỨNG DỤNG Cầu chuyện về ba cú sốc giá dáu............................................................................ 598

Độ tin cậy và chính sách chống lạm phát.............................................................................. 599

Toàn cầu Ngắt mạch siêu lạm phát ở Bolivia:

Một chương trình chống lạm phát thành công 601

ÚNG DỤNG Độ tin cậy và sự thâm hụt ngân sách của Reagan................................................ 602

Các tiếp cận để hình thành độ tin cậy của Ngân hàng Trung ương........................... 603

GDP danh nghĩa mục tiêu....................................................................................................... 603


Bên trong Fed Sự bổ nhiệm Paul Volcker, Diều hâu chống lạm phát 604

Bố nhiệm các Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương “Bảo thủ”................................................... 604

Tóm lược 605 • Thuật ngữ quan trọng 605 • Câu hỏi 605 • Bài tập áp dụng 606
• Bài tập phân tích dữ liệu 607 • Bài tập Web 607


CHƯƠNG 25

Cơ chê Truyến dẫn của Chính sách Tiên tệ 608

Các cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ............................................................ 608

Các kênh lãi suất truyền thống................................................................................................ 609

Các kênh giá tài sản khác........................................................................................................ 610

Quan điếm tín dụng................................................................................................................. 613

Đọc thêm Bảng cân đói của người tiêu dùng và cuộc Đại Khủng hoảng 615

Tại sao các kênh tín dụng có thể có vai trò quan trọng?......................................................... 616

ỨNG DỤNG Đại Suy thoái........................................................................................................... 617

Bài học chính sách tiền tệ........................................................................................ 617

ỨNG DỤNG Áp dụng các bài học chính sách tiến tệ

cho hai thập niên mất mát của Nhật Bản............................................................................ 619

Tómlược 620 • Thuật ngữ quan trọng 620 • Câu hỏi 620 • Bài tập áp dụng 621


• Bài tập phân tích dữ liệu 622 • Bài tập Web 622 • Trang Web tham khảo 622

CHƯƠNG 25 PHỤ LỤC

Đánh giá bẳng chứng thực tiễn:

Tranh luận vế tấm quan trọng của tiến trong biên động kinh té

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

Bảng thuật ngữ............................................................................................................................. G- ỉ
Nội dung chi tiết xxxi


Những nội dung bổ sung trên Mylab Economics

Các chương và phụ lục sau có trên MyLab Economics www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 1

Khủng hoảng tài chính trong các nến kinh tê' thị trường mới nổi 1

Cơ chế của khủng hoảng tài chính trong các nền kinh tế thị trường mới nổi............... 1

Giai đoạn một: Giai đoạn đầu..................................................................................................... 1

Giai đoạn hai: Khủng hoảng tiền tệ......................................................................................... 5

Giai đoạn ba: Khủng hoảng tài chính toàn diện....................................................................... 6

ỨNG DỤNG Khủng hoảng ở Hàn Quốc, 1997-1998....................................................................... 7

Qụản lý yếu kém Tự do hóa tài chính/Toàn cầu hóa.................................................................. 8

Sự biến đổi của quá trình tự do hóa tài chính/toàn cầu hóa:

Chaebols và cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc........................................................................ 9

Thị trường chứng khoán suy giảm và phá sản của các công ty làm gia tăng sự bất định 10
Lựa chọn bất lợi và Các vấn để rủi ro đạo đức Tồi tệ hơn và nén kinh tế thu hẹp................... 11

Khủng hoảng tiền tệ xảy ra...................................................................................................... 11

Giai đoạn cuối: Khủng hoảng tiền tệ Kích hoạt Khủng hoảng Tài chính Toàn diện............... 11

Bắt đầu khôi phục..................................................................................................................... 13

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính Argentina, 2001-2002................................................. 13

Mất cân đối tài chính nghiêm trọng.......................................................................................... 13

Lựa chọn bất lợi và các vấn đề rủi ro đạo đức tồi tệ hơn......................................................... 14

Hoảng loạn ngân hàng bắt đầu................................................................................................. 14

Khủng hoảng tiền tệ xảy ra....................................................................................................... 14

Khủng hoảng tiển tệ Kích hoạt Khủng hoảng Tài chính Toàn diện........................................ 15

Bắt đẩu khôi phục..................................................................................................................... 17

Toàn cầu Khi nền kinh tê' tiên tiến giống như nền kinh tế thị trường mới nổi: Cuộc khủng
hoảng tài chính Iceland năm 2008 18

Ngăn chặn Khủng hoảng Tài chính Thị trường Mới nổi............................................. 18

Tăng cường quy định và giám sát thận trọng của các ngần hàng............................................ 18

Khuyến khích Công bố thông tin và Kỷ luật Dựa trên Thị trường.......................................... 19

Giới hạn Lệch đồng tiền........................................................................................................... 19

Tự do hóa tài chính theo trình tự.............................................................................................. 20

Tómlược 20 • Thuật ngữ quan trọng 20 • Câu hỏi 21

CHƯƠNG 2

MôhìnhlSLM 1

Giả định mức giá cố định của Keynes và đường IS...................................................... 1

Đường LM............................................................................................................... 1

Trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ: Đường LM.................................................... 2

Phương pháp tiếp cận ISLM đối với sản lượng và lãi suất tổng hợp............................................... 4

Các yếu tố khiến đường LM dịch chuyển..................................................................... 5

Những thay đồi trong mức cần bằng của lãi suất và sản lượng tổng hợp....................... 7

Phản ứng với sự thay đổi trong chính sách tiền tệ...................................................................... 7
xxxii Nội dung chi tiết


Phản ứng với sự thay đổi trong chính sách tài khóa................................................................. 8

ỨNG DỤNG Đạo luật Kích thích Kinh tế năm 2008.................................................................... 9

Hiệu quả của chính sách tiền tệ so với chính sách tài khóa......................................... 11

Chính sách tiển tệ so với Chính sách tài khóa: Trường hợp dốn dập hoàn toàn...................... 11

ỨNG DỤNG Định vị mục tiêu Cung tiền vs. Lãi suất.................................................................. 13

Mô hình ISLM trong dài hạn......................................................................................................... 16

Tómlược 18 • Thuật ngữ quan trọng 19 • Câu hỏi and Bài tập áp dụng 17 •
Bài tập Web 19 • Trang Web tham khảo 20

PHỤ LỰC CHƯƠNG 2

Phép toán của Mô hình ISLM 21

Mô hình ISLM cơ bản của nền kinh tế đóng............................................................... 21

Đường IS và LM..................................................................................................... 22

Giải mô hình.............................................................................................................................. 22

Hàm ý........................................................................................................................................ 22

Mô hình ISLM trong nển kinh tế mở........................................................................... 23

Hàm ý...................................................................................................................... 24

CHƯƠNG 3

Tài chính phi ngân hàng 1

Bảo hiểm.................................................................................................................... 1

Bào hiểm nhân thọ....................................................................................................................... 1

Bảo hiếm tài sàn và tai nạn.......................................................................................................... 2

Đe doạ cạnh tranh từ ngành ngân hàng....................................................................................... 4

Bảo hiếm tín dụng....................................................................................................................... 4

Đọc thêm Đọc thêm Vụ đổ vỡ AIG 5

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các công ty bảo hiểm đơn tuyến 6

ÚNG DỤNG Qụản trị bảo hỉếm....................................................................................................... 6

Sàng lọc....................................................................................................................................... 6

Phí bảo hiểm dựa trên rủi ro........................................................................................................ 7

Điểu khoản hạn chế..................................................................................................................... 7

Phòng chống gian lận.................................................................................................................. 8

Hủy bỏ bảo hiểm......................................................................................................................... 8

Khoản khấu trừ............................................................................................................................ 8

Đổng bảo hiếm............................................................................................................................ 8

Giới hạn số tién bào hiếm....................................................................................................................................... 8

Tóm lược..................................................................................................................................... 9

Quỹ hưu trí.................................................................................................................. 9

Kế hoạch hưu trí tư nhân........................................................................................................... 10

Kế hoạch hưu trí công............................................................................................................... 10

Đọc thêm Có nên Tư nhân hóa An sinh xã hội? 11

Các công ty tài chính................................................................................................. 12
Nội dung chi tiết


xxxiii


Hoạt động thị trường chứng khoán............................................................................ 13

Ngân hàng đầu tư...................................................................................................................... 13

Nhà môi giới và đại lý chứng khoán........................................................................................ 14

Trao đồi có Tổ chức.................................................................................................................. 14

Quỹ tương hỗ............................................................................................................ 15

Đọc thêm Quỹ tài sản nước ngoài: Chúng có phải là mối nguy hiểm không? 16

Các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ.................................................................................. 17

Quỹ đầu tư................................................................................................................ 17

Vốn cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm............................................................ 18

Trung gian tài chính của chính phủ............................................................................ 19

Cơ quan tín dụng liên bang....................................................................................................... 19

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và

gói cứu trợ của Fannie Mae và Freddie Mac 20


Tóm lược 21 • Thuật ngữ quan trọng 22 • Câu hỏi 22 • Bài tập áp dụng 23 •

Bài tập phần tích dữ liệu 23 • Bài tập Web 24 • Trang Web tham khảo 24


CHƯƠNG 4

Phái sinh tài chính 1

Phòng vệ rủi ro........................................................................................................... 1

Hợp đồng kỳ hạn lãi suất........................................................................................... 2

ÚNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đổng kỳ hạn lãi suất..................................................... 2

Ưu và nhược điểm của Hợp đồng kỳ hạn................................................................................... 3

Hợp đồng tương lai tài chính và thị trường................................................................ 4

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng lai chính Tương lai............................................. 5

Tổ chức giao dịch trên thị trường tương lai tài chính................................................................. 7

Toàn cầu hóa thị trường tài chính tương lai................................................................................ 8

Giải thích sự thành công của thị trường tương lai...................................................................... 8

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro ngoại hối..................................................................................... 10

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối với hợp đồng kỳ hạn................................................................... 10

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối với hợp đổng tương lai................................................................ 10

Quyền chọn............................................................................................................... 11

Hợp đổng quyền chọn............................................................................................................... 12

Lãi và lỗ trên Hợp đồng Quyển chọn và Hợp đồng Tương lai................................................ 12

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với các tùy chọn trong tương lai................................................ 15

Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm quyền chọn.............................................................. 16

Tóm lược................................................................................................................................... 17

Hoán đổi................................................................................................................... 18

Hợp đồng hoán đồi lãi suất....................................................................................................... 18

ÚNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với hoán đổi lãi suất................................................................... 19

Ưu điểm của Hoán đổi Lãi suất................................................................................................ 19

Nhược điểm cùa Hoán đối Lãi suất.......................................................................................... 20

Trung gian Tài chính trong Hoán đổi Lãi suất.......................................................................... 20
xxxỉv


Nội dung chi tiết


Tín dụng phái sinh..................................................................................................... 20

Tùy chọn tín dụng..................................................................................................................... 21

Hoán đổi tín dụng...................................................................................................................... 21

Ghi chú liên kết tín dụng........................................................................................................... 22


ỨNG DỤNG Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu: Khi nào phái sinh tài chính có khả

năng trở thành một quả bom hẹn giờ trên toàn thế giới? 22

Tóm lược 24 • Thuật ngữ quan trọng 24 • Cầu hỏi 25 • Bài tập áp dụng 25 •

Bài tập phân tích dữ liệu 26 • Bài tập Web 27 • Trang Web tham khảo 27


CHƯƠNG 5

Xung đột lợi ích trong ngành dịch vụ tài chính 1

Xung đột lợi ích là gì và tại sao chúng lại quan trọng?.................................................. 2

Tại sao chúng ta quan tầm đến xung đột lợi ích?........................................................................ 2

Đạo đức và Xung đột lợi ích........................................................................................ 2

Các loại xung đột lợi ích.............................................................................................. 3

Bảo lãnh phát hành và Nghiên cứu trong Ngân hàng Đẩu tư...................................................... 3

Kiểm toán và Tư ván trong các Công ty Kế toán........................................................................ 4

Đánh giá tín dụng và tư vấn trong các cơ quan xếp hạng tín dụng............................................. 4

Đọc thêm Sự sụp đổ của Arthur Andersen 5

Ngân hàng đa năng...................................................................................................................... 5

Đọc thêm Tại sao các nhà phát hành chứng khoán

trả tiền cho chứng khoán của họ được xếp hạng? 6

Đọc thêm Bankster 7


Thị trường Có thể Giới hạn Khai thác Xung đột Lợi ích không?................................... 7

Những gì đã được thực hiện để khắc phục xung đột lợi ích?......................................... 9

Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002............................................................................................ 9

Dàn xếp pháp lý toàn cầu năm 2002......................................................................................... 10

Đạo luật Dodd-Frank năm 2010.............................................................................................. 11

Khung đánh giá chính sách để khắc phục xung đột lợi ích......................................... 11

Phương pháp tiếp cận để khắc phục các hành vi vi phạm lợi ích.............................................. 12

ỨNG DỤNG Đánh giá Sarbanes-Oxley,

Dàn xếp Pháp lý Toàn cầu và Đạo luật Dodd-Frank............................................................. 14


Tóm lược 16 • Thuật ngữ quan trọng 17 • Câu hỏi 17 • Bài tập Web 18 •

Trang Web tham khảo 18

PHỤ LỤC CHƯƠNG

CHƯƠNG 4: Đo lường rủi ro lãi suất: Kỳ hạn trung bình

CHƯƠNG 5: Các mô hình định giá tài sản

CHƯƠNG S: Áp dụng phương pháp tiếp cận thị trường tài sản cho thị trường hàng hóa:
Trường hợp vàng

CHƯƠNG 5: Khung lý thuyết quỹ cho vay

CHƯƠNG 7: Bằng chửng vê giả thuyết thị trường hiệu quả

CHƯƠNG 9: Phân tích khe hở kỳ hạn trung bình
Nội dung chi tiết XXXV


CHƯƠNG 9: Đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng

CHƯƠNG 10: Khủng hoảng ngân hàng và S&L những năm 1980

CHƯƠNG 10: Khủng hoảng ngán hàng trên toàn thế giới

CHƯƠNG 14: Bảng cân đối của Fed và cơ sở tiền tệ

CHƯƠNG 14: Hệ so nhân tiền M2

CHƯƠNG 14: Giải thích hành vi của tỷ lệ tiền giấy

CHƯƠNG 14: Hoảng loạn ngân hàng trong Đại khủng hoảng, 1930-1933, và Cung tiển

CHƯƠNG 16: Định vị mục tiêu tiền tệ

CHƯƠNG 16: Lược sử hoạch định chính sách dự trữ liên bang

CHƯƠNG 19: Mô hình phương sai trung bình Baumol-Tobin và Tobin về nhu cầu tiền

CHƯƠNG 19: Bằng chứng thực tiễn vế cẩu tiền

CHƯƠNG 22: Ảnh hưởng của các cú sốc kỉnh tế vĩ mô lên giá tài sản

CHƯƠNG 22: Tổng cầu và Tổng cung: Một ví dụ số

CHƯƠNG 22: Phép toán của mô hình tổng cung và tổng cẩu

CHƯƠNG 22: Nguyên tắc Taylor và ổn định lạm phát

CHƯƠNG 25: Đánh giá bằng chứng thực tiễn: Cuộc tranh luận vế tầm quan trọng của
tiền trong biên động kinh tế


SÁCH - Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính VI 2001 (Mishkin) - Nguyễn Quang Cư & Nguyễn Đức Dy Bd

EBOOK - The Economics of Money, Banking, and Financial Markets - TWELFTH EDITION 2019 - 12ED (Frederic S. Mishkin) - Tiếng Anh

SÁCH - Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính VI 2021 (Mishkin) 12ED - Phan Trần Trung Dũng Bd


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 Biên dịch: PGS.TS. Phan Trần Trung Dũng


Những ngày gần đây, giới tài chính – đầu tư trên toàn thế giới đang hưng phấn tột bậc nhưng cũng ưu tư tột cùng khi chứng kiến mức tăng và lập đỉnh kỷ lục của đồng tiền mật mã đang được quan tâm nhất hiện nay: Bitcoin. Không chỉ bitcoin, những đồng tiền tương tự cũng đang được quan tâm và trở thành một phần trong danh mục đầu tư của hàng triệu người, thậm chí ngay cả những định chế lớn toàn cầu. Trong khi đó, tại Việt Nam những ngày này, hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp đang theo dõi sát sao những biến động của lãi suất và hành động điều tiết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nước nhằm phục hồi nền kinh tế hậu đại dịch covid-19.
Vậy những đồng tiền mã hóa kia có giá trị gì mà khiến cả thế giới phải chú ý như vậy? Tại sao cứ mỗi khi nền kinh tế bất ổn hoặc có dấu hiệu suy thoái, mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía Ngân hàng Trung ương?
Từ khóa cho những câu hỏi này có lẽ là chữ TIỀN.
Vậy, tiền là gì? Tiền từ đâu mà ra? Nó được lưu chuyển như thế nào trong nền kinh tế? Điều gì đảm bảo tiền có giá trị? Bitcoin có phải là đồng tiền của tương lai? Những câu hỏi như thế này đang được đặt ra hàng ngày, hàng giờ trên các lớp học cả nhập môn lẫn nâng cao về tài chính, tiền tệ. Và nó càng thiết thực hơn bao giờ hết trong thời điểm này.
Bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990, tác phẩm Kinh tế học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính của Giáo sư Frederic S. Mishkin – Nguyên Phó Chủ tịch điều hành, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) từ lâu đã trở thành cẩm nang gối đầu giường của các sinh viên, các nhà hoạch định chính sách tài chính, tiền tệ trong nhiều năm qua. Mặc dù được sử dụng chủ yếu trong việc giảng dạy ở bậc Đại học, cuốn sách giáo khoa này có thể là một dẫn nhập cho bất cứ ai quan tâm và muốn tìm hiểu bước đầu về Tài chính, Tiền tệ, Ngân hàng. Xin trân trọng gửi đến quý độc giả Ấn bản thứ 12 (mới nhất) của tác phẩm này qua bản tiếng Việt do PGS. TS. Phan Trần Trung Dũng – Phó Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại thương thực hiện.
NỘI DUNG:PHẪN 1


CHƯƠNG 1

Tại sao bạn cẩn học về Tiền, Ngần hàng và Thị trường Tài chính? 2
Tại sao cần học vê' Thị trường Tài chính?..................................................................... 2
Thị trường Nợ và Lãi suất.......................................................................................................... 3
Thị trường cổ phiếu.................................................................................................................... 3
Tại sao cần học về các Định chế Tài chính và Ngần hàng?............................................ 5
Cấu trúc của hệ thống tài chính.................................................................................................. 5
Ngần hàng và các định chế tài chính khác................................................................................. 6
Đổi mới tài chính....................................................................................................................... 6
Khủng hoảng tài chính............................................................................................................... 6
Tại sao cần học về tiền và chính sách tiền tệ?.............................................................. 7
Tiền và Chu kỳ kinh doanh........................................................................................................ 7

Tiền và Lạm phát....................................................................................................................... 7

Tiền và Lãi suất.......................................................................................................................... 9

Thực thi chính sách tiền tệ........................................................................................................... 9

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ................................................................................... 10

Tại sao cẩn học về Tài chính quốc tế?......................................................................... 11

Thị trường ngoại hối................................................................................................................... 12

Hệ thống tài chính quốc tế.......................................................................................................... 13

Tiền, Ngần hàng và Thị trường Tài chính và sự nghiệp của bạn................................... 14

Chúng ta sẽ học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính như thế nào................... 14

Khám phá Web........................................................................................................................... 15

Kết luận................................................................................................................. 15


Tóm lược 15 • Thuật ngữ quan trọng 16 • Cầu hỏi 16 • Bài tập áp dụng 17 •

Bài tập phân tích dữ liệu 17 • Bài tập Web 18 • Trang Web tham khảo 18


PHỤ LỤC CHƯƠNG 1

Xác định tổng Sản ỉưựng, Thu nhập, Mức giá và Tỷ lệ Lạm phát 19


Tổng sản lượng và thu nhập........................................................................................ 19

Danh nghĩa và Thực tế................................................................................................ 19

Mức giá tổng.............................................................................................................. 20

Tỷ lệ tăng trưởng và Tỷ lệ lạm phát............................................................................ 21


CHƯƠNG 2

Tổng quan về Hệ thống Tài chính 22


Chức năng của thị trường tài chính............................................................................. 22

Cấu trúc của thị trường tài chính................................................................................. 25

Thị trường Nợ và Vốn chủ sở hữu............................................................................................. 25

Thị trường sơ cấp và thứ cấp...................................................................................................... 25

Sở giao dịch và Thị trường OTC................................................................................................ 26
xii Nội dung chi tiết


Thị trường tién tệ và thị trường vốn......................................................................................... 27

Các công cụ của thị trường tài chính.......................................................................... 27

Các công cụ thị trường tiền tệ.................................................................................................. 27

Theo dòng tin Tài chính Các lãi suất thị trường tiền tệ 28

Các công cụ thị trường vốn...................................................................................................... 29

Theo dòng tin Tài chính Các lãi suất thị trường vốn 30

Qụốc tế hóa thị trường tài chính................................................................................. 31

Toàn cầu Các thị trường vốn Hoa Kỳ có đang đánh mất lợi thế của mình? 32

Thị trường trái phiếu quốc tế, Eurobond và Eurocurrency...................................................... 32

Thị trường chứng khoán thế giới............................................................................................. 33

Chức năng của các trung gian tài chính: Tài trự gián tiếp........................................... 33

Theo dòng tin Tài chính Các chỉ số thị trường chứng khoán nước ngoài 34

Chi phí giao dịch...................................................................................................................... 34

Toàn cầu lầm quan trọng của các trung gian tài chính

so với thị trường chứng khoán: So sánh quốc tế 35

Chia sè rủi ro............................................................................................................................ 36

Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn bất lợi và Rủi ro đạo dức.................................................. 36

Lợi thế kinh tế theo phạm vi và Xung đột lợi ích.................................................................... 38

Các loại trung gian tài chính...................................................................................... 38

Định chế tiến gửi...................................................................................................................... 38

Định chế tiết kiệm theo hợp đổng............................................................................................. 40

Trung gian đầu tư..................................................................................................................... 41

Qụản lý hệ thống tài chính......................................................................................... 42

Tăng cường thông tin cho nhà đấu tư...................................................................................... 42

Đảm bảo sự lành mạnh của các trung gian tài chính............................................................... 43

Qụản lý tài chính ở nước ngoài................................................................................................ 45

Tóm lược 45 • Thuật ngữ quan trọng 46 • Câu hỏi 46 • Bài tập áp dụng 47 •
Bài tập phân tích dữ liệu 48 • Bài tập Web 48 • Trang Web tham khảo 48

CHƯƠNG 3

Tiển là gì? 49

Ý nghĩa của Tiền....................................................................................................... 49

Các chức năng của Tiền................................................................................................................. 50

Phương tiện trao đổi................................................................................................................. 50

Đơn vị tính toán....................................................................................................................... 51

Lưu trữ giá trị........................................................................................................................... 52

Sự tiến hóa của hệ thống thanh toán........................................................................... 53

Tiền hàng hóa........................................................................................................................... 53

Tiến pháp định......................................................................................................................... 53

Séc............................................................................................................................................ 53
Nội dung chi tiết xiii


Thanh toán điện tử................................................................................................................... 54

Tiền điện tử............................................................................................................................. 54

Đọc thêm Chúng ta có đang hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt? 55

ỨNG DỤNG Bitcoin sẽ trở thành tiền của tương lai?................................................................... 55

Đo lường tiền.......................................................................................................... 56

Thước đo tổng cung tiền của Cục Dự trữ Liên bang............................................................... 56

Theo dòng tin Tài chính Tổng lượng tiền 57

Đọc thêm Những tờ đô la Mỹ ở đầu hết rồi? 58


Tómlược 59 • Thuật ngữ quan trọng 60 • Cầu hỏi 60 • Bài tập áp dụng 61 •

Bài tập phần tích dữ liệu 62 • Bài tập Web 62 • Trang Web tham khảo 62


PHẨN 2


Thị trường tài chính 63

CHƯƠNG 4

Ý nghĩa củaLãi suất 64

Đo lường lãi suất...................................................................................................... 64

Giá trị hiện tại.......................................................................................................................... 65

ÚNG DỤNG Giá trị hiện tại đơn................................................................................................... 66

ÚNG DỤNG Jackpot Đó Trị Giá Bao Nhiêu?............................................................................... 66

Bốn loại công cụ của thị trường tín dụng................................................................................. 67

Lãi suất đáo hạn........................................................................................................................ 68

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn của vay đơn................................................................................... 68

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn và Số tiền thanh toán hàng năm của Vay Thanh toán Cố định70

ÚNG DỤNG Lãi suất đáo hạn và giá của trái phiếu coupon......................................................... 71

ÚNG DỤNG Lãi suất đáo hạn của niên kim vĩnh viễn.................................................................. 73

ỨNG DỤNG Lãi suất đáo hạn trái phiếu chiết khấu.................................................................... 74

Phân biệt giữa lãi suất và lợi suất............................................................................... 75

Toàn cầu Lãi suất âm? Đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Hoa Kỳ, rồi châu Âu 76

Thời gian đáo hạn và sự biến động của lợi suất trái phiếu: Rủi ro lãi suất.............................. 78

Sơ lược.................................................................................................................................... 79

Phân biệt giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa..................................................... 80

ỦNG DỤNG Tính lãi suất thực.................................................................................................... 81

Tóm lược 83 • Thuật ngữ quan trọng 83 • Câu hỏi 83 • Bài tập áp dụng 84 •

Bài tập phần tích dữ liệu 85 • Bài tập Web 85 • Trang Web tham khảo 85


CHƯƠNG 4 PHỤ LỰC

Đo lường rủi ro lãi suất: Kỳ hạn trung bình

Truy cập MyLab Economics: www.pearson.com/mylab/economics
xiv Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 5

Hành vi của Lãi suất 86

Các yếu tố quyết định cầu tài sản............................................................................... 86

Của cải....................................................................................................................................... 87

Lợi suất kỳ vọng........................................................................................................................ 87

Rủi ro......................................................................................................................................... 87

Tính thanh khoản....................................................................................................................... 88

Lý thuyết vé lựa chọn danh mục đấu tư.................................................................................... 88

Cung và Cầu trên thị trường trái phiếu..................................................................... 89

Đường cầu................................................................................................................................. 89

Đường cung............................................................................................................................... 90

Cần bằng thị trường................................................................................................................... 91

Phân tích Cung Cầu................................................................................................................... 92

Sự thay đổi của lãi suất cân bằng................................................................................ 92

Dịch chuyến của câu trái phiếu................................................................................................. 93

Dịch chuyến của cung trái phiếu............................................................................................... 96

ỨNG DỤNG Thay đổi lãi suất do thay đổi lạm phát kỳ vọng: Hiệu ứng Fisher........................ 98

ỨNG DỤNG Những thay đối của lãi suất do chu kỳ kinh doanh mở rộng................................ 100

ỨNG DỤNG Giải thích mức lãi suất thấp hiện nay ở châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ:

Lạm phát thấp và đình trệ kỉnh niên.................................................................................. 101

Cung và cầu trên thị trường tiền:

Khung lý thuyết ưu tiên thanh khoản................................................................. 102

Thay đổi lãi suất cần bằng trong khung lý thuyết ưu tiền thanh khoản...................... 105

Dịch chuyến cáu tiền............................................................................................................... 105

Sự dịch chuyến của cung tìển.................................................................................................. 105

ỨNG DỰNG Những thay đổi vê' lãi suất cân bằng do thay đổi

về thu nhập, mức giá hoặc cung tiền.................................................................................. 106

Thay đổi trong thu nhập......................................................................................................... 107

Thay đổi trong mức giá........................................................................................................... 107

Thay đổi trong cung tiền........................................................................................................ 107

Tiền và Lãi suất....................................................................................................... 108

ỨNG DỰNG Liệu Tốc độ tăng Cung Tiền Cao Hơn

Có Làm Giảm Lãi Suất Không?........................................................................................... 110


Tóm lược 113 • Thuật ngữ quan trọng 113 • Câu hỏi 113 • Bài tập áp dụng 114

• Bài tập phần tích dữ liệu 115 • Bài tập Web 116 • Trang Web tham khảo 117


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 1

Các mô hình Định giá Tài sản

Truy cập MyLab Economics, wwAv.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 2

Áp dụng Phương pháp Tiếp cận Thị trường Tài sản cho Thị trường Hàng hóa:
Trường hợp Vàng

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com 'mylab 'economics
Nội dung chi tiết


XV


CHƯƠNG 5 PHỤ LỤC 3

Khung lý thuyết Quỹ cho vay

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


117


CHƯƠNG 6

Cầu trúc Rủi ro và Kỳ hạn của Lãi suất 117

Cấu trúc rủi ro của lãi suất................................................................................

Rủi ro vỡ nỢ...................................................................................................................

Đọc thêm Xung đột lợi ích tại các Cơ quan Xếp hạng Tín dụng và

Khủng hoảng Tai chính Toàn cầu 121

ÚNG DỤNG Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu và chênh lệch Baa-Kho bạc 122

Tính thanh khoản.................................................................................................................... 122

Những điểu chinh do Thuế thu nhập...................................................................................... 123

Sơlược..................................................................................................................................... 124


ÚNG DỤNG Ảnh hưởng từ việc tăng thuế của chính quyền Obama
đối với lãi suất trái phiếu 124

Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất..................................................................................... 125


Theo dòng tin Tài chính Đường cong lãi suất


125


Lý thuyết kỳ vọng.................................................................................................................. 127

Lý thuyết thị trường phân mảnh............................................................................................. 130

Các lý thuyết môi trường ưu tiên và phần bù thanh khoản................................................... 131

Bẳng chứng thực tiễn cùa cấu trúc kỳ hạn.............................................................................. 134


Đọc thêm Sử dụng đường cong lãi suất để dự báo lạm phát và chu kỳ kinh doanh 135

Sơlưực..................................................................................................................................... 135


ÚNG DỤNG Diễn giải đường cong lãi suất, 1980-2017............................................................. 135

Tómlược 137 • Thuật ngữ quan trọng 137 • Câu hỏi 137 • Bài tập áp dụng 139
• Bài tập phần tích dữ liệu 139 • Bài tập Web 140 • Trang Web tham khảo 140


CHƯƠNG 7

Thị trường Cổ phiếu, Lý thuyết Kỳ vọng Hợp lý

và Giả thuyết Thị trường Hiệu quả 141

Định giá cổ phiếu phổ thông.................................................................................... 141

Mô hình định giá một giai đoạn.............................................................................................. 142

Mô hình định giá cổ tức tổng quát.......................................................................................... 143

Mô hình tăng trưởng Gordon.................................................................................................. 143

Cách thị trường xác lập giá cổ phiếu....................................................................... 144

ỨNG DỤNG Chính sách tiền tệ và giá cổ phiếu.......................................................................... 146

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thị trường cổ phiếu............................... 146

Lý thuyết kỳ vọng hợp lý......................................................................................... 146

Phát biểu chính thức của lý thuyết.......................................................................................... 148

Cơ sở nền tảng cùa lý thuyết................................................................................................. 148

Hàm ý của lý thuyết................................................................................................................ 149

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả: Kỳ vọng Hợp lý trên Thị trường Tài chính............ 150
xvi


Nội dung chi tiết


Cơ sở của giả thuyết................................................................................................................ 151

Biến động ngẫu nhiên cùa giá cổ phiếu................................................................................... 152

Toàn cầu Tỷ giá hối đoái có tuân theo biến động ngẫu nhiên? 153

ÚNG DỤNG Hướng dẫn Thực hành Đầu tư vào Thị trường cổ phiếu........................................ 153

Các báo cáo do cố vấn đẩu tư công bố có giá trị như thế nào?.............................................. 153

Bạn có nên hoài nghi những mách nước hấp dẫn?................................................................ 154

Đọc thêm Bạn có nên thuê một con vượn làm cố vấn đầu tư của mình không? 155

Giá cổ phiếu có luôn tăng khi có tin tốt không?.................................................................... 155

Khuyến nghị thị trường hiệu quả cho nhà đẩu tư.................................................................... 155

Tại sao các giả thuyết về thị trường hiệu quả không ngụ ý rằng

thị trường tài chính là hiệu quả......................................................................... 156

ỨNG DỤNG Những vụ sụp đổ của Thị trường cổ phiếu cho chúng ta biết gì về

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả và Tính hiệu quả của thị trường tài chính?................... 157

Tài chính hành vi..................................................................................................... 157


Tóm lược 158 • Thuật ngữ quan trọng 159 • Cầu hỏi 159 • Bài tập áp dụng 160

• Bài tập phân tích dữ liệu 161 • Bài tập Web 160 • Trang Web tham khảo 161
CHƯƠNG 7 PHỤ LỤC

Bằng chứng về giả thuyết thị trường hiệu quả

Truy cập MyLab Economics, wAVAv.pearson.com/mylab/economics


PHẨN 3


Các định chế tài chính 163

CHƯƠNG 8

Phân tích Kinh tê về Cấu trúc Tài chính 164

Những thực trạng cơ bản về cấu trúc tài chính trên thế giới...................................... 164

Chi phí giao dịch..................................................................................................... 167

Chi phí giao dịch tác động đến cấu trúc tài chính như thế nào.............................................. 167

Các trung gian tài chính giúp giảm chi phí giao dịch thế nào................................................. 168

Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn bất lợi và Rủi ro đạo đức.................................... 169

Vấn đề những quả chanh: Lựa chọn bất lợi ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính thế nào 169

Những quả chanh ở thị trường cổ phiếu và trái phiếu............................................................. 170

Công cụ giúp giải quyết vấn đề lựa chọn bất lợi..................................................................... 170

Đọc thêm Vụ nổ Enron 172

Rủi ro đạo đức tác động tới lựa chọn giữa hợp đồng nợ và vốn chủ sở hữu.............. 175

Rủi ro đạo đức trong các hợp đồng vốn chủ sở hữu: Vấn đề người sở hữu-người đại diện 175

Các công cụ giúp giải quyết vấn đề người sở hữu-người đại diện........................................ 176

Rủi ro đạo đức ảnh hưởng thế nào đến cấu trúc tài chính trong thị trường nợ........... 178

Các công cụ giúp giải quyết rủi ro đạo đức trong hợp đóng nỢ............................................. 178

Sơlưực..................................................................................................................................... 180

ÚNG DỤNG Phát triển tài chính và tăng trưởng kỉnh tế.......................................................... 181
Nội dung chi tiết xvil


Đọc thêm Sự tàn bạo của tài sản thế chấp 182

ỨNG DỤNG Trung Quốc có phải là một phản ví dụ điển hình
cho tầm quan trọng của phát triển tài chính không?........................................................ 183

Tóm lược 184 • Thuật ngữ quan trọng 18S • Câu hỏi 185 • Bài tập áp dụng 186

• Bài tập phản tích dữ liệu 187 • Bài tập Web 187 • Trang Web tham khảo 187

CHƯƠNG 9

Hoạt động Ngần hàng và Quản lý các Định chê Tài chính 188

Bảng cân đối kế toán ngân hàng.............................................................................. 188

Nợ phải trả.............................................................................................................................. 188

Tài sản..................................................................................................................................... 191

Cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng............................................................................... 192

Nguyên tắc chung của quản trị ngân hàng................................................................ 195

Quản lý thanh khoản và vai trò của dự trữ............................................................................ 195

Quản lý tài sản....................................................................................................................... 198

Quản lý nỢ phải trả............................................................................................................... 199

Quản lý an toàn vốn............................................................................................................... 200

ỨNG DỤNG Các chiến lược quàn lý vốn ngàn hàng.................................................................. 202

ỨNG DỤNG Khủng hoảng thiếu vốn gây ra khủng hoảng thiếu tín dụng

trong khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế nào............................................................ 203

Quản lý rủi ro tín dụng............................................................................................ 203

Sàng lọc và Giám sát............................................................................................................. 204

Quan hệ khách hàng lâu dài.................................................................................................... 205

Cam két cho vay.................................................................................................................... 206

Tài sàn thế chấp và Số dư Bù trừ............. ;............................................................................ 206

Phân bó tín dụng.................................................................................................................... 206

Quản lý rủi ro lãi suất.............................................................................................. 207

Phân tích chênh lệch và kỳ hạn trung bình............................................................................. 208

ỨNG DỤNG Các chiến lược quản lý rủi ro lãi suất.................................................................... 209

Các hoạt động ngoại bảng....................................................................................... 209

Bán nỢ.................................................................................................................................... 210

Tạo thu nhập từ phí................................................................................................................. 210

Hoạt động giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro..................................................................... 210

Toàn cầu Barings, Daiwa, Sumitomo, Société Générale, và JP Morgan Chase:

Rogue Trader và Vấn để Người sở hữu - Người đại diện 211

Tómlược 212 • Thuật ngữ quan trọng 213 • Cầu hỏi 213 • Bài tập áp dụng 214

• Bài tập phàn tích dữ liệu 215 • Bài tập Web 215 • Trang Web tham khảo 216

CHƯƠNG 9 PHỤ LỤC 1

Phân tích kỳ hạn trung bình

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 9 PHỤ LỤC 2

Đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics
xvỉiỉ


Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 10

Phân tích Kinh tế vế Điếu tiết Tài chính 217

Thông tin bất cân xứng, lý do của điều tiết tài chính................................................. 217

Mạng lưới an toàn của chính phủ............................................................................................ 217


Toàn cầu Sự lan.rộng của Bảo hiểm tiền gửi Chính phủ trên toàn thế giới:
Có phải là điều tốt? 219


Hạn chế của mạng lưới an toàn của Chính phủ...................................................................... 220

Các loại quy định điều tiết tài chính......................................................................... 222

Hạn chế nắm giữ tài sản.......................................................................................................... 222

Yêu cầu về vốn....................................................................................................................... 223

Toàn cầu Hiệp định Basel sẽ đi tới đâu sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu? 224

Biện pháp khắc phục cấp tốc................................................................................................... 225

Giám sát tài chính: Cấp phép thành lập và Kiểm tra............................................................... 225

Đánh giá quản lý rủi ro............................................................................................................ 226

Yêu cầu công bố thông tin....................................................................................................... Iin

Bảo vệ người tiêu dùng........................................................................................................... 228

Hạn chế cạnh tranh.................................................................................................................. 228

Sơ lược.................................................................................................................................... 229

Toàn cầu Điều tiết Tài chính Quốc tế 230


Tóm lược 232 • Thuật ngữ quan trọng 233 • Cầu hỏi 233 • Bài tập áp dụng 234

• Bài tập phần tích dữ liệu 234 • Bài tập Web 235 • Trang Web tham khảo 235


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 1

Khủng hoảng Ngân hàng và S&L những năm

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 2

Khủng hoảng ngân hàng trên toàn thế giới

Truy cập MyLab Economics, ivww.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 11

Ngành Ngần hàng: Cấu trúc và Cạnh tranh 236

Lịch sừ phát triển của hệ thống ngân hàng............................................................... 236

Nhiểu cơ quan quản lý............................................................................................................. 238

Đổi mới tài chính và sự phát triển của “Hệ thống ngân hàng ẩn”.............................. 239

ứng phó với những thay đồi trong điểu kiện cáu: Biến động lãi suất.................................... 240

ứng phó với những thay đổi trong điểu kiện cung: Công nghệ thông tin.............................. 241

Chứng khoán hóa và Hệ thống Ngần hàng ẩn......................................................................... 243

Né tránh các quy định hiện hành............................................................................................ 245

Đọc thêm Bruce Bent và Hoảng loạn quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ năm 2008 246


Đổi mới tài chính và sự suy yếu của ngân hàng truyền thống................................................ 247
Nội dung chi tiết xix


Cấu trúc ngành Ngần hàng thương mại Hoa Kỳ....................................................... 250

Hạn chế mở chi nhánh........................................................................................................... 252

ứng phó với các hạn chế mở chi nhánh................................................................................. 252

Hợp nhất Ngân hàng và Ngần hàng Toàn quốc........................................................ 253

Đạo luật Riegle-Neal vể hiệu quả chi nhánh và ngân hàng hên tiểu bang năm 1994........... 255

Cấu trúc của ngành ngần hàng Hoa Kỳ sẽ như thế nào trong tương lai?............................... 255

Toàn cầu So sánh về cấu trúc ngần hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài 256

Hợp nhất Ngân hàng và Ngần hàng Toàn quốc có tốt không?.............................................. 256

Sự tách biệt của ngần hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác.............................. 257

Sự suy yếu của Glass-Steagall.............................................................................................. 257

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley về hiện đại hóa dịch vụ tài chính năm 1999:

Bãi bỏ Glass-Steagall....................................................................................................... 258

Hàm ý của hợp nhất tài chính................................................................................................. 258

Sự tách biệt ngành ngân hàng và các ngành dịch vụ tài chính khác trên toàn thế giới......... 258

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự sụp đổ

của các ngân hàng đầu tư tự do, lớn 259

Ngành Tiết kiệm: Điều tiết và Cấu trúc................................................................... 259

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay................................................................................................. 260

Ngân hàng tiết kiệm tương hỗ................................................................................................ 260

Liên hiệp tín dụng................................................................................................................... 260

Hoạt động Ngân hàng quốc tế.................................................................................. 261

Thị trường Eurodollar............................................................................................................. 261

Toàn cầu Sự ra đời trớ trêu của thị trường Eurodollar 262

Cấu trúc của ngần hàng Hoa Kỳ ở nước ngoài..................................................................... 262

Các ngần hàng nước ngoài tại Hoa Kỳ.................................................................................. 263

Tóm lược 264 • Thuật ngữ quan trọng 265 • Cầu hỏi 265 •

Bài tập phân tích dữ Bệu 266 • Bài tập Web 267 • Trang Web tham khảo 267

CHƯƠNG 12

Các cuộc Khủng hoảng Tài chính 268

Khủng hoảng tài chính là gì?................................................................................... 268

Cơ chế của khủng hoảng tài chính........................................................................... 269

Giai đoạn một: Giai đoạn bắt đầu........................................................................................... 269

Giai đoạn hai: Khủng hoảng ngân hàng................................................................................ 271

Giai đoạn ba: Giảm phát nợ.................................................................................................... 272

ÚNG DỤNG Đại khủng hoảng: “Hình mẫu” của mọi cuộc khủng hoảng tài chính................. 273

Sự sụp đổ thị trường chứng khoán........................................................................................ 273

Hoảng loạn ngần hàng............................................................................................................ 273

Giá cổ phiếu tiếp tục giảm...................................................................................................... 274

Giảm phát nợ...................................................................................................................................................... 274

Tác động quốc tế..................................................................................................................... 275

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009............................................................. 275

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009..................................................... 275

Đọc thêm Nghĩa vụ Nợ Thế chấp (CDO) 276

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009........................................................ 277
XX


Nội dung chi tiết


Bên trong Fed Liệu có nên đổ lỗi cho Fed vé trường hợp bong bóng giá nhà đất? 278

Toàn cầu Khủng hoảng Nợ công Châu Âu 281

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009........................................................ 282

Sự can thiệp của chính phủ và sự phục hồi........................................................................... 283

Toàn cầu Các gói cứu trợ của Chính phủ trên toàn thế giới

trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 283

Phản ứng của điểu tiết Tài chính.............................................................................. 284

Giám sát cần trọng vĩ mô và vi mô.......................................................................................... 284

Đạo luật Dodd-Frank bảo vệ người tiêu dùng và cài cách Phố Wall năm 2010................... 285

Qụá lớn để phá sản và tương lai của hoạt động điểu tiết........................................... 286

Có thế làm gì đối với vấn để quá lớn để phá sản?................................................................. 287

Phía sau Dodd-Frank: Hệ thống điều tiết có thế đi tới đầu trong tương lai?........................... 287

Tómlược 289 • Thuật ngữ quan trọng 290 • Câu hỏi 290 •

Bài tập phân tích dữ liệu 291 • Bài tập Web 292 • Trang Web tham khảo 292

ÍSĨESĐ Ngân hàng trung ương và thực thi chính sách tiền tệ 293________

CHƯƠNG 13

Ngân hàng Trung ương và Hệ thống Dự trữ Liên bang 294

Nguồn gốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.............................................................. 294

Bên toong FED Thiên tài chính trị của những người sáng lập hệ thống dự trữ hên bang 295

Cấu trúc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.................................................................. 295

Ngân hàng Dự trữ Liên bang................................................................................................. 297

Bên toong Fed Vai trò đặc biệt của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York 298

Ngân hàng thành viên............................................................................................................ 299

Hội đồng thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang.............................................................. 300

ủy ban thị trường mở hên bang (FOMC)............................................................................... 301

Bên trong Fed Vai trò của nhân viên nghiên cứu 301

Bên toong Fed Cuộc họp FOMC 302

Bên toong Fed Xanh lục, Xanh lam, Xanh mòng két và Be:

Những màu sắc này có ý nghĩa gì tại Fed? 303

Tại sao Chủ tịch Hội đổng Thống đốc thực sự là người cám lái........................................... 303

Bên trong Fed Phong cách của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang:

Bemanke và Yellen so với Greenspan 304

Fed độc lập tới mức nào?........................................................................................ 305

Fed có nên độc lập không?....................................................................................... 307

Lập luận ủng hộ sự độc lập...................................................................................................... 307

Lập luận chổng lại sự độc lập................................................................................................ 308

Sự độc lập cùa Ngân hàng Trung ương và hiệu quả kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới 309

Giải thích Hành vi của Ngân hàng Trung ương......................................................... 309
Nội dung chi tiết xxi


Bên trong Fed Sự phát triển chiến lược truyền thông của Fed 310


Cơ cấu và sự độc lập của Ngân hàng Trung ương Châu Âu...................................... 311

Sự khác biệt giữa Hệ thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu

và Hệ thống Dự trữ Liên bang......................................................................................... 312

Hội đống thống đốc............................................................................................................... 312

ECB độc lập tới đầu?............................................................................................................. 313

Cấu trúc và sự phụ thuộc của các ngần hàng Trung ương khác................................ 313

Ngân hàng Trung ương Canada............................................................................................ 313

Ngân hàng Trung ương Anh.................................................................................................. 313

Ngần hàng Trung ương Nhật Bản......................................................................................... 314

Xu hướng hướng tới sự độc lập cao hơn................................................................................. 315


Tóm lược 315 • Thuật ngữ quan trọng 316 • Câu hỏi 316 •

Bài tập phân tích dữ liệu 317 • Bài tập Web 317 • Trang Web tham khảo 317


CHƯƠNG 14

Quá trình Cung tiền 318

Ba người chơi trong quá trình cung tiền................................................................... 318

Bảng cân đối kế toán của Fed.................................................................................. 318

Nợ phải trả.............................................................................................................................. 319

Tài sản..................................................................................................................................... 320

Kiểm soát cơ sở tiền tệ............................................................................................ 320

Nghiệp vụ thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang.............................................................. 321

Chuyển từ tiền gửi sang tiển giấy........................................................................................... 322

Cho vay các định chế tài chính............................................................................................... 323

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ sở tiển tệ......................................................................... 323

Tổng quan về khả năng kiểm soát cơ sở tiển tệ của Fed........................................................ 324

Tạo tiền gửi đa tầng: Mô hình đơn giản................................................................... 325

Tạo tiến gửi: Ngân hàng duy nhất.......................................................................................... 325

Tạo tiển gửi: Hệ thống ngần hàng.......................................................................................... 326

Xây dựng công thức cho tạo tiến gửi đa tầng........................................................................ 329

Chỉ trích đối với mô hình đơn giản......................................................................................... 330

Các yếu tố quyết định cung tiền.............................................................................. 331

Thay đổi trong cơ sở tiển tệ không vay, MBn............................................................. 331

Thay đối của dự trữ vay, BR, từ Fed..................................................................................... 331

Thay đổi trong tỳ lệ dự trữ bắt buộc, rr..................................................................... 332

Thay đổi về dự trữ vượt mức.................................................................................................. 332

Thay đổi trong nắm giữ tiến giấy............................................................................................ 332

Khái quát về quá trình cung tiền.............................................................................. 332

Số nhân tiền............................................................................................................ 333

Công thức số nhân tìển.......................................................................................................... 333

Ý nghĩa đằng sau hệ số nhân tiền........................................................................................... 335

Phản ứng của cung tiến đối với thay đổi của các yếu tố......................................................... 336

ỨNG DỤNG Nới lỏng định lượng và Cung tiền, 2007-2017........................................................ 337


Tóm lược 339 • Thuật ngữ quan trọng 339 • Câu hỏi 339 • Bài tập áp dụng 340

• Bài tập phân tích dữ liệu 341 • Bài tập Web 341 • Trang Web tham khảo 342

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 1

Bảng cân đối của Fed và Cơ sở tiến tệ

Truy cập MyLab Economics, wwiv.pearson.com 'ìnylab economics
nii Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 2

SỐ nhân tiẽn M2

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 3

Giải thích hành vi của tỳ lệ tiến giấy

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 14 PHỤ LỤC 4

Hoảng loạn ngân hàng trong Đại khủng hoảng, 1930-1933, và Cung tiến

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 15

Công cụ của Chính sách Tiến tệ 343

Thị trường Dự trữ và Lãi suất Quỹ Liên bang.......................................................... 343

Cung cầu trên thị trường dự trữ............................................................................................... 344

Những thay đổi trong các công cụ của chính sách tiển tệ

ảnh hưởng đén lãi suất quỹ liên bang như thế nào........................................................... 345

ỨNG DỤNG Cách Quy trình Hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang

Hạn chế Sự dao động trong Lãi suất Quỹ Liên bang........................................................... 349

Công cụ chính sách tiền tệ truyền thống................................................................... 350

Nghiệp vụ thị trường mở........................................................................................................ 351

Bên trong Fed Một ngày tại phòng giao dịch 352

Chính sách chiết khấu và người cho vay nuối cùng................................................................ 353

Bên trong Fed Sử dụng cửa sổ chiết khấu đê’ ngăn chặn khủng hoảng tài chính 355

Yêu cầu dự trữ........................................................................................................................ 356

Lãi suất dự trữ........................................................................................................................ 356

Ưu điểm tương đối của các công cụ khác nhau..................................................................... 357

Công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống và nới lỏng định lượng......................... 357

Bổ sung thanh khoản.............................................................................................................. 358

Mua tài sản quy mô lớn........................................................................................................... 358

Bên trong Fed Các cơ sở cho vay của Fed trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 359

Nới lỏng định lượng vs. Nới lỏng tín dụng.............................................................................. 360

Điều hướng kỳ hạn................................................................................................................... 362

Lãi suất ầm cho tién gửi của ngân hàng................................................................................... 363

Công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.............................. 364

Nghiệp vụ thị trường mở......................................................................................................... 364

Cho vay các ngân hàng........................................................................................................... 364

Lãi suất với các khoản dự trữ................................................................................................... 365

Yêu cầu dự trữ........................................................................................................................ 365

Tóm lược 365 • Thuật ngữ quan trọng 366 • Câu hỏi 366 • Bài tập áp dụng 367
• Bài tập phần tích dữ liệu 368 • Bài tập Web 368 • Trang Web tham khảo 368
Nội dung chi tiết


xxiii


CHƯƠNG 16

Thực thi Chính sách Tiền tệ: Chiến lược và Chiến thuật 369

Mục tiêu ồn định giá và điểm neo danh nghĩa.......................................................... 369

Vai trò của một điểm neo danh nghĩa................................................................................... 370

Vấn đề tiền hậu bất nhất........................................................................................................ 370

Các mục tiêu khác của chính sách tiền tệ................................................................. 371

Tạo việc làm và ổn định đầu ra............................................................................................. 371

Tăng trưởng kinh tế............................................................................................................... 372

Sự ổn định của thị trường tài chính......................................................................................... 372

Ổn định lãi suất..................................................................................................................... 372

Sự ổn định trên thị trường ngoại hối....................................................................................... 373

Ổn định giá cả có nên là mục tiêu hàng đầu của Chính sách tiền tệ?........................ 373

Nhiệm vụ kép và nhiệm vụ thứ bậc....................................................................................... 373

Ổn định giá là Mục tiêu chính, lâu dài của Chính sách tiền tệ.............................................. 374

Lạm phát mục tiêu.................................................................................................. 374

Lạm phát mục tiêu ở New Zealand, Canada và Vương quốc Anh........................................ 375

Ưu điểm của Lạm phát mục tiêu............................................................................................. 377

Nhược điểm của Lạm phát mục tiêu....................................................................................... 379

Sự tiến hóa Chiến lược Chính sách Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang...................... 380

Chiến lược chính sách tiền tệ “Cứ làm đi ” của Fed............................................................. 380

Con đường dài tới lạm phát mục tiêu...................................................................................... 382

Bên trong Fed Chủ trương Lạm phát mục tiêu của Ben Bernanke 383

Toàn cầu Chiến lược Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Chầu Âu 383

Những bài học chiến lược chính sách tiền tệ từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 384

Hàm ý cho lạm phát mục tiêu................................................................................................. 385

Các Ngần hàng Trung ương có nên thử tìm cách ngăn chặn bong bóng giá tài sản? 386

Hai loại bong bóng giá tài sản............................................................................................... 386

Tranh luận về việc liệu các ngân hàng trung ương có nên

tìm cách châm nổ bong bóng hay không.......................................................................... 387

Chiến thuật: Lựa chọn Công cụ chính sách.............................................................. 390

Tiêu chí để chọn Công cụ chính sách................................................................................... 393

Chiến thuật: Qụy tắc Taylor.................................................................................... 394

Bên trong Fed Việc sử dụng Quy tắc Taylor của Fed 396

Bên trong Fed Người theo dõi Fed 396

Tóm lược 397 • Thuật ngữ quan trọng 397 • Câu hỏi 398 • Bài tập áp dụng 399
• Bài tập phân tích dữ liệu 399 • Bài tập Web 400 • Trang Web tham khảo 401

CHƯƠNG 16 PHỤ LỤC 1

Định vị mục tiêu tiến tệ

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 16 PHỤ LỤC 2

Lược sử hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang

Truy cập MyLab Economics, uww.pearson.com/mylab/economics
xxiv Nội dung chi tiết


Chính sách Tài chính và Tiền tệ Qưóc tế 403

CHƯƠNG 17

Thị trường Ngoại hối 404

Thị trường ngoại hối............................................................................................... 404

Theo dòng tin Tài chính Tỷ giá hối đoái 405

Tỷ giá hối đoái là gì?............................................................................................................. 405

Tại sao tỷ giá hối đoái quan trọng?....................................................................................... 405

Giao dịch ngoại hối diễn ra như thế nào?............................................................................. 406

Tỷ giá hối đoái trong dài hạn................................................................................. 407

Lý thuyết ngang giá sức mua................................................................................................ 407

ỨNG DỤNG Burgernomics: Big Mac và ppp............................................................................ 409

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỳ giá hối đoái trong dài hạn....................................................... 411

Tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn: Phân tích cung cầu.................................................. 413

Đường cung của tài sàn trong nước........................................................................................ 413

Đường cầu của tài sản trong nước........................................................................................... 413

Trạng thái cần bang trên thị trường ngoại hối....................................................................... 415

Giải thích sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái............................................................... 415

Sự thay đổi cáu cùa tài sản trong nước................................................................................... 415

Tóm tắt: Các yếu tố thay đổi tỳ giá hối đoái........................................................................... 420

ỨNG DỤNG Ảnh hưởng của thay đổi lãi suất lên tỷ giá hối đoái cân bằng.............................. 420

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đổng đô la............................................ 422

ỨNG DỤNG Brexit và Bảng Anh................................................................................................. 423

Tóm lược 424 • Thuật ngữ quan trọng 425 • Cầu hỏi 425 • Bài tập áp dụng 426
• Bài tập phân tích dữ liệu 426 • Bài tập Web 427 • Trang Web tham khảo 427

PHỤ LỤC CHƯƠNG 17

Điếu kiện Ngang giá Lãi suất 428

So sánh lợi nhuận kỳ vọng trên tài sản trong và ngoài nước..................................... 428

Điểu kiện ngang giá lãi suất..................................................................................... 430

CHƯƠNG 18

Hệ thống Tài chính Quốc tế 432

Can thiệp vào thị trường ngoại hối........................................................................... 432

Can thiệp ngoại hối và cung tién............................................................................................. 432

Bên trong Fed Một ngày tại Phòng giao dịch ngoại hối của

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York 433

Can thiệp không trung hòa...................................................................................................... 435

Can thiệp trung hòa................................................................................................................. 436

Cán cân thanh toán................................................................................................... 436
Nội dung chi tiết


XXV


Tài khoản vãng lai................................................................................................................. 437

Tài khoản tài chính................................................................................................................ 437

Toàn cầu Ta có nên lo lắng về tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai lớn của Hoa Kỳ? 438

Các chế độ tỳ giá hối đoái trong hệ thống tài chính quốc tế...................................... 438

Bản vị vàng............................................................................................................................. 439

Hệ thống Bretton Woods....................................................................................................... 439

Cách thức hoạt động của chế độ tỳ giá hối đoái cố định........................................................ 440

Các cuộc tấn công đầu cơ....................................................................................................... 442

ÚNG DỤNG Cuộc khủng hoảng ngoại hối tháng 9 năm 1992............................. 442

Tam nan đề chính sách............................................................................................................ 444

ỨNG DỤNG Trung Quốc tích lũy 4 nghìn tỷ đô la dự trữ quốc tế bằng cách nào?............................................................................................................................... 445

Liên minh tiền tệ........................................................................................................... Ị....... 445

Thả nối có điều tiết......................................... «........................................................... Ị....... 446

Toàn cầu Liệu đồng Euro có tiếp tục tồn tại? 446

Kiểm soát vốn......................................................................................................... 447

Kiểm soát dòng vốn ra............................................................................................................ 447

Kiểm soát dòng vốn vào......................................................................................................... 447

Vai trò của IMF...................................................................................................... 448

IMF có nên đóng vai trò là người cho vay quốc tế cuối cùng?.............................................. 448

Những vấn đề quốc tế và chính sách tiền tệ............................................................. 449

Ảnh hưởng trực tiếp của thị trường ngoại hối đến chính sách tiền tệ.................................... 449

Vấn đề tỷ giá hối đoái............................................................................................................ 450

Neo hay thả: Chiến lược Chính sách tiền tệ

thay thế tỳ giá hối đoái mục tiêu...................................................................... 450

Ưu điểm của tỷ giá hói đoái mục tiêu..................................................................................... 450

Nhược điểm của tỳ giá hối đoái mục tiêu............................................................................... 451

Khi nào tỳ giá hối đoái mục tiêu là đủ hấp dãn với các nước công nghiệp hóa?.................... 453

Khi nào tỷ giá hối đoái mục tiêu là đủ hấp dẫn với các quốc gia thị trường mới nổi?.......... 454

ủy ban quản lý tiền tệ.............................................................................................................. 454

Toàn cầu ủy ban quản lý tiền tệ Argentina 455

Đô la hóa................................................................................................................................. 455


Tómlưực 456 • Thuật ngữ quan trọng 457 • Cầu hỏi 457 • Bài tập áp dụng 458
• Bài tập phân tích dữ liệu 459 • Bài tập Web 460 • Trang Web tham khảo 460


PHẦN 6


Lý thuyết Tiền tệ 461


CHƯƠNG 19

Lý thuyết Lượng tiền, Lạm phất và Cầu tiền 462


Lý thuyết lượng tiền................................................................................................ 462

Vận tốc của tiền và phương trình trao đổi.............................................................................. 462

Từ phương trình trao đổi đến lý thuyết lượng tiền............................................................... 464

Lý thuyết lượng tiến và mức giá............................................................................................ 465
xxvi


Nội dung chi tiết


Lý thuyết lượng tiền và lạm phát............................................................................................ 465

ỨNG DỤNG Kiểm định lý thuyết lượng tiền........................................................ 466

Lạm phát và Thâm hụt ngần sách............................................................................ 468

Ràng buộc ngân sách chính phủ............................................................................................ 468

Siêu lạm phát......................................................................................................................... 470

ỨNG DỤNG Siêu lạm phát Zimbabwe................................................................ 470

Các lý thuyết trường phái Keynes về Cầu tiền.......................................................... 471

Động cơ giao dịch................................................................................................................... 471

Động cơ dự phòng.................................................................................................................. 471

Động cơ đẩu cơ....................................................................................................................... 471

Kết hợp ba động cơ lại với nhau............................................................................................. 471

Các lý thuyết danh mục đầu tư về cẩu tiền............................................................... 472

Lý thuyết lựa chọn danh mục đẩu tư và ưa thích thanh khoản của Keynes.......................... 473

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến cẩu tiền................................................................................ 473

Sơ lược.................................................................................................................................. 474

Bằng chứng thực tiễn của cầu tiền........................................................................... 474

Lãi suất và cẩu tìén................................................................................................................. 474

Sự ổn định của cáu tiền........................................................................................................... 475


Tóm lược 476 • Thuật ngữ quan trọng 476 • Câu hỏi 476 • Bài tập áp dụng 478

• Bài tập phần tích dữ liệu 478 • Bài tập Web 479 • Trang Web tham khảo 479


CHƯƠNG 19 PHỤ LỤC 1

Các mô hình phương sai trung binh Baumol-Tobin và Tobin của cầu tiến

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 19 PHỤ LỰC 2

Bằng chứng thực tiễn của cấu tiền

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics


CHƯƠNG 20

Đường IS 480

Chi tiêu theo kế hoạch và Tống cầu.......................................................................... 480

Các thành phần của Tổng cầu................................................................................... 481

Chi tiêu tiêu dùng.................................................................................................................. 481

Đọc thêm Ý nghĩa của từ Đầu tư 482

Chi đáu tư theo kể hoạch........................................................................................................ 482

Mua sâm và thuế của chính phủ............................................................................................ 484

Xuất khẩu ròng........................................................................................................................ 485

Cân bằng thị trường hàng hóa.................................................................................. 486

Giải bài toán cần bằng thị trường hàng hóa.......................................................................... 486

Xây dựng đường IS................................................................................................ 487

Hiểu đường IS......................................................................................................... 487

Đường IS cho chúng ta biết điếu gì: Nhìn từ bản chất........................................................... 487
Nội dung chi tiết


xxvli


Đường IS cho chúng ta biết điểu gì: Ví dụ số....................................................................... 487

Tại sao nển kinh tế hướng tới trạng thái cần bằng................................................................ 489

Các yếu tố làm dịch chuyển đường ỈS...................................................................... 489

Thay dổi trong mua sắm của chính phủ................................................................................ 489

ÚNG DỤNG Quá trình Tích tụ trong chiến tranh Việt Nam, 1964-1969................................... 490

Thay đối của thuế................................................................................................................... 491

ỨNG DỤNG Gói Kích thích Tài khóa năm 2009........................................................................ 492

Những thay đổi vể chi tiêu tự định....................................................................................... 493

Những thay đổi trong ma sát tài chính................................................................................... 495

Tóm tắt các yếu tố làm thay đổi đường IS.................................................................. 495


Tóm lược 495 • Thuật ngữ quan trọng 495 • Càu hỏi 496 • Bài tập áp dụng 497

• Bài tập phân tích dữ liệu 498 • Bài tập Web 499 • Trang Web tham khảo 499


CHƯƠNG 21

Chính sách Tiến tệ và Đường tổng cẩu 500

Chính sách Tiền tệ và Cục Dự trữ Liên bang........................................................... 500

Đường chính sách tiển tệ......................................................................................... 501

Nguyên tẳc Taylor: Tại sao đường chính sách tiến tệ lại có độ dốc lên............................... 501

Sự dịch chuyến của đường MP................................................................................ 503

Các chuyến động dọc theo các dịch chuyển của đường MP......................................... 504

ỨNG DỤNG Chuyển động dọc theo đường MP:

Sự gia tăng lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang, 2004-2006.................................................... 504

ỨNG DỤNG Dịch chuyển Đường MP: Nới lỏng tiền tệ tự định

khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cấu............................................................. 504

Đường tổng cầu...................................................................................................... 505

Xây dựng đường tổng cáu bằng hình ảnh............................................................................... 506

Các yếu tố làm dịch chuyển đường tổng cầu........................................................................ 506

Đọc thêm Xầy dựng đường tổng cầu bằng toán 506


Tómlưực 511 • Thuật ngữ quan trọng 511 • Cầu hỏi 511 • Bài tập áp dụng 512

• Bài tập phân tích dữ liệu 513 • BàitậpWeb 514 • Trang Web tham khảo 514


CHƯƠNG 22

Phân tích Tổng cung và Tổng cầu 515

Tổng cầu................................................................................................................ 515

Theo dòng tin Tài chính Tổng Sản lượng, Thất nghiệp và Lạm phát 516

Xây dựng đường tống cầu..................................................................................................... 516

Các yéu tó làm dịch chuyển đường tổng cáu........................................................................ 517

Đọc thêm Tự định có nghĩa là gì? 518

Tổng cung............................................................................................................... 521

Đường tống cung dài hạn....................................................................................................... 521

Đường tổng cung ngắn hạn.................................................................................................... 521

Độ cứng nhắc cùa giá và Đường tống cung ngân hạn........................................................... 523

Sự dịch chuyển của đường tổng cung...................................................................... 523
xxviii


Nội dung chi tiết


Sự dịch chuyến của đường tống cung dài hạn......................................................................... 523

Sự dịch chuyến của đường tống cung ngắn hạn.................................................................... 524

Trạng thái cân bằng trong phần tích tổng cầu và tổng cung....................................... 527

Trạng thái cân bằng trong ngắn hạn........................................................................................ 528

Cách thức trạng thái cân bằng ngắn hạn chuyến dần sang trạng thái cân bằng dài hạn......... 528

Cơ chế tự điều chỉnh............................................................................................................... 531

Thay đổi của trạng thái cần bằng: sốc tổng cầu........................................................ S31

ỨNG DỤNG Quá trình giảm lạm phát của Volcker, 1980-1986................................................ 532

ỨNG DỤNG Các cú sóc cầu âm, 2001-2004 .............................................................................. 534

Các thay đổi của trạng thái cân bằng: Các cú sốc tổng cung (Lạm phát).................... 534

Cú sốc cung tạm thời............................................................................................................... 534

ỨNG DỤNG Các cú sóc cung ầm, 1973-1975 và 1978-1980......................................................... 537

Các cú sốc cung vĩnh viễn và lý thuyết vể chu kỳ kinh doanh thực...................................... 537

ỨNG DỤNG Những cú sốc cung dương, 1995-1999.................................................................... 540

Kết luận................................................................................................................................... 541

ỨNG DỤNG Các cú sóc cung và cầu ầm và cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.... 542

Phân tích AD/AS các giai đoạn chu kỳ kinh doanh nước ngoài.................................. 542

ÚNG DỤNG Vương quốc Anh và cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009................................ 544

ỨNG DỤNG Trung Quốc và khủng hoảng tài chính 2007-2009................................................ 545

Tóm lược 546 • Thuật ngữ quan trọng 547 • Câu hỏi 547 • Bài tập áp dụng 548

• Bài tập phần tích dữ liệu 548 • Bài tập Web 549 • Trang Web tham khảo 549

PHỤ LỤC CHƯƠNG 22

Đường Phillips và Đường tổng cung trong Ngắn hạn 550

Đường Phillips......................................................................................................... 550

Phân tích đường Phillips trong những năm 1960.................................................................... 550

ĐỌC THÊM Đánh đổi đường Phillips và

Chính sách Kinh tế vĩ mô trong những năm 1960 552

Phân tích Friedman-Phelps vể đường Phillips....................................................................... 552

Đường Phillips sau những năm 1960..................................................................................... 554

Đường Phillips hiện đại......................................................................................................... 554

Đường Phillips hiện đại với những kỳ vọng thích ứng (nhìn lại).......................................... 555

Đường tổng cung ngắn hạn...................................................................................... 556

CHƯƠNG 22 PHỤ Lực 1

Ảnh hưởng của các cú sốc kinh tế vĩ mô lên giá tài sàn

Truy cập MyLab Economics, ww.pearso.i.com mvlab 'economics


CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 2

Tòng cấu và tổng cung: Một ví dụ số

Truy cập MyLab Economics, w u-.peaisọ:i invlab economics
Nội dung chi tiết xxix


CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 3

Phép toán của Mô hình Tổng cầu và Tổng cung

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 22 PHỤ LỤC 4

Nguyên tắc Taylor và Ôn định lạm phát

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com /mylab/economics

CHƯƠNG 23

Lý thuyết Chính sách Tiền tệ 559

Phản ứng của chính sách tiển tệ trước các cú sốc..................................................... 559

Phản ứng với một cú sốc tống cẩu.......................................................................................... 560

Phản ứng với cú sốc cung vĩnh viễn...................................................................................... 562

Phản ứng với cú sốc cung tạm thời....................................................................................... 564

Tổng kết: Mối quan hệ giữa ổn định lạm phát và ổn định hoạt động kinh tế......................... 567

Các nhà hoạch định chính sách nên tích cực ổn định hoạt động kinh tế tới đâu?.... 567

Độ trễ và thực thi chính sách.................................................................................................. 567

Lạm phát: Mọi lúc và mọi nơi là một hiện tượng tiền tệ........................................... 568

Đọc thêm Tranh luận phái chủ động/phi chủ động động vể

gói kích thích tài chính của Obama 569

Nguyên nhân của chính sách tiền tệ lạm phát.......................................................... 569

Mục tiêu việc làm cao và lạm phát........................................................................................ 569

ỨNG DỤNG Đại Lạm phát........................................................................................................ 573

Chính sách tiền tệ tại giới hạn dưới bằng 0.............................................................. 575

Xây dựng đường tống cầu với giới hạn dưới bằng 0............................................................. 575

Sự biến mất của cơ chế tự điểu chỉnh ở giới hạn dưới bẳng không....................................... 577

ỨNG DỤNG Chính sách tiến tệ phi truyền thống và nới lỏng định ỉưựng................................. 578

Bổ sung thanh khoản............................................................................................................. 579

Mua tài sản và nới lỏng định lượng....................................................................................... 580

Quản lý kỳ vọng.................................................................................................................... 581

ỨNG DỤNG Abenomics và sự thay đổi trong chính sách tiến tệ của Nhật Bản năm 2013.582

Tóm lược 584 • Thuật ngữ quan trọng 584 • Câu hỏi 585 • Bài tập áp dụng 586

• Bài tập phân tích dữ Bệu 586 • Bài tập Web 587 • Trang Web tham khảo 587

CHƯƠNG 24

Vai trò của Kỳ vọng trong Chính sách Tiến tệ 588

Phê phán của Lucas về đánh giá chính sách............................................................. 588

Đánh giá chính sách kinh tế lượng.................................................................................................................. 589

ỨNG DỤNG Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất................................................................................. 589

Thực thi chính sách: Quy tắc hay Tùy nghi?............................................................ 590

Sự tùy nghi và vấn để tíén hậu bất nhất................................................................................. 590

Các loại quy tắc.................................................... „................................................................ 591
XXX


Nội dung chi tiết


Lập luận ủng hộ các quy tầc.................................................................................................. 591

Đọc thêm Chu kỳ kinh doanh chính tri và Richard Nixon 592

Lập luận ủng hộ sự tùy nghi.................................................................................................. 592

Tùy nghi có giới hạn............................................................................................................... 593

Toàn cầu Sự sụp đổ của mục tiêu tiền tệ ở Thụy Sĩ 593

Vai trò của độ tin cậy và điểm neo danh nghĩa......................................................... 594

Lợi ích của một neo danh nghĩa đáng tin cậy.......................................................................... 594

Độ tin cậy và những cú sốc tổng cẩu....................................................................................... 595

Sự tin cậy và những cú sốc tổng cung..................................................................................... 597

ỨNG DỤNG Cầu chuyện về ba cú sốc giá dáu............................................................................ 598

Độ tin cậy và chính sách chống lạm phát.............................................................................. 599

Toàn cầu Ngắt mạch siêu lạm phát ở Bolivia:

Một chương trình chống lạm phát thành công 601

ÚNG DỤNG Độ tin cậy và sự thâm hụt ngân sách của Reagan................................................ 602

Các tiếp cận để hình thành độ tin cậy của Ngân hàng Trung ương........................... 603

GDP danh nghĩa mục tiêu....................................................................................................... 603


Bên trong Fed Sự bổ nhiệm Paul Volcker, Diều hâu chống lạm phát 604

Bố nhiệm các Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương “Bảo thủ”................................................... 604

Tóm lược 605 • Thuật ngữ quan trọng 605 • Câu hỏi 605 • Bài tập áp dụng 606
• Bài tập phân tích dữ liệu 607 • Bài tập Web 607


CHƯƠNG 25

Cơ chê Truyến dẫn của Chính sách Tiên tệ 608

Các cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ............................................................ 608

Các kênh lãi suất truyền thống................................................................................................ 609

Các kênh giá tài sản khác........................................................................................................ 610

Quan điếm tín dụng................................................................................................................. 613

Đọc thêm Bảng cân đói của người tiêu dùng và cuộc Đại Khủng hoảng 615

Tại sao các kênh tín dụng có thể có vai trò quan trọng?......................................................... 616

ỨNG DỤNG Đại Suy thoái........................................................................................................... 617

Bài học chính sách tiền tệ........................................................................................ 617

ỨNG DỤNG Áp dụng các bài học chính sách tiến tệ

cho hai thập niên mất mát của Nhật Bản............................................................................ 619

Tómlược 620 • Thuật ngữ quan trọng 620 • Câu hỏi 620 • Bài tập áp dụng 621


• Bài tập phân tích dữ liệu 622 • Bài tập Web 622 • Trang Web tham khảo 622

CHƯƠNG 25 PHỤ LỤC

Đánh giá bẳng chứng thực tiễn:

Tranh luận vế tấm quan trọng của tiến trong biên động kinh té

Truy cập MyLab Economics, www.pearson.com/mylab/economics

Bảng thuật ngữ............................................................................................................................. G- ỉ
Nội dung chi tiết xxxi


Những nội dung bổ sung trên Mylab Economics

Các chương và phụ lục sau có trên MyLab Economics www.pearson.com/mylab/economics

CHƯƠNG 1

Khủng hoảng tài chính trong các nến kinh tê' thị trường mới nổi 1

Cơ chế của khủng hoảng tài chính trong các nền kinh tế thị trường mới nổi............... 1

Giai đoạn một: Giai đoạn đầu..................................................................................................... 1

Giai đoạn hai: Khủng hoảng tiền tệ......................................................................................... 5

Giai đoạn ba: Khủng hoảng tài chính toàn diện....................................................................... 6

ỨNG DỤNG Khủng hoảng ở Hàn Quốc, 1997-1998....................................................................... 7

Qụản lý yếu kém Tự do hóa tài chính/Toàn cầu hóa.................................................................. 8

Sự biến đổi của quá trình tự do hóa tài chính/toàn cầu hóa:

Chaebols và cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc........................................................................ 9

Thị trường chứng khoán suy giảm và phá sản của các công ty làm gia tăng sự bất định 10
Lựa chọn bất lợi và Các vấn để rủi ro đạo đức Tồi tệ hơn và nén kinh tế thu hẹp................... 11

Khủng hoảng tiền tệ xảy ra...................................................................................................... 11

Giai đoạn cuối: Khủng hoảng tiền tệ Kích hoạt Khủng hoảng Tài chính Toàn diện............... 11

Bắt đầu khôi phục..................................................................................................................... 13

ỨNG DỤNG Cuộc khủng hoảng tài chính Argentina, 2001-2002................................................. 13

Mất cân đối tài chính nghiêm trọng.......................................................................................... 13

Lựa chọn bất lợi và các vấn đề rủi ro đạo đức tồi tệ hơn......................................................... 14

Hoảng loạn ngân hàng bắt đầu................................................................................................. 14

Khủng hoảng tiền tệ xảy ra....................................................................................................... 14

Khủng hoảng tiển tệ Kích hoạt Khủng hoảng Tài chính Toàn diện........................................ 15

Bắt đẩu khôi phục..................................................................................................................... 17

Toàn cầu Khi nền kinh tê' tiên tiến giống như nền kinh tế thị trường mới nổi: Cuộc khủng
hoảng tài chính Iceland năm 2008 18

Ngăn chặn Khủng hoảng Tài chính Thị trường Mới nổi............................................. 18

Tăng cường quy định và giám sát thận trọng của các ngần hàng............................................ 18

Khuyến khích Công bố thông tin và Kỷ luật Dựa trên Thị trường.......................................... 19

Giới hạn Lệch đồng tiền........................................................................................................... 19

Tự do hóa tài chính theo trình tự.............................................................................................. 20

Tómlược 20 • Thuật ngữ quan trọng 20 • Câu hỏi 21

CHƯƠNG 2

MôhìnhlSLM 1

Giả định mức giá cố định của Keynes và đường IS...................................................... 1

Đường LM............................................................................................................... 1

Trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ: Đường LM.................................................... 2

Phương pháp tiếp cận ISLM đối với sản lượng và lãi suất tổng hợp............................................... 4

Các yếu tố khiến đường LM dịch chuyển..................................................................... 5

Những thay đồi trong mức cần bằng của lãi suất và sản lượng tổng hợp....................... 7

Phản ứng với sự thay đổi trong chính sách tiền tệ...................................................................... 7
xxxii Nội dung chi tiết


Phản ứng với sự thay đổi trong chính sách tài khóa................................................................. 8

ỨNG DỤNG Đạo luật Kích thích Kinh tế năm 2008.................................................................... 9

Hiệu quả của chính sách tiền tệ so với chính sách tài khóa......................................... 11

Chính sách tiển tệ so với Chính sách tài khóa: Trường hợp dốn dập hoàn toàn...................... 11

ỨNG DỤNG Định vị mục tiêu Cung tiền vs. Lãi suất.................................................................. 13

Mô hình ISLM trong dài hạn......................................................................................................... 16

Tómlược 18 • Thuật ngữ quan trọng 19 • Câu hỏi and Bài tập áp dụng 17 •
Bài tập Web 19 • Trang Web tham khảo 20

PHỤ LỰC CHƯƠNG 2

Phép toán của Mô hình ISLM 21

Mô hình ISLM cơ bản của nền kinh tế đóng............................................................... 21

Đường IS và LM..................................................................................................... 22

Giải mô hình.............................................................................................................................. 22

Hàm ý........................................................................................................................................ 22

Mô hình ISLM trong nển kinh tế mở........................................................................... 23

Hàm ý...................................................................................................................... 24

CHƯƠNG 3

Tài chính phi ngân hàng 1

Bảo hiểm.................................................................................................................... 1

Bào hiểm nhân thọ....................................................................................................................... 1

Bảo hiếm tài sàn và tai nạn.......................................................................................................... 2

Đe doạ cạnh tranh từ ngành ngân hàng....................................................................................... 4

Bảo hiếm tín dụng....................................................................................................................... 4

Đọc thêm Đọc thêm Vụ đổ vỡ AIG 5

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các công ty bảo hiểm đơn tuyến 6

ÚNG DỤNG Qụản trị bảo hỉếm....................................................................................................... 6

Sàng lọc....................................................................................................................................... 6

Phí bảo hiểm dựa trên rủi ro........................................................................................................ 7

Điểu khoản hạn chế..................................................................................................................... 7

Phòng chống gian lận.................................................................................................................. 8

Hủy bỏ bảo hiểm......................................................................................................................... 8

Khoản khấu trừ............................................................................................................................ 8

Đổng bảo hiếm............................................................................................................................ 8

Giới hạn số tién bào hiếm....................................................................................................................................... 8

Tóm lược..................................................................................................................................... 9

Quỹ hưu trí.................................................................................................................. 9

Kế hoạch hưu trí tư nhân........................................................................................................... 10

Kế hoạch hưu trí công............................................................................................................... 10

Đọc thêm Có nên Tư nhân hóa An sinh xã hội? 11

Các công ty tài chính................................................................................................. 12
Nội dung chi tiết


xxxiii


Hoạt động thị trường chứng khoán............................................................................ 13

Ngân hàng đầu tư...................................................................................................................... 13

Nhà môi giới và đại lý chứng khoán........................................................................................ 14

Trao đồi có Tổ chức.................................................................................................................. 14

Quỹ tương hỗ............................................................................................................ 15

Đọc thêm Quỹ tài sản nước ngoài: Chúng có phải là mối nguy hiểm không? 16

Các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ.................................................................................. 17

Quỹ đầu tư................................................................................................................ 17

Vốn cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm............................................................ 18

Trung gian tài chính của chính phủ............................................................................ 19

Cơ quan tín dụng liên bang....................................................................................................... 19

Đọc thêm Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và

gói cứu trợ của Fannie Mae và Freddie Mac 20


Tóm lược 21 • Thuật ngữ quan trọng 22 • Câu hỏi 22 • Bài tập áp dụng 23 •

Bài tập phần tích dữ liệu 23 • Bài tập Web 24 • Trang Web tham khảo 24


CHƯƠNG 4

Phái sinh tài chính 1

Phòng vệ rủi ro........................................................................................................... 1

Hợp đồng kỳ hạn lãi suất........................................................................................... 2

ÚNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đổng kỳ hạn lãi suất..................................................... 2

Ưu và nhược điểm của Hợp đồng kỳ hạn................................................................................... 3

Hợp đồng tương lai tài chính và thị trường................................................................ 4

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng lai chính Tương lai............................................. 5

Tổ chức giao dịch trên thị trường tương lai tài chính................................................................. 7

Toàn cầu hóa thị trường tài chính tương lai................................................................................ 8

Giải thích sự thành công của thị trường tương lai...................................................................... 8

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro ngoại hối..................................................................................... 10

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối với hợp đồng kỳ hạn................................................................... 10

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối với hợp đổng tương lai................................................................ 10

Quyền chọn............................................................................................................... 11

Hợp đổng quyền chọn............................................................................................................... 12

Lãi và lỗ trên Hợp đồng Quyển chọn và Hợp đồng Tương lai................................................ 12

ỨNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với các tùy chọn trong tương lai................................................ 15

Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm quyền chọn.............................................................. 16

Tóm lược................................................................................................................................... 17

Hoán đổi................................................................................................................... 18

Hợp đồng hoán đồi lãi suất....................................................................................................... 18

ÚNG DỤNG Phòng ngừa rủi ro với hoán đổi lãi suất................................................................... 19

Ưu điểm của Hoán đổi Lãi suất................................................................................................ 19

Nhược điểm cùa Hoán đối Lãi suất.......................................................................................... 20

Trung gian Tài chính trong Hoán đổi Lãi suất.......................................................................... 20
xxxỉv


Nội dung chi tiết


Tín dụng phái sinh..................................................................................................... 20

Tùy chọn tín dụng..................................................................................................................... 21

Hoán đổi tín dụng...................................................................................................................... 21

Ghi chú liên kết tín dụng........................................................................................................... 22


ỨNG DỤNG Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu: Khi nào phái sinh tài chính có khả

năng trở thành một quả bom hẹn giờ trên toàn thế giới? 22

Tóm lược 24 • Thuật ngữ quan trọng 24 • Cầu hỏi 25 • Bài tập áp dụng 25 •

Bài tập phân tích dữ liệu 26 • Bài tập Web 27 • Trang Web tham khảo 27


CHƯƠNG 5

Xung đột lợi ích trong ngành dịch vụ tài chính 1

Xung đột lợi ích là gì và tại sao chúng lại quan trọng?.................................................. 2

Tại sao chúng ta quan tầm đến xung đột lợi ích?........................................................................ 2

Đạo đức và Xung đột lợi ích........................................................................................ 2

Các loại xung đột lợi ích.............................................................................................. 3

Bảo lãnh phát hành và Nghiên cứu trong Ngân hàng Đẩu tư...................................................... 3

Kiểm toán và Tư ván trong các Công ty Kế toán........................................................................ 4

Đánh giá tín dụng và tư vấn trong các cơ quan xếp hạng tín dụng............................................. 4

Đọc thêm Sự sụp đổ của Arthur Andersen 5

Ngân hàng đa năng...................................................................................................................... 5

Đọc thêm Tại sao các nhà phát hành chứng khoán

trả tiền cho chứng khoán của họ được xếp hạng? 6

Đọc thêm Bankster 7


Thị trường Có thể Giới hạn Khai thác Xung đột Lợi ích không?................................... 7

Những gì đã được thực hiện để khắc phục xung đột lợi ích?......................................... 9

Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002............................................................................................ 9

Dàn xếp pháp lý toàn cầu năm 2002......................................................................................... 10

Đạo luật Dodd-Frank năm 2010.............................................................................................. 11

Khung đánh giá chính sách để khắc phục xung đột lợi ích......................................... 11

Phương pháp tiếp cận để khắc phục các hành vi vi phạm lợi ích.............................................. 12

ỨNG DỤNG Đánh giá Sarbanes-Oxley,

Dàn xếp Pháp lý Toàn cầu và Đạo luật Dodd-Frank............................................................. 14


Tóm lược 16 • Thuật ngữ quan trọng 17 • Câu hỏi 17 • Bài tập Web 18 •

Trang Web tham khảo 18

PHỤ LỤC CHƯƠNG

CHƯƠNG 4: Đo lường rủi ro lãi suất: Kỳ hạn trung bình

CHƯƠNG 5: Các mô hình định giá tài sản

CHƯƠNG S: Áp dụng phương pháp tiếp cận thị trường tài sản cho thị trường hàng hóa:
Trường hợp vàng

CHƯƠNG 5: Khung lý thuyết quỹ cho vay

CHƯƠNG 7: Bằng chửng vê giả thuyết thị trường hiệu quả

CHƯƠNG 9: Phân tích khe hở kỳ hạn trung bình
Nội dung chi tiết XXXV


CHƯƠNG 9: Đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng

CHƯƠNG 10: Khủng hoảng ngân hàng và S&L những năm 1980

CHƯƠNG 10: Khủng hoảng ngán hàng trên toàn thế giới

CHƯƠNG 14: Bảng cân đối của Fed và cơ sở tiền tệ

CHƯƠNG 14: Hệ so nhân tiền M2

CHƯƠNG 14: Giải thích hành vi của tỷ lệ tiền giấy

CHƯƠNG 14: Hoảng loạn ngân hàng trong Đại khủng hoảng, 1930-1933, và Cung tiển

CHƯƠNG 16: Định vị mục tiêu tiền tệ

CHƯƠNG 16: Lược sử hoạch định chính sách dự trữ liên bang

CHƯƠNG 19: Mô hình phương sai trung bình Baumol-Tobin và Tobin về nhu cầu tiền

CHƯƠNG 19: Bằng chứng thực tiễn vế cẩu tiền

CHƯƠNG 22: Ảnh hưởng của các cú sốc kỉnh tế vĩ mô lên giá tài sản

CHƯƠNG 22: Tổng cầu và Tổng cung: Một ví dụ số

CHƯƠNG 22: Phép toán của mô hình tổng cung và tổng cẩu

CHƯƠNG 22: Nguyên tắc Taylor và ổn định lạm phát

CHƯƠNG 25: Đánh giá bằng chứng thực tiễn: Cuộc tranh luận vế tầm quan trọng của
tiền trong biên động kinh tế


SÁCH - Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính VI 2001 (Mishkin) - Nguyễn Quang Cư & Nguyễn Đức Dy Bd

EBOOK - The Economics of Money, Banking, and Financial Markets - TWELFTH EDITION 2019 - 12ED (Frederic S. Mishkin) - Tiếng Anh

SÁCH - Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính VI 2021 (Mishkin) 12ED - Phan Trần Trung Dũng Bd


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: