TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Đồ án thiết kế máy phay - Thuyết minh + Bản vẽ (Update liên tục)Để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh và công bằng , cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng là thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi nền sản xuất công nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao, mà trong đó phần lớn sản phẩm công nghiệp được tạo ra thông qua các máy công cụ và dụng cụ công nghiệp. Chất lượng của các loại máy công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản phẩm, năng suất, tính đa dạng và trình độ kỹ thuật của ngành cơ khí nói riêng và của ngành công nghiệp nói chung. Vì vậy vai trò của máy công cụ là hết sức quan trọng đối với một nền kinh tế đang phát triển như ở nước ta. Nó được dùng để sản xuất ra các chi tiết máy khác, nghĩa là chế tạo ra tư liệu sản xuất nhằm thúc đẩy cơ khí hóa và tự động hóa nền kinh tế quốc dân.

Với vai trò quan trọng như vậy thì việc nắm bắt phương thức sử dụng cũng như khả năng tính toán thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa các máy cắt kim loại là một yêu cầu cấp thiết đối với người làm công tác kỹ thuật trong ngành cơ khí. Có như vậy chúng ta mới đạt được các yêu cầu kỹ thuật, năng suất trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí nói riêng và các sản phẩm công nghiệp nói chung.


Thiết kế máy phay nằm ngang - Bùi Cường (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay nằm ngang - Trần Hữu Quyền (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay vạn năng (Đinh Văn Khoa)
Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trung nằm ngang - Vũ Thanh Hưng &  Nguyễn Tiến Dũng  & Trần Duy Hải & Bùi Liên Bang (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay vạn năng dựa trên cơ sở máy chuẩn 6p82 (Nguyễn Văn Vi)
Đồ án thiết kế cơ khí - Hệ thống thay dao tự động trên máy phay CNC (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục
LUẬN văn tốt NGHIỆP đại học THIẾT kế CHẾ tạo máy PHAY CNC 3 TRỤC
Thiết kế máy phay vạn năng - Trần Tuấn Anh
Thiết kế máy Phay Lăn Răng trên cơ sở dựa theo máy chuẩn 5K32 - Ngô Cường Tuấn (Thuyết minh + Full bản vẽ)
Đồ án Thiết Kế Máy Phay Lăn Răng (Nguyễn Bá Học)
Khảo sát cơ cấu hợp thành máy phay lăn răng, thiết kế chế tạo chi tiết vỏ hộp (Thuyết minh + Bản vẽ)
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY PHAY NGANG DỰA TRÊN MÁY PHAY 6H82 (Thuyết minh + Bản vẽ)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)UPDATING...

Để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh và công bằng , cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng là thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi nền sản xuất công nghiệp phải phát triển với nhịp độ cao, mà trong đó phần lớn sản phẩm công nghiệp được tạo ra thông qua các máy công cụ và dụng cụ công nghiệp. Chất lượng của các loại máy công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản phẩm, năng suất, tính đa dạng và trình độ kỹ thuật của ngành cơ khí nói riêng và của ngành công nghiệp nói chung. Vì vậy vai trò của máy công cụ là hết sức quan trọng đối với một nền kinh tế đang phát triển như ở nước ta. Nó được dùng để sản xuất ra các chi tiết máy khác, nghĩa là chế tạo ra tư liệu sản xuất nhằm thúc đẩy cơ khí hóa và tự động hóa nền kinh tế quốc dân.

Với vai trò quan trọng như vậy thì việc nắm bắt phương thức sử dụng cũng như khả năng tính toán thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa các máy cắt kim loại là một yêu cầu cấp thiết đối với người làm công tác kỹ thuật trong ngành cơ khí. Có như vậy chúng ta mới đạt được các yêu cầu kỹ thuật, năng suất trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí nói riêng và các sản phẩm công nghiệp nói chung.


Thiết kế máy phay nằm ngang - Bùi Cường (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay nằm ngang - Trần Hữu Quyền (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay vạn năng (Đinh Văn Khoa)
Thiết kế máy phay vạn năng cỡ trung nằm ngang - Vũ Thanh Hưng &  Nguyễn Tiến Dũng  & Trần Duy Hải & Bùi Liên Bang (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế máy phay vạn năng dựa trên cơ sở máy chuẩn 6p82 (Nguyễn Văn Vi)
Đồ án thiết kế cơ khí - Hệ thống thay dao tự động trên máy phay CNC (Thuyết minh + Bản vẽ)
Thiết kế hệ thống điều khiển và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục
LUẬN văn tốt NGHIỆP đại học THIẾT kế CHẾ tạo máy PHAY CNC 3 TRỤC
Thiết kế máy phay vạn năng - Trần Tuấn Anh
Thiết kế máy Phay Lăn Răng trên cơ sở dựa theo máy chuẩn 5K32 - Ngô Cường Tuấn (Thuyết minh + Full bản vẽ)
Đồ án Thiết Kế Máy Phay Lăn Răng (Nguyễn Bá Học)
Khảo sát cơ cấu hợp thành máy phay lăn răng, thiết kế chế tạo chi tiết vỏ hộp (Thuyết minh + Bản vẽ)
ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY PHAY NGANG DỰA TRÊN MÁY PHAY 6H82 (Thuyết minh + Bản vẽ)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: