SÁCH - Giáo trình Pháp lý đại cương (GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ Cb)Đối tượng phục vụ của giáo trình là sinh viên thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng với các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế và pháp luật kinh doanh quốc tế


Giáo trình cũng đề cập tới những nguyên lý chung về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, về thời hiệu tố tụng, về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và áp dụng pháp luật nước ngoài trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ....

Chương 1 - Lý luận Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật

Chương 2 - Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam 

Chương 3 - Công pháp quốc tế

Chương 4 - Tư pháp quốc tế LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD - GIÁO TRÌNH


LINK DOWNLOAD - SÁCH (UPDATING...)Đối tượng phục vụ của giáo trình là sinh viên thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng với các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế và pháp luật kinh doanh quốc tế


Giáo trình cũng đề cập tới những nguyên lý chung về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, về thời hiệu tố tụng, về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và áp dụng pháp luật nước ngoài trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ....

Chương 1 - Lý luận Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật

Chương 2 - Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam 

Chương 3 - Công pháp quốc tế

Chương 4 - Tư pháp quốc tế LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4LINK DOWNLOAD - GIÁO TRÌNH


LINK DOWNLOAD - SÁCH (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: