SÁCH - Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê (Đào Hữu Hồ)Để giúp bạn đọc nhanh chóng tìm được cách giải đúng của các bài toán XSTK, theo gợi ý của một số đồng nghiệp, tôi biên soạn cuốn “Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất Thống kê, Trong mỗi vấn đề, tôi nêu một số nhận xét mang tính chất kinh nghiệm nhưng lại là chìa khoá để nhận biết ra cách giải chúng, cũng như một số sai lầm mà người học hay mắc phải, để giúp bạn đọc phân biệt được và biết giải các bài toán với các ngữ cảnh khác nhau nhưng thực chất chúng thuộc cùng một mô hình.

Tài liệu nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1. Tính xác suất của một biến cố ;

+ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối;

+ Chương 3. Về bài toán ước lượng tham số;

+ Chương 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản;

+ Chương 5. Bài toán tương quan và hồi quy;

Mỗi chương đều nêu các khái niệm chung, các bài toán riêng tổng quát một số ví dụ và hướng dẫn và đáp số ở mỗi chương.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINELINK DOWNLOAD - BẢN 2007


LINK DOWNLOAD - BẢN 2014 (UPDATING...)Để giúp bạn đọc nhanh chóng tìm được cách giải đúng của các bài toán XSTK, theo gợi ý của một số đồng nghiệp, tôi biên soạn cuốn “Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất Thống kê, Trong mỗi vấn đề, tôi nêu một số nhận xét mang tính chất kinh nghiệm nhưng lại là chìa khoá để nhận biết ra cách giải chúng, cũng như một số sai lầm mà người học hay mắc phải, để giúp bạn đọc phân biệt được và biết giải các bài toán với các ngữ cảnh khác nhau nhưng thực chất chúng thuộc cùng một mô hình.

Tài liệu nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1. Tính xác suất của một biến cố ;

+ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối;

+ Chương 3. Về bài toán ước lượng tham số;

+ Chương 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản;

+ Chương 5. Bài toán tương quan và hồi quy;

Mỗi chương đều nêu các khái niệm chung, các bài toán riêng tổng quát một số ví dụ và hướng dẫn và đáp số ở mỗi chương.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINELINK DOWNLOAD - BẢN 2007


LINK DOWNLOAD - BẢN 2014 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: