SÁCH - Chuyên tin 10 - Các chuyên đề chọn lọc với ngôn ngữ C++, lý thuyết, bài tập và lời giải (Nguyễn Xuân Huy)Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, tác giả biên soạn cuốn Chuyên Tin 10: Các chuyên đề chọn lọc với ngôn ngữ C++ (Lý thuyết, bài tập và lời giải) với các bài Toán Tin nâng cao cho học sinh các khối chuyên lớp 10 nhằm cung cấp những kĩ thuật lập trình cơ bản để giải những bài toán khó trên máy tính.

Nội dung sách được biên soạn theo Chương trình Tin học dành cho các lớp chuyên tin trường phổ thông.

Một bài toán tin được hiểu là khó nếu ta sử dụng thuật giải mới nảy sinh trong đầu khi vừa biết nội dung bài toán thì ta thường thu được kết quả sai, hoặc là lời giải thu được sẽ không hữu hiệu theo nghĩa chương trình đòi hỏi quá nhiều bộ nhớ hoặc/và chạy quá lâu. Những thuật giải nảy sinh ngay trong đầu như vậy thường được gọi là thuật giải tự nhiên. Dĩ nhiên, khái niệm này chỉ là tương đối. Nếu bạn đã nắm vững nhiều dạng thuật giải và đã từng thử sức với nhiều bài toán khó thì đến một lúc nào đó, các thuật giải tự nhiên của bạn sẽ đáng tin cậy. Đó cũng chính là mục đích của sự học tập và rèn luyện và cũng là ước mơ của người viết tập sách này.

Để đọc sách không đòi hỏi bạn phải có tri thức gì đặc biệt. Để tiếp thu tốt và đóng góp cho việc hiệu chỉnh và cải tiến nội dung cuốn sách chỉ cần bạn biết sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình như C, Java hoặc Python là đủ.

Các kĩ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh và sinh viên, đặc biệt là bám sát Chương trình Tin học cho các khối chuyên Tin của trường chuyên. Hình thức phát biểu bài toán suy cho cùng là không quan trọng. Các kĩ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, cho nên việc sớm làm chủ các tri thức này mới thật sự là cần thiết. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng nội dung cuốn sách có thể phù hợp với các bạn học sinh các trường chuyên, sinh viên các trường đại học và những bạn đọc muốn tự hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình. Nội dung sách gồm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu vắn tắt về bản chất các phương pháp và kĩ thuật lập trình và các đề toán để các bạn thử sức. Phần thứ hai trình bày và phân tích chi tiết lời giải cùng với những bình luận và xuất xứ của các bài toán.

Trong tập sách này cũng cung cấp toàn văn các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C++ để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình.

Những nội dung trong tập sách được tập hợp và chỉnh lý từ các bài giảng về thuật toán và lập trình, từ các cuốn sách và từ các bài viết của tác giả đăng trong tạp chí Tin học và Nhà trường và một số lời giải hay của các bạn học sinh.

Các kỹ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh học sinh và sinh viên, đặc biệt bám sát chương trình Tin học dành cho khối chuyên Tin

Các kỹ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, cho nên việc sớm làm chủ các tri thức này là rất cần thiết


Chương 1 : Nhập, xuất dữ liệu

Chương 2: Số học

Chương 3 : Số nguyên tố

Chương 4 : Tập hợp

Chương 5 : Hoán vị

Chương 6 : Tổ hợp

Chương 7 : Sắp xếp

Chương 8 : Tìm kiếm

Chương 9 : Phương pháp Tham

Chương 10 : Phương pháp chia để trị

Chương 11 : Phương pháp quy hoạch động

Chương 12 : Phương pháp quay lui

Chương 13 : ROBOTLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, tác giả biên soạn cuốn Chuyên Tin 10: Các chuyên đề chọn lọc với ngôn ngữ C++ (Lý thuyết, bài tập và lời giải) với các bài Toán Tin nâng cao cho học sinh các khối chuyên lớp 10 nhằm cung cấp những kĩ thuật lập trình cơ bản để giải những bài toán khó trên máy tính.

Nội dung sách được biên soạn theo Chương trình Tin học dành cho các lớp chuyên tin trường phổ thông.

Một bài toán tin được hiểu là khó nếu ta sử dụng thuật giải mới nảy sinh trong đầu khi vừa biết nội dung bài toán thì ta thường thu được kết quả sai, hoặc là lời giải thu được sẽ không hữu hiệu theo nghĩa chương trình đòi hỏi quá nhiều bộ nhớ hoặc/và chạy quá lâu. Những thuật giải nảy sinh ngay trong đầu như vậy thường được gọi là thuật giải tự nhiên. Dĩ nhiên, khái niệm này chỉ là tương đối. Nếu bạn đã nắm vững nhiều dạng thuật giải và đã từng thử sức với nhiều bài toán khó thì đến một lúc nào đó, các thuật giải tự nhiên của bạn sẽ đáng tin cậy. Đó cũng chính là mục đích của sự học tập và rèn luyện và cũng là ước mơ của người viết tập sách này.

Để đọc sách không đòi hỏi bạn phải có tri thức gì đặc biệt. Để tiếp thu tốt và đóng góp cho việc hiệu chỉnh và cải tiến nội dung cuốn sách chỉ cần bạn biết sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình như C, Java hoặc Python là đủ.

Các kĩ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh và sinh viên, đặc biệt là bám sát Chương trình Tin học cho các khối chuyên Tin của trường chuyên. Hình thức phát biểu bài toán suy cho cùng là không quan trọng. Các kĩ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, cho nên việc sớm làm chủ các tri thức này mới thật sự là cần thiết. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng nội dung cuốn sách có thể phù hợp với các bạn học sinh các trường chuyên, sinh viên các trường đại học và những bạn đọc muốn tự hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình. Nội dung sách gồm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu vắn tắt về bản chất các phương pháp và kĩ thuật lập trình và các đề toán để các bạn thử sức. Phần thứ hai trình bày và phân tích chi tiết lời giải cùng với những bình luận và xuất xứ của các bài toán.

Trong tập sách này cũng cung cấp toàn văn các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C++ để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình.

Những nội dung trong tập sách được tập hợp và chỉnh lý từ các bài giảng về thuật toán và lập trình, từ các cuốn sách và từ các bài viết của tác giả đăng trong tạp chí Tin học và Nhà trường và một số lời giải hay của các bạn học sinh.

Các kỹ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh học sinh và sinh viên, đặc biệt bám sát chương trình Tin học dành cho khối chuyên Tin

Các kỹ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, cho nên việc sớm làm chủ các tri thức này là rất cần thiết


Chương 1 : Nhập, xuất dữ liệu

Chương 2: Số học

Chương 3 : Số nguyên tố

Chương 4 : Tập hợp

Chương 5 : Hoán vị

Chương 6 : Tổ hợp

Chương 7 : Sắp xếp

Chương 8 : Tìm kiếm

Chương 9 : Phương pháp Tham

Chương 10 : Phương pháp chia để trị

Chương 11 : Phương pháp quy hoạch động

Chương 12 : Phương pháp quay lui

Chương 13 : ROBOTLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: