SÁCH - Tiếp Cận Các Vấn Đề Nội Khoa Thường Gặp – ĐH Y Dược TPHCM Full (PGS. TS. Hoàng Văn Sỹ & PGS Quách Trọng Đức)Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong việc chuyển dịch từ đào tạo y khoa truyền thống sang đào tạo y khoa dựa trên năng lực. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng lại chương trình sách giáo khoa đã được thực hiện một cách khoa học để phù hợp với tiêu chí đào tạo sinh viên y khoa hiện đại.

Giáo trình “Tiếp cận một số vấn đề Nội khoa thường gặp” do Bộ môn Nội Tổng quát biên soạn trong chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực dành cho đối tượng sinh viên y khoa năm thứ ba. Sách bao gồm các vấn đề nội khoa thường gặp trong thực hành lâm sàng. Các vấn đề được trình bày cô đọng, mang tính chất hướng dẫn sinh viên biết cách tiếp cận một số vấn đề nội khoa, nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức trước khi bước vào giai đoạn thực hành lâm sàng.

Sách được biên soạn bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy của Bộ môn Nội tổng quát. Chúng tôi nỗ lực biên soạn tài liệu này nhằm giúp cho sinh viên y khoa năm ba cũng như các sinh viên khác có thêm nguồn tư liệu học và tham khảo giúp sinh viên có thể trang bị kiến thức y khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu về đào tạo y khoa hiện nay.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (UPDATING...)Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong việc chuyển dịch từ đào tạo y khoa truyền thống sang đào tạo y khoa dựa trên năng lực. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng lại chương trình sách giáo khoa đã được thực hiện một cách khoa học để phù hợp với tiêu chí đào tạo sinh viên y khoa hiện đại.

Giáo trình “Tiếp cận một số vấn đề Nội khoa thường gặp” do Bộ môn Nội Tổng quát biên soạn trong chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực dành cho đối tượng sinh viên y khoa năm thứ ba. Sách bao gồm các vấn đề nội khoa thường gặp trong thực hành lâm sàng. Các vấn đề được trình bày cô đọng, mang tính chất hướng dẫn sinh viên biết cách tiếp cận một số vấn đề nội khoa, nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức trước khi bước vào giai đoạn thực hành lâm sàng.

Sách được biên soạn bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy của Bộ môn Nội tổng quát. Chúng tôi nỗ lực biên soạn tài liệu này nhằm giúp cho sinh viên y khoa năm ba cũng như các sinh viên khác có thêm nguồn tư liệu học và tham khảo giúp sinh viên có thể trang bị kiến thức y khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu về đào tạo y khoa hiện nay.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: