SÁCH - Giáo trình phương pháp tính (Dương Thủy Vỹ)Trình bày khái niệm về sai số; cách tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình và một hệ đại số tuyến tính; phép nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; tính gần đúng nghiệm của bài toán Côsi đối với phương trình vi phân trường.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)ĐẶT MUA SÁCH PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trình bày khái niệm về sai số; cách tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình và một hệ đại số tuyến tính; phép nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; tính gần đúng nghiệm của bài toán Côsi đối với phương trình vi phân trường.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)ĐẶT MUA SÁCH PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: