SÁCH - Phong cách học tiếng Việt Full (Đinh Trọng Lạc Cb)Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phong cách học, các phong cách chức năng và các loại phương tiện và biện pháp tu từ. Rèn luyện kĩ năng tạo lập, phân tích các loại văn bản thuộc các phong cách chức năng và kĩ năng phân tích, cảm thụ giá trị tu từ của các phương tiện tu từ, biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học.


Nội dung gồm có:


1. Mở đầu về phong cách học

2. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong Tiếng Việt

3. Ngôn ngữ nghệ thuật

4. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ của Tiếng Việt

5. Một số vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy phong cách học

6. Giản yếu về các thể loại thơLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3ĐẶT MUA SÁCH PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 2001


LINK DOWNLOAD - BẢN 2006 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (UPDATING...)Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phong cách học, các phong cách chức năng và các loại phương tiện và biện pháp tu từ. Rèn luyện kĩ năng tạo lập, phân tích các loại văn bản thuộc các phong cách chức năng và kĩ năng phân tích, cảm thụ giá trị tu từ của các phương tiện tu từ, biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học.


Nội dung gồm có:


1. Mở đầu về phong cách học

2. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong Tiếng Việt

3. Ngôn ngữ nghệ thuật

4. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ của Tiếng Việt

5. Một số vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy phong cách học

6. Giản yếu về các thể loại thơLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3ĐẶT MUA SÁCH PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 2001


LINK DOWNLOAD - BẢN 2006 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: