ĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế hệ thống khí nén (Phùng Minh Tân)ĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế hệ thống khí nén (Phùng Minh Tân)


NỘI DUNG:


PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN 8

I.Sự Phát Triển Của Kỹ Thuật Khí Nén 8

II. Khả Năng Ứng Dụng Của Khí Nén 8

1.Trong lĩnh vực điều khiển 8

2.Trong lĩnh vực truyền động 9

III.Những Đặc Trưng Của Khí Nén 9

IV.Ưu Nhược Điểm Của Hệ Thống Truyền Động Bằng Khí Nén 10

1.Ưu điểm: 10

2.Nhược điểm: 11

PHẦN HAI: MÁY NÉN KHÍ 12

A. PHÂN LOẠI MÁY NÉN KHÍ 12

I. Dựa vào cấu tạo 12

II. Dựa vào phương pháp dẫn động 12

III. Dựa theo cấp số nén 12

IV. Dựa theo nguyên tắc nén khí 13

B. MÁY NÉN KHÍ LY TÂM 13

I. Cấu Tạo Của Máy Nén Khí Ly Tâm 13

1. Vỏ máy 13

2. Cánh quạt và trục. 14

3. Màng ngăn 15

4. Cánh dẫn hướng 17

5. Vòng đệm trục 19

a. Vòng đệm khuất khúc 20

b. Vòng đệm kín giới hạn 23

c. Vòng đệm kín tiếp xúc cơ học 24

d. Đệm màng lỏng 25

6. Ổ bi. 27

7. Ngăn cân bằng 28

8. Hệ thống bôi trơn 31

9. Hệ thống làm mát 32

10. Động cơ dẫn động 32

11. Thiết bị an toàn 33

II. Nguyên Lý Hoạt Động 35

III.Vận Hành Và Bảo Dưỡng Máy Nén Khí Ly Tâm 37

1. Sốc (surging) 37

2. Xả khí và by-pass 38

3. Mục đích điều khiển 39

4. Nối song song và nối nối tiếp 40

5. Trách nhiệm của người vận hành 41

6. Chuẩn bị khởi động 41

7. Khởi động 42

8. Ngừng hoạt động 42

9. Bảo dưỡng kỹ thuật máy khí ly tâm 43

10. Phán đoán và xử lý sự cố 43

PHẦN BA: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG 46

I.Sơ Đồ Lý Thuyết Của Hệ Thống: 46

II. Các Thiết Bị Sử Dụng Trong Đề Tài: 46

1.Thiết bị lọc khí (vách lọc): 46

2.Van điều chỉnh: 47

3.Máy nén khí (ly tâm): 48

4.Bể chứa: 49

5.Cảm biến (nhiệt độ, áp suất, thể tích): 49

6.Ống dẫn khí: 50

7.Bộ phận ngắt tự động: 51

8.Hệ thống điều khiển: 51

III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG: 52

1.Đường kính ống dẫn: 52

a. Hao phí do trở lực ma sát theo chiều dài ống xác định theo công thức: 52

b.Hao phí do trở lực cục bộ được tính theo công thức Weisbach: 52

2.Xác định độ dày thành ống dẫn: 53

IV.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ CHỨA KHÍ NÉN: 54

1. Thể tích bình chứa khi nén 54

2.Tính bề dày của bình chứa: 54

3.Tính đáy và nắp hình elip chịu áp suất trong 55
LINK DOWNLOADĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế hệ thống khí nén (Phùng Minh Tân)


NỘI DUNG:


PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN 8

I.Sự Phát Triển Của Kỹ Thuật Khí Nén 8

II. Khả Năng Ứng Dụng Của Khí Nén 8

1.Trong lĩnh vực điều khiển 8

2.Trong lĩnh vực truyền động 9

III.Những Đặc Trưng Của Khí Nén 9

IV.Ưu Nhược Điểm Của Hệ Thống Truyền Động Bằng Khí Nén 10

1.Ưu điểm: 10

2.Nhược điểm: 11

PHẦN HAI: MÁY NÉN KHÍ 12

A. PHÂN LOẠI MÁY NÉN KHÍ 12

I. Dựa vào cấu tạo 12

II. Dựa vào phương pháp dẫn động 12

III. Dựa theo cấp số nén 12

IV. Dựa theo nguyên tắc nén khí 13

B. MÁY NÉN KHÍ LY TÂM 13

I. Cấu Tạo Của Máy Nén Khí Ly Tâm 13

1. Vỏ máy 13

2. Cánh quạt và trục. 14

3. Màng ngăn 15

4. Cánh dẫn hướng 17

5. Vòng đệm trục 19

a. Vòng đệm khuất khúc 20

b. Vòng đệm kín giới hạn 23

c. Vòng đệm kín tiếp xúc cơ học 24

d. Đệm màng lỏng 25

6. Ổ bi. 27

7. Ngăn cân bằng 28

8. Hệ thống bôi trơn 31

9. Hệ thống làm mát 32

10. Động cơ dẫn động 32

11. Thiết bị an toàn 33

II. Nguyên Lý Hoạt Động 35

III.Vận Hành Và Bảo Dưỡng Máy Nén Khí Ly Tâm 37

1. Sốc (surging) 37

2. Xả khí và by-pass 38

3. Mục đích điều khiển 39

4. Nối song song và nối nối tiếp 40

5. Trách nhiệm của người vận hành 41

6. Chuẩn bị khởi động 41

7. Khởi động 42

8. Ngừng hoạt động 42

9. Bảo dưỡng kỹ thuật máy khí ly tâm 43

10. Phán đoán và xử lý sự cố 43

PHẦN BA: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG 46

I.Sơ Đồ Lý Thuyết Của Hệ Thống: 46

II. Các Thiết Bị Sử Dụng Trong Đề Tài: 46

1.Thiết bị lọc khí (vách lọc): 46

2.Van điều chỉnh: 47

3.Máy nén khí (ly tâm): 48

4.Bể chứa: 49

5.Cảm biến (nhiệt độ, áp suất, thể tích): 49

6.Ống dẫn khí: 50

7.Bộ phận ngắt tự động: 51

8.Hệ thống điều khiển: 51

III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG: 52

1.Đường kính ống dẫn: 52

a. Hao phí do trở lực ma sát theo chiều dài ống xác định theo công thức: 52

b.Hao phí do trở lực cục bộ được tính theo công thức Weisbach: 52

2.Xác định độ dày thành ống dẫn: 53

IV.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ CHỨA KHÍ NÉN: 54

1. Thể tích bình chứa khi nén 54

2.Tính bề dày của bình chứa: 54

3.Tính đáy và nắp hình elip chịu áp suất trong 55
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: