SÁCH - Giáo trình kinh tế học - Full Tập I + II (Vũ Kim Dũng & Nguyễn Văn Công)Cuốn giáo trình được chia làm hai tập tương ứng với hai hợp phần cơ bản của kinh tế học là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô (nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương. Tập 2 trình bày kiến thức kinh tế vĩ mô (nghiên cứu khái niệm, nguyên lý và mô hình hoạt động của nền kinh tế tổng thể trong ngắn và dài hạn) và được chia thành 15 chương. Kết cấu chung của mỗi chương bao gồm phần tóm tắt những nội dung sẽ đề cập, phần lý thuyết chính cùng một số nghiên cứu tình huống, tóm tắt, câu hỏi ôn tập, thuật ngữ, các bài tập cùng lời giải ngắn gọn và phụ lục. Với thiết kế khoa học và theo tiêu chuẩn quốc tế này, sinh viên có thể nâng cao khả năng và chất lượng tự học của mình.

Tập thể tác giả tham gia biên soạn gồm có: PGS.TS. Vũ Kim Dũng và PGS.TS. Nguyễn Văn Công làm đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn các Chương 1, 2, 13, 18, 19, 20, 21, 22 và 28; PGS.TS. Tô Trung Thành biên soạn Chương 1, 3, 10; PGS.TS. Hồ Đình Bảo biên soạn Chương 2; PGS.TS. Phạm Văn Minh biên soạn Chương 4, 6, 9; PGS.TS. Cao Thúy Xiêm biên soạn Chương 5, 12; TS. Vũ Ngọc Xuân biên soạn Chương 6, 9; TS. Đinh Thiện Đức biên soạn Chương 7, 8; TS. Hoàng Thị Thúy Nga biên soạn Chương 8, 11; TS. Ngô Tuấn Anh biên soạn Chương 13; ThS. Ngô Mến biên soạn Chương 14; PGS.TS. Phạm Thế Anh biên soạn Chương 15, 23; TS. Nguyễn Việt Hưng biên soạn Chương 16, 24, 27; PGS.TS. Giang Thanh Long và TS. Lê Tố Hoa đồng biên soạn Chương 17; PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng biên soạn Chương 25; và PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa biên soạn Chương 26. Quá trình biên soạn giáo trình còn có sự hỗ trợ rất hiệu quả về tài liệu và biên tập từ các giảng viên ThS. Đặng Thị Hoa, TS. Lê Thanh Hà và ThS. Phạm Xuân Nam.


NỘI DUNG:


+ Chương 1: Tổng quan về kinh tế học.

+ Chương 2: Cung - cầu.

+ Chương 3: Độ co giãn

+ Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng.

+ Chương 5: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro.

+ Chương 6: Lý thuyết hành vi người sản xuất

+ Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

+ Chương 8: Thị trường độc quyền

+ Chương 9: Thị trường cạnh tranh độc quyền

+ Chương 10: Thị trường độc quyền tập đoàn.

+ Chương 11: Thị trường yếu tố sản xuất

+ Chương 12: Cân bằng tổng thể phúc lợi.

+ Chương 13: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

...
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOAD - TẬP 1 - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 1 - BẢN 2022 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 - BẢN 2022 (UPDATING...)Cuốn giáo trình được chia làm hai tập tương ứng với hai hợp phần cơ bản của kinh tế học là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô (nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương. Tập 2 trình bày kiến thức kinh tế vĩ mô (nghiên cứu khái niệm, nguyên lý và mô hình hoạt động của nền kinh tế tổng thể trong ngắn và dài hạn) và được chia thành 15 chương. Kết cấu chung của mỗi chương bao gồm phần tóm tắt những nội dung sẽ đề cập, phần lý thuyết chính cùng một số nghiên cứu tình huống, tóm tắt, câu hỏi ôn tập, thuật ngữ, các bài tập cùng lời giải ngắn gọn và phụ lục. Với thiết kế khoa học và theo tiêu chuẩn quốc tế này, sinh viên có thể nâng cao khả năng và chất lượng tự học của mình.

Tập thể tác giả tham gia biên soạn gồm có: PGS.TS. Vũ Kim Dũng và PGS.TS. Nguyễn Văn Công làm đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn các Chương 1, 2, 13, 18, 19, 20, 21, 22 và 28; PGS.TS. Tô Trung Thành biên soạn Chương 1, 3, 10; PGS.TS. Hồ Đình Bảo biên soạn Chương 2; PGS.TS. Phạm Văn Minh biên soạn Chương 4, 6, 9; PGS.TS. Cao Thúy Xiêm biên soạn Chương 5, 12; TS. Vũ Ngọc Xuân biên soạn Chương 6, 9; TS. Đinh Thiện Đức biên soạn Chương 7, 8; TS. Hoàng Thị Thúy Nga biên soạn Chương 8, 11; TS. Ngô Tuấn Anh biên soạn Chương 13; ThS. Ngô Mến biên soạn Chương 14; PGS.TS. Phạm Thế Anh biên soạn Chương 15, 23; TS. Nguyễn Việt Hưng biên soạn Chương 16, 24, 27; PGS.TS. Giang Thanh Long và TS. Lê Tố Hoa đồng biên soạn Chương 17; PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng biên soạn Chương 25; và PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa biên soạn Chương 26. Quá trình biên soạn giáo trình còn có sự hỗ trợ rất hiệu quả về tài liệu và biên tập từ các giảng viên ThS. Đặng Thị Hoa, TS. Lê Thanh Hà và ThS. Phạm Xuân Nam.


NỘI DUNG:


+ Chương 1: Tổng quan về kinh tế học.

+ Chương 2: Cung - cầu.

+ Chương 3: Độ co giãn

+ Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng.

+ Chương 5: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro.

+ Chương 6: Lý thuyết hành vi người sản xuất

+ Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

+ Chương 8: Thị trường độc quyền

+ Chương 9: Thị trường cạnh tranh độc quyền

+ Chương 10: Thị trường độc quyền tập đoàn.

+ Chương 11: Thị trường yếu tố sản xuất

+ Chương 12: Cân bằng tổng thể phúc lợi.

+ Chương 13: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

...
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOAD - TẬP 1 - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 1 - BẢN 2022 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 - BẢN 2022 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: