SÁCH - HƯỚNG DẪN KHÁM LÂM SÀNG VÀ HỎI BỆNH SỬ BATES (Lynn Bickley) (FULL ANH - VIỆT)“Bates’ guide to physical examination and history taking”là cuốn sách nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Kể từ phiên bản đầu tiên năm 1974, tác phẩm này đă được tái bản mười hai lần với phiên bản Mỹ cuối cùng vào năm 2017. Sở hữu bản quyền là nhà xuất bản Lippincott, Williams, và Wilkins (1974, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 và 2007) và từ năm 2009 là Wolters Klugers (2009, 2013, 2017). Các bản dịch đă được thực hiện nhiều lần qua nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp (phiên bản Mỹ 10 và 11 ) vào năm 2010, 2014 và có tiếng Tây Ban Nha vào năm 2013 (phiên bản Mỹ 11).

Theo thiển kiến, chúng ta không có một quyển sách tương tự, đầy đủ và có hệ thống viết bằng tiếng Việt bới tác giả Việt. Có thể tồn tại một số bản dịch của những sách cùng nội dung, nhưng hoặc không hoàn hảo, hoặc thiếu hiệu đính, lại không tuân thủ các quy định về bản quyền nên những bản dịch đó không thể sử dụng rộng rãi và chính thức.

Là những bác sĩ lâm sàng hoặc có trách nhiệm đào tạo sinh viên trong thực hành lâm sàng, tất cả chúng ta đều ý thức và công nhận tầm quan trọng hàng đầu của nghệ thuật hỏi và khám bệnh trong mọi tương tác với bệnh nhân. Những kỹ năng liên hệ, do đó, nên đạt được càng sớm càng tốt trong quá trình đào tạo bác sỹ, và nên được tinh luyện thường xuyên. 

Bates, một cuốn sách tiêu chuẩn, theo chúng tôi là một chọn lựa tốt để cung cấp cho sinh viên của chúng ta những kỹ năng này. Với xu hướng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong các trường Y ở Việt Nam, một số đồng nghiệp trong Y giới có thể cho rằng sinh viên y khoa nên học trực tiếp nội dung bằng tiếng Anh mà không cần phải dịch. Một lập luận khác có thể được nêu ra là phiên bản dịch có thể nhanh chóng mất giá trị đó kiến thức y học thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, với tư cách là bác sĩ và nhà nghiên cứu , chúng tôi cho rằng kiến thức nền tảng, cơ bản trong “Bates” là khá vững chắc và đã kinh quá thử thách của thời gian. Sách Bates đã được tái bản nhiều lần, nhưng dường như hầu hết các thay đổi trong những phiên bản mới, liên quan nhiều hơn đến bố cục, sự tái cấu trúc, sắp xếp lại các chương để tăng hiệu quả chuyển tải, truyền đạt. Nội dung không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một bản dịch hoàn chỉnh có thể bảo tồn giá trị trong nhiều năm, có lẽ hơn 15-20 năm.

Ấn bản lần thứ mười hai của sách Bates: Hướng dẫn Thăm Khám Lâm Sàng Và Hỏi Bệnh Sửlà hướng dẫn toàn diện giúp bạn thực hành một cách có hiệu quả kỹ năng phỏng vấn sức khỏe và thăm khám lâm sàng. Phần này của sách giới thiệu các hình ảnh và công cụ học tập giúp thực hành tốt đánh giá sức khỏe, thăm khám theo vùng và làm việc với những bệnh nhân đặc biệt.

Bắt đầu mỗi chương, bạn sẽ thấy danh sách các nguồn tham khảo khác bổ sung cho cuốn sách thêm đầy đủ, mục đích giúp bạn củng cố kiến thức và tự tin thực hành kỹ năng thăm khám và hỏi bệnh sử. 

Sách Bates: Hướng dẫn Thăm Khám Lâm Sàng Và Hỏi Bệnh Sửphát hành kèm theo hơn 8 giờ học trong các nội dung video và các kỹ thuật thăm khám lâm sàng theo hệ cơ quan (systemsbased) hay theo vùng từ đầu tới chân (head-to-toe). Sử dụng chúng kèm với cuốn sách này là một giải pháp học tập toàn diện giúp bạn sẵn sàng đối diện với hội đồng chấm thi cũng như là bệnh nhân.


NỘI DUNG:


Chủ Đề 1

Những Nền Tảng Để Đánh Giá Sức Khoẻ 1

Chương 1

(NGUYỄN THÀNH CÔNG - NGUYỄN QUAN-VINH)

Những Cơ Sở Để Đánh Giá Lâm Sàng 

Hiệu Quả  3

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN: TOÀN DIỆN 

VÀ KHU TRÚ  5

Xác định phạm vi đánh giá  5

Thông tin khách quan hay chủ quan  6

BỆNH SỬ NGƯỜI LỚN TOÀN DIỆN  7

Bệnh sử người lớn toàn diện: 

Giải thích chi tiết bệnh sử  8

KHÁM BỆNH TOÀN DIỆN  14

Trước khi khám bệnh: chuẩn bị phòng khám 

và dụng cụ  14

Khám bệnh “Từ đầu tới chân”  21

BIỆN LUẬN LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ VÀ 

LÊN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ  24

Biện luận lâm sàng và đánh giá  25

Dùng các quyết định chung để lên kế hoạch điều trị  29

VÍ DỤ MỘT BỆNH ÁN LÂM SÀNG CHẤT LƯỢNG 

TỐT: BỆNH NHÂN N   29

Tầm quan trọng của việc viết ra danh sách các vấn đề 37

GHI NHẬN KẾT QUẢ  38

Tài liệu tham khảo  42

Chương 2

(NGUYỄN THÀNH CÔNG - NGUYỄN VĂN TUẤN)

Lượng Giá Bằng Chứng Lâm Sàng  45

HỎI BỆNH SỬ VÀ KHÁM LÂM SÀNG NHƯ MỘT 

TEST CHẨN ĐOÁN  46

LƯỢNG GIÁ CÁC TEST CHẨN ĐOÁN  47

Giá trị  47

Tính hiệu quả  53

NÂNG CAO SỨC KHOẺ  55

ĐÁNH GIÁ Y VĂN  56

Hiểu về các sai lệch  56

Kết quả   57

Khả năng ứng dụng rộng rãi  59

Khuyến cáo  59

CÁC CHƯƠNG KẾ TIẾP   60

Tài liệu tham khảo  64

Chương 3

(NGUYỄN ĐÌNH THƯƠNG - MAI VĂN HIẾU 

- NGUYỄN ĐÌNH VÂN)

Phỏng vấn và Khai thác bệnh sử 

(Hỏi bệnh)  65

CÁC LOẠI BỆNH SỬ KHÁC NHAU  67

NHỮNG NỀN TẢNG CỦA PHỎNG VẤN BỆNH SỬ 

CHUYÊN NGHIỆP  68

TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG 

XXII Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

CỦA CUỘC PHỎNG VẤN  73

Chuẩn bị  74

Tiến trình của cuộc phỏng vấn  75

Nội dung văn hoá của cuộc phỏng vấn  82

PHỎNG VẤN NÂNG CAO  86

Thách thức khi phỏng vấn người bệnh  86

Chủ đề nhạy cảm  93

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP  100

Tài liệu tham khảo  106

Chủ Đề 2

Thăm Khám Theo Vùng  109

Chương 4

(TRẦN DIỄM NGHI - NGUYỄN ĐÌNH VÂN)

Khám Tổng Quát, Dấu Hiệu Sinh Tồn 

Và Đau  111

KHAI THÁC BỆNH SỬ  112

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO   114

KHÁM TỔNG QUÁT  120

Tổng trạng  120

CÁC DẤU DIỆU SINH TỒN  123

Huyết áp  124

Các tình huống đặc biệt  131

Nhịp tim và tần số tim  132

Nhịp thở và tần số thở  132

Nhiệt độ  133

ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH  134

Đánh giá đau cấp và mạn tính  134

GHI NHẬN KẾT QUẢ  138

Tài liệu tham khảo  144

Chương 5

(ĐOÀN THANH HUY - TRẦN THỤY HƯƠNG QUỲNH 

- TRẦN DUY TÂM)

Tình trạng Tâm Thần và Hành Vi  147

TRIỆU CHỨNG VÀ HÀNH VI  148

Các triệu chứng: Chúng có ý nghĩa gì?  148

Sàng lọc sức khoẻ tâm thần  150

KHAI THÁC BỆNH SỬ  153

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  156

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  158

Ngoại hình và hành vi  158

Ngữ điệu và ngôn ngữ  160

Tâm trạng/Khí sắc  161

Suy nghĩ và nhận thức  161

Chức năng nhận thức  164

Chức năng nhận thức cao hơn  165

Những kỹ thuật đặc biệt  167

GHI NHẬN KẾT QUẢ  168

Tài liệu tham khảo  170

Chương 6

(DƯƠNG HẢI - WYNN HUYNH TRAN)

Da, Tóc và Móng  173

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  173

Da 173

Tóc  174

Móng  175

Các tuyến bã và tuyến mồ hôi  175

KHAI THÁC BỆNH SỬ  175

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  176

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  180

Khám da toàn thân và đầy đủ  180

Chuẩn bị khám   181

Khám da   182

Các kỹ thuật đặc biệt  187

GHI NHẬN KẾT QUẢ  189

Tài liệu tham khảo  214

Nội Dung XXIII

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Chương 7

(NGUYỄN MINH NHỰT - NGUYỄN HỮU THÀNH 

- TRẦN PHAN CHUNG THỦY)

Đầu và Cổ  215

KHAI THÁC BỆNH SỬ  215

Đầu   216

Mắt   217

Tai   219

Mũi và các xoang  220

Miệng, họng và cổ  221

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  222

GIẢI PHẪU, SINH LÝ VÀ 

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  224

Đầu   224

Mắt   226

Tai   242

Mũi và các xoang cạnh mũi  248

Miệng và hầu  252

Phần cổ   257

Các kỹ thuật đặc biệt  264

GHI NHẬN KẾT QUẢ  266

Tài liệu tham khảo  300

Chương 8

(LÝ MINH TÙNG - HỒ HOÀNG PHƯƠNG)

Phổi và Lồng Ngực  303

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  303

Xác định các mốc trên thành ngực   304

KHAI THÁC BỆNH SỬ  310

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  313

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  317

Khảo sát ban đầu về hô hấp và lồng ngực  318

Khám ngực từ phía sau   319

Khám ngực từ phía trước   327

Các kỹ thuật đặc biệt  329

GHI NHẬN KẾT QUẢ  329

Tài liệu tham khảo  341

Chương 9

(NGUYỄN ĐÌNH THƯƠNG - LÊ MINH HÙNG 

- ĐẶNG VẠN PHƯỚC)

Hệ Tim Mạch  343

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  343

Hình ảnh quy chiếu của tim và mạch máu lớn  343

Các buồng tim, van tim và sự tuần hoàn máu  345

Các sự kiện trong chu chuyển tim  345

Tiếng tim tách đôi   348

Âm thổi  349

Các vị trí nghe tim trên thành ngực  350

Hệ thống dẫn truyền của tim   351

Tim đóng vai trò như một cái bơm  352

Mạch và huyết áp   353

Mạch và áp lực tĩnh mạch cảnh 354

Các thay đổi trong suốt quá trình sống  355

KHAI THÁC BỆNH SỬ  355

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  358

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM   373

Huyết áp và nhịp tim 373

Mạch và áp lực tĩnh mạch cảnh 374

Mạch cảnh  380

Tim  382

Nhìn   384

Sờ   384

Gõ   389

Nghe  389

Lồng ghép đánh giá tim mạch  397

Các phương pháp đặc biệt: Các nghiệm pháp để xác định âm 

thổi và suy tim  397

GHI NHẬN KẾT QUẢ  399

Tài liệu tham khảo  413

Chương 10

(LAI KHÁNH VÂN - LÊ VĂN QUANG)

Tuyến Vú và Vùng Nách  419

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  419

Tuyến vú ở nữ giới  419

Vú ở nam giới  421

Hạch bạch huyết  421

KHAI THÁC BỆNH SỬ  422

XXIV Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Nội Dung XXV

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  423

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  434

Vú ở nữ giới  434

Vú ở nam giới  440

Nách  440

Các kỹ thuật đặc biệt  441

GHI NHẬN KẾT QUẢ  443

Tài liệu tham khảo  446

Chương 11

(NGUYỄN LONG QUỐC - NGUYỄN HẢI NAM)

Bụng  449

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  449

KHAI THÁC BỆNH SỬ  453

Các kiểu đau và cơ chế của đau bụng  453

Đường tiêu hoá   455

Đường tiết niệu   462

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  464

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  470

Bụng   471

Gan  475

Lách  479

Thận   481

Bàng quang  483

Động mạch  483

Các kỹ thuật đặc biệt  484

GHI NHẬN KẾT QUẢ  487

Tài liệu tham khảo  505

Chương 12

(TÔ ĐÔNG KHA - HỒ THƯỢNG DŨNG)

Hệ Mạch Máu Ngoại Biên  509

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  510

Động mạch  510

Tĩnh mạch  513

Hệ bạch huyết  515

Trao đổi dịch xuyên mạch   516

KHAI THÁC BỆNH SỬ  517

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  519

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  521

Tay  522

Bụng   524

Chân   524

Các kỹ thuật đặc biệt  529

GHI NHẬN KẾT QUẢ  532

Tài liệu tham khảo  539

Chương 13

(DƯƠNG CAO TRÍ - LÊ VŨ TÂN)

Hệ Sinh Dục Và Các Thoát Vị 

Ở Nam Giới  541

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  541

Hệ bạch huyết   543

Giải phẫu vùng bẹn  543

KHAI THÁC BỆNH SỬ  544

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  547

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  550

Dương vật  551

Bìu và các thành phần của bìu  552

Thoát vị  553

Các kỹ thuật đặc biệt  555

GHI NHẬN KẾT QUẢ  556

Tài liệu tham khảo  562

Chương 14

(NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 

- NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG)

Cơ Quan Sinh Dục Nữ  565

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  565

KHAI THÁC BỆNH SỬ  569

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  575

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  583

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Khám ngoài   586

Khám trong   587

Thoát vị   594

Các kỹ thuật đặc biệt  594

GHI NHẬN KẾT QUẢ  595

Tài liệu tham khảo  604

Chương 15

(PHAN HẠO QUỲNH - WYNN HUYNH TRAN)

Hậu Môn, Trực Tràng và 

Tuyến Tiền Liệt   607

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  607

KHAI THÁC BỆNH SỬ  609

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  610

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  616

Bệnh nhân nam   616

Bệnh nhân nữ   619

GHI NHẬN KẾT QUẢ  619

Tài liệu tham khảo  624

Chương 16

(NGUYỄN MINH DŨNG - NGUYỄN VĂN QUANG)

Hệ Cơ Xương Khớp  625

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 

CƠ XƯƠNG KHỚP  626

Các loại khớp   628

Khớp hoạt dịch và bao hoạt dịch  629

KHAI THÁC BỆNH SỬ  630

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  636

THĂM KHÁM CÁC KHỚP CHUYÊN BIỆT: 

GIẢI PHẪU, SINH LÝ VÀ

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  642

Khớp thái dương hàm  644

Khớp vai  645

Khớp khuỷu  656

Cổ tay và bàn tay  657

Cột sống  666

Khớp háng  674

Khớp gối  682

Cổ chân và bàn chân  690

Các kỹ thuật đặc  694

GHI NHẬN KẾT QUẢ  695

Tài liệu tham khảo  708

Chương 17

(NGUYỄN HỮU THÀNH - NGUYỄN MINH NHỰT - 

PHÙNG TRUNG HÙNG)

Hệ Thần Kinh  711

THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH 

CỦA HỆ THẦN KINH   712

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  713

Hệ thần kinh trung ương  713

Hệ thần kinh ngoại biên  714

Đường dẫn truyền vận động  717

Đường dẫn truyền cảm giác  719

Phản xạ tuỷ: Phản xạ căng cơ  720

KHAI THÁC BỆNH SỬ  721

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  726

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  733 

Các dây thần kinh sọ  735

Hệ thống vận động  741

Hệ thống cảm giác  752

Phản xạ gân cơ   758

Phản xạ kích thích da hoặc bề mặt   763

Các kỹ thuật đặc biệt  764

GHI NHẬN KẾT QUẢ  773

Tài liệu tham khảo  794

Chủ Đề 3

Các Đối Tượng Đặc Biệt  797

XXVI Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Nội Dung XXVII

Chương 18

(HỒ QUANG MINH PHÚC - NGUYỄN ANH TUẤN)

Đánh Giá Trẻ: Từ Trẻ Nhũ Nhi 

Đến Trẻ Vị Thành Niên  799

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA TRẺ  800

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH   801

Đánh giá trẻ sơ sinh  803

Đánh giá ngay sau sinh  804

Đánh giá nhiều giờ sau sinh  808

Đánh giá trẻ nhũ nhi  809

Phát triển  809

Các hướng dẫn chung  810

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  812

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  813

Đánh giá tổng quát và dấu hiệu sinh tồn  813

Da   816

Đầu   820

Mắt   823

Tai   825

Mũi và các xoang  826

Miệng và hầu  826

Cổ   828

Lồng ngực và phổi  829

Tim  832

Vú   838

Bụng   838

Cơ quan sinh dục nam  840

Cơ quan sinh dục nữ  841

Thăm khám trực tràng  842

Hệ cơ xương khớp  842

Hệ thần kinh  845

Thăm khám trẻ nhỏ và trẻ trong độ tuổi đến trường  853 

Phát triển  853

KHAI THÁC BỆNH SỬ  855

Đánh giá trẻ nhỏ   855

Đánh giá trẻ lớn  857

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  860

Trẻ từ 1 đến 4 tuổi  860

Trẻ từ 5 đến 10 tuổi  861

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  862

Tổng trạng và các dấu hiệu sinh tồn  862

Da  865

Đầu   865

Mắt   866

Tai  867

Mũi và các xoang  871

Miệng và hầu  872

Cổ   875

Ngực và phổi  876

Tim  877

Bụng   879

Cơ quan sinh dục nam  881

Cơ quan sinh dục nữ  882

Khám trực tràng   885

Hệ cơ xương khớp  885

Hệ thần kinh  887

Đánh giá trẻ vị thành niên   890

Phát triển: từ 11 đến 20 tuổi  890

KHAI THÁC BỆNH SỬ  891

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  893

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  894

Tổng trạng và dấu hiệu sinh tồn  894

Da  895

Đầu, tai, mắt, họng và cổ   895

Tim 895

Vú  896

Bụng  898

Cơ quan sinh dục nam  898

Cơ quan sinh dục nữ  900

Hệ cơ xương khớp  901

Hệ thần kinh   906

GHI NHẬN KẾT QUẢ  906

Tài liệu tham khảo  924

Chương 19

(LÊ KHẮC TIẾN - TRẦN THỊ LỢI)

Phụ Nữ Mang Thai  927

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  927

Những thay đổi sinh lý nội tiết  927

Thay đổi về mặt giải phẫu  928

KHAI THÁC BỆNH SỬ  932

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  935

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  940

Tư thế thăm khám  940

Dụng cụ thăm khám  941

Kiểm tra tổng quát  941

Chiều cao, cân nặng và dấu hiệu sinh tồn  942

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Đầu và cổ  942

Ngực và phổi  943

Tim  943

Vú   943

Bụng   944

Bộ phận sinh dục  945

Hậu môn  947

Trực tràng và vách trực tràng âm đạo  947

Tứ chi   948

Các kỹ thuật đặc biệt  948

GHI NHẬN KẾT QUẢ  951

Tài liệu tham khảo  953

Chương 20

(NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - NGUYỄN ĐỨC CÔNG)

Người Cao Tuổi  955

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  957DANH SÁCH CÁC BẢNG


Danh Sách Các Bảng XXIX

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Những Cơ Sở Để Đánh Giá Lâm Sàng Hiệu Quả  3

Bảng 1-1:  Ghi chú diễn tiến mẫu  41

Lượng Giá Bằng Chứng Lâm Sàng  45

Bảng 2-1:  Các khái niệm về mức độ và chỉ định cho thực hành lâm sàng theo 

  Preventive Service Task Force  61

Bảng 2-2:  Mức độ tin cậy theo U.S. Preventive Services Task Force  62

Bảng 2-3:  Mức độ khuyến cáo theo American College of Chest Physicians  63

Phỏng vấn và Khai thác bệnh sử (Hỏi bệnh)  65

Bảng 3-1:  Phỏng vấn tạo động lực: Một ví dụ lâm sàng  104

Bảng 3-2:  Kế hoạch hành động ngắn hạn (BAP)—Công cụ tự hỗ trợ việc quản lí  105

Khám Tổng Quát, Dấu Hiệu Sinh Tồn Và Đau  111

Bảng 4-1:  Các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì  139

Bảng 4-2:  Các rối loạn ăn uống và tình trạng BMI thấp quá mức  140

Bảng 4-3:  Tầm soát dinh dưỡng  141

Bảng 4-4:  Béo phì: Các giai đoạn của mô hình thay đổi và đánh giá sự sẵn sàng  142

Bảng 4-5:  Tư vấn dinh dưỡng: Các nguồn dinh dưỡng  143

Bảng 4-6:  Bệnh nhân Tăng huyết áp: 

  Những thay đổi trong chế độ dinh dưỡng được khuyến cáo  143

Tình trạng Tâm Thần và Hành Vi  147

Bảng 5-1:  Các triệu chứng cơ thể và rối loạn  169

Da, Tóc và Móng  173

Bảng 6-1:  Mô tả các sang thương nguyên phát ở da: bằng phẳng, 

  nhô cao và chứa dịch  191

Bảng 6-2:  Những sang thương khác: Mụn mủ, nhọt, nốt, nang, mề đay, hang  194

Bảng 6-3:  Các thể lâm sàng da liễu: Những sang thương lành tính  196

Bảng 6-4:  Các sang thương cứng: Sừng quang hóa, 

  Ung thư biểu mô tế bào vảy và các biểu hiện tương tự  197

Bảng 6-5:  Các sang thương ửng đỏ: 

  Ung thư biểu mô tế bào đáy và các biểu hiện tương tự  198

Bảng 6-6:  Các sang thương màu nâu: U hắc sắc tố và các biểu hiện tương tự  200

Bảng 6-7:  Mụn trứng cá - Các sang thương nguyên phát và thứ phát  204

Bảng 6-8:  Các sang thương mạch máu và ban xuất huyết của da  205

Bảng 6-9:  Dấu hiệu của cháy nắng  206

Bảng 6-10:  Những bệnh hệ thống và các biểu hiện liên quan trên da 207

Bảng 6-11:  Rụng tóc  209

Bảng 6-12:  Các thương tổn trong hoặc cạnh móng  211

Bảng 6-13:  Loét do áp lực  213

Đầu và Cổ  215

Bảng 7-1:  Các loại đau đầu nguyên phát  267

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

XXX Danh Sách Các Bảng

Bảng 7-2:  Đau đầu thứ phát và đau dây thần kinh sọ  268

Bảng 7-3:  Mắt đỏ  270

Bảng 7-4:  Phân loại chóng mặt  271

Bảng 7-5:  Một số kiểu mặt bệnh lý  272

Bảng 7-6:  Các rối loạn thị trường  273

Bảng 7-7:  Các biến thể và bất thường mi mắt  274

Bảng 7-8:  Một số loại u hoặc viêm trong và quanh mắt  275

Bảng 7-9:  Rối loạn độ trong suốt giác mạc và thuỷ tinh thể 276

Bảng 7-10:  Các bất thường đồng tử  277

Bảng 7-11:  Rối loạn phối hợp ánh mắt  278

Bảng 7-12:  Các biến thể bình thường của gai thị  279

Bảng 7-13:  Các bất thường của đĩa thị  280

Bảng 7-14:  Động mạch võng mạc và bắt chéo động tĩnh mạch 

  ở người bình thường và bệnh nhân cao huyết áp  281

Bảng 7-15:  Các điểm và vệt đỏ trên đáy mắt  282

Bảng 7-16:  Đáy mắt: bình thường và trong bệnh võng mạc do tăng huyết áp  283

Bảng 7-17:  Đáy mắt trong bệnh lý võng mạc do đái tháo đường  284

Bảng 7-18:  Các vệt màu sáng trên đáy mắt  285

Bảng 7-19:  Các u cục trên và quanh tai  286

Bảng 7-20:  Các bất thường màng nhĩ  287

Bảng 7-21:  Các kiểu mất thính lực   289

Bảng 7-22:  Các bất thường ở môi   290

Bảng 7-23:  Các biểu hiệu ở họng, khẩu cái và niêm mạc miệng  292

Bảng 7-24:  Một số vấn đề ở răng và lợi  295

Bảng 7-25:  Các vấn đề của lưỡi  297

Bảng 7-26:  Sự phì đại và rối loạn chức năng tuyến giáp  299

Bảng 7-27:  Các triệu chứng của rối loạn chức năng tuyến giáp  299

Phổi và Lồng Ngực  303

Bảng 8-1:  Đau ngực  330

Bảng 8-2:  Khó thở  332

Bảng 8-3:  Ho và ho ra máu  334

Bảng 8-4:  Sự bất thường trong tần số và nhịp của hô hấp   335

Bảng 8-5:  Dị dạng lồng ngực  336

Bảng 8-6:  Âm thở và âm nói, bình thường và thay đổi  337

Bảng 8-7:  Âm bổ sung (Âm phụ): Nguyên nhân và tính chất  338

Bảng 8-8:  Dấu hiệu thực thể trong từng bệnh lý ngực  339

Hệ Tim Mạch  343

Bảng 9-1:  Phân loại nhịp và tần số tim  400

Bảng 9-2:  Nhịp không đều  401

Bảng 9-3:  Bất thường về mạch và sóng áp lực  402

Bảng 9-4:  Các thay đổi và bất thường của diện đập tâm thất  403

Bảng 9-5:  Sự biến đổi trong tiếng tim thứ nhất-T1  404

Bảng 9-6:  Sự biến đổi trong tiếng tim thứ hai-T2  405

Bảng 9-7:  Tiếng tim thêm vào trong thì tâm thu  406

Bảng 9-8:  Tiếng tim thêm vào thì tâm trương  407

Bảng 9-9:  Âm thổi giữa tâm thu  408

Bảng 9-10:  Âm thổi toàn tâm thu  410

Bảng 9-11:  Âm thổi tâm trương  411

Bảng 9-12:  Tiếng tim mạch với cả hai thành phần tâm thu và tâm trương  412

Chương 8

Chương 9

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Danh Sách Các Bảng XXXI

Tuyến Vú và Vùng Nách 419

Bảng 10-1:  Các khối u vú thường gặp  444

Bảng 10-2:  Các dấu hiệu có thể nhìn thấy của ung thư vú  445

Bụng 449

Bảng 11-1:  Đau bụng (cơ năng)  488

Bảng 11-2:  Khó nuốt  490

Bảng 11-3:  Tiêu chảy  491

Bảng 11-4:  Táo bón  494

Bảng 11-5:  Phân đen và Phân có màu  495

Bảng 11-6:  Tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, tiểu nhiều  496

Bảng 11-7:  Tiểu không kiềm chế  497

Bảng 11-8:  Các khối phồng khu trú thành bụng  499

Bảng 11-9:  Các khối thành bụng  500

Bảng 11-10:  Các âm vùng bụng  501

Bảng 11-11:  Đau bụng (thực thể)  502

Bảng 11-12:  Gan to: Rõ ràng và thực sự  504

Hệ Mạch Máu Ngoại Biên  509

Bảng 12-1:  Các dạng phù ngoại biên  533

Bảng 12-2:  Bệnh mạch máu ngoại biên gây đau và những bệnh lý tương tự  534

Bảng 12-3:  Sử dụng chỉ số cổ chân - cánh tay  536

Bảng 12-4:  Thiếu máu mạn động mạch và tĩnh mạch  537

Bảng 12-5:  Loét thường gặp ở cổ chân và bàn chân  538

Hệ Sinh Dục Và Các Thoát Vị Ở Nam Giới  541

Bảng 13-1:  Các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới  557

Bảng 13-2:  Các bất thường ở dương vật và bìu  558

Bảng 13-3:  Các bất thường của tinh hoàn  559

Bảng 13-4:  Các bất thường về mào tinh và thừng tinh  560

Bảng 13-5:  Cách thức, biểu hiện và sự khác nhau của thoát vị ở vùng bẹn  561

Cơ Quan Sinh Dục Nữ  565

Bảng 14-1:  Các tổn thương vùng âm hộ  596

Bảng 14-2:  Sự phồng và sưng vùng âm hộ, âm đạo và niệu đạo  597

Bảng 14-3:  Khí hư  598

Bảng 14-4:  Các biến thể trong bề mặt cổ tử cung  599

Bảng 14-5:  Hình dáng của lỗ cổ tử cung  600

Bảng 14-6:  Các bất thường của cổ tử cung  600

Bảng 14-7:  Vị trí của tử cung  601

Bảng 14-8:  Bất thường của tử cung  602

Bảng 14-9:  Khối u phần phụ  603

Hậu Môn, Trực Tràng và Tuyến Tiền Liệt  607

Bảng 15-1:  Thang điểm đánh giá triệu chứng BPH: Hiệp Hội Tiết Niệu Hoa Kỳ  620

Bảng 15-2:  Các bất thường ở Hậu môn, 

  Vùng da xung quanh hậu môn và Trực tràng  621

Bảng 15-3:  Các bất thường của tuyến tiền liệt  623

Hệ Cơ Xương Khớp  625

Bảng 16-1:  Đau bên trong và xung quanh khớp  696

Bảng 16-2:  Đau cổ  698

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

XXXII Danh Sách Các Bảng

Bảng 16-3:  Đau lưng  699

Bảng 16-4:  Đau vai  700

Bảng 16-5:  Đau và sưng khuỷu tay  702

Bảng 16-6:  Viêm các khớp ở bàn tay  703

Bảng 16-7:  Sưng và biến dạng bàn tay  704

Bảng 16-8:  Nhiễm trùng ngón tay, khoảng gan tay và bao gân  705

Bảng 16-9:  Bất thường tại bàn chân  706

Bảng 16-10:  Bất thường tại ngón chân và vết chai  707

Hệ Thần Kinh  711

Bảng 17-1:  Các rối loạn hệ thần kinh Trung ương và Ngoại biên  774

Bảng 17-2:  Các loại đột quỵ  776

Bảng 17-3:  Ngất và các rối loạn tương tự  778

Bảng 17-4:  Co giật  780

Bảng 17-5:  Run và các cử động không tự chủ  782

Bảng 17-6:  Các rối loạn về ngôn ngữ  784

Bảng 17-7:  Rung giật nhãn cầu - Nystagmus  785

Bảng 17-8:  Các loại liệt mặt  787

Bảng 17-9:  Các rối loạn về trương lực cơ  788

Bảng 17-10:  Các bất thường dáng đi và tư thế  789

Bảng 17-11:  Hôn mê thực thể và chuyển hoá  790

Bảng 17-12:  Thang điểm đánh giá hôn mê Glasgow - GCS  791

Bảng 17-13:  Đồng tử ở bệnh nhân hôn mê  792

Bảng 17-14:  Các tư thế bất thường ở bệnh nhân hôn mê  793

Đánh Giá Trẻ: Từ Trẻ Nhũ Nhi Đến Trẻ Vị Thành Niên  799

Bảng 18-1:  Các bất thường về nhịp tim và huyết áp  910

Bảng 18-2:  Các ban và bất thường da hay gặp ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi  911

Bảng 18-3:  Mụn cóc, các tổn thương giống mụn cóc và các tổn thương nhô cao khác  912

Bảng 18-4:  Tổn thương da phổ biến ở thời thơ ấu  912

Bảng 18-5:  Các bất thường của đầu  913

Bảng 18-6:  Các khuôn mặt bệnh lý ở nhũ nhi và trẻ nhỏ  914

Bảng 18-7:  Các bất thường của tai mũi họng  916

Bảng 18-8:  Các bất thường của răng, họng và cổ  917

Bảng 18-9:  Tím ở trẻ em  918

Bảng 18-10:  Âm thổi tim bẩm sinh  919

Bảng 18-11:  Các dấu hiệu thực thể của lạm dụng tình dục  921

Bảng 18-12:  Hệ niệu dục nam  922

Bảng 18-13:  Các bất thường cơ xương khớp phổ biến ở trẻ nhỏ  922

Bảng 18-14:  Sức mạnh của sự phòng ngừa: Các bệnh ngừa được bằng vaccine  923

Người Cao Tuổi  955

Bảng 20-1:  Hỏi bệnh người cao tuổi: Chăm sóc phù hợp với văn hóa   1000

Bảng 20-2:  Mê sảng và chứng mất trí  1001

Bảng 20-3:  Tầm soát chứng mất trí: The Mini-Cog  1002

Bảng 20-4:  Tầm soát chứng mất trí: Đánh giá nhận thức Montreal - 

  The Montreal Cognitive Assessment (MOCA)    1003


Bates Bản Dịch Full by Tấn Phát NguyễnLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
SÁCH BIÊN DỊCH - HƯỚNG DẪN KHÁM LÂM SÀNG VÀ HỎI BỆNH SỬ BATES (Lynn Bickley) Preview 120 trang


LINK DOWNLOAD


SÁCH BIÊN DỊCH - HƯỚNG DẪN KHÁM LÂM SÀNG VÀ HỎI BỆNH SỬ BATES (Lynn Bickley) FULL


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 10e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 12e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 13e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)“Bates’ guide to physical examination and history taking”là cuốn sách nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Kể từ phiên bản đầu tiên năm 1974, tác phẩm này đă được tái bản mười hai lần với phiên bản Mỹ cuối cùng vào năm 2017. Sở hữu bản quyền là nhà xuất bản Lippincott, Williams, và Wilkins (1974, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 và 2007) và từ năm 2009 là Wolters Klugers (2009, 2013, 2017). Các bản dịch đă được thực hiện nhiều lần qua nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp (phiên bản Mỹ 10 và 11 ) vào năm 2010, 2014 và có tiếng Tây Ban Nha vào năm 2013 (phiên bản Mỹ 11).

Theo thiển kiến, chúng ta không có một quyển sách tương tự, đầy đủ và có hệ thống viết bằng tiếng Việt bới tác giả Việt. Có thể tồn tại một số bản dịch của những sách cùng nội dung, nhưng hoặc không hoàn hảo, hoặc thiếu hiệu đính, lại không tuân thủ các quy định về bản quyền nên những bản dịch đó không thể sử dụng rộng rãi và chính thức.

Là những bác sĩ lâm sàng hoặc có trách nhiệm đào tạo sinh viên trong thực hành lâm sàng, tất cả chúng ta đều ý thức và công nhận tầm quan trọng hàng đầu của nghệ thuật hỏi và khám bệnh trong mọi tương tác với bệnh nhân. Những kỹ năng liên hệ, do đó, nên đạt được càng sớm càng tốt trong quá trình đào tạo bác sỹ, và nên được tinh luyện thường xuyên. 

Bates, một cuốn sách tiêu chuẩn, theo chúng tôi là một chọn lựa tốt để cung cấp cho sinh viên của chúng ta những kỹ năng này. Với xu hướng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong các trường Y ở Việt Nam, một số đồng nghiệp trong Y giới có thể cho rằng sinh viên y khoa nên học trực tiếp nội dung bằng tiếng Anh mà không cần phải dịch. Một lập luận khác có thể được nêu ra là phiên bản dịch có thể nhanh chóng mất giá trị đó kiến thức y học thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, với tư cách là bác sĩ và nhà nghiên cứu , chúng tôi cho rằng kiến thức nền tảng, cơ bản trong “Bates” là khá vững chắc và đã kinh quá thử thách của thời gian. Sách Bates đã được tái bản nhiều lần, nhưng dường như hầu hết các thay đổi trong những phiên bản mới, liên quan nhiều hơn đến bố cục, sự tái cấu trúc, sắp xếp lại các chương để tăng hiệu quả chuyển tải, truyền đạt. Nội dung không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một bản dịch hoàn chỉnh có thể bảo tồn giá trị trong nhiều năm, có lẽ hơn 15-20 năm.

Ấn bản lần thứ mười hai của sách Bates: Hướng dẫn Thăm Khám Lâm Sàng Và Hỏi Bệnh Sửlà hướng dẫn toàn diện giúp bạn thực hành một cách có hiệu quả kỹ năng phỏng vấn sức khỏe và thăm khám lâm sàng. Phần này của sách giới thiệu các hình ảnh và công cụ học tập giúp thực hành tốt đánh giá sức khỏe, thăm khám theo vùng và làm việc với những bệnh nhân đặc biệt.

Bắt đầu mỗi chương, bạn sẽ thấy danh sách các nguồn tham khảo khác bổ sung cho cuốn sách thêm đầy đủ, mục đích giúp bạn củng cố kiến thức và tự tin thực hành kỹ năng thăm khám và hỏi bệnh sử. 

Sách Bates: Hướng dẫn Thăm Khám Lâm Sàng Và Hỏi Bệnh Sửphát hành kèm theo hơn 8 giờ học trong các nội dung video và các kỹ thuật thăm khám lâm sàng theo hệ cơ quan (systemsbased) hay theo vùng từ đầu tới chân (head-to-toe). Sử dụng chúng kèm với cuốn sách này là một giải pháp học tập toàn diện giúp bạn sẵn sàng đối diện với hội đồng chấm thi cũng như là bệnh nhân.


NỘI DUNG:


Chủ Đề 1

Những Nền Tảng Để Đánh Giá Sức Khoẻ 1

Chương 1

(NGUYỄN THÀNH CÔNG - NGUYỄN QUAN-VINH)

Những Cơ Sở Để Đánh Giá Lâm Sàng 

Hiệu Quả  3

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN: TOÀN DIỆN 

VÀ KHU TRÚ  5

Xác định phạm vi đánh giá  5

Thông tin khách quan hay chủ quan  6

BỆNH SỬ NGƯỜI LỚN TOÀN DIỆN  7

Bệnh sử người lớn toàn diện: 

Giải thích chi tiết bệnh sử  8

KHÁM BỆNH TOÀN DIỆN  14

Trước khi khám bệnh: chuẩn bị phòng khám 

và dụng cụ  14

Khám bệnh “Từ đầu tới chân”  21

BIỆN LUẬN LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ VÀ 

LÊN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ  24

Biện luận lâm sàng và đánh giá  25

Dùng các quyết định chung để lên kế hoạch điều trị  29

VÍ DỤ MỘT BỆNH ÁN LÂM SÀNG CHẤT LƯỢNG 

TỐT: BỆNH NHÂN N   29

Tầm quan trọng của việc viết ra danh sách các vấn đề 37

GHI NHẬN KẾT QUẢ  38

Tài liệu tham khảo  42

Chương 2

(NGUYỄN THÀNH CÔNG - NGUYỄN VĂN TUẤN)

Lượng Giá Bằng Chứng Lâm Sàng  45

HỎI BỆNH SỬ VÀ KHÁM LÂM SÀNG NHƯ MỘT 

TEST CHẨN ĐOÁN  46

LƯỢNG GIÁ CÁC TEST CHẨN ĐOÁN  47

Giá trị  47

Tính hiệu quả  53

NÂNG CAO SỨC KHOẺ  55

ĐÁNH GIÁ Y VĂN  56

Hiểu về các sai lệch  56

Kết quả   57

Khả năng ứng dụng rộng rãi  59

Khuyến cáo  59

CÁC CHƯƠNG KẾ TIẾP   60

Tài liệu tham khảo  64

Chương 3

(NGUYỄN ĐÌNH THƯƠNG - MAI VĂN HIẾU 

- NGUYỄN ĐÌNH VÂN)

Phỏng vấn và Khai thác bệnh sử 

(Hỏi bệnh)  65

CÁC LOẠI BỆNH SỬ KHÁC NHAU  67

NHỮNG NỀN TẢNG CỦA PHỎNG VẤN BỆNH SỬ 

CHUYÊN NGHIỆP  68

TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG 

XXII Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

CỦA CUỘC PHỎNG VẤN  73

Chuẩn bị  74

Tiến trình của cuộc phỏng vấn  75

Nội dung văn hoá của cuộc phỏng vấn  82

PHỎNG VẤN NÂNG CAO  86

Thách thức khi phỏng vấn người bệnh  86

Chủ đề nhạy cảm  93

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP  100

Tài liệu tham khảo  106

Chủ Đề 2

Thăm Khám Theo Vùng  109

Chương 4

(TRẦN DIỄM NGHI - NGUYỄN ĐÌNH VÂN)

Khám Tổng Quát, Dấu Hiệu Sinh Tồn 

Và Đau  111

KHAI THÁC BỆNH SỬ  112

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO   114

KHÁM TỔNG QUÁT  120

Tổng trạng  120

CÁC DẤU DIỆU SINH TỒN  123

Huyết áp  124

Các tình huống đặc biệt  131

Nhịp tim và tần số tim  132

Nhịp thở và tần số thở  132

Nhiệt độ  133

ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH  134

Đánh giá đau cấp và mạn tính  134

GHI NHẬN KẾT QUẢ  138

Tài liệu tham khảo  144

Chương 5

(ĐOÀN THANH HUY - TRẦN THỤY HƯƠNG QUỲNH 

- TRẦN DUY TÂM)

Tình trạng Tâm Thần và Hành Vi  147

TRIỆU CHỨNG VÀ HÀNH VI  148

Các triệu chứng: Chúng có ý nghĩa gì?  148

Sàng lọc sức khoẻ tâm thần  150

KHAI THÁC BỆNH SỬ  153

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  156

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  158

Ngoại hình và hành vi  158

Ngữ điệu và ngôn ngữ  160

Tâm trạng/Khí sắc  161

Suy nghĩ và nhận thức  161

Chức năng nhận thức  164

Chức năng nhận thức cao hơn  165

Những kỹ thuật đặc biệt  167

GHI NHẬN KẾT QUẢ  168

Tài liệu tham khảo  170

Chương 6

(DƯƠNG HẢI - WYNN HUYNH TRAN)

Da, Tóc và Móng  173

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  173

Da 173

Tóc  174

Móng  175

Các tuyến bã và tuyến mồ hôi  175

KHAI THÁC BỆNH SỬ  175

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  176

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  180

Khám da toàn thân và đầy đủ  180

Chuẩn bị khám   181

Khám da   182

Các kỹ thuật đặc biệt  187

GHI NHẬN KẾT QUẢ  189

Tài liệu tham khảo  214

Nội Dung XXIII

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Chương 7

(NGUYỄN MINH NHỰT - NGUYỄN HỮU THÀNH 

- TRẦN PHAN CHUNG THỦY)

Đầu và Cổ  215

KHAI THÁC BỆNH SỬ  215

Đầu   216

Mắt   217

Tai   219

Mũi và các xoang  220

Miệng, họng và cổ  221

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  222

GIẢI PHẪU, SINH LÝ VÀ 

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  224

Đầu   224

Mắt   226

Tai   242

Mũi và các xoang cạnh mũi  248

Miệng và hầu  252

Phần cổ   257

Các kỹ thuật đặc biệt  264

GHI NHẬN KẾT QUẢ  266

Tài liệu tham khảo  300

Chương 8

(LÝ MINH TÙNG - HỒ HOÀNG PHƯƠNG)

Phổi và Lồng Ngực  303

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  303

Xác định các mốc trên thành ngực   304

KHAI THÁC BỆNH SỬ  310

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  313

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  317

Khảo sát ban đầu về hô hấp và lồng ngực  318

Khám ngực từ phía sau   319

Khám ngực từ phía trước   327

Các kỹ thuật đặc biệt  329

GHI NHẬN KẾT QUẢ  329

Tài liệu tham khảo  341

Chương 9

(NGUYỄN ĐÌNH THƯƠNG - LÊ MINH HÙNG 

- ĐẶNG VẠN PHƯỚC)

Hệ Tim Mạch  343

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  343

Hình ảnh quy chiếu của tim và mạch máu lớn  343

Các buồng tim, van tim và sự tuần hoàn máu  345

Các sự kiện trong chu chuyển tim  345

Tiếng tim tách đôi   348

Âm thổi  349

Các vị trí nghe tim trên thành ngực  350

Hệ thống dẫn truyền của tim   351

Tim đóng vai trò như một cái bơm  352

Mạch và huyết áp   353

Mạch và áp lực tĩnh mạch cảnh 354

Các thay đổi trong suốt quá trình sống  355

KHAI THÁC BỆNH SỬ  355

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  358

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM   373

Huyết áp và nhịp tim 373

Mạch và áp lực tĩnh mạch cảnh 374

Mạch cảnh  380

Tim  382

Nhìn   384

Sờ   384

Gõ   389

Nghe  389

Lồng ghép đánh giá tim mạch  397

Các phương pháp đặc biệt: Các nghiệm pháp để xác định âm 

thổi và suy tim  397

GHI NHẬN KẾT QUẢ  399

Tài liệu tham khảo  413

Chương 10

(LAI KHÁNH VÂN - LÊ VĂN QUANG)

Tuyến Vú và Vùng Nách  419

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  419

Tuyến vú ở nữ giới  419

Vú ở nam giới  421

Hạch bạch huyết  421

KHAI THÁC BỆNH SỬ  422

XXIV Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Nội Dung XXV

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  423

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  434

Vú ở nữ giới  434

Vú ở nam giới  440

Nách  440

Các kỹ thuật đặc biệt  441

GHI NHẬN KẾT QUẢ  443

Tài liệu tham khảo  446

Chương 11

(NGUYỄN LONG QUỐC - NGUYỄN HẢI NAM)

Bụng  449

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  449

KHAI THÁC BỆNH SỬ  453

Các kiểu đau và cơ chế của đau bụng  453

Đường tiêu hoá   455

Đường tiết niệu   462

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  464

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  470

Bụng   471

Gan  475

Lách  479

Thận   481

Bàng quang  483

Động mạch  483

Các kỹ thuật đặc biệt  484

GHI NHẬN KẾT QUẢ  487

Tài liệu tham khảo  505

Chương 12

(TÔ ĐÔNG KHA - HỒ THƯỢNG DŨNG)

Hệ Mạch Máu Ngoại Biên  509

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  510

Động mạch  510

Tĩnh mạch  513

Hệ bạch huyết  515

Trao đổi dịch xuyên mạch   516

KHAI THÁC BỆNH SỬ  517

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  519

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  521

Tay  522

Bụng   524

Chân   524

Các kỹ thuật đặc biệt  529

GHI NHẬN KẾT QUẢ  532

Tài liệu tham khảo  539

Chương 13

(DƯƠNG CAO TRÍ - LÊ VŨ TÂN)

Hệ Sinh Dục Và Các Thoát Vị 

Ở Nam Giới  541

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  541

Hệ bạch huyết   543

Giải phẫu vùng bẹn  543

KHAI THÁC BỆNH SỬ  544

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  547

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  550

Dương vật  551

Bìu và các thành phần của bìu  552

Thoát vị  553

Các kỹ thuật đặc biệt  555

GHI NHẬN KẾT QUẢ  556

Tài liệu tham khảo  562

Chương 14

(NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 

- NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG)

Cơ Quan Sinh Dục Nữ  565

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  565

KHAI THÁC BỆNH SỬ  569

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  575

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  583

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Khám ngoài   586

Khám trong   587

Thoát vị   594

Các kỹ thuật đặc biệt  594

GHI NHẬN KẾT QUẢ  595

Tài liệu tham khảo  604

Chương 15

(PHAN HẠO QUỲNH - WYNN HUYNH TRAN)

Hậu Môn, Trực Tràng và 

Tuyến Tiền Liệt   607

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  607

KHAI THÁC BỆNH SỬ  609

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  610

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  616

Bệnh nhân nam   616

Bệnh nhân nữ   619

GHI NHẬN KẾT QUẢ  619

Tài liệu tham khảo  624

Chương 16

(NGUYỄN MINH DŨNG - NGUYỄN VĂN QUANG)

Hệ Cơ Xương Khớp  625

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 

CƠ XƯƠNG KHỚP  626

Các loại khớp   628

Khớp hoạt dịch và bao hoạt dịch  629

KHAI THÁC BỆNH SỬ  630

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  636

THĂM KHÁM CÁC KHỚP CHUYÊN BIỆT: 

GIẢI PHẪU, SINH LÝ VÀ

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  642

Khớp thái dương hàm  644

Khớp vai  645

Khớp khuỷu  656

Cổ tay và bàn tay  657

Cột sống  666

Khớp háng  674

Khớp gối  682

Cổ chân và bàn chân  690

Các kỹ thuật đặc  694

GHI NHẬN KẾT QUẢ  695

Tài liệu tham khảo  708

Chương 17

(NGUYỄN HỮU THÀNH - NGUYỄN MINH NHỰT - 

PHÙNG TRUNG HÙNG)

Hệ Thần Kinh  711

THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH 

CỦA HỆ THẦN KINH   712

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  713

Hệ thần kinh trung ương  713

Hệ thần kinh ngoại biên  714

Đường dẫn truyền vận động  717

Đường dẫn truyền cảm giác  719

Phản xạ tuỷ: Phản xạ căng cơ  720

KHAI THÁC BỆNH SỬ  721

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  726

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  733 

Các dây thần kinh sọ  735

Hệ thống vận động  741

Hệ thống cảm giác  752

Phản xạ gân cơ   758

Phản xạ kích thích da hoặc bề mặt   763

Các kỹ thuật đặc biệt  764

GHI NHẬN KẾT QUẢ  773

Tài liệu tham khảo  794

Chủ Đề 3

Các Đối Tượng Đặc Biệt  797

XXVI Nội Dung

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Nội Dung XXVII

Chương 18

(HỒ QUANG MINH PHÚC - NGUYỄN ANH TUẤN)

Đánh Giá Trẻ: Từ Trẻ Nhũ Nhi 

Đến Trẻ Vị Thành Niên  799

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA TRẺ  800

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH   801

Đánh giá trẻ sơ sinh  803

Đánh giá ngay sau sinh  804

Đánh giá nhiều giờ sau sinh  808

Đánh giá trẻ nhũ nhi  809

Phát triển  809

Các hướng dẫn chung  810

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  812

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  813

Đánh giá tổng quát và dấu hiệu sinh tồn  813

Da   816

Đầu   820

Mắt   823

Tai   825

Mũi và các xoang  826

Miệng và hầu  826

Cổ   828

Lồng ngực và phổi  829

Tim  832

Vú   838

Bụng   838

Cơ quan sinh dục nam  840

Cơ quan sinh dục nữ  841

Thăm khám trực tràng  842

Hệ cơ xương khớp  842

Hệ thần kinh  845

Thăm khám trẻ nhỏ và trẻ trong độ tuổi đến trường  853 

Phát triển  853

KHAI THÁC BỆNH SỬ  855

Đánh giá trẻ nhỏ   855

Đánh giá trẻ lớn  857

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  860

Trẻ từ 1 đến 4 tuổi  860

Trẻ từ 5 đến 10 tuổi  861

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  862

Tổng trạng và các dấu hiệu sinh tồn  862

Da  865

Đầu   865

Mắt   866

Tai  867

Mũi và các xoang  871

Miệng và hầu  872

Cổ   875

Ngực và phổi  876

Tim  877

Bụng   879

Cơ quan sinh dục nam  881

Cơ quan sinh dục nữ  882

Khám trực tràng   885

Hệ cơ xương khớp  885

Hệ thần kinh  887

Đánh giá trẻ vị thành niên   890

Phát triển: từ 11 đến 20 tuổi  890

KHAI THÁC BỆNH SỬ  891

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  893

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  894

Tổng trạng và dấu hiệu sinh tồn  894

Da  895

Đầu, tai, mắt, họng và cổ   895

Tim 895

Vú  896

Bụng  898

Cơ quan sinh dục nam  898

Cơ quan sinh dục nữ  900

Hệ cơ xương khớp  901

Hệ thần kinh   906

GHI NHẬN KẾT QUẢ  906

Tài liệu tham khảo  924

Chương 19

(LÊ KHẮC TIẾN - TRẦN THỊ LỢI)

Phụ Nữ Mang Thai  927

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  927

Những thay đổi sinh lý nội tiết  927

Thay đổi về mặt giải phẫu  928

KHAI THÁC BỆNH SỬ  932

NÂNG CAO SỨC KHOẺ VÀ THAM VẤN: 

CHỨNG CỨ VÀ KHUYẾN CÁO  935

CÁC KỸ THUẬT THĂM KHÁM  940

Tư thế thăm khám  940

Dụng cụ thăm khám  941

Kiểm tra tổng quát  941

Chiều cao, cân nặng và dấu hiệu sinh tồn  942

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Đầu và cổ  942

Ngực và phổi  943

Tim  943

Vú   943

Bụng   944

Bộ phận sinh dục  945

Hậu môn  947

Trực tràng và vách trực tràng âm đạo  947

Tứ chi   948

Các kỹ thuật đặc biệt  948

GHI NHẬN KẾT QUẢ  951

Tài liệu tham khảo  953

Chương 20

(NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - NGUYỄN ĐỨC CÔNG)

Người Cao Tuổi  955

GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ  957DANH SÁCH CÁC BẢNG


Danh Sách Các Bảng XXIX

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Những Cơ Sở Để Đánh Giá Lâm Sàng Hiệu Quả  3

Bảng 1-1:  Ghi chú diễn tiến mẫu  41

Lượng Giá Bằng Chứng Lâm Sàng  45

Bảng 2-1:  Các khái niệm về mức độ và chỉ định cho thực hành lâm sàng theo 

  Preventive Service Task Force  61

Bảng 2-2:  Mức độ tin cậy theo U.S. Preventive Services Task Force  62

Bảng 2-3:  Mức độ khuyến cáo theo American College of Chest Physicians  63

Phỏng vấn và Khai thác bệnh sử (Hỏi bệnh)  65

Bảng 3-1:  Phỏng vấn tạo động lực: Một ví dụ lâm sàng  104

Bảng 3-2:  Kế hoạch hành động ngắn hạn (BAP)—Công cụ tự hỗ trợ việc quản lí  105

Khám Tổng Quát, Dấu Hiệu Sinh Tồn Và Đau  111

Bảng 4-1:  Các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì  139

Bảng 4-2:  Các rối loạn ăn uống và tình trạng BMI thấp quá mức  140

Bảng 4-3:  Tầm soát dinh dưỡng  141

Bảng 4-4:  Béo phì: Các giai đoạn của mô hình thay đổi và đánh giá sự sẵn sàng  142

Bảng 4-5:  Tư vấn dinh dưỡng: Các nguồn dinh dưỡng  143

Bảng 4-6:  Bệnh nhân Tăng huyết áp: 

  Những thay đổi trong chế độ dinh dưỡng được khuyến cáo  143

Tình trạng Tâm Thần và Hành Vi  147

Bảng 5-1:  Các triệu chứng cơ thể và rối loạn  169

Da, Tóc và Móng  173

Bảng 6-1:  Mô tả các sang thương nguyên phát ở da: bằng phẳng, 

  nhô cao và chứa dịch  191

Bảng 6-2:  Những sang thương khác: Mụn mủ, nhọt, nốt, nang, mề đay, hang  194

Bảng 6-3:  Các thể lâm sàng da liễu: Những sang thương lành tính  196

Bảng 6-4:  Các sang thương cứng: Sừng quang hóa, 

  Ung thư biểu mô tế bào vảy và các biểu hiện tương tự  197

Bảng 6-5:  Các sang thương ửng đỏ: 

  Ung thư biểu mô tế bào đáy và các biểu hiện tương tự  198

Bảng 6-6:  Các sang thương màu nâu: U hắc sắc tố và các biểu hiện tương tự  200

Bảng 6-7:  Mụn trứng cá - Các sang thương nguyên phát và thứ phát  204

Bảng 6-8:  Các sang thương mạch máu và ban xuất huyết của da  205

Bảng 6-9:  Dấu hiệu của cháy nắng  206

Bảng 6-10:  Những bệnh hệ thống và các biểu hiện liên quan trên da 207

Bảng 6-11:  Rụng tóc  209

Bảng 6-12:  Các thương tổn trong hoặc cạnh móng  211

Bảng 6-13:  Loét do áp lực  213

Đầu và Cổ  215

Bảng 7-1:  Các loại đau đầu nguyên phát  267

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

XXX Danh Sách Các Bảng

Bảng 7-2:  Đau đầu thứ phát và đau dây thần kinh sọ  268

Bảng 7-3:  Mắt đỏ  270

Bảng 7-4:  Phân loại chóng mặt  271

Bảng 7-5:  Một số kiểu mặt bệnh lý  272

Bảng 7-6:  Các rối loạn thị trường  273

Bảng 7-7:  Các biến thể và bất thường mi mắt  274

Bảng 7-8:  Một số loại u hoặc viêm trong và quanh mắt  275

Bảng 7-9:  Rối loạn độ trong suốt giác mạc và thuỷ tinh thể 276

Bảng 7-10:  Các bất thường đồng tử  277

Bảng 7-11:  Rối loạn phối hợp ánh mắt  278

Bảng 7-12:  Các biến thể bình thường của gai thị  279

Bảng 7-13:  Các bất thường của đĩa thị  280

Bảng 7-14:  Động mạch võng mạc và bắt chéo động tĩnh mạch 

  ở người bình thường và bệnh nhân cao huyết áp  281

Bảng 7-15:  Các điểm và vệt đỏ trên đáy mắt  282

Bảng 7-16:  Đáy mắt: bình thường và trong bệnh võng mạc do tăng huyết áp  283

Bảng 7-17:  Đáy mắt trong bệnh lý võng mạc do đái tháo đường  284

Bảng 7-18:  Các vệt màu sáng trên đáy mắt  285

Bảng 7-19:  Các u cục trên và quanh tai  286

Bảng 7-20:  Các bất thường màng nhĩ  287

Bảng 7-21:  Các kiểu mất thính lực   289

Bảng 7-22:  Các bất thường ở môi   290

Bảng 7-23:  Các biểu hiệu ở họng, khẩu cái và niêm mạc miệng  292

Bảng 7-24:  Một số vấn đề ở răng và lợi  295

Bảng 7-25:  Các vấn đề của lưỡi  297

Bảng 7-26:  Sự phì đại và rối loạn chức năng tuyến giáp  299

Bảng 7-27:  Các triệu chứng của rối loạn chức năng tuyến giáp  299

Phổi và Lồng Ngực  303

Bảng 8-1:  Đau ngực  330

Bảng 8-2:  Khó thở  332

Bảng 8-3:  Ho và ho ra máu  334

Bảng 8-4:  Sự bất thường trong tần số và nhịp của hô hấp   335

Bảng 8-5:  Dị dạng lồng ngực  336

Bảng 8-6:  Âm thở và âm nói, bình thường và thay đổi  337

Bảng 8-7:  Âm bổ sung (Âm phụ): Nguyên nhân và tính chất  338

Bảng 8-8:  Dấu hiệu thực thể trong từng bệnh lý ngực  339

Hệ Tim Mạch  343

Bảng 9-1:  Phân loại nhịp và tần số tim  400

Bảng 9-2:  Nhịp không đều  401

Bảng 9-3:  Bất thường về mạch và sóng áp lực  402

Bảng 9-4:  Các thay đổi và bất thường của diện đập tâm thất  403

Bảng 9-5:  Sự biến đổi trong tiếng tim thứ nhất-T1  404

Bảng 9-6:  Sự biến đổi trong tiếng tim thứ hai-T2  405

Bảng 9-7:  Tiếng tim thêm vào trong thì tâm thu  406

Bảng 9-8:  Tiếng tim thêm vào thì tâm trương  407

Bảng 9-9:  Âm thổi giữa tâm thu  408

Bảng 9-10:  Âm thổi toàn tâm thu  410

Bảng 9-11:  Âm thổi tâm trương  411

Bảng 9-12:  Tiếng tim mạch với cả hai thành phần tâm thu và tâm trương  412

Chương 8

Chương 9

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

Danh Sách Các Bảng XXXI

Tuyến Vú và Vùng Nách 419

Bảng 10-1:  Các khối u vú thường gặp  444

Bảng 10-2:  Các dấu hiệu có thể nhìn thấy của ung thư vú  445

Bụng 449

Bảng 11-1:  Đau bụng (cơ năng)  488

Bảng 11-2:  Khó nuốt  490

Bảng 11-3:  Tiêu chảy  491

Bảng 11-4:  Táo bón  494

Bảng 11-5:  Phân đen và Phân có màu  495

Bảng 11-6:  Tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, tiểu nhiều  496

Bảng 11-7:  Tiểu không kiềm chế  497

Bảng 11-8:  Các khối phồng khu trú thành bụng  499

Bảng 11-9:  Các khối thành bụng  500

Bảng 11-10:  Các âm vùng bụng  501

Bảng 11-11:  Đau bụng (thực thể)  502

Bảng 11-12:  Gan to: Rõ ràng và thực sự  504

Hệ Mạch Máu Ngoại Biên  509

Bảng 12-1:  Các dạng phù ngoại biên  533

Bảng 12-2:  Bệnh mạch máu ngoại biên gây đau và những bệnh lý tương tự  534

Bảng 12-3:  Sử dụng chỉ số cổ chân - cánh tay  536

Bảng 12-4:  Thiếu máu mạn động mạch và tĩnh mạch  537

Bảng 12-5:  Loét thường gặp ở cổ chân và bàn chân  538

Hệ Sinh Dục Và Các Thoát Vị Ở Nam Giới  541

Bảng 13-1:  Các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới  557

Bảng 13-2:  Các bất thường ở dương vật và bìu  558

Bảng 13-3:  Các bất thường của tinh hoàn  559

Bảng 13-4:  Các bất thường về mào tinh và thừng tinh  560

Bảng 13-5:  Cách thức, biểu hiện và sự khác nhau của thoát vị ở vùng bẹn  561

Cơ Quan Sinh Dục Nữ  565

Bảng 14-1:  Các tổn thương vùng âm hộ  596

Bảng 14-2:  Sự phồng và sưng vùng âm hộ, âm đạo và niệu đạo  597

Bảng 14-3:  Khí hư  598

Bảng 14-4:  Các biến thể trong bề mặt cổ tử cung  599

Bảng 14-5:  Hình dáng của lỗ cổ tử cung  600

Bảng 14-6:  Các bất thường của cổ tử cung  600

Bảng 14-7:  Vị trí của tử cung  601

Bảng 14-8:  Bất thường của tử cung  602

Bảng 14-9:  Khối u phần phụ  603

Hậu Môn, Trực Tràng và Tuyến Tiền Liệt  607

Bảng 15-1:  Thang điểm đánh giá triệu chứng BPH: Hiệp Hội Tiết Niệu Hoa Kỳ  620

Bảng 15-2:  Các bất thường ở Hậu môn, 

  Vùng da xung quanh hậu môn và Trực tràng  621

Bảng 15-3:  Các bất thường của tuyến tiền liệt  623

Hệ Cơ Xương Khớp  625

Bảng 16-1:  Đau bên trong và xung quanh khớp  696

Bảng 16-2:  Đau cổ  698

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

XXXII Danh Sách Các Bảng

Bảng 16-3:  Đau lưng  699

Bảng 16-4:  Đau vai  700

Bảng 16-5:  Đau và sưng khuỷu tay  702

Bảng 16-6:  Viêm các khớp ở bàn tay  703

Bảng 16-7:  Sưng và biến dạng bàn tay  704

Bảng 16-8:  Nhiễm trùng ngón tay, khoảng gan tay và bao gân  705

Bảng 16-9:  Bất thường tại bàn chân  706

Bảng 16-10:  Bất thường tại ngón chân và vết chai  707

Hệ Thần Kinh  711

Bảng 17-1:  Các rối loạn hệ thần kinh Trung ương và Ngoại biên  774

Bảng 17-2:  Các loại đột quỵ  776

Bảng 17-3:  Ngất và các rối loạn tương tự  778

Bảng 17-4:  Co giật  780

Bảng 17-5:  Run và các cử động không tự chủ  782

Bảng 17-6:  Các rối loạn về ngôn ngữ  784

Bảng 17-7:  Rung giật nhãn cầu - Nystagmus  785

Bảng 17-8:  Các loại liệt mặt  787

Bảng 17-9:  Các rối loạn về trương lực cơ  788

Bảng 17-10:  Các bất thường dáng đi và tư thế  789

Bảng 17-11:  Hôn mê thực thể và chuyển hoá  790

Bảng 17-12:  Thang điểm đánh giá hôn mê Glasgow - GCS  791

Bảng 17-13:  Đồng tử ở bệnh nhân hôn mê  792

Bảng 17-14:  Các tư thế bất thường ở bệnh nhân hôn mê  793

Đánh Giá Trẻ: Từ Trẻ Nhũ Nhi Đến Trẻ Vị Thành Niên  799

Bảng 18-1:  Các bất thường về nhịp tim và huyết áp  910

Bảng 18-2:  Các ban và bất thường da hay gặp ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi  911

Bảng 18-3:  Mụn cóc, các tổn thương giống mụn cóc và các tổn thương nhô cao khác  912

Bảng 18-4:  Tổn thương da phổ biến ở thời thơ ấu  912

Bảng 18-5:  Các bất thường của đầu  913

Bảng 18-6:  Các khuôn mặt bệnh lý ở nhũ nhi và trẻ nhỏ  914

Bảng 18-7:  Các bất thường của tai mũi họng  916

Bảng 18-8:  Các bất thường của răng, họng và cổ  917

Bảng 18-9:  Tím ở trẻ em  918

Bảng 18-10:  Âm thổi tim bẩm sinh  919

Bảng 18-11:  Các dấu hiệu thực thể của lạm dụng tình dục  921

Bảng 18-12:  Hệ niệu dục nam  922

Bảng 18-13:  Các bất thường cơ xương khớp phổ biến ở trẻ nhỏ  922

Bảng 18-14:  Sức mạnh của sự phòng ngừa: Các bệnh ngừa được bằng vaccine  923

Người Cao Tuổi  955

Bảng 20-1:  Hỏi bệnh người cao tuổi: Chăm sóc phù hợp với văn hóa   1000

Bảng 20-2:  Mê sảng và chứng mất trí  1001

Bảng 20-3:  Tầm soát chứng mất trí: The Mini-Cog  1002

Bảng 20-4:  Tầm soát chứng mất trí: Đánh giá nhận thức Montreal - 

  The Montreal Cognitive Assessment (MOCA)    1003


Bates Bản Dịch Full by Tấn Phát NguyễnLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
SÁCH BIÊN DỊCH - HƯỚNG DẪN KHÁM LÂM SÀNG VÀ HỎI BỆNH SỬ BATES (Lynn Bickley) Preview 120 trang


LINK DOWNLOAD


SÁCH BIÊN DỊCH - HƯỚNG DẪN KHÁM LÂM SÀNG VÀ HỎI BỆNH SỬ BATES (Lynn Bickley) FULL


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 10e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 12e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking 13e (Lynn Bickley)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: