BÀI GIẢNG Cơ sở thiết kế máy - Lê Cung - Đại học bách khoa Đà Nẵng (Phần 1 + 2)


Phần 1. Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy
Chương 1. Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy
Chương 2. Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
Chương 3. Độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần 2. Truyền động cơ khí
Chương 4. Truyền động bánh ma sát
Chương 5. Truyền động bánh răng
Chương 6. Truyền động trục vít
Chương 7. Truyền động xích
Chương 8. Truyền động đai
Chương 9. Truyền động vít - đai ốc

Phần 3. Các chi tiết máy đỡ nối
Chương 10. Trục
Chương 11. Ổ lăn


Chương XI Ổ trượt
Chương XII Khớp nối
Phần IV Các chi tiết máy ghép
Chương XIII Ghép bằng đinh tán
Chương XIV Ghép bằng hàn
Chương XV Ghép bằng then, then hoa
Chương XVI Ghép bằng độ dôi
Chương XVII Mối ghép bằng ren


Phần 1. Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy
Chương 1. Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy
Chương 2. Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
Chương 3. Độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần 2. Truyền động cơ khí
Chương 4. Truyền động bánh ma sát
Chương 5. Truyền động bánh răng
Chương 6. Truyền động trục vít
Chương 7. Truyền động xích
Chương 8. Truyền động đai
Chương 9. Truyền động vít - đai ốc

Phần 3. Các chi tiết máy đỡ nối
Chương 10. Trục
Chương 11. Ổ lăn


Chương XI Ổ trượt
Chương XII Khớp nối
Phần IV Các chi tiết máy ghép
Chương XIII Ghép bằng đinh tán
Chương XIV Ghép bằng hàn
Chương XV Ghép bằng then, then hoa
Chương XVI Ghép bằng độ dôi
Chương XVII Mối ghép bằng ren


M_tả

Không có nhận xét nào: