CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 20, 2016

GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật điện tử (Lê Thị Hồng Thắm)


Theo thuyết phân tử, các nhà khoa học cho rằng: phân tử chính là thành phần nhỏ nhất của vật chất.
Ví dụ: nước là do nhiều (vô số) phân tử nước kết hợp lại.
- Phân tử muối vẫn mang tính chất mặn của muối.
- Phân tử đường vẫn mang tính chất ngọt của đường.
Bản thân phân tử lại do những phần tử nhỏ hơn hợp thành. Theo thuyết nguyên tử thì nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của vật chất còn mang tính chất đó. Đơn chất (chất cơ bản) là vật chất chỉ do một chất tạo thành, nghĩa là không thể phân tích ra hai hay nhiều chất cơ bản.
Ví dụ: oxy, hydro, vàng, sắt…
Hợp chất là những vật chất có thể phân tích thành hai hay nhiều chất cơ bản. Ví dụ: nước là hợp chất vì có thể phân tích thành hai chất cơ bản là khí hydro và khí oxy.


Chương 1: Cơ sở điện học.
Chương 2: Linh kiện thụ động.
Chương 3: Chất bán dẫn – diode.
Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực.
Chương 5: Transistor hiệu ứng trường.
Chương 6: Linh kiện có vùng điện trở âm.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018