CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 22, 2016

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm - thực hành vi điều khiển MCS - 51 (Phạm Quang Trí)


Chương 1: Cấu hình của mô hình thí nghiệm vi điều khiển.
Chương 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MCU Program Loader.
Chương 3: Hệ thống các bài thực hành vi điều khiển
A. Hệ thống điều khiển LED đơn
B. Hệ thống điều khiển LED 7 đoạn
C. Hệ thống điều khiển LED ma trận.
D. Hệ thống điều khiển bàn phím.
E. Hệ thống điều khiển LCD.
F. Hệ thống điều khiển nút nhân.
G. Hệ thống điều khiển công tắc
H. Hệ thống điều khiển relay.
I. Hê thống điều khiển motor bước
....
S. Hệ thống điều khiển RTC

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018