CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 27, 2016

Thiết kế lò hơi đốt than đá năng suất 145 tấn/ h (Thuyết minh + Bản vẽ)


1. Sản lượng định mức của lò hơi: Ddm = 145 t/h
2. Thông số hơi:
- Ap suất của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt: pqm = 90 bar
- Nhiệt độ của hơi ở đầu ra của bộ phận quá nhiệt: tqn = 510oC
3. Nhiệt độ nước cấp: tnc = 215oC
4. Nhiệt độ không khí nóng: tnkk = 345oC
5. Nhiệt độ không khí lạnh: Tkkl = 30 o C
6. Nhiệt độ khói thải: Tth = 125o C
7. Thành phần nhiên liệu:

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018