GIÁO TRÌNH - Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình (Hoàng Minh Sơn)


- Chương 1. Mở đầu
- Chương 2: Mô hình quá trình
- Chương 3: Các sách lược điều khiển
- Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
- Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi
- Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID
- Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biếnLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

Không có nhận xét nào: