CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 1, 2016

GIÁO TRÌNH - Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình (Hoàng Minh Sơn)


- Chương 1. Mở đầu
- Chương 2: Mô hình quá trình
- Chương 3: Các sách lược điều khiển
- Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
- Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi
- Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID
- Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biếnM_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018