ĐỀ THI - Kỹ thuật lập trình cơ bản (Kèm đáp án)


Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin 2 Đề thi có kèm theo đáp án môn Kỹ thuật lập trình cơ bản dành cho Bậc Cao đẳng Nghề Quản trị mạng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Mỗi đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm.

37/ Với các khai báo sau
int x; // số kwh điện trong 1 tháng
float td; // tiền điện
const long dg=1200; // đơn giá 1 kwh
thì lệnh nào dưới đây để tính ra tiền điện theo qui định: nếu số kwh điện sử dụng từ 100 trở lại thì tính theo đơn giá, ngược lại số kwh trên 100 thì số kwh dư trên 100 tính theo đơn giá nhân 2


a) td=x*dg;
b) td=x*dg*2;
c) td=((x<=100) ? (x*dg):(x*dg*2));
d) td=x*dg + (x>100?((x-100)*dg):0);

38/ Khai báo nào sau đây là sai ?
a) int a;
b) float b, c;
c) int x=5, y;
d) const N;
...


M_tả

Không có nhận xét nào: