CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 16, 2016

GIÁO TRÌNH - Tín Hiệu & Hệ Thống Tuyến Tính (Hoàng Lê Uyên Thục)


“That’s one small step for man-one giant leap for mankind”.Với câu nói nổi tiếng này, Commander Neil Amstrong đã bước ra khỏi phi thuyền, đặt chân lên bề mặt mặt trăng và trở thành người đầu tiên trên mặt trăng. Tiếng nói, hình ảnh bước đi của Commander Amstrong đã được truyền qua một đường truyền từ phi thuyền qua vệtinh xuống trạm mặt đất, phân phát qua mạng truyền hình đến các máy thu hình tại gia đình. Chúng ta gọi đường truyền đó là hệ thống thông tin (communication system).
Chức năng của hệthống này là gởi tín hiệu tiếng nói và video từ phi thuyền trên mặt trăng xuống máy thu hình gia đình. Các thành phần của hệ thống gồm các thiết bị phục vụ cho việc phát, xử lý và thu nhận tín hiệu. Hệ thống thông tin ở đây là một phần của một hệ thống khác lớn hơn- hệ thống thám hiểm mặt trăng.

Chúng ta vừa nhắc đến hai thuật ngữ - “tín hiệu” (signal) và “hệ thống” (system) trong ví dụ trên. Hai từ này được sửdụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, khoa học, kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chính trị… Trong môn học này, ta tập trung xét hệ thống là một phần hoặc ghép nối một số phần của thiết bị và phân tích ảnh hưởng của nó lên các tín hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng đểphân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học hiệu quả và thông dụng.
Chúng ta sẽ bắt đầu với việc định nghĩa hai thuật ngữ“tín hiệu” và “hệ thống”. Đồng thời cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.

Chương 1 - Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống
Chương 2 - Phân tích thời gian cho tín hiệu và hệ thống
Chương 3 - Phân tích tần số cho tín hiệu và hệ thống
Chương 4 - Phân tích hệ thống dùng phép biến đổi Laplace
Chương 5 - Thiết kế bộ lọc tương tự

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018