SÁCH SCAN - Vật liệu kỹ thuật điện (Nguyễn Đình Thắng)


Cuốn sách Vật Liệu Kỹ Thuật Điện được biên soạn theo chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu cách điện, bán dẫn và vật liệu từ cho sinh viên các ngành điện của trường Đại học Kỹ thuật.

Nội dung của sách đề cập đến những chủ đề chính sau:
1. Phân loại vật liệu kỹ thuật điện theo công dụng, thành phần cấu tạo và các đặc tính của chúng.
2. Trình bày lý thuyết cơ bản, những hiện tượng vật lý xảy ra trong vật liệu cách điện khi ở điện áp thấp và điện áp cao...

3. Nêu lên những tính chất chủ yếu của các vật liệu để có thể lựa chọn vào mục đích sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
4. Trình bày những đặc điểm chính của công nghệ sản xuất vật liệu kỹ thuật điện.
5. Trình bày khá chi tiết về các đặc tính về điện, tính chất cơ, lý, hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất của vật liệu kỹ thuật điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: