CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 14, 2017

GIÁO TRÌNH - Vận hành thiết bị hóa dầu (Tổng cục VTEP)


Các nhà máy lọc hóa dầu hiện nay đều được thiết kế để có thể thực hiện quá  trình  điều  khiển máy móc thiết bị được thực hiện  từ  phòng  điều  khiển trung tâm nhờ hệ thống điều khiển tự động. Nhân viên vận hành theo dõi hoạt động máy móc thiết bị và điều khiển hoạt động toàn bộ nhà máy từ bàn điểu khiển ở phòng điều khiển trung tâm.
Để giúp học viên hình thành kỹ năng điều khiển, làm  quen với máy móc thiết bị để rút ngắn thời gian thực tập trực tiếp tại các cơ sở sản xuất người ta xây dựng một hệ thống mô phỏng (simulation) hệ thống điều khiển máy móc thiết bị từ bàn điều khiển như trong thực tế. Với phương thức đào tạo này cho phép đơn giản được chương  trình, giảm được thời  gian thực tập thực tế, giảm chi phí đào tạo nhưng vẫn thu được hiệu quả cao.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018