Hệ thống tự động hoá xử lý nước thải


Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nghành công nghiệ, đòi hỏi phải có sự cải tiến và áp dụng công nghệ mới vào trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Một trong những giải pháp tốt nhất, đó là áp dụng quy trình tự động hóa vào sản xuất. Các dây truyền sản xuất không thể hoạt động độc lập mà cần phải có sự liên kết với nhau tạo nên một mô hình thống nhất. Sự kết nối các thiết bị công nghiệp đó với nhau tạo thành hệ thống mạng và được gọi là mạng công nghiệp .
Mô hình phân cấp chức năng công ty sản xuất công nghiệp Mô hình phân cấp chức năng sẽ tiện lợi cho việc thiết kế hệ thống và lựa chọn thiết bị. Trong thực tế ứng dụng, sự phân cấp chức năng có thể khác một chút so với trình bày, tùy thuộc vào mức độ tự động hóa và cấu trúc hệ thống cụ thể. Trong những trường hợp ứng dụng đơn giản như điều khiển trang thiết bị dân dụng (máy giặt , tủ lạnh, điều hòa...), sự phân chia nhiều cấp có thể hoàn toàn không cần thiết.

I.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC
  1 ) MPI (Multi Point Interface)
  2 )  Profibus
II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
   1 ) Điều chỉnh pH trong Bể trung hoà
   2 ) Điều khiển khoá liên động đối với Ph
   3 ) Điều chỉnh DO trong Bể hiếu khí
   4 ) Điều chỉnh lưu lượng vào Bể kỵ khí
   5 ) Điều khiển bơm P1 vào Bể cân bằng

III. CHỌN THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG
   1 ) Yêu cầu lựa chọn công nghệ
   2 ) Các thành phần hệ thống tự động hoá và lựa chọn công nghệ
   3 ) Điều khiển dự phòng
   4 ) Thiết bị
IV. KẾT NỐI
V. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: